Sunteți pe pagina 1din 6

Instituția: Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare şi Sfânt”, or.

Grigoriopol
Data: 22.01.2017
Domeniul de intervenţie:Prevenirea situaţiilor de conflict la preadolescenţi.
Tipul de activitate:Psihoprofilaxie
Subiectul activităţii:Cauzele apariţiei conflictelor şi soluționarea lor.
Durata: 50 min.
Psiholog: Semionov Natalia
Grupul-ţintă: Elevii claselor a VI-a, a VII-a
Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1.să descopere cauzele apatiţiei unui conflict.
O2. să identifice căile de soluționare a conflictelor într-un proces de cooperare.
O3. să analizeze situații conflictuale.
O4. să – şi dezvolte abilități empatice.

Strategii didactice:
1. Metode şi tehnici: Explicaţia, problematizarea, asalt de idei, conversația, joc distractiv, situație - problemă, discuția, exercițiul „Desenul”,
joc de rol, explicație.
2. Materiale utilizate: Tabla, foi, desene, fișe.
3. Forme de organizare: în grup, individual, în perchi,frontal.
Bibliografie: 855 de jocuri şi activităţi. Ghidul animatorului.UNICEF,Ghid pentru psihologi şcolari,diriginţi,profesori,Prodidactica
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Etapele O/O Activitatea psihologului Activitatea elevilor Metode şi Forme de


instruirii/timp procedee organizare
alocat
Momentul Pregăteşte climatul socio – afectiv necesar Aleg utrişoara şi îşi exprimă Individual
organizatoric actului desfășurării activității. emoţiile,trăirile la moment. Spune cum
Captarea atenției *Alegeţi vă rog o mutrişoară din cele te simţi
2’ afişate la ecran şi spuneţi cum vă simţiţi ,cu
ce dispoziţie aţi venit azi la şcoală.
Stabilirea regulilor.
1.Se discută aici şi acum; Citesc regulile stabilite
2.Fiecare are dreptul să-şi exprime
părerea,sentimentele şi experienţa;
3. Toate opiniile se respectă;
4.Nu criticăm,nu insultăm,nu oensăm;

Împarte elevii în 2 echipe. Realizează sarcina activităţii,


Etapa întroductivă Celora din I echipă le sugerează să iasă în desenând pe o foaie cu un singur
10’ coridor. creion desenul (adică cel din I ech. Desenul Lucrul în perechi
I echipă primeşte sarcina să deseneze o raţă. va desena raţa,cel din a II-a ech.
II echipă va desena un iepure.
iepurele) Prezintă desenul obţinut .
Propune elevilor activitatea: “ Desenul
confidenţial”
Desenează concomitent pe o singură foaie cu
un singur creion.
Nu se permite să comunice deloc.
Menţionează lucrările care au fost mai
veridice.
Analiza activităţii:
1. Ce sarcină aţi avut?
Ascultărăspunsurile Discuţia Frontal
2. A fost dificil să faceţi desenul ?
colegilor,analizează situaţia
O2 3.De ce nu aţi reuşit,ce v-a împiedicat ?
4.Ce comportament aţi avut în timpul
activităţii vis-à-vis de colegul vostru?
5.Cum aţi încercat să-l convingeţi pe coleg
că anume aceasta aveţi de desenat?
Conversaţia
Privind aceste imagini analizaţi acţiunile
măgăruşilor şi răspundeţi la următoarele
întrebări:
*Ce este comun între acțiunea voastră și
acțiunea reprezentată pe fișă?
Conflict-bătaie ,durere,suferinţă,
* Cum credeți ați realizat sarcina? A cîștigat izolare,luptă,război,ceartă.
cineva?
*Ați observat că cineva a încălcat regulile Conflictul este o stare de Brainstor
jocului? opoziţie,de luptă de neînţelegere,de ming
contradicţie,de tensiune,referitoare
* Cum credeți ce variante au putut exista în
timpul exercițiului ca să fie realizat? la unanume obiect,idee şi poate
avea loc între părţi
*Ce situații puteau apărea? (agresivitate, externe:indivizi,grupuri tari cu
conflict etc.)
interese diferite sau între părâi
*Vi s-a întîmplat în viață să trăiți astfel de interne:gînduri,sentimente,dorinţe,
situații de conflict? stări de spirit.

