Sunteți pe pagina 1din 20

PLANUL DE ASIGURARE A CALITATII PENTRU

EXECUTAREA LUCRARILOR

„Reabilitare si extindere cladire privind infiintare


centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de
ingrijire la domiciliu" in sat Filipeni, comuna Filipeni,
judetul Bacau
SCOPUL SI OBIECTUL PLANULUI CALITATII

Scopul prezentului Plan al Calitatii este de a documenta, modul in care, in conformitate cu prevederile
reglementarilor in vigoare, Compania asigura calitatea lucrarilor pe care le executa pentru obiectivul:
„Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate
de ingrijire la domiciliu" in sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau. In continuare in toata
documentatia vom denumi SC MAREUROPA CONSTRUCT 2008 SRL - Companie.
Prezentul Plan al Calitatii descrie conditiile referitoare la Sistemul de Management al Calitatii aplicat de
catre Companie in scopul de a asigura beneficiarul, ca organizatia isi desfasoara activitatea in
concordanta cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
Planul Calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de Companie pentru asigurarea calitatii lucrarilor ce
vor fi executate pentru proiectul sus mentionat.
Planul Calitatii se va completa cu procedurile tehnice de executie specifice solutiei stabilite prin proiectul
tehnic si caietele de sarcini.

Planul de asigurare al calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele
beneficiarului, rezolvarea interferentelor societate - client, societate - subcontractanti, calitatea materialelor,
a produselor utilizate si a lucrarilor executate.

Programul de asigurare a calitatii, adoptat de Companie asigura ca toate activitatile determinate de


calitatea lucrarilor, incepand de la analiza datelor de intrare si pana la confirmarea calitatii lucrarilor
executate, se fac cu respectarea cerintelor stabilite prin documente si prevederilor caietelor de sarcini, de
catre toti factorii de conducere ai executiei desemnati prin decizia Managerului de Proiect.
PREZENTUL DOCUMENT ESTE REDACTAT CONFORM CU H.G. 766 / 1997 SI STANDARDELE SR EN
ISO 9001.

Prezentul document este intocmit pe baza urmatoarelor documente:

Legea 10/1995+completari Privind calitatea in constructii


Legea 123/2007
Autorizarea constructiilor
Legea 50/1991 + completari
Conducerea si asigurarea calitatii in constructii
H.G. 766/1997
Regulament privind controlul de stat în construcţii
H.G. 272/1994
Privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
H.G. 273/1994 instalaţii aferente acestora
Privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru
H.G. 622/2004 construcţii
Regulament de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi
HG.925 / 1995 execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
C 56/02, C56/85. instalatii aferente
Sisteme de management a calitatii - Cerinte
Sistem de Management al Calitatii - Linii directoare pentru planurile calităţii.
ISO 9001 ISO
Sistem de Management al Calitatii - Linii directoare pentru managementul calitatii in
10005: 2007 proiecte.
Proceduri Documentate de sistem, Proceduri operationale si Proceduri tehnice de
ISO 10006: 2005 executie

Procedurile SMC 1. POLITICILE COMPANIEI

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI CONSERVAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Conducerea Companiei asigura organizarea si dezvoltarea mijloacelor de care dispune pentru realizarea
unor lucrari de foarte buna calitate care sa corespunda cerintelor fiecarui client, legislatiei si
reglementarilor in vigoare, imbinand profesionalismul si experienta specialistilor cu necesitatile, cerintele si
conditiile din Romania.
Prin activitatile sale de executie Compania are ca scop realizarea unor lucrari care sa corespunda
cerintelor esentiale:
• siguranta in exploatare;
• rezistenta si stabilitate;
• siguranta la foc;
• asigurarea sanatatii oamenilor;
• izolatie termica si hidrofuga;
• protectie impotriva zgomotului.
Pentru lucrările executate, în toate fazele de activitate, se aplică Sistemul de Management al Calităţii în
conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001
Se urmareste respectarea Legii 10/1995 - Privind calitatea in construcţii, HG 766/1997, precum si
reglementările si normativele aplicabile, in vigoare.
Pentru Companie calitatea reprezintă elementul fundamental în afaceri.
De asemenea este urmarita respectarea conditiilor de conservare a mediului inconjurator prin asigurarea
desfasurarii lucrarilor in conditiile de respectare a prevederilor legislatiei de mediu si readucerea terenului
la starea initiala dupa terminarea lucrarilor de constructii. (in conformitate cu legea referitoare la protectia
mediului).
In acest scop sunt planificate si asigurate resursele necesare si sunt stabilite responsabilitatile pentru
personalul de conducere, supraveghere si executie.
Supunem atentiei dumneavoastra modul in care compania noastra înţelege să execute, să controleze şi
să asigurare calitatatea obiectivelor sale cat si procedurile de executie aplicabile.

1. POLITICA IN DOMENIUL RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI MUNCII

Un obiectiv important al Companiei, este deasemenea asigurarea condiţiilor de siguranţă a muncii,


pregatirea, instruirea, complectarea, semnarea la zi a fişelor de protecţie a muncii de către întregul
personal muncitor şi cadrele tehnice din execuţie, în funcţie de locul de muncă şi meserie.
In fiecare santier exista o persoana angajata care are aceasta obligatie prin sarcini clare in fisa postului si
decizie de numire. De la nivel central activitatea este dirijata, controlata si evaluata prin inspectii si
instructaje in santier de catre persoane care au aceasta raspundere.

Se urmareste respectarea Legii sanatatii si securitatii in munca, legea 319/2006.

Aceaste politici fac parte din cultura si filozofia celor doua companii, a consortiului, si va trebui sa fie
asumate de intreaga organizatie de proiect.

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele acestui proiect din punct de vedere al calitatii sunt urmatoarele:


• Satisfacerea cerintelor clientului la timp, cu costurile si resursele planificate, luand in
considerare necesitatile si asteptarile clientului precum si ale tuturor partilor interesate.
• Organizarea si conducerea activitatilor respectand prevederile legale si de reglementare;
• Demonstrarea modului in care cerintele asigurarii calitatii pentru realizarea obiectivului sunt
atinse;
• Demonstrarea modului eficace de desfasurare al activitatilor prin procese care se
imbunatatesc permanent.

Obiectivele acestui proiect din punct de vedere al legislatiei muncii sunt:


• sa se acorde si sa se mentina conditii de siguranta si de sanatate;
• sa se acorde instruire si pentru a determina angajatii sa-si desfasoare munca intr-un mod
sigur si eficient;
• sa fie disponibile toate componentele sigure necesare si echipamnt de protectie si sa fie
supravegheata utilizarea lor;
• sa se mentina un interes constant in lucruri legate de sanatate si siguranta aplicandu-se pe
parcursul proiectului consultul angajatilor de fiecare data cand e posibil.

