Sunteți pe pagina 1din 19

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04

S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1


ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 1 of 19

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Liviu Moraru

TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI


DE BALAST / PIATRA SPARTA /
STRAT DE FORMA

Data: 30.01.2019

AVIZAT,
RTE

Elaborat: Serv Tehnic de Verificat:Dir. Tehnic-Productie


specialitate AQ/CQ
Numele si prenumele Ing. Barbulescu Daniela
Semnatura
Data 30.01.2019
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 2 of 19

LISTA DE DIFUZARE
Nr.Crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
1 Manager 0 1

2 Administrator/Director General 0 2

3 Director Tehnic-Productie 0 3

4 Serv Tehnic de specialitate AQ/CQ 0 4

5 Compartiment calitate-Mediu- 0 5
Sanatate si Securitate
Ocupationala/RSMI
6 Manager proiect 0 6

7 Sef de santier 0 7

8 Sef punct de lucru 0 8

9 Laborator 0 9
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 3 of 19

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr.Crt Localizarea CONTINUTUL E V A Observatii


modificarii MODIFICARII Nume/Semnatura
Rev/cap/pag
0 1....19 Elaborare initiala

1 1....19 Actualizare
standarde
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 4 of 19

Cuprins Pagina

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. ANEXE SI INREGISTRARI
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 5 of 19

1. SCOP

Procedura stabileste toate fazele de executie ale lucrarilor de executie a fundatiei


de balast / piatra sparta (amestec optimal) / strat de forma, prevazut in proiectul tehnic si
in caietul de sarcini incepand cu determinari calitative pe material, stabilirea sursei,
asternerea, compactarea si receptia stratului.
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, operatiilor, fazele tehnologice,
sculele, utilajele si forta de muca necesare realizarii stratului respectiv.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la executarea fundatiei de balast / piatra sparta / strat de
forma, in cadrul lucrarilor executate de catre SC RS ACTIV SRL.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

 Terasamente : totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii


infrastructurii drumului (sapatura, umplutura, compactare), alcatuita din
pamanturi sau roci, inclusiv materiale artificiale de umplutura (cenusa de
termocentrala, zgura bruta de furnal, deseuri de cariera etc.) avand structura,
formele si dimensiunile conform standardelor in vigoare.
 Strat de forma – Strat superior al terasamentelor amenajat pentru
uniformizarea si sporirea capacitatii portante la nivelul patului drumului
 Strat de fundatie - Strat component al fundatiei drumului
 Strat de baza – Parte din sistemul rutier situat intre imbracaminte si fundatie
avand rolul de a preluaincarcarile din traffic, in special actiunile tangentiale si
de intindere, repartizand fundatiei eforturi vertical in limita capacitatii de
rezistenta a acetuia
 Balast– Agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec natural de
pietris si nisip, cu granulatie (0…63 mm).
 Piatra Sparta – Agregat de cariera ce se realizeaza in diferite sorturi cu
dimensiunea cuprinsa intre 0 – 63 mmn, conf. SR 667-2000
 Pamant – Acumulare de particule solide minerale, produse prin dezagregarea
fizica sau chimica a rocilor, care pot contine sau nu materii organice.
 Taluz – Suprafete inclinate ale terasamentelor sau terenului natural care
marginesc lateral un rambleu sau debleu.
 Grad de compactare: raportul procentual dintre densitatea aparenta, efectiva
a pamantului in stare uscata si densitatea maxima obtinuta in conditii standard
de laborator.
 Umiditate de compactare – Umiditatea balastului pentru care in procesul
compactarii se obtine valoarea maxima a densitatii aparente efectuand un
lucru mecanic minim.
 Capacitate portanta– Deformatia elastica acceptata a stratului sub incarcarea
proiectata.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 6 of 19

 Decapare: operatie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului


natural sau din corpul drumului.
 Groapa de imprumut: sapatura de forma regulata, executata in afara amprizei
drumului, in vederea obtinerii pamantului necesar executiei terasamentului in
umpluturi.
 Infrastructura drumului: lucrari de terasamente si de arta care sustin
suprastructura drumului si transmit terenului incarcari din trafic.
 Patul drumului: suprafata amenajata a terasamentelor care constituie
suportul structurii rutiere.

