Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA: „Peştisorul de aur”


DATA: 7 martie 2016
Nivel: I
GRUPA: Mică „CURCUBEU”
EDUCATOARE: Dincă Alexandra
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
TEMA DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
SUBTEMA: Ziua mamei
TEMA ACTIVITĂŢII: „Rochiță pentru mama”
MIJLOC DE REALIZARE: Decorare, lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare și fixare de priceperi și deprinderi
OBIECTIV CADRU :
 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică.
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE :
Având la dispoziţie materialul didactic şi pe baza explicaţiilor referitoare la
tehnicile folosite , copiii vor fi capabili:
 O1 – să recunoască materialele de lucru și ustensilele folosite în elaborarea temei;
 O2 – să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: lipire, decorare,
pentru realizarea rochiței pentru mama;
 O3– să-și coordoneze mișcările pentru a se orienta în ansamblul lucrării;
 O4 – să-și dezvolte încrederea în forțele proprii și să manifeste stabilitate și
perseverență în activitate;
 O5 – să analizeze obiectiv lucrările proprii și pe cele ale colegilor, motivându-și
opinia.

1
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: explicația, convorbirea, demonstrația, jocul,
observarea, exercițiul, expunerea.
 Material didactic: șabloane rochițe, materiale practice – flori, fluturi;
videoproiector, panouri pentru expoziție, poze ale mamelor, recompense.
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual
DURATA ACTIVITĂŢII: 15 minute
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă, Editura V&I
Integral, Bucureşti, 2005.
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, 2008.
 ,,Metodica activităţilor instructiv – educative în învâţământul preşcolar”,
Editura Didactica Nova, Craiova, 2007.
 Rafailă Elena, “Educarea creativităţii la vârsta preşcolară”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2002;

2
Demers didactic

Strategii didactice
Momentele Conţinutul activității
activităţii Metode şi Mijloace de Evaluare –
procedee învăţământ instrumente și
indicatori

1. Moment Asigurarea condițiilor necesare unei bune


organizatoric desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de grupă,
pregătirea materialului didactic, ordinea şi
liniştea în sală.

Se realizează prin prezentarea unei ghicitori -observarea


vizuale cu ajutorul videoproiectorului, Convorbirea Videoproiector comportamentului
2. Captarea descoperind chipul unei mame. verbal și
atenţiei nonverbal

Se realizează printr-o scurtă convorbire


3. Reactualizarea despre darurile pe care copiii ar putea să le Convorbirea -analiza
cunoștințelor ofere mamelor cu ocazia zilei de 8 martie. răspunsurilor

3
Se prezintă într-o manieră accesibilă
4. Anunţarea temei copiilor tema şi obiectivele activităţii.
 Tema activităţii: “Rochiță pentru Explicația
mama”
 Obiectivele activităţii: decorarea
șablonului rochiță cu elemente ale
anotimpului primăvara.

Se intuiesc materialele, tehnicile şi modul


de lucru.
Se prezintă modelul educatoarei cu rol de Explicaţia
orientare asupra temei şi se precizează cu
ajutorul indicaţiilor verbale, tehnicile şi Șabloane Frontală
procedeele de execuţie. Observarea rochițe
5. Dirijarea Înainte de executarea activităţii se
învăţării realizează exerciţii pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinii, prin jocuri de mişcare a mâinilor Lipici
cu text: Demonstraţia Continuă

Joc 1: Să facem concert! Materiale


Cântăm la pian, mărunte (flori,
Cântăm la trompetă, Exerciţiul fluturi)
Cântăm la chitară, Acțional-practică
Cântăm la vioară,
Cântăm la tobe
Iar la sfârșit aplaudăm!

4
Joc 2: Mâna mea-i ca un cuvânt,
Care-ţi zăpăceşte un gând.
Mâna bate, mâna tace,
Mâna floare se desface.
Dacă vrei în sus să zbori
Fă-ţi degetele pocnitori Videoproiector -implicarea
Şi pocneşte de 3 ori! copiilor în
Imagini PPT activitate
Pe parcursul activităţii se va urmări modul
de lucru, orientarea în ansamblul lucrării, Exercițiul
păstrarea poziţiei corecte a corpului în timpul
lucrului şi ritmul de lucru.
Educatoarea va lăsa libertate în
amplasarea anumitor elemente în cadrul
rochiței pentru a stimula imaginația creatoare a
copiilor.

6. Fixarea Se realizează printr-o scurtă convorbire


cunoștințelor și despre prilejul pentru care am realizat darurile Convorbirea -receptivitatea
asigurarea mămicilor (Ziua Mamei). înțelegerii
feedback-ului noțiunilor
discutate

5
7. Evaluarea La finalul activității, se dezvăluie panoul Panoul pentru
activității pentru expunerea lucrărilor, unde copiii expoziție
descoperă poze cu mămicile lor. Fiecare dintre -implicarea
ei va trebui să-și îmbrace mămica. Poze mame copiilor în
Copiii se vor autoevalua şi vor aprecia atât activitate
lucrarea proprie cât şi pe ale celorlalţi, având în
vedere respectarea indicaţiilor primite anterior Recompense -
şi aspectul estetic. buline
Se vor face aprecieri generale privind
modul de comportare al copiilor în timpul
activităţii şi asupra modului cum au fost
realizate lucrările.
Se vor oferi recompense iar activitatea se
va încheia printr-un cântecel dedicat mamei.

S-ar putea să vă placă și