Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ


„BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”
COORDONATORI DE PROGRAM
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ PENTRU COPII
Dr. hab. NINA CORCINSCHI „ION CREANGĂ”
Acad. Mihai CIMPOI

COMITETUL DE ORGANIZARE
Acad. Mihai CIMPOI, preşedinte
Dr. hab. Nina CORCINSCHI
Dr. Olesea GÎRLEA

Ion Creangă –
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 182 de ani de la naștere
E-mail: cancelarie.ifilolog@asm.md
www.if.asm.md INVITAŢIE – PROGRAM

Chişinău – 2019
Stimată doamnă________________
PROGRAM
Stimate domn ________________
Moderator

Dr. hab. Nina CORCINSCHI


Director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Institutul de Filologie Română „B. P-Hasdeu” al
Comunicări
MECC Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică
Dimensiuni etice în opera crengiană
Ion CREANGĂ – 182 de ani de la naştere, organizată în
Acad. Mihai CIMPOI
cadrul Festivalului Zilele Creangă, Chişinău – Iaşi − Târgu-
Creangă – precursor al valorificării carnavalescului în
Neamţ − Pipirig, ediţia a IX-a.
proza românească
Dr. Sergiu COGUT

Numiri ale răului în opera crengiană


Drd. Constantin IVANOV

Creangă și proza basarabeană: istoricul problemei


Conferinţa va avea loc joi, 28 februarie 2019, ora 1000, Drd. Iraida BĂICEAN
Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).
Invitați

Valentin TALPALARU
Marius CHELARU
Mircea PLATON
Vasile DASCĂLU
Gigel BÂRLIBA
Gheorghe SIMION
Cristina COSMA
Ana DRAGU