Sunteți pe pagina 1din 6

FISA POSTULUI

Numele si Prenumele
Denumirea Postului (interna) Manager de locatie
Denumirea Postului (COR) Manager locatie
Pozitia in COR 112029
Nivelul ierarhic al postului N-3
Tipul functiei Conducere
Executie x

1. Relatiile de colaborare in cadrul companiei


Relatiile ierarhice Se subordoneaza Administrator Societate
Coordoneaza Intreaga activitate a locatiei: (Bucatari,
Ajutori Bucatari, Casieri, Agent
Curatenie, Livtarori,
Relatiile functionale Colaboreaza cu Supervizor call-center, Functionar economic
(Contabilitate), Specialist HR.

Relatiile de reprezentare Nu este cazul


(consultanta sau
colaborare)

2. Gradul de autonomie pe functie


Autoritate asupra Coordonare directa : Bucatari, Ajutori Bucatari, Casieri, Agent
altor posturi Curatenie, Livrator
Coordonare indirecta : Nu este cazul
Cazuri de absenta Inlocuieste pe Nu este cazul
Este inlocuit de Head Chef, in urmatoarele situatii:
1. Concediu de odihna sau situatii de
boala sau repaus temporar.
2. Situatii critice si de criza stabilite de
Administratori
3. In contextul demiterii din functie

3. Obiectivele generale ale postului:


a. Bucatarul-sef reprezinta una dintre persoanele cheie din cadrul personalului de
management din fiecare locatie, care detine responsabilitatea de a realiza
obiectivele strategice si operationale ale companiei si de a gestiona toate
comenzile din punct de vedere al productiei.
b. Organizarea activitatii proprii si pe cea a subalternilor.
c. Asigurarea desfasurarii optime a fluxului de productie.
d. Gestionarea corecta a comenzilor clientilor.
e. Identificarea, prevenirea si gestionarea conflictelor si a reclamatiilor.

1
f. Gestionarea performantelor echipei.
g. Gestionarea relatiei cu sefii.
4. Atributiile postului:

a. Atributii legate de monitorizarea conduitei angajatilor:


 Urmareste respectarea programului de lucru de catre angajati;
 Urmareste respectarea normelor de igiena si de protectia muncii de
catre angajati;
a. Atributii legate de organizarea activitatii angajatilor:
 Ofera specialistului resurse umane informatiile necesare pentru
fisele de post ale angajatilor din subordine si contribuie la
realizarea/modificarea acestora;
 Realizeaza planificarea concediilor de odihna la inceput de an
pentru angajatii din subordine;
 Gestioneaza cererile de concediu de odihna ale angajatilor, a
invoirilor, a cererilor pentru evenimente speciale;
 Gestioneaza concediile medicale ale angajatilor;
 Stabileste lunar graficul de lucru al angajatilor; realizeaza si
transmite pontajul lunar;
 Aduce la cunostinta angajatilor noile reglementari si instructiuni.
b. Atributii legate de organizarea activitatii proprii:
 Executa activitatile de rutina la primirea-predarea schimbului
conform procedurilor de lucru;
 Gestioneaza si completeaza registrele curente;
 Gestioneaza electronic informatiile la preluarea schimbului.
c. Atributii legate de receptia materiilor prime si a materialelor publicitare;
 Verifica documentele de livrare;
 Verifica marfa la receptie;
d. Atributii legate de gestionarea stocurilor de materii prime si materiale
consumabile din locatie:
 La preluarea schimbului verifica stocurile de produse alimentare,
bauturi si alte materii prime
e. Atributii legate de cunoasterea produselor, a capacitatii de productie si a
modului de functionare a utilajelor:
 Cunoaste foarte bine felurile de mâncare, compoziția lor, timpul de
pregătire și timpul de servire;
 Monitorizeaza buna functionare a utilajelor din bucatarie;
 Controleaza capacitatea de productie;
f. Atributii legate de verificarea calitatii produselor finite:
 Verifica permanent calitatea produselor finite de-a lungul schimbului;
g. Atributii legate de gestionarea comenzilor normale:
 Gestioneaza comenzile primite de la call-center;
 Se asigura de livrarea completa si la timp a comenzilor;
h. Atributii legate de gestionarea comenzilor speciale si a celor facute din timp:
 Transmite bucatarilor si urmareste realizarea comenzilor facute din
timp si a comenzilor speciale;
2
i. Atributii legate de comunicarea cu call-centerul:
 Poarta o comunicare permanenta cu call-centerul cu respectarea
procedurilor interne astfel incat la clienti sa ajunga informatii corecte
si complete;
j. Atributii legate de asistenta in solutionarea conflictelor intre curieri si clienti si
solutionarea reclamatiilor la adresa bucatarilor:
 Cerceteaza cauzele si identifica daca reclamatiile clientilor sunt
intemeiate sau nu;
k. Atributii legate de gestionarea conflictelor dintre angajati:
 Anticipeaza, previne si mediaza conflictele dintre angajatii din
subordine;
l. Atributii legate de dezvoltarea personala si profesionala a membrilor echipei:
 Se implica in desfasurarea trainingului initial de formare pentru
angajati;
 Identifica nevoi noi de pregatire pentru angajati si face propuneri
catre Administrator;
m. Atributii legate de recrutarea si integrarea noilor angajati:
 Identifica nevoile de angajare din departamentul coordonat si le
transmite catre HR;
 Se implica in procesul de recrutare a angajatilor;
 Se implica in procesul de angajare a candidatilor;
 Realizeaza integrarea organizationala a noilor angajati;
n. Atributii legate de evaluarea performantelor membrilor echipei:
 Realizeaza bonusarea respectiv penalizarea membrilor echipei in
functie de rezultatele obtinute;
 Propune sanctiuni pentru subalterni;
 Realizeaza evaluarea anuala a subalternilor;
o. Atributii legate de insusirea si asumarea obiectivelor pe post:
 Cunoaste obiectivele postului stabilite de Administrator;
p. Atributii legate de comunicarea cu superiorii si autoritatile de control. Analiza
si raportarea rezultatelor:
 Permite accesul in locatie a organelor de control si informeaza
imediat Administratorul in legatura cu prezenta acestora;
 Aduce la cunostinta administratorului problemele aparute la
predarea-primirea schimbului;
 Ofera informatiile solicitate de administrator cu exactitate si fara
ascunderea adevarului.

