Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT

LA INDUSTRIA TURISMULUI ȘI A CĂLĂTORIILOR

Factorii care influențează cererea de turism în Elveția

Au elaborat : Antonovici Irina

Cazacu Ana

Cibotaru Eugenia-Mădălina

Iași 2019
Factorii care influenţează cererea de turism (Determinanţii cererii de turism) în Elveția

Nr. Determinanţii cererii


Crt.
I. Factori economici
1 Venitul populaţiei (- Elveția este o țara de frumusețe naturală aparte,ce o face una dintre
produsul intern brut / cele mai căutate destinații turistice din lume.Este țara ce pare a fi un
locuitor) amestec extrem de armonios de peisaje halucinante și tradiții alpine
,care te cuceresc din prima.

Alpii ocupă în majoritate cea mai mare parte a teritoriului,populația


elvețiana de circa 8 milioane este concentrată cel mai mult în zona
Platoului,unde se află marile orașe.Între aceste orașe se numară orașele
globale și centrele econimice Zürich şi Geneva.

Elveția fiind una dintre cele mai bogate țări din lume dupa PIB pe cap
de locuitor ,care este de 61.360 USD .Față de vecinii săi Germania cu
PIB-ul de 35.539 USD și Franța cu 36.537 USD,Elveția este clasa pe
locul 19-lea în lume ca PNB .Este al douăzecilea cel mai mare
exportator şi al optsprezecelea cel mai mare importator de bunuri.

Această țară mică și muntoasă ce se situează în partea de vest a Europei


Centrale, unde se învecinează cu Germania la nord, cu Franţa la vest,
cu Italia la sud, şi cu Austria şi Liechtenstein la est,ce ajuns în ai ei
peste 700 de ani de existență, una dintre cele mai bogate țări din lume
din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor,astfel
poate fi considerat un adevărat model de democrație și succes.Tot odată
este cunoscută una dintre cele mai pacifiste țări din lume ,fiind locul de
naștere a celei mai mari mișcări de umanitate din lume,Crucea Roșie
Internațională.

Fiind o țară de succes cu caracteristici atrăgatoare ,este mereu în


căutare de către turiștii curioși și iubitori ai frumosului îmbinat cu luxul.

2 Timpul disponibil Cel mai important sector economic al Elveției este producția
industrială. În țară se produc substanțe chimice, bunuri sanitare și
farmaceutice, instrumente de măsură științifice și de precizie,
și instrumente muzicale. Sectorul serviciilor – în special cel bancar și
de asigurări, turismul și organizațiile internaționale – sunt o altă
importantă industrie pentru Elveția.
Elveția are o piață a muncii mai flexibilă decât țările consecință
rata șomajului este foarte scăzută vecine, și în.
În medie elvețienii lucrează între 41-45 de ore pe saptămână.Numărul
de ore depinde de angajator,de sarcini și de industrie.Timpul de lucru
este fixat in contractul de lucru.
Timpul de lucru săptămânal este limitat de 45 de ore pentru
întreprinderile industriale cât și pentru personalul de birou,tehnic și alți
angajați.Iar pentru lucrătorii în sectorul spitalicesc,hotelier,de
restaurante și agricultură ,este setat la 50 de ore pe săptămână.
Lucratorii mai pot lua și ore suplimentare de lucru ,dar aceasta nu
trebuie să depășească durata maximă de ore de lucru săptămânal.
Angajații au dreptul la cel puțin 4 săptămâni de concediu plătit pe an,pe
lângă perioadele zilnice și săptămânal de odihnă.

Comparativ cu țările vecine ca Germania,Franța sau Italia orele de


lucru în timpul săptăminii și concediul anual ,sunt aceleași ,fiindcă ele
sunt întocmite și supuse de Uniunea Europenă.

În anul 2016 circa 91% din populația Elveției a efectuat cel puțin o
călătorie cu una sau mai multe șederi peste noapte .În total au fost
efectuate 22.4 milioane de călătorii,dintre care 7.5 milioane au fost
făcute în Elveția.În medie ,s-au efectuat 3.0 călătorii pe pesoană,dintre
care 1.0 au avut o destinație internă.