3.2 Prescurtari:
 L.P.O – Locul de punere in opera

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si constructii de drumuri
SR 662 Agregate natural de balastiera
SR 667 Agregate natural de cariera
SR EN 13286- Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 1:
1:2004 Metode de determinare în laborator a masei volumice de referinţă şi a
conţinutului de apă. Introducere şi cerinţe generale
SR EN 13286- Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2:
2:2011/AC:2013 Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice
de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie
STAS 2916-1987 Lucrari de drumuri si cai ferate.Protejarea taluzelor si santurilor de
scurgerea apelor
STAS 2914-1984 Lucrari de drumuri – Terasamente.Conditii tehnice de calitate
STAS 8840-1983 Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic
STAS1913/13- Determinarea gradului de compactare.
1983
CD 31-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii
drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
AND 530-2013 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor
C 29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice
STAS 9824/3-1974 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii
Proiect tehnic si Caiet de sarcini

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Directorul general
 Aproba impreuna cu RTE desemnat procedura tehnica de executie
intocmita de serv tehnic de specialitate si verificata de Dir. Tehnic-Productie
 Asigura conditiile necesare implementarii si aplicarii intocmai a procedurii.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 7 of 19

 Asigura personal tehnic pentru realizarea lucrarilor.

Director Tehnic-Productie
 Stabileste impreuna cu Directorul General echipa tehnica
 Verifica PTE si le inainteaza spre aprobare Dir General si RTE desemnat
Manager de proiect/Seful de Santier
 Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al
cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii
obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.
 Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile
si cu conditiile finantatorului;
 Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele
tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
 Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice
de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu
si a evidentei acesteia.
 Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta
atingerii obiectivelor propuse;
 Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si
partenerilor de proiect;
 Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine;
 Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a
subordonatilor directi;
 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 Stabileste sursele de materiale ce urmeaza a fi puse in opera si se ocupa
verificarea calitativa in vederea supunerii spre aprobare Dirigintelui de
santier/Consultantei.
 Respecta in timpul executiei cerintele impuse de Proiectul tehnic si Caietul de
sarcini verificat si aprobat.
 Verifica instructiunile de control, procedura tehnica de lucru, documentatia de
executie, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executarea
lucrarilor
 Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de
executie sunt cunoscute in totalitate de personalul tehnic implicat si anume: detalii
de executie, cerinte de calitate, conditii tehnico-organizatorice pentru realizarea
lucrarilor etc.
 Asigura realizarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de
atestare a lucrarilor.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 8 of 19

 Verifica respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a inregistrarilor de


calitate care atesta calitatea lucrarilor executate.
 Convoaca factorii implicati: beneficiar, proiectant si reprezentant ISC pentru
verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta, cu 10 zile inainte de faza si
participa la aceasta.

Responsabilul tehnic cu executia – RTE

 sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de


executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si
programele de realizare a constructiilor;
 sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la
verificarea respectarii legii;
 sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi
de ceilalti factori implicati.
 sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.
 RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie sau din partea
beneficiarilor RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii.

Responsabilul de controlul calitatii ( CQ )


 Urmareste aplicarea intocmai a prezentei tehnologii, a Procedurii Tehnice de
Executie cod : PTE-08-04 si a Proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
 Execută toate operaţiile necesare controlului calităţii materialelor, materiilor
prime,elementelor de construcţie aprovizionate de la furnizori
 Respectă legile şi reglementările tehnice referitoare la calitate şi procedurile SMC
 Întocmeşte actele referitoare la calitatea lucrărilor
 Opreşte lucrările dacă constată, în urma controalelor efectuate, neconformităţi
grave deexecuţie faţă de proiectul de execuţie sau faţă de reglementările tehnice
 Controlează, în mod sistematic, toate fazele de execuţie care determină
calitatealucrărilor
 Ia măsuri ferme pentru ca orice lucrare finalizată să fie realizată în condiţii de
calitate