Dacă v-aţi dat seama astăzi la activitate


vom vorbi despre situaţiile de conflict care
apar între elevi,care ar fi cauzele apariţiei şi
vom încerca împreună să găsim căi de
soluţionare a conflictelor.
Anunţarea temei
şi a obiectivelor 2’ Cauze ale apariţiei conflictului:
O1 Anunţă tema: Cauzele apariţiei conflictelor
şi soluționarea lor.
*Invidia;
-să numească cauzele apariţiei conflictului. Asalt de idei
*Competiţia;
*Diferenţele de opinie dintre Frontal
persoane;
*Bîrfele;
*Dificultăţi de relaţionare între
elevi.
O3
Propun elevilor să citească poiezia lui
Realizarea
G.Topârceanu „Un duel”. Analizează poezia Lucrul în perechi
sensului 25’
1.Cine sunt eroii poeziei? Răspund la întrebări
2.Ce sentimente şi emoţii aţi trăit pe
parcursul lecturii? Deducţia
3.Identificaţi cauza acestui conflict.
4.Cum a fost soluţionat conflictul?
5.Vi s-a întîmplat vreo dată să nimeriţi în
conflicte de acest gen?
6.Cum aţi rezolvat?
Propun elevilor să noteze nişte căi de Noteză pe foaie căi de soluţionare a
soluţionare a conflictelor. conflictelor.

Negocierea,cooperarea între Situaţia-


persoane,prin empatie,înţelegere problemă
faţă de celălalt,prin acceptare,să ne
asumăm vina pentru ceea ce am
făcut.
Împart clasa în 4 grupuri :roşu galben
Lucrează asupra fişei din anexa 1 Lucrul în grup
albastru,verde.
Fiecere grup primeşte câte o situaţie de Joc de rol
conflict şi încearcă să o prezinte în forma
unui joc de rol şi găsească căi de soluţionare
a lui.
SOLUŢII
Îşi expun părerea sentimentele
 Separați problema de persoană, încercați trăite pe parcursul orei
să nu fiți orbiți de furie, ci să căutați
motivele pentru care cineva se comportă
astfel. Aceasta vă va ajuta să înțelegeți
necesitățile celeilalte persoane și să le
expuneți pe ale dvs.
 Străduiți-vă să înțelegeți necesitățile
celeilalte persoane, astfel ca ea să
înțeleagă că doriți să o ajutați. Ca reacție
de răspuns va apărea dorința reciprocă de
a vă ajuta. În acest fel ambii veți fi mai
dispuși să soluționați conflictul apărut.
 Odată ce ambii sunteți predispuși să
soluționați conflictul, nu rămîne decît să
găsiți modalitatea prin care o veți face.
Reflecţia 5’ Individual
Cum te-ai simțit la această activitate?
Ce ți-a plăcut cel mai mult?
Ce ai luat pentru viața ta personală. Dar de Desenul
ce?
Ai să aplici aceste soluții?
Și-a schimbat cineva opinia după discuția cu
colegii?
Ce factor a influențat schimbarea opiniei?
Ce factor v-a întărit poziția pe care vă aflați?
Ce ați învățat de la colegi?

La fiecare elev li se dă cîte o foaie și carioci,


elevii trebuie să îndeplinească următoarea
sarcină:

- Împărțiți foaia în două părți egale.


- Desenați pe prima parte a foii cum
erați pînă a începe activitatea (printr-
un simbol).
Pe partea a doua a foii, cum te-a schimbat
lecția de astăzi.

Extindere 5’ Propun elevilor vizionarea filmuleţului


„Hârtia mototolită” Vizionarea
Cînd nimeriţi într-o situaţie de conflict filmului
amintiţi-vă de acest filmuleţ şi de activităţile
pe care astăzi le-am petrecut în cadrul acestei
ore.Este vmult mai simplu să înveţi să
soluţionezi un conflict decât să trăieşti în
tensiune permanentă.

S-ar putea să vă placă și