Cu 2.1 călătorii pe pesoană sunt persoanele cu vârsta de 65 de ani și mai


mult ,față de alte categorii de vârstă.Persoanele care locuiesc în partea
unde se vorbește în germană au efectuat 3.0 călătorii,cei din partea
vorbitorilor de franceză 2,9 iar cei vorbitori de italină 2.6.

Față de călătoriile cu sejururi peste noapte, populația din Elveția a


efectuat 76.9 milioane de călătorii pe o zi în 2016,ceea ce corespunde
unei medii de 10.2 călătorii pe persoană.Populația vorbitoare de
germană a efectuat 11.3 zile de călătorie,în timp ce vorbitorii de
franceză și vorbitorii de italiană 7.8 ,5.2 călătorii pe an.
Printre călătoriile cu sejururi de noapte ce au fost înregistrate în
2016,33% au avut loc ăn Elveția,13% în Germania,12% în Italia și 9%
în Franța.Iar cele 21% de călătorii au avut destinație în alte țări europene
iar celelate 8% sunt înafara Europei.

Călătoriile din străinătate sunt mai lungi ,față de călătoriile din


Elveția .În 2016,călătoriile cu patru sau mai multe șederi peste noapte
constituie 68% din ieșiri și doar 36% din caălătoriile de intrare.Iar
călătoriile pe o noapte au reprezentat 29% din călătoriile interne și 8%
din călătoriile în străinătate.Principalele motive pentru călătorii în 2016
au fost,ca și în ceilalți ani ,de recreere și vacanțe,aceasta reprezentând
63% iar 70% aveau o destinație străină.Pe locul doi sunt călătoriile în
scopul unei vizite de familie sau prieteni 22%.Iar călătoriile de afaceri
ocupa 6% din călătorii.

 Tipuri de turism:
-turismul montan si al sporturilor de iarna ;;
-turismul balnear;
-turismul rural/agroturism.

3 Preţurile Elveția este o plină de regiuni pitorești dăruite cu de toate de către


Mama natură,devenind o mică țară ce nu are ieșire la mare ,dar este în
lista tuturor turiștilor pasionați de călătorii.De ce? Fiindcă oferă o
mulțime de obțiuni nemaipomenite pentru turiști.Pentru cei care adoră
peijale Elveția este țara pefectă,fiidcă ea este paradisul peijajelor.Pentru
cei dornici de adrenalină ,se va găsi mereu o ocupație aventuroasă iar
pentru iubitorii de ciocolată,va deveni cea mai dulce destinație.
Pădurile alpine,lacurile critaline,pășunile verzi,arhitectura
încântătoare și arta modernă ,sunt componetele unei vacanțe perfecte,de
vis.
De aceea majoritate elvețienilor călătoresc în interiorul țării,de fiecare
dată având posibilitatea să se odihnească divers cu ajutorul diferitor
tipuri de turism .

Prețul în România pentru 10 nopți în Elveția ,pentru 2 adulți ,este în


jur de 1200 de euro .Aceasta cuprinde:
-transport cu autocar climatizat
-10 nopți de cazare la hotel de 2-4*
-10 mic dejun
-ghid însoțitor din partea agenției pe traseu

Cu fiecare țară ofertele sunt diverse ,în dependență de ofertele care


le oferă agenția de turism sau dacă alegem singuri să ne organizăm
călătoria.