Topometrist

 Verifica, restabileste si materializeaza in teren pichetii, bornele, axele etc. pentru


realizarea si certificarea calitatii lucrarilor.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 9 of 19

 Participa si verifica prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat, cotele si
dimensiunile elementelor de constructii sau restabilirea treseelor cu elementele de
trasare componente.
 Executa masuratorile ce stau la baza intocmirii proceselor verbale de receptie.

Compartimentul mecanic
 Raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si existente la
punctul de lucru (buldozere, excavatoare, autogredere, compactoare etc.)
aferente executarii straturilor de fundatii.

Laboratorul Rutier
 Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta
a inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si
operativ celor implicati.

6. PROCEDURA
6.1. Operatii pregatitoare si conditii prealabile

6.1.1. Pichetajul lucrarilor


 Pichetajul se efectueaza prin grija executantului si materializand pe teren toate
punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin
borne de beton in afara amprizei.
 Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, executantul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:
 inaltimea umpluturii de balast;
 punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural sau ampriza stratului;
 inclinarea taluzelor.

6.1.2. Semnalizarea zonei de lucru


 Zonele de lucru vor fi acoperite cu semnalizare conform Proiectului de Trafic care
a fost in prealabil aprobat si acceptat de catre autoritatile locale si consultanta .

6.1.3. Lucrari pregatitoare / Masuri preliminare


 Inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei de balast/ piatra sparta/
strat de forma se executa urmatoarele lucrari pregatitoare:
 asigurarea ca s-a receptionat patul de fundare ;
 verificarea calitatii materialului si obtinerea agreerii din partea Consultantei
 umectarea usoara a suprafetei patului de fundare pentru a asigura o mai buna
infratire intre straturi ;
 asigurarea ca balastul / piatra sparta (amestec optimal) a fost agreat de catre
Consultanta in urma testarii acestuia de catre laborator;
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 10 of 19

 La executarea fundatiei se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de


terasamente, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru aceste
lucrari.
 Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.
 Inainte de asternerea agregatelor naturale din straturile de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie: drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului la
acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.
 In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum
este cazul la autostrazi sau la drumuri la care drenarea apelor se face printr-un
strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor, in
orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului in cazul rambleelor
deasupra terenului inconjurator.
 In cazul ca sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau piatra sparta se
vor lua masuri sa nu se amestece agregatele naturale respective si pentru
delimitarea tronsoanelor de drum in functie de sursa folosita, precizari ce vor fi
consemnate in registrul de laborator.
 Pentru fiecare sursa de aprovizionare cu balast sau piatra sparta ce urmeaza sa
fie folosita la executia fundatiilor, inainte de inceperea lucrarilor se va stabili
grosimea maxima a fiecarui strat elementar si numarul minim de treceri ale
utilajului in functie de tipul de agregat natural folosit si de performantele utilajului
de compactare. In scopul determinarii grosimii maxime a stratului de fundatie ce
urmeaza a fi asternut si compactat si a numarului minim de treceri ale utilajului, se
vor executa tronsoane de incercare experimentale, pentru fiecare tip de agregat
natural, avand fiecare lungimea de min. 30 m iar latimea de cel putin 3.50 m.
 Daca dupa o incercare de proba nu se reuseste obtinerea gradului de compactare
Proctor modificat se va realiza un nou tronson experimental aducand in prealabil
modificari grosimii stratului elementar sau/ si utilajului de compactare.
 In cazul fundatiei de piatra sparta mare, experimentarea se va face separat pentru
stratul inferior din balast si stratul superior din piatra sparta.
 Experimentarea are ca scop stabilirea, pe santier, in conditii de executie curenta,
componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea
prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau in doua, reglarea
utilajelor de raspandire pentru obtinerea grosimii respective si a unei suprafatari
corecte. Compactarea de proba pe sectoare experimentale se va face in prezenta
dirigentului, efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator si teren,
dupa cum este cazul, stabilite de comun acord, potrivit prevederilor Caietului de
Sarcini.
 Controlul compactarii se va efectua si prin masurarea parametrilor Q/S (raport
numit intensitate de compactare) unde:
 Q – reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi masurat in m 3, dupa
compactare;
 S – reprezinta suprafata maturata intr-o zi de utilajul de compactare care se
deplaseaza cu viteza stabilita pe tronsonul experimental de proba.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 11 of 19