Obiectivele acestui proiect din punctul de vedere al protectiei mediului sunt:


• minimizarea impactului lucrarilor de santier asupra sistemelor ecologice naturale, seminaturale si
antropice.
• minimizarea impactului lucrarilor de santier asupra comunitatii, afacerilor si a publicului in general.
Principalele aspecte generate de lucrările de şantier si care vor fi analizate, sunt următoarele:
■ Zgomot si vibratii
■ Poluarea aerului - praf, noxe
■ Generare deseuri (inclusiv deseuri periculoare de tip azbest)
■ Deteriorarea zonelor cu importante culturala si/sau istorica, inclusiv asupra aspectului
estetic/vizual
■ Poluarea apei
■ Proceduri de actiune in situatii de urgenta
■ Consumul de resurse
1. DESCRIEREA SUCCINTA A LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

Lucrarile principale ale contractului „Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi
pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu" in sat Filipeni, comuna Filipeni,
judetul Bacau” sunt:

Amplasamentul, in suprafata de 4450,00 mp este alcatuit dintr-o parcela cu numerul cadastral 60775 si
este aflat in administrarea Consiliului Local Filipeni.

Terenul se prezinta sub forma unui plan inclinat pe directia est - vest i are stabilitate locala asigurata.
Pe teren este amplasata o constructie cu functiune de biblioteca. Aceasta a fost realizata in anul 1980 si
are regimul de inaltime P+ 1E, avand forma in plan cvasipatrata, cu dimensiunile 12,25 m x 10,60 m.

Descrierea lucrarilor

Constructia existent

Constuctia existenta pe teren este independenta, avand regimul de 1naltime P + lE. Inaltimea
nivelului este de 2,40 m. Acoperiul este tip arpanta in patru ape, avand cota la coama de +7,55 m. Cota
±0,00 este la 40 cm deasupra cotei terenului amenajat - trotuarului.
Principalii indici constructivi sunt: Regim de inaltime: P+ 1E;
Aria construita: Ac = 129,85 mp; Aria desfasurata: Ad = 259,70 mp;
Aria utila totala: Aut = 106,81+101,13 = 207,94 mp.
Structura de rezistenta este din pereti structurali din zidarie confinata cu grosimea de 40 cm la
peretii exteriori, respectiv 30 cm la cei interiori.Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 14,00 cm
si sunt legate de peretii din zidarie confinata cu centuri din beton armat. Sarpanta constructiei este din
lemn, cu invelitoare din tabla zincata, cu streasina cu latimea de 80 cm.
Fundatia cladirii este continua, din beton simplu, latimea fundatiilor fiind variabila, 40 cm la
exterior si 30 cm la interior.
Spatiile nu prezinta degradari ale elementelor structurale. Tencuielile interioare si exterioare sunt
patate, decolorate si uneleportiuni sunt desprinse. Trotuarele sunt degradate si in unele zone lipsesc.
Nu sunt prezente jgheaburi si burlane pentru colectarea si eliminarea apei pluviale.
Tamplaria exterioara este din lemn de rasinoase simpla pe toe si acoperita cu vopsea alba pe
baza de apa, neetansa si cu durata de viata depasita.
Instalatiile electrice aferente cladirii sunt degradate si invechite, nefacand fata cerintelor de
consum actuale. Corpurile de iluminat (echipate cu becuri incandescente) sunt incomplete. Situatia
exsitenta impune redimensionarea si refacerea integrala a instalatiilor electrice.
Incalzirea se realizeaza prin intermediul sobelor de terracota.
Constructia a facut obiectul unei expertize tehnice, concluziile acesteia fiind ca imobilul si lucrarile
de recompartimentare propuse necesita lucrari de consolidare la nivelul fundatiilor.
Pentru zona de constructie existenta se impun urmatoarele interventii:
Subturnari de beton simplu C8/10 la fundatiile exterioare pana la cota de -1,50 fata de CTA, cu
latimi de minim 60 cm;
Camasuire de beton C12/15 armata a elevatiilor de pe conturul exterior al fundatiilor exterioare;
Realizarea unei fundatii I grinzi noi de fundare pentru cuplarea fundatiilor lungi de la camera de la
parter cu un perete structural absent;
Introducerea unui perete structural in axul B intre axele 3 si 4 - eel care lipseste in
Consolidarea sarpantei de acoperis prin montarea elementelor lipsa; Inlocuirea invelitorii;
Revizuirea instalatiilor si, dupa caz, inlocuirea acestora.

Constructia propusa
Investitia cuprinde lucrari de consolidare, modemizare, schimbarea functionalului si extinderea in
plan a bibliotecii aflate in satul Filipeni, comuna Filipeni, judet Bacau. Constructia a fost realizata in anul
1980 si are regimul de inaltime P+ 1E. Prin lucrarile propuse s-a obtinut o cladire cu forma in plan
dreptunghiulara de 12,45xl7,35 mp si o centrala termica de 3,5 x 5,10 m alipita in partea din stanga a
extinderii.
inaltimea nivelului este de 2,40 m. Acoperiul este tip arpanta in patru ape, avand cota la coama
de +7,63 m. Cota ±0,00 este la 40 cm deasupra cotei terenului amenajat - trotuarului.
Principalii indici constructivi sunt: Regim de inaltime: P+ 1E;
Aria construita: Ac = 237,60 mp; Aria desfasurata: Ad = 453,60 mp;
Aria utila totala : Aut = 182,60+174,10 = 356,70 mp.
Structura de rezistenta este din pereti structurali din zidarie confinata cu grosimea de 40 cm la
peretii exteriori, respectiv 30 cm la cei interiori. Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 14,00 cm
si sunt legate de peretii din zidarie confinata cu centuri din beton armat.
Fundatia cladirii pe zona existenta este continua, din beton simplu, latimea talpii fundatiilor
exterioare fiind de 60 cm la exterior si 30 cm la interior. Adancimea de fundare

Zona de extindere este realizata cu rost de I 0 cm si pastreaza sistemul constructiv al cladirii


