Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

Ficțiune și realitate
Amintiri din ziua a șaptea
- de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino-
interviu realizat de Tita Chiper

Explorarea textului

1. Formula de adresare Stimată doamnă oferă de la început măsura relației dintre


reporter și persoana intervievată. Ea nu poate fi însoțită decât de verbe folosite la
plural și de pronume de politețe. Selectează asemenea exemple pentru a putea
înțelege mai bine relația dintre emițător și receptor.

2. Amintirea intervievatei urmează progresia timpului: copilărie, adolescență,


tinerețe, maturitate. Delimitează în text aceste momente și enumeră câteva dintre
întâmplările fiecărei vârste descrise.

3. Identifică momentul în care cursul normal al existenței doamnei Cantacuzino a


fost brutal și definitiv schimbat.

4. Care este atitudinea sa despre această schimbare?

5. Exprimă-ți părerea despre „omul” care se află în spatele acestor evocări,


enumerând totodată câteva dintre trăsăturile pe care le-ai putut desprinde citindu-i
interviul.

6. Formulează două întrebări pe care i le-ai fi adresat doamnei Zoe Cantacuzino,


dacă ai fi fost reporter.

7. Viața oamenilor, așa cum a fost descrisă în acest interviu, vi s-a părut fascinantă,
normală, plicticoasă, greu de judecat de către cei de azi (puteți propune și alte
variante). Discutați despre aceste variante pentru a putea alege una dintre ele și
motivați-vă apoi opțiunea.