Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat, Director:

Prof. Țugui Cristina

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI PENTRU CONSILIERE ȘI ORIENTARE


Anul școlar 2018-2019
Semestrul I
Nr. TEMA PROPUSĂ LUNA RESPONSABIL
Crt.
1. 1.Raportul activităților Comisiei Diriginților pe anul școlar 2017-2018
2.Componența Comisiei Diriginților Septembrie Responsabilul comisiei
3.Alegerea responsabilului comisiei Director
2. 1.Referat: Stresul poate influența succesul scolar?
2.Dezbatere: Prevenirea violenței în școală prin gestionarea conflictelor Octombrie Dirigintele clasei a VIII-a
3.Testele inițiale și trasmiterea rezultatelor către părinți Diriginții/Învățătorii
3. 1.Referat: Asemănări și deosebiri între comunicarea in mediul real și cel Noiembrie Dirigintele clasei a VII-a
virtual Diriginții/Învățătorii
2.Dezbatere: Particularitățile relațiilor de comunicare pedagogică
4. 1.Lecție demostrativă: clasa a VI-a Decembrie Dirigintele clasei a VI-a
2.Dezbatere: Motivația învățării Diriginții/Învățătorii
5. 1.Raportul activităților Comisiei Diriginților pe semnestrul I Ianuarie Responsabilul comisiei
2.Dezbatere: Rolul dirigintelui în dezvoltarea multilaterală a elevului
Semstrul al II-lea

1. 1.Referat: Abandonul și absenteismul scolar: cauze și efecte Februarie Responsabilul comisiei


2.Dezbatere: Gestionarea conflictelor Diriginții/Învățătorii

2. 1.Referat: Cum îndrumăm elevii cu potențial aptitudinal ridicat? Martie Învățătorul clasei a IV-a
2.Dezbatere: Particularitățile relațiilor de comunicare pedagogică Diriginții/Învățătorii

3. 1.Lecție demostrativă: clasa a VIII-a


2.Dezbatere: Rolul profesorului diriginte în orientarea și consilierea Aprilie Dirigintele clasei a VIII-a
elevilor pentru carieră și viață Diriginții/Învățătorii

4. 1.Referat: Managementul clasei de elevi: modalități și exemple Învățătorul clasei I


2.Dezbatere: Metodele interactive aplicate în cadul orei de dirigenție Mai Diriginții/Învățătorii

5. 1.Încheierea anului școlar


2.Situația elevilor pe clase Iunie Responsabilul comisiei
3.Raportul final de activitate al comisiei la sfârșitul anului școlar Diriginții/Învățătorii
2017-2108