II. Factori demografici


1 Populaţia, structura pe Populația: 8 663 689 (2018)
vărste, evoluţia în Structura pe vârste:
ultimii 5 ani  1 316 046 oameni cu vârsta mai mică de 15 ani;
 5 863 636 oameni cu vârsta cuprinsă între 14 și 65 ani;
 1 465 433 oameni cu vârsta mai mare de 65 ani
Evoluția în ultimii 5 ani:
 2014 – 8 165 051 oameni;
 2015 - 8 255 023 oameni;
 2016 – 8 350 864 oameni;
 2017 – 8 477 818 oameni;
 2018 – 8 545 897 oameni. În medie procentul creșterii
populației reprezintă 1.16 %
Nivelul de educație :
Potrivit statisticii UNESCO din anul 2016 aproximativ 7 255 693
persoane cu vârsta mai mare de 15 ani pot citi și scri. Aceasta reprezintă
99% din populația matură a Elveției. În cazul dat(populația matură) se
are în vedere toate persoanele cu vârsta mai mare de 15 ani. Respectiv,
aproximativ 73 290 de persoane sunt analfabete.
Nivelul alfabetizării în rândul bărbaților maturi reprezintă 99% (3 535
071), 35 708 fiind analfabeți.
Nivelul alfabetizării în rândul femeilor mature reprezintă 99% ( 3 720
622), 37 582 fiind analfaete.
Nivelul alfabetizării în rândul tineretului reprezintă 99% pentru femei și
pentru bărbați. În cazul dat, în categoria persoanelor tinere intră
persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani inclusiv.
Importanța educației pentru turism:
 Educația aduce inovație;
 Venitul persoanelor cu studii superioare, de regulă este mai mare
decât a celor fară studii, respectiv, prima categorie iși poate
permie să călătorească.
 Cunoștințele acumulate în cadrul invățământului le poate trezi
interesul spre a vedea lucruri/locuri noi.
2 Mărimea familiilor Populația acestei tări aleg să se căsătorească târziu,
concentrându-se pe educație și carieră. Femeile nasc primul copil la
vârsta medie de 29,5 ani, ocupând primul loc în Europa pentru
indicatorul vârstei. Majoritatea cuplurilor au câte 1 sau 2 copii.
Principalele cauze a numărului scăzut de copii sunt greutățile financiare
în legătură cu creșterea și îngrijirea copilului și plata pentru locuințe
scumpă. Vârsta medie de creare a unei familii a barbatilor este de 31 ani
și a femeilor de 28,7 ani.
În 2016 pe teritoriul Elveției s-au înregistrat 41 646 de căsătorii,
în 2017- 40 599 și în 2018 -39 797 căsătorii.
Efecte pentru turism:
Datorită faptului că o familie elvețiană conține în medie 4
membri, iar procentajul persoanelor elvețiene care sunt într-o familie
reprezintă aproximativ 50.6% din totalul populației, ceea ce este puțin
mai mult de jumătate din 100%, putem spune că elvețienii călătoresc cu
familia, ceea ce reprezintă un plus pentru turism, deoarece cheltuielile
unei familii cresc in dependență de numărul de membri, iar copii mici
necesită condiții mai bune, ceea ce facilitează alegerea unor destinații si
hotele de clasă mai înaltă.
3 Rata divorţurilor Numărul divorțurilor :
 2016- 17 028;
 2017- 15 906;
 2018- 16 240.
Divorțurile afectează structura populației și au o influiență asupra
fertilității în Elveția, deoarece cei mai mulți copii se nasc în familii
complete. De asemenea, numărul divorțurilor afectează probabilitatea
recăsătoriei, adică numărul personelor care se vor recăsători după un
divorț.
Indicatorii divorțurilor sunt : Rata brută a divorțurilor care a
crescut din 2011 pîna la 3,4 divorțuri per 1000 persone;Indicatorul ratei
de divorț pe termen scurt care reprezintă 39% ; Indicatorul durata
căsătoriilor până la divorț care reprezintă in mediu 5 ani.
Importanța pentru turism:
Deoarece numărul divorțurilor crește în ultimii ani, crește
tendința de călătorie solitară, ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru
prestatorii de servicii, deoarece, numărul indivizilor care optează pentru
serviciilor este în descreștere.
4 Forţa de muncă din Potrivit siteului jobscout24.ch salariu mediu a unui muncitor în
turism domeniul turismului constituie 2500 euro. Observăm un număr mare de
angajați in acest sector , ceea ce denotă faptul că se oferă servicii de
calitate, ceea ce influiențează direct numărul turițtilor in zonă.