existente, respectiv pereti portanti din zidarie confinata cu centuri si stalpisori din beton armat. Planseele
sunt prevazute cu grosimea de 12,00 cm si se vor realiza din beton armat. Fundatiile sunt de tip continuu
-grinzi de fundare formate din stalpi si elevatie din beton armat.
Sarpanta constructiei este noua, cu aspect unitar, realizata din lemn de rasinoase ignifugat si
tratat antiseptic. Invelitoarea are prevazuta invelitoare din tabla tip tigla, cu streasina cu latimea de 80
cm.
Pentru realizarea cladirii cu volumul si structura prezentata sunt necesare lucrari de extindere a
acesteia in partea de sud, consolidarea fundatiilor si a soclului, reorganizarea functionalului, pentru a
indeplini noile cerinte, inlocuirea sarpantei si termoizolarea cladirii.
Aceasta organizare presupune crearea unor goluri noi si zidirea altora, fara a influenta stabilitatea
si siguranta structurii de rezistenta a cladirii.
S-au propus urmatoarele lucrari:
Inchideri cu zidarie a unor goluri de usa/fereastra; Practicarea unor goluri de usa I fereastra;
Construirea la parter a unui perete din caramida in dreptul grinzii cu grosimea de 30 cm
ax B - 1,2;
Realizarea peretilor de compartimentare din zidarie, cu grosimea de 12,5 cm; Se dezafecteaza
sobele de teracota si cosurile de furn;
Se vor consolida fundatiile prin subturnari pana la cota -1,50 m fata de CTA, cu latimi de minim
0,60 m;
Camasuirea fundatiilor exterioare cu beton armat;
Se introduce o grinda-soclu de legatura in axul B - 3,4; Se vor desface pardoselile existente,
Se va desface lambriul existent;
Desfacere sarpanta de lemn si invelitoare de tabla;
Refacere sarpanta din lemn tratat ignifug si antiseptic si invelitoare cu tabla tip tigla;
Se vor monta elementele pentru colctarea apelor pluviale, jgheaburi si burlane fin tabla; Se
inlocuieste in totalitate tamplaria de la interior cat si la exterior;
Se izoleaza peretii exteriori cu polistiren expandat; Tavanul de la etaj se izoleaza cu 10 cm vata
minerala;
Se refac in totalitate finisajele, atat cele interioare cat si cele exterioare; Se va monta balustrada
si mana curenta la scara interioara;
Se va desfiinta o portiune din placa de la etaj in dreptul intrarii principale; Se va monta scara
pentru acces in pod;
Se vor desfiinta trotuarele existente si se vor turna altele noi; Se va realiza o rampa pentru
persoanele cu dizabilitati;
Se vor placa scarile de acces si rampa cu gresie antiderapanta; Se va placa soclul cu piatra
naturala;
Se va realiza extinderea - un nou corp de cladire, in prelunginea spre sud a celei existente, cu
rost de 10 cm fata de cladirea existenta.

2. CONDITII CONTRACTUALE DE EXECUTIE PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR

Pentru executia obiectivului Compania asigura:


- respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare;
- respectarea conditiilor contractuale;
- respectarea proiectului de executie si caietelor de sarcini;
- respectarea sistemului de management integrat implementat;
- asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin Responsabili Tehnici cu Execuţia atestaţi.

Personalul de conducere şi supraveghere al lucrărilor este prezentat în organigrama şantierului.


Lucrarile de executie sunt conduse de Managerul de Proiect si Manager de Şantier.

Baraci, vestiare, platforme


Pentru buna desfasurare a lucrarilor, santierul este dotat cu:
- Baraci birou - Macara
- Container pentru WC - Generator electric
- împrejmuirea santierului - Pichete de incendiu
- Coatainer magazie - Compresoare
- Cabina de control acces - Motostivuitoare si Compactoare
- Tablou general - Autopompe de beton, Cife de beton
- Rezervor motorina
- excavatoare si Buldozere

Forta de munca alocată pe meserii este:


Dulgheri Mecanici Electricieni
Fierari Betonisti Instalatori apa Muncitori necalificati
Vopsitori Zugravi
Betonisti Instalatori canalizare
Muncitori Sudori Lacatusi confectii metalice
Operatori utilaje Finisori Pavatori

Mijloace de mică mecanizare:


Container cu scule diverse Set de sudura electrica Unelte de mica mecanizare
Sistem de cofrare Set generator de 10 kVA
Vibratoare pentru beton Compactoare cu placa

Mijloace de transport: - Camioane de transport materiale.


Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier si definitive; Ca
utilitati se va folosi cel mai apropiat punct trafo existent, iar apa de la reţeaua existenta si linia de
telefonie existenta, urmand ca in momentul realizarii bransamentelor finale si definitive acestea sa poata
fi folosite in fazele inaintate ale lucrarii.
Trasarea lucrarilor
Se realizeaza dupa planul de trasarea impreuna cu proiectantul, dupa eliberarea amplasamentului.
Obligatoriu la fata locului va exista un teodolit optic cu care se va realiza trasarea.
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier Va fi realizata conform caietelor de sarcini.
Masurarea lucrarilor
Va fi realizata conform caietelor de sarcini, a pieselor desenate si a dispozitiilor de santier, daca va fi
cazul.
Laboratoare si teste
Pentru prelevarea probelor de betoane se va dota santierul cu laborator adecvat.
Betonul va fi furnizat de o statie de betoane agrementata si autorizata de ISC local.
Incercarile privind rezistenta betonului si a otelului beton se vor face de catre un laborator atestat pentru
incercari.
In sarcina constructorului si a subcontractorului de specialitate angajat, cad toate testele necesare cerute
prin prezenta documentatie conform normativelor.
Curatenia in santier
Fiind o lucrare realizata intr-o zona urbana este necesar a se mentine o curatenie exemplara;
• pentru a proteja cat mai mult vecinatatile de praf,
• datorita lipsei de spatiu pentru adunarea molozului si a resturilor de materiale rezultate in timpul
lucrarilor,
• pentru a nu afecta masuratorile intermediare necesare prin programul de receptie.

1. PREVEDERI REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII


Compania, asigura conducerea si asigurarea calitatii lucrarilor pentru obiectivul sus mentionat astfel:
- prin sistemul de management al calitatii, definit si documentat conform cerintelor standardului ISO
9001;
- prin Planul de Asigurare a Calitatii Lucrarilor de Constructii, intocmit si aplicat pentru acest
proiect.

Compania, si-a creat, implementat şi menţine un SMC adecvat activităţilor desfasurate, respectand
prevederile legale si reglementarile in vigoare.
Prin SMC in conformitate cu prezentul plan al calitatii sunt asigurate:
• Planificarea calităţii;
• Compatibilitatea procesului de execuţie al obiectivului cu documentaţia aplicabila si
aplicarea controlului calităţii;
• Indeplinirea condiţiilor referitoare la măsurare şi verificările corespunzatoare;
• Identificarea stadiului fizic atins pe durata executiei obiectivului, trasabilitatea şi
păstrarea înregistrărilor referitoare la calitate;
• Indeplinirea condiţiilor de acceptare si recepţie.

