Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: S5
Disciplina: Biologie
Clasa : a-Va-A,B,C,D,E
Profesor : Damian Lorena
Tema : Nevertebrate –viermi și moluște
Tipul lectiei: însușire de noi cunoștințe

Scopul lectiei: dobandirea de catre elevi a unor cunostinte legate de viermi și moluște
Obiective operationale
O1- sa identifice caracteristicile generale ale viermilor și moluștelor
O2- sa precizeze mediul lor de viata
O3- sa facă diferența dintre viermii paraziți și cei liberi
O4 – sa demonstreze faptul ca scoicile si viermii au un stramos comun
O5-sa precizeze caracterele de superioritate ale molustelor fata de viermi
O6 – sa cunoasca importanta practica a molustelor și viermilor liberi

Strategii didactice

Metode si procedee didactice: observatia, conversatia, explicatia, informatizarea, demonstratia


Materiale si mijloace didactice: manual, planșe
Forma de activitate: frontala si individuala
Continut informational: conform programei
Resurse umane:clasa de elevi
Locul de desfasurare: sala de clasa
Desfasurarea lectiei

Evenimentul didactic Activitatea de învăţare Metode şi


Ce face profesorul Ce face elevul procedee
evaluare
1. Captarea atenţiei Pregătesc climatul socio – afectiv necesar Pregăteşte materialul necesar pentru
actului învăţarii lecţie
2. Reactualizarea - lucrez frontal, adresez întrebări, urmăresc Ascultă, gândesc, răspund Conversaţia
cunoştinţelor anterioare elaborarea răspunsurilor, dacă realiazează frontală
conexiuni între noţiunile discutate comparaţia
3. Enunţarea obiectivelor - anunţ titlul lecţiei, îl scriu pe tablă Ascultă, scriu explicaţia
operaţionale - comunic clar obiectivele operaţionale
ale lecţiei: O1- sa identifice caracteristicile
generale ale viermilor și moluștelor
O2- sa precizeze mediul lor de viata
O3- sa facă diferența dintre viermii
paraziți și cei liberi
O4 – sa demonstreze faptul ca scoicile
si viermii au un stramos comun
O5-sa precizeze caracterele de
superioritate ale molustelor fata de viermi
O6 – sa cunoasca importanta practica a
molustelor și viermilor liberi

4.Prezentarea conţinutului şi - prezint notiunile noii - ascultă, observă, scriu, deseneaza Conversaţia
sarcinile noii învăţări - explic noţiunile noi Observaţia
- realizez schema logică conform ANEXA 1
5.Obţinerea performanţei - cer elevilor să aplice cele învăţate - ascultă, gândesc, răspund Activitate
- adresez întrebări clasei frontală
6. Asigurarea feed– back-ului - urmăresc activitatea elevilor - urmărirea unui material video Activitate
frontală

Tema pentru acasa : realizarea unui proiect despre viermi/moluște în care să precizez noțiuni generale despre acestea și câteva date
interesante.

ANEXA 1.

VIERMI ȘI MOLUȘTE

VIERMII

Viermii sunt animale nevertebrate, ce pot fi PARAZIȚI: interni-limbric, tenie; externi-lipitori, sau pot avea o viață liberă, fără gazde-
râma.

Viermii paraziți

 au nevoie de gazde pentru a ajunge la maturitate


 profită de gazdă pentru hrană și protecție
 depun ouă pentru a-și asigura înmulțirea
 produc boli precum: trichineloză, ascaridoză, teniază
 pentru a preveni infectarea trebuie să ne spălăm pe mâini, să spălăm alimentele, controlul cărnii de medicul veterinar

Viermii liberi(râma):

 trăiește pe sol
 are corpul format din inele
 formează galerii ce facilitează pătrunderea apei și aerului în sol și îmbogățesc solul cu substanțe hrănitoare

MOLUȘTELE

 au corpul moale și trăiesc în mediul acvatic sau terestru


 ele prezintă o prelungire a pielii(manta) și cochilia ca organ de protecție
 prezintă branhii sau plămâni ca organe respiratorii
 apare pentru prima dată inima

MELCUL: cochilia se dezvoltă din manta ce conține calcar, iar dacă rezerva scade, melcul consumă calcar de pe ziduri. Ei se
deplasează cu ajutorul piciorului musculos și datorită eliminării unei substanțe lipicioase ce ușurează deplasarea.

CARACATIȚA: își poate schimba culoare pielii după mediu, emite lumini colorate pentru a se apăra. Se apără eliminând o
subtanță brună( cerneală) ce tulbură apa. Caracatița și sepia sunt cele mai rapide nevertebrate marine.

Alte moluște: scoicile ce produc perle sau altele sunt comestibile.

S-ar putea să vă placă și