III. Factorii geografici


Vocația turistică a Elveției este îndelungată, această țară bucurându-se de o situație geografică de
excepție, precum și de resurse turistice deosebite, atât naturale, cât și antropice.
Elveţia este bijuteria rafinată a Europei. Această ţară fabuloasă situată în inima vechiului continent
este destinaţia de vacanţă perfectă pentru cei ce apreciază peisajele pitoreşti. Dispunând de renumiţii Alpi
Elveţieni şi de oraşe înfloritoare precum Berna şi Zürich, Elveţia este un deliciu turistic pe toată perioada
anului.
Având în vedere locaţia selectă, având Franţa la vest, Germania la nord, Liechtenstein şi Austria în
partea de est şi Italia la sud, Elveţia este o ţară europeană de dimensiuni medii, este surprinzător cât de
multă diversitate are de oferit. Ţara este minunată ca destinaţie de vacanţă, indiferent de perioada din an
pe care o alegeţi pentru a o vizita, iar oraşe precum Zürich, Berna sau Geneva trebuie să facă parte din
itinerariul vostru.
O țară țărănească cu țărmuri înalte, lacuri alpine adânci, văi ierboase dotate cu ferme îngrijite și sate
mici și orașe înfloritoare care îmbină vechiul și noul, Elveția este legătura dintre diversitatea geografică
fizică a Europei Occidentale, renumită pentru frumusețea sa naturală.
Cu păduri, munți și aer curat Elveția are multe de oferit vizitatorilor. Sectorul turismului este unul
dintre principalele motoare ale economiei elvețiene.
Aproape 70% din acest teren este acoperit de munți, Alpii Elvețieni acoperind aproximativ 60% din
suprafața montană totală.Acest lucru face ca Elveția să fie a doua țară din alpin după Austria.
Renumiţii Alpi Elveţieni sunt cu certitudine o importantă parte a şarmului fără egal al Elveţiei.
Vârfurile montane ce se ridică mai sus de 4.000 de metri oferă câteva resorturi turistice fabuloase, precum
Saint Moritz şi Klosters. De fapt, Elveţia este faimoasă şi pentru staţiunile de schi de clasă mondială,
precum şi pentru serviciile turistice excepţionale. Iubitorii de aventură vor fi captivaţi de pârtiile naturale
de schi pe pantele Matterhorn în regiunea Zermatt. Munţii Titlis şi Rigi sunt atracţii turistice în sine, cu
gheţari pitoreşti şi piscuri acoperite de zăpadă tot timpul anului. În timpul verii, Alpii Elveţieni sunt un
paradis natural şi reprezintă o ocazie ideală pentru drumeţii şi mişcare în aer liber.
Astăzi, stațiunile alpine din Elveția pot oferi o infrastructură turistică completă pentru a răspunde
nevoilor vizitatorilor.Nu există o regiune a Elveției care nu aspiră la o formă de turism. Apoi, există
nenumărate zone rurale, nu în ultimul rând pe dealurile Jura, care oferă un peisaj mai puțin accidentat și
o formă turistică mai blândă.
Elveția, cu grandoarea deosebită și potențialul său natural fabulos contribuie considerabil la
dezvoltarea turismului.