 Valoarea parametrilor de compactare se va stabili pe tronsonul experimental de


proba care se va controla si prin incercari cu placa urmarind sa se obtina un
modul de cel putin egal cu cel prevazut in proiect la acest nivel. Incercarile se vor
face in colaborare cu un laborator de specialitate iar rezultatele vor fi inscrise in
registrul de santier. In cazul cand se lucreaza cu un tandem de utilaje de
compactare de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj in parte se
cumuleaza. Partea din sectorul experimental executat, cu cele mai bune rezultate,
va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. Caracteristicile obtinute pe
acest sector se vor consemna in scris, in registrul de santier, pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
 In cazul fundatiei de piatra sparta mare 63 – 90, se urmareste stabilirea corecta a
atelierului de compactare compus din rulouri compresoare usoare si rulouri
compresoare mijlocii, numarul minim de treceri al acestor rulouri pentru cilindrarea
uscata a pietrei sparte 63 – 90 si in continuare numarul minim de treceri dupa
asternerea in doua reprise a splitului de impanare 16 – 25 pana la obtinerea
inclestarii optime. Cilindrarea in acest caz se considera terminata daca rotile
ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta iar
alte pietre de aceeasi marime 63 – 90 puse in fata ruloului nu mai patrund in
stratul de fundatie si sunt sfaramate.

6.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra mare 63-90 pe un strat de balast

6.2.1. Executia stratului inferior de balast

 Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-un singur strat


avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel incat dupa cilindrare sa
se obtina 10 cm grosime. Asternerea si cilindrarea se face la sablon cu
respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.
 Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optim de compactare se
stabileste tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire
uniforma evitandu-se supraumezirea locala.
 Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit
prin sectorul experimental pentru compactarea de proba respectandu-se
componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia de executie si
intensitate de compactare.
 Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de
fundatie, astfel incat acesta sa fie permanent incadrat de acostamente,
asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor mentionate mai sus.
 Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman
dupa compactare se corecteaza si completeaza cu material de aport din acelasi
sort de agregate si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se
scarifica, se completeaza si apoi se compacteaza din nou.
 Este interzisa executia straturilor de fundatie din balast inghetat.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 12 of 19

 De asemenea, este interzisa asternerea balastului pe patul drumului acoperit cu


zapada sau o pojghita de gheata. Prin urmare, antreprenorul este obligat sa tina
evidenta zilnica, in registrul de laborator, a conditiilor de executare a fundatiilor, cu
rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor de laborator si teren
efectuate. Se va mentiona si starea vremii (temperatura atmosferica, ploi sau
vreme uscata).

6.2.2. Executia stratului superior de piatra sparta 63 – 90.

 Dupa receptia si umezirea stratului inferior de balast se asterne piatra sparta.


 Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea
pietrei sparte compactarea se executa cu cilndri compresori netezi de 6 t dupa
care se continua cu cilindri de 10 – 14 t cu sau fara vibrare (se recomanda, cu
prioritate, cei vibratori). Numarul de treceri ale atelierului de compactare este cel
stabilit pe tronsonul de proba.
 Dupa terminarea cilindrarii piatra sparta se impaneaza cu split 16…25, care se
cilindreaza cu cateva treceri, dupa care se innoroieste si se compacteaza in
continuare pana la obtinerea numarului total de treceri stabilit la experimentarea
de proba.
 Pana la executarea stratului superior al structurii rutiere stratul de piatra sparta
executat se acopera cu material de protectie: nisip grauntos sau savura.
 In cazul cand stratul superior al structurii rutiere este macadam sau beton de
ciment nu se face innoroirea si protectia stratului de piatra sparta mare.

