Sunteți pe pagina 1din 15

Nivelul I

formare inițială pentru cariera didactică

Nivelul I formare inițială pentru cariera didactică Managementul clasei Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse
Nivelul I formare inițială pentru cariera didactică Managementul clasei Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse
Nivelul I formare inițială pentru cariera didactică Managementul clasei Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse

Managementul clasei

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse

carmen.duse@ulbsibiu.ro

- - -
-
-
-

Obiective

La sfârșitul cursului, toți studenții vor:

avea noțiuni clare despre termenii de management al clasei, management educațional;

- înțelege rolurile pe care le joacă profesorul în

activitatea didactică;

cunoaște stilurile de conducere a procesului

didactic;

primi câteva recomandări pentru controlul comportamentelor în clasă

2004. 1999.
2004.
1999.

BIBLIOGRAFIE:

Duşe, C.S. Management educaţional. Editura ULBSibiu, 2006.

Iosifescu, Ş (coord.). Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Tipogrup Press, Bucureşti, 2001.

Iosifescu, Şerban. Elemente de management strategic şi proiectare pentru

şcolile pilot. Editura Corint, Bucureşti, 2000.

Iucu, R. Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Editura Polirom, Iaşi, 2000. Jinga, I. Conducerea învăţământului, manual de management. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993.

Jinga, I. Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional. Editura Aramis, Bucureşti,

Stan, E. Profesorul, între autoritate şi putere. Editura Aramis, Bucureşti,

Bursuc, N, Popescu, A. Managementul clasei. Ghid pentru profesori și învățători, UNESCO, 2007, http://scldr.ro/wp-content/uploads/ 2013/10/

MANAGEMENTUL-CLASEI-1.pdf

https://testyourself.psychtests.com/testid/3178

https://testyourself.psychtests.com/testid/3178

https://testyourself.psychtests.com/testid/3178
https://testyourself.psychtests.com/testid/3178
https://testyourself.psychtests.com/testid/3178
Howard Gardner- Teoria Inteligentelor Multiple

Howard Gardner- Teoria Inteligentelor

Multiple

Howard Gardner- Teoria Inteligentelor Multiple
Howard Gardner- Teoria Inteligentelor Multiple

MANAGEMENT ASPECTE PRELIMINARE

manus mână, manevrare, pilotare, strunirea

cailor care trag un car sau o căruţă cu ajutorul hăţurilor.

  1916.
1916.

to manage - a reuşi, a conduce, a rezolva, a face

faţă la, a dirija, a struni, a administra, a manevra, a stăpâni, a se descurca, a găsi mijloace, a se pricepe, a cârmui, a duce la bun sfârşit

managerul un conducător, administrator, organizator, director, coordonator al unei echipe

Management - începutul sec. XX, fiind introdus

de Frederik Taylor şi ulterior Fayol, “Principiile managementului ştiinţific” în 1911 şi “Administraţia industrială. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul” în

în 1911 şi “Administraţia industrială. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul” în
în 1911 şi “Administraţia industrială. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul” în
     Despre profesor si rolurile lui organizează şi conduce clasa ca
    

Despre profesor si rolurile lui

organizează şi conduce clasa ca grup social;

consiliază şi orientează şcolar şi profesional;

îndrumă activitatea extraşcolară;

este membru al consiliului profesoral;

se perfecţionează profesional;

organizează procesul de

învăţământ;

efectuează cercetarea pedagogică

preda o anumită specialitate;

este diriginte-consilier;

este metodist;

este director/responsabil de catedră

metodică/ cerc pedagogic;

responsabil al unui cabinet de

specialitate;

lider al unui grup de lucru în şcoală;

inspector şcolar;

animator cultural etc.

Stilurile de conducere ale profesorului
Stilurile de conducere ale profesorului
Stilurile de conducere ale profesorului

Stilurile de conducere

ale profesorului

Stilurile de conducere ale profesorului
Stilurile de conducere ale profesorului
Stilurile de conducere ale profesorului
Ce stil de conducere recunoasteti?

Ce stil de conducere recunoasteti?

