Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Incheiat astãzi, 13.09.2010 ca urmare a prelucrãrii normelor şi regulilor de


circulaţie pentru pietoni cu elevii clasei..........
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier trebuie sã respecte
urmãtoarele reguli de circulaţie :
- traversarea drumurilor publice pe la trecerile semnalizate ca atare( cu indicatoare,
marcaje) şi numai prin locurile cu vizibilitate maximã ;
- când indicatoarele, marcajele si/ sau semnalele luminoase lipsesc traversarea se face
pe la colţul strãzilor şi numai perpendicular pe axa drumului ;
- asigurarea înainte de traversarea strãzii este obligatorie ;
- este interzisã pãrãsirea curţii şcolii pentru orice motiv în timpul orelor de curs sau a
pauzelor ;
- este interzis jocul pe poteci, acostamente sau pe partea carosabilã a drumurilor
publice ;
- este interzisã urcarea în vehicule aflate în mers sau în vehicule cu tracţiune animalã ;
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toti elevii clasei IA

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnãtura parinte


Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PROCES VERBAL

Incheiat astãzi, 13.09.2010ca urmare a prelucrãrii normelor de protecţie şi paza


împotriva incendiilor cu elevii clasei .....
 Locul de desfăşurare a instruirii: curtea liceului
 Timpul alarmei: de 3 ori a câte 10 secunde
Pe durata prezenţei lor în şcoalã elevii sunt obligaţi sã respecte urmãtoarele reguli :
- elevii nu au voie sã umble la intrerupãtoare, prize sau corpuri de iluminat din clase,
cabinete, ateliere, WC-uri, etc. ;
- este interzis elevilor sã utilizeze stingãtoarele sau hidranţii de incendiu ;
- este interzisã elevilor folosirea aparatelor electrice din şcoalã ;
- este interzis elevilor sã aduca în şcoalã brichete, chibrite , petarde precum şi jocul cu
acestea;
- este interzisã atingerea firelor electrice sau remedierea defecţiunilor de orice naturã ce
pot apãrea în sãli de clasa, cabinete, laboratoare ;
- este interzis elevilor a umbla la sobe, a arunca obiecte în foc, a alimenta soba cu lemne
sau alte materiale ;
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii
clasei IA
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnãtura parinte
Crt.

PROCES VERBAL

Incheiat astãzi 13.09.2010 ca urmare a prelucrãrii normelor igienico- sanitare la clasa....


Elevii trebuie sã cunoascã şi sã respecte urmãtoarele reguli igienico - sanitare :
- sã respecte regulile de igiena personalã ;
- sã utilizeze în mod corect sursa de apa şi cabinele de toaletã ;
- spãlarea pe mâini dupã folosirea toaletei, înainte de servirea gustãrii de la pauza mare,
dupã orele de abilitãţi practice şi educaţie plasticã ;
- utilizarea stergãtorului înainte de intrarea pe coridorul şcolii ;
- pãstrarea curãţeniei în sala de clasã, pe coridor şi în curtea şcolii ;
- aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat ;
- asigurarea unui climat corespunzãtor desfaşurãrii orelor de curs( clasa aerisitã etc.)
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei IA

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnãtura parinte


crt