Compania, a identificat toate procesele necesare SMC precum şi succesiunea şi interacţiunea acestora.
Procesele sistemului de management al calităţii implementat in companie sunt descrise in: Proceduri
Documentate de Sistem, Proceduri Operationale, Proceduri Tehnice de Executie si Norme Metodologice.

a) ORGANIZARE SI RELAŢII
• Schema generala de organizare si relatii necesare pentru implementarea proiectului prezinta
echipa stabilita pentru executia lucrarilor si pentru controlul calitatii si relatiile fata de conducerea
societatii.
• Se mentioneaza ca personalul tehnic, responsabil CQ si RTE sunt ingineri constructori atestati
MLPTL. Acest fapt si experienta acumulata in lucrari similare dau garantia realizarii unei bune
conduceri a lucrarilor in conditiile de calitate prevazute de legislatia in vigoare si a executarii
lucrarilor in conformitate cu toate specificatiile din caietele de sarcini.
• Componentele si responsabilitatile echipei de conducere executive a lucrarilor sunt prezentate
atat in manualele calitatii cat si in procedurile de sistem si in fisa postului specificata pentru
fiecare functie de conducere a executiei.
• Conducerea tehnica desemnata pentru executia lucrarilor va pastra in permanenta legatura cu
reprezentantul beneficiarului si cu proiectantul de specialitate pentru a asigura solutionarea
operativa si autorizata a situatiilor nou aparute, datorita conditiilor din teren precum si pentru
efectuarea tuturor controalelor pe faze de executie determinante, in conformitate cu cerintele
specificate in caietele de sarcini.
• Personalul de conducere este nominalizat prin decizie de catre Directorul General. De asemenea
vor fi nominalizati sefii de punct de lucru ce supravegheaza in mod direct lucrarile de constructii,
arhitectura, instalatii etc. Si vor fi stabilite responsabilitatile ce le revin potrivit specificului
activitatilor desfasurate.
• Personalul de executie este personal calificat, specializat pe tipuri de activitati, atestati de
institutiile specializate conform prevederilor legale.
• Compania in calitate de antreprenor general isi asuma responsabilitatea lucrarilor ce se executa
prin subcontractare inclusiv din punct de vedere al calitatii, exigentele pentru respectarea
graficelor de executie precum si cerintele de calitate vor fi impuse atat subcontractantilor cat si
colaboratorilor, prin cerintele contractuale.

a) ORGANIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCŢII


Lucrarile se vor executa de catre Companie, si se vor asigura atat cerintele de calitate, cat si cele de
protectia muncii prevazute in legislatie si in contracte.
Vor fi implicati numai furnizori agreati Companie si BENEFICIAR pentru materialele si produsele de
constructii. Servicii implicate in realizarea lucrarii si relatiile functionale interne.
Conducerea santierului :
Manager de proiect - 1
Sef de santier - 1
Responsabil cu asigurarea calitatii - 1
Responsabil tehnic cu executia - 1
Sef de echipa lucrari - 1

Responsabil SSM -1
Responsabil Mediu -1

b) DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Controlul documentelor si înregistrărilor


Managerul de Proiect se va asigura ca toate documentele si inregistrarile aferente proiectului sunt
pastrate in sectiunile corespunzatoare, conform specificatiilor procedurilor SMC.
Aprovizionare
Masurile de asigurare a calitatii prevad :
a. Selectarea furnizorilor pe criterii de asigurarea calitatii produselor furnizate.
b. Verificarea contractelor privind aprovizionarea din punct de vedere a cuprinderii de clauze privind
asigurarea calitatii produselor, a protectiei mediului : documente de atestare a calitatii si a posibilitatii de
impact asupra mediului, verificari de calitate la receptie, rezolvarea cauzelor de produse neconforme.
Receptia
Materialele, semifabricatele si prefabricatele , vor fi introduse in lucrare numai daca, in prealabil, s-a
verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate(conform C56- 85).
La aprovizionare si receptie identificarea produselor aprovizionate se realizeaza prin certificatele de
calitate eliberate de producatori sau furnizori.
Seful de Santier asigura receptia produselor furnizate si semnarea actelor de predare-primire,
identificarea produselor furnizate pe pozitii de montaj, manipularea si montarea lor in conformitate cu
prevederile proiectului.

Subcontractanţii / Furnizorii

Sunt pe deplin responsabili de implementarea prevederilor de siguranţă şi de respectarea acestora la