IV. Factorii socio-culturali


1 Stilul de viaţă Mulți oameni au idei preconcepute despre Elveția, care pot include
unele sau toate din următoarele: zăpadă, munți, schi, brânză, ciocolată,
bănci, ceasuri și vaci. Dincolo de aceste clisee adevărate este o realitate
complexă și stratificată. În ciuda faptului că au unul dintre cele mai mari
rapoarte de rezidenți străini la nivel local, elvețienii își protejează ferm
cultura și obiceiurile.
În Elveția, rata crimei este scăzută (în special pentru crimele
violente) și este un loc bun pentru a vă crește o familie. Printre
populația elvețiană, excursiile de o zi sau de weekend sunt foarte
populare. Acestea includ călătorii pe căile ferate de munte, vapoarele
cu lacuri, restaurantele montane,ciclism, sporturi nautice, schi și
snowboarding.
Primele impresii ale Elveției includ curățenia, siguranța,
infrastructura eficientă și prețurile ridicate. Un comportament
considerabil care arată gradul de conștientizare a celorlalți și utilitatea
generală sunt ținute cu mare atenție.
Elvețienii pe lângă faptul că sunt cunoscuți pentru a fi harnici,
fiabili, cinstiți, buni, prietenoși și pașnici, mai sunt, de asemenea,
cunoscuți și pentru natura lor rezervată, extrem de organizată și cu
respectarea strictă a unui set de norme sociale nescrise pentru viața de
zi cu zi. Toată lumea urmează să respecte aceste reguli, ceea ce poate
provoca integrarea. Cu toate acestea, Elveția a reușit să forțeze toate
aceste diferențe, creând o societate pașnică în care drepturile individuale
sunt echilibrate atent împotriva intereselor comunitare și naționale.
Mulți nou-veniți se alătură grupurilor familiare de expatriați, iar
cei care depun eforturi pentru a-i cunoaște mai bine pe elvețieni sunt
recompensați cu prietenii loiale pe termen lung.
Oricare ar fi complexitatea și contradicțiile sale, Elveția oferă un
stil de viață pe care majoritatea dintre noi o visăm și rămâne în mod
meritat popular nu numai cu cei 10 milioane de turiști care o vizitează
în fiecare an, ci și cu cele 100.000 de persoane expatriate.
2 Urbanizarea În ultimii ani, turismul urban al Elveției a căpătat o importanță
considerabilă.
Majoritatea cetățenilor elvețieni trăiesc în orașe, nu în
peisajele idilice rurale care au captivat lumea.
Între două treimi și trei sferturi din populație locuiește în zone
urbane. Elveția a trecut de la a fi o țară predominant rurală la una urbană
în doar 70 de ani. Începând cu 1935, dezvoltarea urbană a cuprins o
proporție la fel de mare din peisajul elvețian cât a cuprins în precedenții
2.000 de ani. Această explozie urbană nu afectează doar zona podișului,
ci și văile montane din Jura și din Alpi și au apărut îngrijorări privind
utilizarea pământului.
Elveția are o rețea densă de orașe, în care orașele mari, medii și
mici se completează unele pe altele. Podișul este foarte dens populat, cu
circa 450 de locuitori pe km2 iar peisajul prezintă permanent semne ale
prezenței umane. Ponderea celor mai mari zone
metropolitane, Zürich, Geneva–Lausanne, Basel și Berna, tinde să
crească. În comparație la nivel internațional, importanța acestor zone
urbane este mai mare decât sugerează numărul lor de locuitori. Cele
două centre principale, Zürich și Geneva, sunt recunoscute pentru
gradul deosebit de ridicat al calității vieții.
Zürich, capitala financiară a lumii, beneficiază de o locaţie
privilegiată, de-a lungul râului Limmat, fiind cea mai vizitată regiune
din Elveția.
Proliferarea transportatorilor cu costuri reduse a avut un impact
major asupra popularității călătoriilor în orașe.
Trenurile si autobuzele ajung întotdeauna la ora anunțată. În plus,
întregul sistem de transport elvețian este foarte bine pus la punct: un
singur bilet este valabil pentru toate mijloacele de transport ân comun
(tren, autobuz, tramvai, chiar și ferry boat), de altfel, foarte bine
conectate. Cei mai mulți turiști recunosc că transportul în comun
reprezintă în Elveția cea mai bună cale de a evita aglomerația din orașe
și de ajunge la destinație ușor. În plus, este și mai ieftin și mai rapid
