Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Internaţional de Informatică

Şcoala Generală şi Grădiniţa


Prof. Loredana Gorea-Axinia
Test de evaluare semestrială
semestrul al II-lea
clasa a VIII-a
I. (46p) Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:
A. Înţelegerea textului:
Priveam fără de ţintă-n sus - Privirile de farmec bete Cât de frumoasă te-ai gătit,
Într-o sălbatică splendoare Mi le-am întors către pământ - Naturo, tu! Ca o virgină
Vedeam Ceahlăul la apus, Iar spicele jucau în vânt, Cu umblet drag, cu chip iubit!
Departe-n zări albastre dus, Ca-n horă dup-un vesel cânt Aş vrea să plâng de fericit,
Un uriaş cu fruntea-n soare, Copilele cu blonde plete, Că simt suflarea ta divină,
De pază ţării noastre pus. Când saltă largul lor vestmânt Că pot să văd ce-ai plăsmuit!
Şi ca o taină călătoare, Şi ei cântau o doină-n cor. Mi-e inima de lacrimi plină,
Un nor cu muntele vecin Juca viaţa-n ochii lor Că-n ea s-au îngropat mereu
Plutea-ntr-acest imens senin Şi vântul le juca prin plete. Ai mei, şi-o să mă-ngrop şi eu!
Şi n-avea aripi să mai zboare! Miei albi fugeau către izvor O mare e, dar mare lină -
Şi tot văzduhul era plin Şi grauri suri zburau în cete. Natură, în mormântul meu,
De cântece ciripitoare. E totul cald, că e lumină!
(Vara, George Coşbuc)
1. Transcrie, din text, o personificare şi o metaforă. 2p
2. Scrie două trăsături ale genului literar căruia îi aparţine textul. 2p
3. Prezintă rolul retorismului în textul dat. 2p
4. Comentează, în 4-5 rânduri, versurile subliniate. 2p
5. Prezintă semnificaţiile titlului în raport cu textul. 2p
B. Limba română:
6. Identifică, în text, doi diftongi diferiţi. 4p
7. Alcătuieşte două enunţuri pentru a demonstra polisemia cuvântului sălbatică. 4p
8. Precizează valorile morfologice ale termenilor: noastre, vecin, ai mei, ce. 4p
9. Indică funcţiile sintactice ale cuvintelor: lor, cu umblet, de fericit, plină. 4p
10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apus să aibă o valoare morfologică diferită de cea din text. 4p
11. Rescrie, din text, un adverb de mod, un adverb relativ, un pronume fără funcţie sintactică şi un adjectiv la
gradul de comparaţie superlativ absolut. 4p
12. Transcrie un atribut substantival prepoziţional şi un predicat nominal. 4p
13. Scrie, din fragment, o propoziţie circumstanţială de cauză şi precizează prin ce este introdusă. 4p
14. Alcătuieşte un enunţ în care să introduci o subordonată consecutivă prin conjuncţia că. 4p

II. (10p)În faţă, pe stânga şi-n dreapta noastră, munţii … se întindeau până dincolo de hotarele ochilor, ca o mare
încremenită de valuri violete cu nuanţe de aur; iar peste această privelişte neţărmurită, arşiţa de cuptor aruncase o
reţea subţire de aburi fumurii, care dădeau întregului înfăţişarea unei mări de opal. Căldura era covârşitoare şi
întreaga natură părea că răsuflă greu...(Pe drumuri de munte, C.Hogaş)
Pornind de la această secvenţă, alcătuieşte o compunere liberă, de 10-15 rânduri, în care să descrii un tablou de
natură.
Atenţie! În textul dat, trebuie:
 să utilizezi caracteristicile unei descrieri şi convenţiile specifice tipului de text; 3p
 să ai conţinutul şi structura potrivite; 4p
 să respecţi normele de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie. 3p

III. (34p) Alege o baladă studiată de tine la clasă. Motivează, într-o compunere de 1-2 pagini, că această operă
literară este baladă.
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
 precizarea a patru caracteristici ale baladei, ca specie literară;
 exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;
 prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momentele subiectului sau la secvenţele reprezentative) ;
 prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/la două situaţii semnificative.
Notă ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor, nu este obligatorie. Vei primi 20 puncte pentru conţinut( câte 5
puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată), şi 14 puncte pentru redactare ( unitatea compoziţiei- 2 p. ; coerenţa textului-
2p. ; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului- 3p. ; ortografia- 3p. ; punctuaţia- 2p. ;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.). În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea
trebuie să aibă cel puţin o pagină. Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și