locul de muncă, de comportamentul de siguranţă al angajaţilor acestora pe Şantier şi de depunerea
documentelor obligatorii. Aceştia sunt responsabili pentru curăţarea locului de muncă şi pentru
menţinerea igienei personalului acestora (instalarea de facilităţi sanitare temporare). Orice excepţie de la
precauţiile obligatorii de siguranţă trebuie discutată şi aprobată de Contractantul General înainte de
implementarea acesteia.
În timpul instalării şantierului şi al execuţiei structurii, proprietarul va fi obligat să respecte şi să se asigure
că:
În timpul instalării şantierului şi a execuţiei structurii, contractantul va fi obligat să respecte cerinţele
minime de siguranţă şi sănătate pe şantier şi să se asigure de următoarele:
• Contractantul execută inspecţia muncii înainte de începerea lucrărilor pe şantier
• Contractantul postează pe şantier în mod vizibil înainte de începerea lucrărilor
• Planul de sănătate şi siguranţă ocupaţională este dezvoltat;
• Coordonarea documentaţiei proiectului va fi asigurată de coordonatorul documentaţiei.
• Cooperarea dintre firmele care au subcontractat activităţi pe şantier pentru contractant, asigură
protecţia personalului, prevenirea accidentelor şi a altor pericole privind sănătatea şi informarea
reciprocă pe şantier.
• Măsurile intenţionate de verificare a proceselor adecvate de lucru.
• Asigurarea accesului pe şantier doar persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe şantier.
• Asigurarea că şantierul este păstrat curat şi în ordine.
• Informarea reciprocă privind orice măsuri de asigurare .
• Este obligat să ţină evidente ale personalului de la sosirea acestora pentru a-şi ocupa postul,
până la părăsirea de către aceştia, a şantierului.
• Contractantul structurii şi subcontractanţii vor fi obligaţi să asigure o instruire H&S de început a
tuturor muncitorilor, să îi familiarizeze pe aceştia cu SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA, cu
regulamentele de muncă în siguranţă şi cu procesele de lucru, să facă notiţe în documentul de
instruire de SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ, care va fi înaintat directorului structurii. Este strict
interzisă începerea activităţii pe şantier fără participarea prealabilă la acest tip de instruire.
• Dacă personalul unui număr de angajatori îşi desfăşoară activitatea într-un singur loc,
coordonarea activităţilor şi informarea reciprocă va face parte din contractele încheiate. Aceştia
trebuie să încheie un acord în scris, prin care se va stabili care dintre aceştia este responsabil
pentru crearea SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI în cadrul spaţiului comun de muncă şi în ce măsură.
Dacă aceştia nu ajung la un acord, fiecare va fi pe deplin responsabil.
• Contractantul nu va fi exonerat de responsabilitatea pentru siguranţa şi sănătatea ocupaţională
conform legii, prin asigurarea că sarcinile sunt executate.
• Contractantul va fi obligat să asigure cel mai înalt grad posibil de siguranţă şi sănătate
ocupaţională.
• Contractantul va fi obligat să identifice pericolele şi să evalueze riscurile.
• Contractantul ia măsurile, mai ales pentru îndeplinirea principiilor generale
• Cerinţele minime generale pentru şantier
a) Cerinţele minime speciale pentru şantier
• Secţiunea I Locurile de muncă în incintele interne.
• Secţiunea II Locurile de muncă în incintele externe
Managementul administrării resurselor materiale - aprovizionarea
Managementul administrarii resurselor materiale nu reprezinta doar o insumare mecanica a diferitelor
etape prin care se realizeaza un anumit ciclu de aprovizionare, ci presupune o imbinare fruc-tuoasa a
activitatilor realizate de departamentul de aprovizionare.
In privita procesului de achizitionarea acesta include o serie de activitati principale, astfel se pun in
evidenta urmatoarele elemente componente ale activitatii de aprovizionare:
a) . Cererea de aprovizionare, formulata de catre utilizator pe baza necesarului acestuia de materii prime
sau componente. Initierea unei astfel de cereri are la origine un control al stocurilor, al magaziilor sau
spatiilor de depozitare, o analiza a proiectelor tehnologice sau a controlului executie a lucrarilori, in
functie de tipul produselor si organizarea firmei. O data identificat necesarul de materiale, se purcede la
intocmirea unei cereri adresate departamentului de aprovizionare prin care se solicita reinnoirea stocurilor
folosindu-se anumite documente, cum ar fi: formularul de solicitare de aprovizionare, o lista completa
necesarului de materiale, care sa cuprinda detalii referitoare la produsele ce vor fi achizitionate cantitatile
necesare, precum si o cerere de reinnoire a stocului.
O atentie deosebita trebuie sa acorde achizitorul acelor produse care necesita un timp mai indelungat de
achizitie si sa ia toate masurile necesare ca instructiunile de comandare sa fie predate departamentului
de achizitii cat mai repede posibil.
b) . Selectarea furnizorului priveste cea de-a doua etapa a procesului de aprovizionare si
presupune o alegere a furnizorului de achizitie bazata pe cotatii de preturi, conditii de livrare,
reputatia privind standardele de calitate, performantele la livrare si situatia comerciala. Furnizorul de
aprovizionare poate consta intr-un singur furnizor sau mai multi, in functie de necesarul de materiale
solicitat. O mare amploare a luat in ultima perioada un sistem japonez de aprovizionare si executie a
lucrarilor, constand in reducerea stocurilor la zero, bazandu-se pe furnizori care sa livreze marfurile direct
la locul de munca si ,,exact la timpul potrivit”.
Unul dintre cele mai importante capitole in cadrul acestui proiect, il reprezinta prin insasi structura sa
resursele materiale. Datorita multitudinii acestora, precum si a cerintelor complexe pe care acestea
trebuie sa le indeplineasca acestea, trebuie adoptata o strategie manageriala coerenta bazata pe
urmatoarele etape:.
1. Departament ACHIZIŢII MATERIALE
• Cererea Utilizatorului
• Receptia la magazie
• Selectare Furnizor pe criteriile : pret, /calitate
• Receptia / Inspectia interna a produselor
1. Departament Aprovizionare
• Pregatire comanda
• Livrare materiale
• Receptie materiale
• Facturare materiale
• Receptie la furnizor
1. Expediere materiale in santier
Cererea de aprovizionare, formulata de catre utilizator pe baza necesarului acestuia de materii prime sau
componente. Initierea unei astfel de cereri are la origine un control al stocurilor, al magaziilor sau spatiilor
de depozitare, o analiza a proiectelor tehnologice sau a controlului executie a lucrarilori, in functie de tipul
produselor si organizarea firmei.
O data identificat necesarul de materiale, se purcede la intocmirea unei cereri adresata departamentului
de aprovizionare prin care se solicita reinnoirea stocurilor, folosindu-se anumite documente, cum ar fi:
formularul de solicitare de aprovizionare, o lista completa a necesarului de materiale, care sa cuprinda
detalii referitoare la produsele ce vor fi achizitionate, cantitatile necesare, precum si o cerere de reinnoire
a stocului.
O atentie deosebita trebuie sa acorde achizitorul acelor produse care necesita un timp mai indelungat de
achizitie si sa ia toate masurile necesare ca instructiunile de comandare sa fie predate departamentului
de achizitii cat mai repede posibil.
Selectarea furnizorului priveste cea de-a doua etapa a procesului de aprovizionare si presupune o
alegere a furnizorului de achizitie bazata pe cotatii de preturi, conditii de livrare, reputatia privind
standardele de calitate, performantele la livrare si situatia comerciala. Furnizorul de aprovizionare poate
consta intr-un singur furnizor sau mai multi, in functie de necesarul de materiale solicitat. O mare
amploare a luat in ultimele decenii un sistem japonez de aprovizionare si executie a lucrarilor, constand in
reducerea stocurilor la zero, bazandu-se pe furnizori sa livreze marfurile direct la locul de munca si "exact
la timpul potrivit”.
Emiterea comenzii de achizitie este partea cea mai rutinanta a unui proces de achizitie, constand ori in
dactilografierea comenzii, semnarea si expedierea ei prin posta ori in schimb electronic de
date.Problemele ce se pot ivi in aceasta etapa privesc consumul de timp, in sensul ca aceasta activitate,
desi simpla si obisnuita, poate dura cateva zile sau saptamani, ceea ce poate duce la o marire a timpului
alocat proiectului. Se mai are in vedere si faptul ca orice comanda de achizitie defineste conditii
comerciale, de regula standardizate si tiparite pe spatele formularelor de comanda, care il obliga pe
achizitor sa accepte toate costurile necesare si implicatiile legale.
Obligatiile comerciale prevazute de comanda de achizitie sunt in fapt obligatii contractuale referitoare la
conditiile de plata, la pret, fixat pe durata contractului, nefiind supus cresterii din nici un motiv, daca nu s-a
dispus altfel, termenul de livrare, calitatea si descrierea produselor ce urmeaza a fi livrate, la modul de
despagubire in cazul marfii necorespunzatoare din punct de vedere al proiectarii sau al executiei,
proprietate intelectuala, pierdere sau deteriorare.
Odata contractat produsul, furnizorul nu mai are nici un drept in a-l modifica sau a-l adaugi, decat printr-o
autorizare explicita data de companie pe un formular oficial de modificare.
In situatia in care sunt impuse anumite schimbari in orice aspect al comenzii de aprovizionare, se poate
emite un amendament la comanda initiala, cu acordul prealabil al furnizorului, determinand efectele
asupra pretului si livrarii. Acestea sunt redactate pe formulare oficiale, avand parte de aceeasi circulatie
ca si comanda initiala careia ii corespunde. Daca insa amendamentul pericliteaza incheierea
corespunzătoare a aprovizionării oricărui alt articol din comanda pana la data de livrare stabilita, se
recomanda emitereaunei noi comenzi de achizitie.
Furnizorul are dreptul de a contracta subantreprenori (subfurnizori), cu conditia ca aceştia sa fie
cunoscuti de catre organizatie, si cu asigurarea accesului personalului organizatiei care se ocupa de
urgentarea aprovizionarii din cadrul companiei furnizorului la birourile sau atelierele acestora.
Un alt aspect legat de conditiile comerciale se refera la dreptul organizatiei de a refuza produsele livrate
invocand faptul ca acestea sunt necorespunzatoare sau daca furnizorul comite o incalcare a comenzii.
Orice disputa referitoare la contract se va solutiona cu ajutorul unui arbitru ales cu acordul partilor, sau
daca nu, in instanta.
Confirmarea comenzii, este raspunsul furnizorului la comanda de achizitie, in cazul in care el este pozitiv,
inregistrandu-se un contract legal, supus legilor in vigoare. In aceasta etapa, revine furnizorului obligatia
de a returna o confirmare a acceptarii conditiilor sau cel putin confirmarea detaliilor privind cantitatea,
specificatiile, pretul si conditiile de livrare.
Urgentarea aprovizionarii este masura preventiva prin care se incearca preintampinarea intarzierii livrarii,
cu ajutorul unui sistem de avertizare timpurie, solicitand informarea din timp despre orice dificultati pe
care le-ar putea intampina furnizorul.
In Companie, serviciul achizitii achizitorul indeplineste si rolul celui ce urgenteaza aprovizionarea, regula
este ca acest rol sa revina unei persoane special insarcinate din cadrul acestui departament. Odata
plasate toate comenzile, achizitionarea la timp a marfurilor devine o problema primordiala. Urgentarea
aprovizionarii nu reprezinta doar un proces de urmarire a marfurilor intarziate, ci mai degraba incearca sa
prevada problemele ce apar pe parcursul executie a lucrarilori si livrarii, preintampinand intarzierea
livrarii.
Daca insa acest proces de rutina nu pare sa isi atinga scopul, persoana insarcinata cu urgentarea
aprovizionarii poate apela la metode mai puternice de urgentare, cum ar fi oferta de a colecta marfurile
chiar de la sediul furnizorului, o notificare prin care sunt explicate pe larg motivele urgentarii, sau orice
alte metode licite ce duc la atingerea scopului.
Expedierea - trebuie avut in vedere faptul ca inaintea parasirii locului de executie a lucrarilor al
furnizorului, transportul sa fie marcat corespunzator, prin aplicarea unei stampile usor de recunoscut a
furnizorului pe lazile de ambalaj, astfel incat fiecare articol sa poata fi identificat in toate etapele calatoriei,
precum si la destinatia finala.
Livrare si facturare - facturile insotesc actele de trimitere a marfurilor si se deconteaza de catre
solicitantul marfii in momentul receptionarii acesteia.