decat mașina personală. Nu în ultimul rand, în stațiile de tren se găsesc
biciclete, mașini electronice ori servicii rent-a-car, ce pot fi închiriate
oricând.
În consecință, această evoluție a oferit turiștilor posibilitatea de a
călători la prețuri mai mici.
3 Aspecte culturale Elveția a fost mult timp o societate multietnică, multilingvă model,
specifice cu efect un loc în care diverse popoare pot trăi în armonie socială și se pot uni în
asupra turismului interes comun.
Elveția se află la intersecția mai multor culturi
europene majore. Trei limbi europene majore sunt adoptate oficial în
mica țară din centrul continentului european: germana, italiana şi
franceza. Cultura elvețiană este caracterizata prin diversitate, reflectată
și în gama largă de tradiții păstrate aici de sute de ani. Cele 26 de
cantoane reprezintă, de asemenea, o mare diversitate culturală.
În prezent, toate zonele montane din Elveția au o puternică cultură
de schi și alpinism. Alte zone ale țării au o cultură recreativă favorabilă
turismului, dar au și anotimpuri mai puțin aglomerate, toamna și
primăvara, când vin mai puțini vizitatori. În multe zone predomină
o cultură tradițională țărănească, cu ferme de animale sau de cultură a
plantelor, aproape omniprezentă în afara orașelor. Alte icoane culturale
elvețiene include:
ciocolata elvețiană - Elvețienii sunt cei mai mari consumatori de
ciocolată din lume. În medie de 23 de kilograme de ciocolată
este consumată de o persoană elvețiană într-un an.
brânza elvețiană - Elveția este locul unde puteți găsi cea mai
bună calitate a brânzei cu aproximativ 450 de soiuri de brânză.
ceasurile cu cuc
cowboy-urile
cuțitele elvețiene .
Arta populară este păstrată în viață de organizații din toată țara. În
Elveția, este exprimată mai ales în muzică (aclamatul festival
Montreaux Jazz atrage mii de turişti în fiecare an pentru a se bucura de
muzica preferată) dans , poezie , sculptură în lemn și broderie.
Cele mai importante atracţii culturale sunt catedrala gotică
Fraumünster şi nenumăratele muzee istorice sau de artă. Elveţia este
faimoasă şi pentru magazinele de înaltă clasă, precum renumita stradă
Bahnhofstrasse din Zürich. Centrul istoric al oraşului Geneva are de
asemenea foarte multe de oferit: cea mai înaltă fântănă a lumii, ceasul
florilor, catedrala Sfântul Petru şi muzeul orologiilor.
Dacă vă atrag în mod special experienţele turistice culturale,
Elveţia este destinaţia perfectă.
V. Guvernul/Legislaţia
1 Legislaţia privind O lege revizuită privind concurența a fost adoptată în 2003, oferind
concurenţa şi protecţia companiei Comco instrumente mai clare. După o perioadă de tranziție,
consumatorului aplicarea completă a început în aprilie 2005.
Noua lege încearcă să abordeze punctele slabe și să alinieze
concurența elvețiană mai apropiată de cadrul UE (și mai larg OCDE),
prin:
• sancțiuni financiare directe, care variază până la 10% din cifra de
afaceri (peste trei ani);
• clemență, care autorizează reducerea sau scutirea de amenzi în
schimbul informarea autorităților și colaborarea cu o anchetă a
cartelului;
• prezumția de ilegalitate pentru acordurile verticale privind
prețurile și teritoriile;
• permisiunea de a încheia acorduri între IMM-uri (în funcție de
condiții);
• noi proceduri de investigare;
• cerința de divulgare a membrilor Comco pentru a-și declara
interesele;
• aplicarea mai clară a legii atât la întreprinderile publice, cât și la
cele private.
Protecția consumatorilor elvețieni este mai puțin strâns legată de
problemele legate de concurență decât în multe alte jurisdicții. Comco
nu are responsabilități directe pentru consumatori, deși un reprezentant
al consumatorilor se află în consiliul său.
În ciuda unei game largi de structuri juridice și instituționale, cum
ar fi structura federală, Biroul pentru consumatori, Comisia Federală a
Consumatorilor, Supravegherea prețurilor, Autoritățile și asociațiile de
consumatori, protecția consumatorilor nu este în mod evident o
prioritate ridicată.