Ce stil de conducere recunoasteti?
Analizați stilurile de predare descrise anterior din următoarea perspectivă : Stilul Avantaje Dezavantaje

Analizați stilurile de predare descrise

anterior din următoarea perspectivă:

Stilul

Avantaje

Dezavantaje

Autoritar

   

Democratic

   

Permisiv

   

Corolare pentru a menţine controlul măsurii

Corolare pentru a men ţine controlul măsurii  Prezenţa voastră fizică şi forma este importantă în

Prezenţa voastră fizică şi forma este

măsurii  Prezenţa voastră fizică şi forma este importantă în prima impresie. Iar parţial, ea va

importantă în prima impresie. Iar parţial, ea va insipira viitorul respect pentru dvs.

Dacă este posibil învăţati numele studenţilor,

în special al celor care fac necazuri. Adresaţi- le remarcile disciplinare direct pe numele lor. De cele mai multe ori, turbulenţii nu cred că

lor le sunt adresate.

multe ori, turbulenţii nu cred că lor le sunt adresate.  Nu pedepsiţi întreaga clasă pentru

Nu pedepsiţi întreaga clasă pentru acţiunile rele ale câtorva. Niciodată nu prefaţa

remarcile tale cu termeni ca “clasa” sau

“studenţii”, cu atât mai mult cu cât nu toţi

sunt implicaţi în îndeletniciri defavorabile. Pedepsind întreaga clasă pentru relele

câtorva, ajungi să trezeşti resentimente.

Corolare pentru a menţine controlul măsurii

Mişcati-va tot timpul printre elevi. Mişcati-va în spatele

ati-va tot timpul printre elev i. Mişc ati-va în spatele    scandalagiilor, aceasta creând
  

scandalagiilor, aceasta creând o atmosferă de intimidare. Invadati-le “zona personală” dacă nu le puteti capta atenţia.

Aratati-le elevilor că va controlati tot timpul. Fiti acolo şi începeti ora imediat cum se sună. Lăsati liberi elevii când sună pauza.

Insistati ca elevii să arate respect. Ei trebuie să vi se

adreseze cu “Domnule”, “doamnă”, “domnişoară” etc. Nu-i lăsati să citească reviste, sau să-şi scrie bileţele în clasă.

Niciodată nu ameninţaţi că nu mai puteţi suporta. Acesta vă ruinează credibilitatea.

Corolare pentru a menţine controlul măsurii

Corolare pentru a menţine controlul măsurii  Nu vorbiţi cu un grup gălăgios. Asiguraţi - vă

Nu vorbiţi cu un grup gălăgios. Asiguraţi-vă de

atenţia lor înainte de a continua. Faceţi un zgomot cu cartea, sau strigaţi “hei!”.

Câteodată vorbind foarte calm, poţi încuraja

presiunea pereche, care poate avea un efect calmant.

Variază vocea şi acţiunile. Elevilor nu le place

monotonia.

Vorbeşte suficient de tare pentru ca elevii să

audă.

Pronunţă clar. Elevii devin frustraţi dacă nu aud. Ei pot să se manifeste şi asta să-ţi creeze probleme mai târziu.

clar. Elev ii devin frustraţi dacă nu aud. Ei pot să se manifeste şi asta să

Corolare pentru a menţine controlul măsurii

Rezolvati problemele cu elevii imediat. Cei atenţi urăsc să piardă timpul. Dacă unii elevi joacă un joc, ceilalţi realizează şi pot să va deteste sau să deteste clasa.

realizează şi pot să va deteste sau să deteste clasa.     În primele

  

În primele săptămâni de şcoală, taiati orice violare a rolului

imediat, chiar dacă asta înseamnă să va întrerupeti din subiect.

Cultivati-va puterea vocii şi abilitatea de a o folosi în momen- tele stresante importante.O voce mică sau monotonă lasă impresia că vorbitorul este o persoană slabă sau neatentă.

Faceti să se simtă entuziasmul în voce şi în prezenţă. Un profesor dinamic lasă impresia că deţine o putere latentă.

Luati decizii cu repeziciunea şi înţelepciunea unui arbitru de baseball!

   

Aplicații

http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice/dominanta-creierului-tau