Inspectie interna a produselor - realizata de catre factorii de control abilitati din interiorul organizatiei.

Receptia produselor, este ultima etapa a ciclului aprovizionarii si consta intr-o examinare amanuntita
pentru verificarea eventualelor pagube survenite pe parcursul transportului, greseli referitoare la natura
marfurilor sau cantitatea solicitata. Daca marfurile corespund, acestea sunt trimise la magazie, unde se
procedeaza si la o evidenta a stocurilor.Apoi, dupa un timp, se pregateste un nou ciclu de aprovizionare.
In cazul in care transportul nu este receptionat in conditii satisfacatoare, se poate cere respingerea
acestuia, fiind returnat impreuna cu o nota de respingere, solicitantul fiind exonerat de plata facturilor.
Planificarea calitatii
Planificarea este necesara pentru a obtine intr-un mod practic si eficient un nivel ridicat al calitatii
lucrarilor pentru realizarea obiectivului.Procedurile tehnice de executie acopera numeroasele masuri de
luat in considerare. Planul de Asigurare a Calitatii Lucrarilor de Constructii este fundamental, in
acceeasi masura ca si pregătirea pachetului de masuri si riscuri ale subcontractorilor angajaţi si
constituie elemente particulare pentru proiect.
Pe parcursul executiei se vor respecta conditiile tehnice de executie prevazute in proiectul tehnic,
precum si calitatea materialelor puse in opera, standarde si normative aplicabile, protectia muncii,
protectia mediului, conditii de transport, manipulare, depozitare, inspectii, teste, verificari, etc.

Controlul producţiei si al furnizării serviciului


Desfasurarea proceselor de executie a lucrarilor este asigurata in mod planificat cu stabilirea de
responsabilitati clare si bine definite pentru personalul coordonator al executiei lucrarii.
Pentru executia lucrarii se vor respecta urmatoarele conditii:
• Lucrarile se vor executa de catre echipe specializate, conform proiectului tehnic, respectandu-
se procedurile tehnice de executie aprobate de beneficiar;
• Se va verifica calitatea materialelor care trebuie sa corespunda specificatiilor din caietele de
sarcini si prescriptiilor tehnice respective. Materialele vor fi insotite de documente de calitate:
certificate de calitate sau declaratii de conformitate, rapoarte de incercari, agremente tehnice,
etc.
• Inaintea inceperii lucrarilor, executantul impreuna cu reprezentantul beneficiarului vor face
inspectia terenului. Se intocmeste un proces verbal de predare-primire a amplasamentului,
care va fi insotit si de fotografii si se preda beneficiarului.
• Planul organizarii de santier va fi prezentat de catre executant spre aprobare beneficiarului.
• Se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor conform prescriptiilor
fabricantilor si amplasarea utilajelor aproape de locul de executie.
• Se va avea in vedere protejarea terenurilor invecinate si evitarea accidentelor si daunelor
provocate acestora, pana in faza de receptive.

Echipamentele, utilajele care se vor utiliza vor fi cele traditionale, stabilite prin tehnologiile reglementate in
Romania pentru procese speciale (sudura), se vor respecta cerintele speciale de atestare a personalului
de executie. Procesul de executie va fi tinut sub control de catre Responsabilul Tehnic Cu Executia
nominalizat pentru aceasta lucrare. Pe parcursul procesului de executie, pentru fazele stabilite de
documentatia tehnica(faze determinante) se confirma calitatea executiei.