6.3. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta amestec optimal

 Pe terasamentele receptionate, realizate din pamant coeziv, pe care nu este


prevazuta in proiecte imbunatatirea patului de pamant sau interpunerea unui strat
de forma, se va executa un strat de separatie geotextil. Se recomanda folosirea
unor geotextile cu masa de 400…500 g/ m2, rezistenta la tractiune – pe cele doua
directii principale ale planului lor – mai mare de 8 kN/m si alungirea relativa la
rupere prin tractiune mai mica de 90% (pe aceleasi directii). Prevederea si
executia stratului de separatie geotextil se va face tinand seama de “Norme
tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrarile de
constructii” ind. C 227 – 88 publicate in Bul. Constructiilor, vol. 3, 1988. Stratul de
separatie se va executa pe patul nivelat la sablon, fara damburi si adancituri si cu
panta prevazuta in proiect.
 Cantitatea de apa, pentru asigurarea umiditatii optime de compactare la
executarea fundatiei, se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de
umiditatea agregatelor naturale folosite si se adauga prin stropire uniforma
evitandu-se supraumezirea locala.
 Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit
prin sectorul experimental pentru compactarea de proba respectandu-se
componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia de executie si
intensitatea de compactare.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 13 of 19

 Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a


platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de
fundatie, astfel incat acesta sa fie permanent incadrat de acostamente,
asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor.

6.4. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie din piatra sparta

 In timpul executarii straturilor de fundatie din balast, piatra sparta mare 63…90 si
din piatra sparta amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactarii,
determinarile si incercarile inscrise in tabelul de mai jos:

Determinarea, procedeul de Frecventa minima a Metode de


verificare sau caracteristicile ce se verificarilor la locul de verificare
verifica punere in opera
Incercarea Proctor modificat:
- pentru balast; STAS 1913/13-
Conf. Caiet de sarcini
- pentru piatra sparta amestec optimal 1983

Determinarea umiditatii optim de


compactare:
Minimum 3 probe la o STAS 4606-1980
- pentru balast;
suprafata de 2.000 m2 si 6400-1984
- pentru piatra sparta amestec optimal

Determinarea grosimii stratului


Minimum 3 probe la o
compactat: STAS 6400-1984
suprafata de 2.000 m2
- pentru toate tipurile de straturi
Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S: Zilnic
- pentru toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare:
- pentru stratul de balast; Minimum 3 probe la o STAS 1913/3-
- pentru stratul de piatra sparta suprafata de 2.000 m2 1983
amestec optimal
Determinarea gradului de compact
Minimum 3 probe la o
prin metoda aruncarii a catorva SR 179-1995
suprafata de 2.000 m2
granule in fata compresorului
Determinarea capacitatii portante prin In cate doua puncte situate in
Normativ
masuratori deflectometrice: profiluri transv. la max. 20 m
CD 31-2002
- pentru toate tipurile de straturi intre ele, pe fiecare banda
Determinarea capacitatii portante prin
Normativ
masuratori cu placa: Conf. Caiet de Sarcini
AND 530-2013
- pentru toate tipurile de straturi
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 14 of 19

 Incercarile se vor executa de catre un laborator autorizat (al antreprenorului sau


un laborator de terta parte).Pentru toate incercarile efectuate Laboratorul va emite
rapoarte de incercare pe care le va transmite sefului de santier.

6.5. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare

6.5.1. Verificarea elementelor geometrice

 Grosimea stratului de fundatie va fi cea prevazuta in proiect  20 mm.


 Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se
strapunge stratul la fiecare 200 m strat executat. Grosimea stratului de fundatie
este media valorilor obtinute pe fiecare portiune de drum supusa receptiei.
 Latimea stratului de fundatie va fi cea prevazuta in proiect  5 cm. Verificarea
latimii se face in dreptul profilelor transversale proiectate.
 Panta transversala a suprafetei fundatiei va fi egala cu cea prevazuta in proiect
pentru imbracaminte  4% fata de valoarea acesteia.
 Declivitatea in profil transversal va fi cea proiectata.
 Abaterile limita la cotele fundatiei vor fi  10 mm.
 Verificarile denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3 m
(sau cu un dispozitiv inlocuitor):
 in profil longitudinal masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie
si nu pot fi mai mari de  9 mm;
 in profil transversal verificarea se efectueaza in dreptul profilelor transversale din
proiect si nu pot fi mai mari de  5 mm.

6.5.2. Conditiile pentru verificarea compactarii fundatiei

 Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactat pana la
realizarea unui grad de compactare de 95…98% Proctor modificat pentru
drumurile din clasele tehnice IV…V si 98…100% Proctor modificat pentru
drumurile din clasele tehnice I…III. Pentru fundatiile autostrazilor se admite un
grad de compactare de 98% numai intr-un numar de 5% din punctele masurate.
 Stratul de fundatie din piatra sparta mare trebuie compactat pana la realizarea
unei inclestari maxime a granulelor. Aceasta inclestare este obtinuta atunci cand
ruloul compactor nu mai lasa urme pe suprafata compactata si atunci cand mai
multe pietre de aceeasi natura si marime ca piatra mare folosita sunt sfaramate de
rulouri.
 Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera
realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate nu depasesc valoarea
deformatiilor elastice care este de 250 sutimi de mm, sau dupa caz, in functie
prevederile normativului CD 31-2002.

6.6. Punerea in opera a balastului

6.6.1. Masuri preliminare


PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 15 of 19

 La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea


lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru
realizarea acestor lucrari.
 Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului sau balastului optimal.
 Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii – drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub
acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea precum si
alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.
 In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum
este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a
se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea
evacuarii apelor in orice punct al traseului la cel putin 15 cm deasupra santului
sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
 In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie
de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

6.6.2. Experimentarea punerii in opera a balastului

 Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta


experimentare.
 Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m
si o latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
 Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curente,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea
utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare
corecta.
 Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de
comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.
 In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul
va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a
utilajului de compactare folosit.
 Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
 grosimea maxima a stratului de balast pusa in opera;
 conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si
intensitatea de compactare a utilajului).
 Intensitatea de compactare = Q/S
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb)
exprimata in mc
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in
mp
 In cazul in care se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele calcate
de fiecare utilaj
 se cumuleaza.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 16 of 19

 Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru
 restul lucrarii.
 Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.

6.6.3. Asternerea balastului

 Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul


optimal intr-unul sau mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect
si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.
 Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute
in proiect.
 Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se
adauga prin stropire.
 Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.
 Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.
 Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile
de fundatie astfel ca straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de
acostamente asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor Denivelarile care se
produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa compactare se
corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai
mari de 4 cm se complecteaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.
 Este interzisa executia din balast inghetat.
 Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada
sau pojghita de gheata.

6.6.4. Controlul calitatii compactarii balastului

 In timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru
verificarea compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul de mai jos
cu frecventa mentionata in acest tabel.

Nr. Determinarea, procedeul de Frecventa minima a Metode de


crt. verificare sau caracteristicile verificarilor la locul de verificare
ce se verifica punere in opera
1 Incercarea Proctor modificata Conf. Caiet de Sarcini STAS 1913/13-1983
2 Determinarea umiditatii de Minim 3 probe la o suprafata
STAS 4606-1980
compactare de 2.000 mp de strat
3 Determinarea grosimii stratului Minim 3 puncte pentru -
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 17 of 19

compactat suprafete < de 2.000 mp si


minim 5 puncte pentru
suprafete > de 2.000 mp de
strat
4 Verificarea realizarii intensitatii Zilnic
-
de compactare Q/S
5 Determinarea gradului de Minim 3 probe la o suprafata
compactare prin determinarea de 2.000 mp de strat
STAS 1913/13-1983
greutatii volumice in stare
uscata
6 Determinarea capacitatii In cate doua puncte situate in
portante la nivelul superior al profiluri transversale la distante Normativ
stratului de fundatie de max. 20 m unul de altul CD 31--2002
pentru fiecare banda cu latime
de 7.5 m

