Sunteți pe pagina 1din 1

Manifestări patronate

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC organizează:

- anual

1. Colocviul național cu participare internațională Filologia modernă: realizări şi


perspective în context european, președinte al comitetului organizatoric – Directorul
Institutului, prima ediție – 2007.

Colocviul are drept scop realizarea unui schimb de abordări şi experienţe între
filologii din Republica Moldova şi cei de peste hotare, racordate la importanța domeniilor
ştiinţifice cercetate. Tematicile propuse participanților se înscriu în aria preocupărilor
actuale de investigare filologică și de integrare în Spațiul european de cercetare.

2. Congresul Mondial al Eminescologilor, președinte al comitetului organizatoric – acad.


Mihai Cimpoi, prima ediție – 2012.

Congresul are drept scop coagularea şi stimularea eminescologiei, reînnoirea


relaţiilor cu cercetătorii de profil din lume, care s-au consacrat nobilei activităţi de
apreciere şi receptare a destinului şi operei marelui creator şi gânditor Mihai Eminescu.

- o dată la doi ani

3. Colocviul științific național Lecturi in memoriam academicianului Silviu BEREJAN,


președinte al comitetului organizatoric – Directorul Institutului, prima ediție – 2011.

Colocviul reprezintă un omagiu adus memoriei reputatului lingvist, academician


Silviu Berejan, eminent om de ştiinţă, specialist în lingvistică romanică şi slavă, fondator
al şcolii naţionale de lexicologie şi semantică lingvistică, director al Institutului de Limbă
şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1987-1991), coordonator al Secţiei de
Ştiinţe socio-umane (1991-1995), director al Institutului de Lingvistică al AŞM (1995-
2000).
Aria preocupărilor sale ştiinţifice a constituit-o gramatica, lexicologia,
lexicografia, stilistica, istoria limbii, cultura vorbirii limbii române, semantica generală,
lingvistica teoretică, romanistica, slavistica, lingvistica comparată, sociolingvistica, care
se regăsesc în secțiunile de lucru ale Colocviului.