Inspecţii si incercari
Inspectiile si activitatile de incercare vor fi stabilite in conformitate cu contractul, specificatii tehnice ale
proiectului si procedurile tehnice. Inregistrarile asociate activitatii de inspectii vor fi pastrate in
documentele proiectului, conform procedurilor SMC si vor fi distribuite corespunzator.
Inregistrarile vor identifica si vor face referire la inspectiile/incercarile facute precum si la criteriile de
acceptare/respingere ale acestora.
In timpul executiei se tine evidenta activitatilor de control a calitatii executiei lucrarilor, in conformitate
cu legislatia in vigoare. Documentele incheiate pe parcursul executiei se ataseaza la Cartea Tehnica a
Constructiei - Capitolul B ( conform HG 273/1994 si procedurile SMC).
Controlul lucrarilor s-a stabilit conform cu procedurilor tehnice de executie si a normativelor tehnice in
vigoare. Etapele de control sunt prezentate in Planul de Control, Calitate, Verificari si Incercari
(PCCVI).
Controlul tehnic de calitate, verificarile si incercarile referitoare la calitate se vor realiza astfel :
- Planificat, conform planului de control calitate;
- De catre personalul societatii cu responsabilitati in acest sens- controale tehnice la
receptia produselor, pe parcursul executiei;
- De catre un laborator autorizat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare -
incercarile privind controlul calitatii materialelor puse in lucru, calitatea betonului din
lucrare si daca este cazul incercarea elementelor de constructii.
Toate documentele emise in cadrul activitatilor de control, inspectie si confirmare a calitatii lucrarilor,
contin datele de identificare a personalului de executie, precum si datele de efectuare a acestora.

Prelevare Probe
Pentru executia lucrarilor de turnare beton se cere respectarea normativului NE-012/02, prin prelevarea
probelor si prin incercari pe epruvete de beton.
Controlul neconformitatii
Neconformitatile aparute in procesul de executie se vor trata conform procedurii de sistem PDS-8.3.
Neconformitatile vor fi inregistrate in Rapoarte de neconformitate si sunt transmise la departamentul
calitate.
Solutia rezolvarii neconformitatii este data de catre proiectant, in scris , cu dispozitie de santier cu sau
fără planse. Dispoziţia de şantier se remite executantului. Se execută remedierea, conform dispozitiei
de santier. Se verifică calitatea lucrarilor executate dupa remediere de către ing. CQ si RTE ai
subcontractorilor impreuna cu Reprezentantul Contractorului General si Reprezentantul Beneficiarului.
Verificarea modului de aplicare si respectare a documentelor de referinta pentru executarea lucrarilor
cat si a documentatiei SMC implementata in societate se face prin audituri interne stabilite si
programate de catre Reprezentantul Managementului - AQ.
Neconformitatile referitoare la calitatea produselor sau executiei vor fi tratate in conformitate cu
prevederile sistemului propriu de management al societatii si anume:
- Neconformitatile minore constatate la lucrarile de executie vor fi corectate de catre seful
de santier si verificate de catre responsabilul tehnic cu executia in conditiile stabilite de legislatia in
vigoare.
- Neconformitatile majore vor fi inregistrate in rapoarte de neconformitate. Tratarea lor se
va face dupa analizarea cauzelor de catre seful de santier, responsabilul tehnic cu executia si daca este
cazul de conducerea executiva a societatii.
- Neconformitate care necesita refaceri sau modificari de elemente vor fi aduse la
cunostinta proiectantului lucrarii, organelor inspectiei de stat si clientului.
Analize efectuate de management si evaluari ale progresului
Managerul de Proiect analizeaza la intervale planificate sistemul de managementul al calitatii in cadrul
proiectului pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat, eficace si eficient.
La aceste analize efectuate de managementul de proiect pot participa: clientul, furnizorii si
subcontractantii, cat si alte parti interesate in succesul proiectului.
In cadrul analizelor efectuate de catre managementul proiectului se realizeaza o evaluare a progresului.
Elementele de iesire din evaluarile progresului furnizeaza informatii referitoare la performanta proiectului
si stabileste responsabilitatea pentru actiunile care trebuie intreprinse.
Evaluarile progresului sunt utilizate pentru:
- a evalua cat de bine sunt sincronizate si corelate procesele proiectului;
- a identifica si evalua activitatile si rezultatele care ar putea afecta in mod negativ sau
favorabil atingerea obiectivelor proiectului;
- a facilita comunicarea intre partile implicate in realizarea cu succes a proiectului;
- a conduce imbunatatirea proceselor in proiect, prin identificarea abaterilor si
modificarilor riscurilor.
Evaluarea progresului in cadrul proiectului este analizat prin sedinte de proiect lunare.Managerul de
Proiect are responsabilitate totala in realizarea cu succes a proiectului, inclusiv in atingerea obiectivelor
calitatii si aplicarea si respectarea SMC si a reglementarilor in vigoare. Personalul de conducere al
santierului este numit de catre Top Managementul companiei. Sarcinile si responsabilitatile acestora sunt
stabilite prin fisele postului.si prin procedurile SMC.
Tot personalul companiei, este format din ingineri cu vechime in executie in domeniul lucrarilor de
drumuri, poduri, terasamente, lucrari de reabilitare, care cunosc si aplica cerintele Legii nr. 10/1995,
normativele in vigoare, procedurile sistemului de management calitatii implementat.
Cellalti componente ai echipei sunt detaliati in cadrul sectiuni 9.2 Metodologia lucrarii.

ÎNREGISTRĂRI REFERITOARE LA CALITATE

Compania a stabilit un sistem de pastrare a inregistrarilor proiectului.


Inregistrarile proiectului se pastreaza pe tot parcursul derularii contractului pentru demonstrarea
conformitatii lucrărilor executate cu condiţiile specificate şi a funcţionării eficiente a sistemului de
management al calităţii.
Documentele de confirmare a calităţii lucrărilor intocmite pe parcursul executiei, pentru fiecare
categorie de lucrari in parte si separate pe ansamblul lucrarilor, se îndosariază la Cartea Tehnică a
Construcţiei şi se înregistreaza cronologic în borderoul documentelor pentru Cartea Tehnica.
Aceste inregistrari sunt pastrate prin grija Sefului de santier, inginerul CQ si RTE ai subcontractorilor si
se folosesc formulare tip al SMC, precum şi formulare preluate de la factori externi implicaţi în
activităţile de executie.
Compania, ca si Contractor General al obiectivului va asigura verificarea si avizarea tuturor inregistrarilor
calitatii intocmite pe etape de executie de catre Subcontractori.
8. CONTROLUL PLANULUI CALITATII

Planul calitatii se elaboreaza de catre Reprezentantul Managementului - AQ pentru fiecare contract in


parte. Aprobarea Planului Calitatii se face de catre Directorul General. Daca este o conditie specificata,
planul este supus aprobarii externe, conform clauzelor contractuale.
Planul Calitatii este revizuit pe tot parcursul executiei lucrarilor, pentru a se tine cont de modificarile
survenite pe parcurs si de prevederile de organizare si asigurare a calitatii.
Difuzarea planulului se face controlat sau necontrolat. Exemplarele controlate se difuzeaza pe baza
Listei de difuzare, iar exemplarele necontrolate sunt difuzate cu acordul Directorul General cu titlu
informativ.
Planul Calitatii precum si procedurile tehnice de executie sunt documente confidential ale companiei si
sunt proprietatea Compania.
LISTA PROCEDURI DE SISTEM APLICABILE CONFORM SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII

N Denumire document Cod Editie Revizie Observatii


r
crt
1 PDS - 01 1 0
Contolul documetelor

PDS - 02
2 1 0
Controlul inregistrarilor
3 PDS- 03 1 0
Audit intern

4 PDS - 04
1 0
Controlul neconformitatii
5 PDS - 05 1 0
Actiuni corective si actiuni
preventive. Reclamatii
LISTA FORMULARE APLICABILE

Nr Denumire formular Cod Rev


crt

Lista de control a actualizărilor F - 4.2.3.-01


1 0

Formular intern predare- primire F - 4.2.3.-02


2 1
documente
3 Lista procedurilor SMC F - 4.2.4.-01
1

4 Lista formularelor aplicabile SMC F - 4.2.4.-02


1

5 Planificare audituri interne anuale F - 4.2.4.-03


1

Plan audit intern F - 4.2.4.-04


6 1

7 Raport de audit intern F - 4.2.4.-05


1

8 Raport de neconformitate audit intern F - 4.2.4.-06 1

9 Raport de neconformitate pt produce/ F - 4.2.4.-07 1


procese

10 Registru de eveidenta rapoarte de F- PO -08-01 1


neconformitate

Raport de control al calitatii F- PO -08-02


11 1
12 Raport de actiuni corective/ preventive F- PO -08-03 1

13 Registru de evidente rapoarte de actiuni F- PO -08-04 1


corective/ preventive

14 Registru de reclamatii netipizat


1
15 Jurnal de santier netipizat
1
Raport saptamanal netipizat
16 1
17 Raport lunar netipizat
1
Minuta de sedinta netipizat
18 1
19 Proces verbal de preadre primire a F- PO- 07- 01 1
amplasamentului bornelor
Proces verbal de trasare a lucrărilor F- PO- 07- 02
20
21 Proces verbal de verificare a naturii F- PO- 07- 03 1
terenului de fundare

22 Proces verbal de verificare a calitatii F- PO- 07- 04 0


lucrarilor ce devin ascunse

23 Condica de betone F- PO- 07- 05


0
24 Proces verbal de receptie a marfurilor F- PO- 07- 06 0

25 Proces verbal de predare- primire front de F- PO- 07- 07 0


lucru

26 Proces verbal de verificare a aspectului F- PO- 07- 08 1


betonului dupa decofrare si pozitionare
goluri tehnologice si de instalatii

27 Bon de comanda betoane F- PO- 07- 09


1
28 Proces verbal de apreciere a calitatii F- PO- 07- 10 1
betonului pus in opera

29 Registru meteorologic F- PO- 07- 11


1
30 Proces verbal de receptie a lucrarilor de F- PO- 07- 12 1
demolare

31 Proces verbal faza determinanta interna F- PO- 07- 13 1

32 Borderoul documentelor cartii tehnice a F- PO- 07- 14 1


constructiei

33 Proces verbal de predarea cartii tehnice a F- PO- 07- 15 1


constructiei

34 Plan de calitate, control, verificari si F- PO- 07- 16 1


incercari

35 Proces verbal de instruire calitate F- PO- 07- 17


0
36 Plan de instruire calitate F- PO- 07- 18
0
37 Evaluarea satisfactiei clientului F- PO- 07- 19
0
Anexa 3

EVIDENTA ÎNREGISTRĂRILOR

Nr: Denumire Frecventa emitere Responsabili


ctr
1 Sedinta de primire contract O data - la primirea contractului Beneficiarul, reprezentantul
beneficiarului si Constructorul

Certificat de urbanism si autorizatie de - Beneficiarul


2
constructie/desfiintare
3 Autorizatii si avize necesare desfasurarii O data - la inceperea contractului Beneficiarul
lucrarilor de constructii

4
Ordinul de incepere a lucrarilor - transmis la
Beneficiarul,
-Inspectoraul de stat in constructii O data - la inceperea contractului
Si reprezentantul beneficiarului
-inspectoratul territorial de munca - Autoritatea
locala
5 Proiect tehnic de executie si Caiete de Sarcini ( O data cu proiectul tehnic de Beneficiarul, reprezentantul
verificat de verificatori atestati) executie beneficiarului si constructor

6 Planul Calitatii O data - cu completari pe Constructorul


parcursul derularii contractului

7 Program de faze determinante stabilit prin O data cu proiectul tehnic de Constructorul


proiect ( avizat corespunzator de toate functiile executie
implicate)

8 Proceduri thenice de executie si metode de O data - la inceperea contractului Constructorul ( AG si/sau


lucru Subcontractor)

9 Plan de control, calitate, verificari si incercari O data - la inceperea lucrarilor Constructorul ( AG si/sau
Subcontractor)

Oferte subcontractori - pe categorii de lucrari O data la incheierea contractului Subcontractor


10
Contracte de subcontractare lucrari O data la incheierea contractului Subcontractor
11
12 Grafic de executie lucrari si metode de Subcontractor
executie de lucrari subcontractate

13 Lista utillaje, echipamente si DMM-uri utiliizate O data - cu completari pe Subcontractor


pentru realizarea lucrarilor parcusul derularii contractului

14 Raport lunar de mecanizare - utillaje si O data pe luna AG sau subcontractor


ecipamente alocate pentru desfasurarea
lucrarilor contractate - graficul echipamentelor
si utilajelor inchiriate

15 Grafic aprovizionare si grafic de livrare material


in santier O data pe luna AG sau subcontractor
16 Proces verbal de recepţie materiale/ produce La fiecare livrare material/ Reprezentatntul beneficiarului, AG
produce in santier sau Subcontractor
17 Liste de stoc si documente privind gestionarea AG sau Subcontractor
materialelor

Documentatia - as built Pe parcursul executiei Proiectant sau AG


18
19 Dispozitie de santier Pe parcursul executiei
Reprezentatntul beneficiarului, AG
sau proiectant
Jurnal santier zilnic Constructorul sau AG
20
21 Raport saptamanal al activitatii in santier saptamanal Constructorul sau AG

Raport lunar al derularii contractului lunar Constructorul sau AG


22
23 Cartea tehnica a constructiei - Cap B Pe parcursul executiei Constructorul sau AG si
Documentatia de executie subcontractor

24 Registru Rapoarte de neconformitate si Reprezentatntul beneficiarului, AG


rapoarte de neconformitate si note de si suncontractor
-
constatare

25 Registru de actiuni corective si prevenire Reprezentatntul beneficiarului, AG

26 Proces verbal de receptie la terminarea O data - la terminarea lucrarilor Beneficiar, Reprezentatntul


lucrarilor beneficiarului, AG sau Constructor

27 Documentatie intocmite in perioada de garantie Constructorul

28 Proces verbal de receptie finala O data - la terminarea perioadei Beneficiar, Reprezentatntul


de garantie beneficiarului, AG sau Constructor

S-ar putea să vă placă și