 In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast


aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform
Instructiunilor tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii
drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu parghie – indicativ CD 31-2002.
 Incercarile se vor executa de catre un laborator autorizat (al antreprenorului
sau un laborator de terta parte).Pentru toate incercarile efectuate Laboratorul
va emite rapoarte de incercare pe care le va transmite sefului de santier.

6.7. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare

6.7.1. Elemente geometrice

 Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast optimal este cea din
proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum  20 mm. Verificarea
grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul
la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie este media
masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
 Latimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este prevazuta in
proiect. Abaterile limita la latime pot fi  5 cm.
 Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului.
 Panta transversala a fundatiei de balast sau balast optimal este cea a
imbracamintii prevazuta in proiect.
 Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
 Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de 
10 mm.

6.7.2. Conditii de compactare

 Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pana la
realizarea gradului de compactare de 95…98% Proctor modificat pentru drumurile
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 18 of 19

din clasele tehnice IV si V si 98…100% Proctor modificat pentru drumurile din


clasele tehnice I…III.
 Pentru autostrazi se admite realizarea unui grad de compactare de numai 98%
numai intr-un numar de 5% din punctele masurate.
 Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera
realizata daca valoarea inregistrata este mai mica decat valoarea admisibila care
este 250 s1/ 100 t mm, sau dupa caz, in functie de prevederile normativului CD
31-2002.

6.7.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

 Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3.00


m lungime astfel:
 in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de
circulatie si nu pot fi mai mari de  9 mm.
 in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in
proiect si nu pot fi mai mari de  9 mm.

6.8. Receptia lucrarilor


6.8.1. Receptia partiala
 Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu Caietul de Sarcini.
 Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
 In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

6.8.2. Receptia preliminara

 Inspectia preliminara si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa
terminarea lucrarilor si incercarilor in concordanta cu prevederile acestor
specificatii tehnice.
 Comitetul de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de
calitate si maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice, ca si cu
rapoartele incheiate in timpul constructiei. Se vor verifica, de asemenea,
indeplinirea tuturor masurilor de remediere necesare dupa receptia partiala.
 Dupa aceasta inspectie si receptie, daca este cazul, se va incheia un raport la
sfarsitul lucrarilor.

6.8.3. Receptia finala


PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-04
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII FUNDATIEI DE Editia:1
ACTIV S.R.L. BALAST / PIATRA SPARTA / Revizia:1
STRAT DE FORMA Page 19 of 19

 Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in


conditiile prevederilor din caietul de sarcini.
 Receptia finala se prevede la drumurile la care stratul are caracter de
imbracaminte provizorie.

6.9. Dimensionare utilaje

 Prezentam mai jos lista utilajelor ce se vor folosi la lucrarile de fundatie balast/
piatra sparta (amestec optimal)/ strat de forma:

Nr. Utilaj Numar de bucati


1 Autogreder
2 Buldozer
3 Excavator
4 Compactor G=min.12 to
5 Cisterna de apa
6 Camioane 8to si /sau 20 to

7. ANEXE SI INREGISTRARI
 PV de predare – primire amplasament si a bornelor de reper.
 Proces verbal de trasare ;
 Proces verbal de lucrari ce devin ascunse ;
 Proces verbal de receptive calitativa
 Proces verbal de receptie calitativa la terminarea lucrarilor
 Raport de neconformitate ;
 Raport de actiune corectiva ;
 Rapoarte de incercari emise de laboratorul autorizat care a efectuat incercarile
.
NOTA : Inregistrarile vor fi predate Dirigintelui de santier sau Consultantei la
terminarea lucrarilor, pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.