2 Vacanţele şcolare Școlile elvețiene beneficiază în total de 12 până la 13 săptămâni de


vacanță pe an, împărțite între vacanța mare de vară, vacanțele de toamnă
și de primăvară și vacanța de Crăciun. Datele exacte ale acestor vacanțe
diferă de la un canton la altul și de la o localitate la alta.

Părinții trebuie să respecte cu strictețe datele, atunci când își


planifică vacanțele. Autoritățile școlare nu permit prelungirea sau
începerea anticipată a vacanțelor decât în situații excepționale și bine
justificate.De aceea părinții planifica din timp unde vor petrece
vacanța,orientânduse după vacanțele școlare,pentru a lua
concediu.Astfel se obsevă mereu un val mare de turiști în perioada
vacanțelor școlare ,devenind cele mai aglomerate perioade a anului .
3. Formalităţile la În principiu, toată lumea are nevoie de un document de călătorie
frontieră pentru valabil.
călătorii internaţionali Elveția poate permite cetățenilor UE / AELS documente de
călătorie expirate să treacă granița.
Documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe pentru o
ședere scurtă care nu depășește 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile
trebuie totuși: să fie valabilă cel puțin trei luni după plecarea planificată
din Elveția și din Elveția; au fost emise în ultimii zece ani.
Data de eliberare a documentului de călătorie este ceea ce
contează, indiferent de extinderea oficială. În unele cazuri, poate fi
necesar să obțineți o viză.
4. Legislaţia privind Lacurile, munții și aerul curat sunt asociate cu calitatea vieții în Elveția.
protecţia mediului Pentru a salva mediul înconjurător consiliul federal împreună cu
populația Elveției au aprobat o serie de măsuri cum ar fi:
 Protecția resurselor naturale care constă în utilizarea chibzuită a
resurselor naturale, și înlocuirea lor cu alte resurse care sunt
renovabile și reciclabile;
 O planificare a densității urbane care constă în folosirea spațiului
disponibil căt mai econom și combaterea construirii excesive în zonele
de construcții. Aceasta este o metodă efectivă de a limita urbanizarea
și susținerea construirii fermelor.
 Contribuția la lupta pentru încălzirea globală care constă în
reducerea emiterii gazelor cu efect de seră prin folosirea
transporturilor electrice.
 Protecția lacurilor și a râurilor care constă în eliminarea
micropoluanților cauzați de produsele fito-sanitare în agricultură prin
adaugarea unui nou pas în purificarea apei.
 Protecția biodiversității care constă în stabilirea unor legi care
au ca scop protecția și înmulțirea speciilor pe cale de dispariție.
Importanța pentru turism: Aprobarea unei astfel de legislație are
doar efecte pozitive asupra turismului în țara dată, deoarece numărul
turiștilor care iubesc natura este foarte mare, ceea ce facilitează situația
economică datorită vizitelor acestora. De asemenea au de caștigat eco-
tursimul, turismul de aventură , agroturismul și turismul curativ prin
faptul că au toate condițiile necesare realizării acestora.

5. Principalele Fiecare turist care rămâne pe noapte achită nemijlocit o taxă care
reglementări privind ulterior va fi folosită pentru dezvoltarea infrastructurii de care se poate
impozitele şi taxele dinfolosi un turist, spre exemplu: transporturile, cultura. Această taxă mai
turism
este achitată și de elvețienii care nu au o rezidență stabilă. Această taxă
este diferită de la oraș la oraș datorită condițiilor oferite: o cameră mai
scumpă, locația hotelului etc. Această taxă este adoptată de autoritățile
locale și reprezintă 2,50CHF sau aproximativ 2,21eu.
6. Legislaţia/reglementări Pentru a apara drepturile și interesele tur operatorilor și a agențiilor
principale privind de turism, în 1994 în Elveția s-a aprobat legea privind pachetele de
turoperatorii şi vacanță care regulează relațiile contractuale între prestator și client.
agenţiile de turism
Legea federală elvețiană stabilește natura și conținutul contractului,
intrebarea legalității și protecția banilor clienților care predeve
întoarcerea banilor în caz că nu sunt indeplinite cerințele contractului.
Toți operatorii și agenții de turism elvețieni care iși indeplinesc
cerințele privind competența profesională și solvabilitatea financiară
stabilite de consiliul de administrație pot participa la fondul de garantare
care are ca scop protejarea banilor și a reîntoarcerii călătoriilor. Acesta
este un plus pentru turiști, deoarece ei au o garanție că nu vor fi înșelați,
iar în caz de nerespectare a condițiilor contractuale își vor putea
reîntoarce banii pentru călătore înapoi.
7. Reglementări Companiile străine sau locale care importă sau exportă mărfuri
principale în către sau în Elveția sunt obligate să declare aceste mărfuri la birourile
transporturi vamale de frontieră prin furnizarea unui document de tranzit. De
asemenea, pentru a intra în Elveția, cetățenii străini trebuie să aibă un
pașaport valabil recunoscut de autorități. În anumite cazuri, este
necesară obținerea unei vize elvețiene. De asemenea, cetățenii străini
trebuie să declare toate bunurile personale la biroul vamal de frontieră.
De asemenea, conducătorii auto sunt obligați să plătească o taxă pentru
vehicule grele legate de performanță, care depinde de greutatea totală a
vehiculului, de categoria de emisii și kilometri.