5. Responsabilitatile postului:

Utilaj şi echipamente de birou


Deschiderea bucătăriei
3
Efectuaţi o inspecţie vizuală a exteriorului bucătăriei (de ex. urme de vandalism)
Deschideţi ușa, deconectaţi alarma
Deschideţi ușa din spate, dacă este necesitate
 Aprindeţi lumina, ventilatoarele, cuptoarele
 Efectuaţi o inspecţie vizuală a interiorului bucătăriei (dacă totul se află la locul său)
 Verificaţi starea sanitară a bucătăriei
 Verificarea pregătirii de lucru a casierilor şi bucătarilor
 Verificaţi completarea corectă a registrelor de casă
 Verirficaţi completarea corectă a condicelor pentru tura precedentă
 Verificaţi funcţionarea internetului, telefonului de lucru, printerului, claviatură,
terminalele POS.
 Anunţaţi directorul operaţional că locaţia a fost deschisă (SMS)

 Asigurarea funcţionării tehnice şi operaţionale a bucătăriei


Verificaţi funcţionarea echipamentului de lucru. (introducerea datelor în jurnalul de
temperatură și jurnalul de grăsimi de prăjire). Dimineaţa și seara.
 Controlaţi și instruirea angajaţilor ref. regulile de lucru cu echipamentele și inventarul.
 Închiderea bucătăriei
 Verificaţi completarea corectă a condicilor
 Deconectaţi calculatorul
 Deconectaţi luminii/echipamentele
 Verificaţi starea sanitară a bucătăriei înainte de închidere
Închideţi toate ferestrele și ușile bucătărieri
Conectaţi alarma
 Anunţaţi directorul operaţional referitor la închidere.
 Casieria
 Verificarea lucrului casierului
 Recalculare și verificarea sumei de bani din casierie să coincidă cu suma specificată în
"Raportul casierului " din tura anterioară
 Verificarea și acordarea asistenţei la casierului în timpul lucrului
 Angajaţii bucătăriei
 Planificarea şi organizarea lucrului angajaţilor din bucătărie
Pregătirea și verificarea programului de lucru a bucătarilor, casierilor și livratorilor, în
conformitate cu planurile și dinamica zilei curente.
 Verificarea aspectului angajatului. Admiterea la locul de muncă.

