Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

La începutul mileniului trei, ceea ce se numește industria turismului și a călătoriilor se


califică pe plan mondial ca fiind cel mai dinamic sector de activitate, constituind concomitent
cel mai important generator de locuri de muncă.
Turismul cunoaște dintotdeauna mai multe forme, precum cel de odihnă și relaxare,
sportiv, cultural, științific, social și politic, de afaceri și nu în ultimul rând turismul sub forma
celui de evenimente. Dar ce înseamnă în zilele noastre turismul de evenimente?
Această nouă formă de turism vine pe o schemă de obligații profesionale foarte bine pusă
la punct. Din când în când, profesioniștii mai au și timp liber. Pe baza acestui timp se construiesc
oferte locale, scurte, interesante și de calitate, dar atenție, mai ales, nu neapărat ieftine ținând
cont de criteriile pe care trebuie să le întrunească o astfel de escapadă turistică de evenimente.
Turismul de evenimente reprezintă în prezent cel mai profitabil segment al acestei
industrii din România, să nu mai luăm în discuție alte țări puternic dezvoltate din punct de vedere
economic. În momentul de față, vorbim despre o piață de 700 milioane de euro, cu un potențial
de două miliarde de euro care este preconizat a se atinge în anul în curs, conform specialiștilor.
Pentru profesioniștii specializați cu terminologia, industria care pe scurt se numește
MICE, însemnând în engleză Meetings - Incentives - Conventions - Exhibitions reprezintă o
veritabilă mină de aur. MICE înseamnând turismul de business, înglobează tot ce ține de
conferințe, întâlniri, congrese, team building-urile și deplasări de trening pe care companiile le
pun la dispoziția profesioniștilor angajați.
Turismul de evenimente este un domeniu prin excelență dinamic în toată lumea. În ultimii
25 de ani, circulația turistică mondială are din ce în ce mai des drept motivație această deplasare
individuală sau de grup, în scopul participării la congrese și conferințe internaționale, expoziții
și târguri specializate, forumuri de afaceri, sesiuni de training și programe de Team Building
sau călătorii de stimulare a angajaților.
Organizarea profesionistă de evenimente poate fi considerată, pe drept cuvânt, ca fiind
componenta cea mai eficientă si mai profitabilă din turism.
Agențiile de turism și toți cei care sunt implicați în industria de conferințe și evenimente
au obligația de a se adapta nevoilor clienților. Din acest motiv, fiind totodată și cauza, industria
se află într-o perpetuă schimbare la nivel mondial. Luând un simplu exemplu, în anul 1980, în
capitala Marii Britanii existau săli de conferințe care nu aveau toalete pentru femei. Motivul real
al acestui fapt? Ceea ce reprezenta sex feminin era cvasi absent în fastuoasa industrie M.I.C.E.
În prezent, femeile sunt cele care au devenit mult mai puternice în sectorul economic.