 Stabilirea sarcinilor zilnice pentru bucătari și casieri.


Analiza turei precedente, verificarea îndeplinirii sarcinilor și evaluarea eficienţei acestora.
Instruirea și controlul angajaţilor din bucătărie.

 Crearea muncii de echipă pentru executarea sarcinilor companiei. Şedinţe cu angajaţii.


4
 Recalcularea amenzilor și bonusurilor pentru angajaţi.
 Recepţionarea cererilor de concediu din partea angajaţilor bucătăriei, avizarea lor,
transmiterea către managerul RU.
Mărfuri/ Documentaţie
 Verificarea soldurilor
 Conlucrarea cu departamentul de achiziţii pe comanda și livrarea necesarului. Asigură
primirea în timp util a produselor alimentare, a produselor semifinite și a materiilor
prime, controlează termenele, sortimentul, cantitatea și calitatea primirii și utilizării.
 Transmiterea necesarului pentru urmatoarea zi se va face pana cel tarziu ora 11:00
conform graficului de aprovizionare
Verificarea stocurilor marfurilor incluse in necesar si transmiterea stocului zilnic la produsele
trecute pe necesar
 Efectuarea inventarierii selective (vezi anexa.1 la regulamentul cu privire la inventarierea
selectiva) care se efectuiaza saptamanal in ultima zi din saptamana si totala care se face
lunar la sfarsitul fiecarii luni (vezi regulamentul cu privire la inventarierea toatla)
 Participă la inventariere, poartă răspunderea materială pentru lipsuri. Gestionează
utilizarea raţională a resurselor materiale, financiare
 Achiziţii
 Formarea necesarului mărfurilor, ambalajelor, necesar birou, băuturi, conform regulilor
stabilite. Interacţiunea cu departamentul de achiziţii.
 Primirea mărfurilor
Primirea mărfurilor după calitate și cantitate, în conformitate cu formularul de achiziţionare a
necesarului.
 Raportarea zilnica cu privire la marfurile comandate si cele primite vs marfurile
comandate si neivrare
 Marfa primita se va depozita imediat ce a ajuns in locatie, congelatele la congelate, cele
care trebuie depozitate in frigider, vor fi manipulate si depozitate corespunzator, in
locurile clar stabilite de Managerul locatiei
 În cazul unei situaţii neprevăzute, să organizeze circularea mărfurilor între bucătării.
 Asigurarea circulaţiei corecte a documentelor în interiorul şi exteriorul comaniei
 Evidenta stricta a produselor neconforme (cantitate, cauza, responsabil, alte detalii
relevante)
 Toate facturile trebuie sa ajunga in maxim 3 zile de la emitere, la sediul Wise Box,
departamentul de contabilitate
Logistica/comenzi
 Asigurarea logisticii corecte a comenzilor / lucrul curierior
 Monitorizarea dinamicii comenzilor în timpul turei. Urmărirea timpului de pregătire a
comenzii de către bucătărie.
 Controlul muncii casierului și a curierilor în raport cu dinamica.
 Conlucrarea cu call-centrul
 Lucrul modulul de plângeri. Înregistrarea în 1C. Vizionarea camerelor video si analiza.

5
 Urmărirea plasării timpului corect de livrare, în conformitate cu dinamica existentă.
 Calitatea şi normele sanitare
 Controlul lucrului bucătăriei
 Verificarea bucătăriei conform check-listei, salubritate, reguli de depozitare, utilizare a
mărfurilor și a produselor semifabricate.
 Calitatea producţiei ce iese din bucătărie
 Controlul vizual al mâncărurilor care ies din bucătării
 Controlul ca comenzile să fie integrale și să nu se uite nimic

Atingerea idicatorilor de performanţă stabiliţi
 Targhetul pe comenzi 30%
 Eficienţa 10%
 Plângeri timpul de livrare 10%
 Plângeri pe bucătărie 20%
 Plângeri pe livratori 10 %
 Analiza rezultatului inventarierii 10%
 Analiza auditului lunar 10%
.
6. Atributiile si Responsabilitatile postului pe linie de SSM si PSI:

Se detaliaza in Anexa 1 la Fisa Postului.

Date de conformitate
Nume Prenume angajat Semnatura: Data:

Nume Prenume superior post: Semnatura: Data:

Aprobat (la elaborare sau modificare) Semnatura Data:


Administrator