Sunteți pe pagina 1din 4

o

M
o
n

Monografii contabile pentru activitatea unui


o
g

magazin (comert cu amanuntul)r


a
Jan 30th, 2018 · Comments Of f
i
• Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
i
• All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
c
Pentru Facturare si Gestiune recomandam
o Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Societatile specializate in comertul
n cu amanuntul sunt cele care asigura distributia marfurilor catre populatie,
t
fiind practic ultimul element in lantul de distributie a marfurilor. Aceste marfuri pot fi de orice fel: alimente,
imbracaminte, etc. a
Agentii economici care efectueaza b atat activitati de vanzare cu amanuntul cat si cu ridicata vor organiza
i
respectivele activitati in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar in
l
contabilitate operatiunile vor fi reflectate corespunzator.
e
Contabilitatea pentru activitatea unui magazin cu amanuntul presupune,de regula,urmatoarele:
• contabilitatea stocurilor : cumparare
p si vanzare de marfa;
e
• salarizare, magazinele mici avand in general un numar redus de angajati;
n
• contabilitatea imobilizarilor, det exemplu: masina, sediul magazinului, laptop-uri, etc;
r
• contabilitatea serviciilor prestate de furnizorii de utilitati: energie, apa, telefonie, salubritate, etc. sau cu
u
chiria sediului (in cazul in care este inchiriat);
• contabilitatea altor servicii, cum
a ar fi serviciile de contabilitate;
c
• inregistrarea extraselor de banca, gestionarea casieriei;
t
• repartizari sub forma dividendelor
i catre asociati.
In cele ce urmeaza ne vom referi v la Contabilitatea stocurilor.
Prin natura obiectului sau de activitate
i , un magazin lucreaza cu marfa, adica bunuri pe care entitatea le
cumpara in vederea revanzarii. tStocurile de marfa sunt reflectate in contul 371 Marfuri.
a
Particularitatile comertului cu amanuntul :
t
• stocurile de marfa sunt inregistrate
e
in contabilitate la pretul de vanzare cu amanuntul , al carui mod de
calcul este prezentat in exemplul
a de mai jos.
• incasarile au loc de regula in numerar, in momentul achizitiei.
u
Monografie contabila- marfa inregistrata la pret de vanzare cu amanuntul
n
Un mic magazin care cumpara si u revinde bunuri, achizitioneaza in luna iulie 2017 marfuri la un pret de
100.000 lei plus TVA. La vanzarea
i ulterioara a acestora aplica un adaos comercial de 30%. Pentru
evidentierea marfurilor se utilizeaza pretul de vanzare cu amanuntul. Ulterior, se vand marfuri in valoare de
75.000 lei, suma care include simTVA. Societatea este inregistrata ca platitor de TVA.
a) Achizitionarea marfurilor a:
g
% = 401 Furnizori 119.000
a
371 Marfuri z 100.000
4426 Tva deductibila i 19.000
b) Calcularea si inregistrarea n diferentelor de pret la marfuri
Datorita faptului ca pentru evidentierea in contabilitate a marfurilor entitatea utilizeaza pretul cu amanuntul,
ulterior inregistrarii stocurilor la( cost de achizitie, se calculeaza si se inregistreaza diferentele de pret care vin
sa corecteze valoarea de achizitie c pana la nivelul pretului de vanzare cu amanuntul, astfel:
o
Adaosul comercial = 30% * pretul de achizitie = 30% * 100.000 lei = 30.000 lei
m
Tva neexigibila = ( cost de achizitie + adaos comercial) * 19 % = (100.000 lei +30.000 lei )*19 % = 24.700
e
lei
r
Pentru a se obtine pretul de vanzaret cu amanuntul se utilizeaza urmatoarea formula:

c
u

a
m
***) Tva –ul se reflecta in pretul de vanzare cu amanuntul insa devine exigibil numai cand se realizeaza
vanzarea marfurilor . Pana la acel moment se reflecta in contul 4428 Tva neexigibil, dupa care se reflecta in
contul 4427 Tva colectata.
Prin urmare, pretul de vanzare cu amanuntul = 100.000 lei + 30.000 lei + 24.700 lei = 154.700 lei
Notele contabile prin care se reflecta in contabilitate diferentele de pret sunt :
371 Marfuri = % 54.700
378 Diferente de pret la marfuri 30.000
4428 Tva neexigibila 24.700
All Inclusive – toate lucrarile de specialitate
c) Vanzarea marfurilor
Aici este important sa mentionam obligativitatea de a avea casa de marcat pentru operatorii economici care
efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie.
Baza legala:
•· OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;
•HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicata;
Vanzarile se inregistreaza in contabilitate pe baza raportului “Z” al casei de marcat (***), care se obtine la
sfarsitul zilei.
Raportul Z este raportul fiscal de inchidere zilnica si reprezinta documentul care contine aceleasi
elemente de identificare ca si bonul fiscal, plus numarul bonurilor emise in ziua respectiva: valoarea totala a
operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a
operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de
impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
***) In cazul vanzarilor cu amanuntul efectuate prin magazine catre agenti economici ori catre alte categorii
de cumparatori decat populatia, utilizatorii sunt obligati sa emita bon fiscal si, la cerere, factura fiscala.
Notele contabile sunt :
i) in cazul platii cash in magazin:
5311 Casa in lei = % 75.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
TVA = 19* pret de vanzare/ 119 =75.000 lei*19/119 =11.975
ii) in cazul platii cu cardul la POS-ul instalat in magazin:

5125 Sume in curs de decontare = % 75.000


707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
5121 Conturi la banci in lei = 5125 Sume in curs de decontare 75.000
Se utilizeaza contul intermediar 5125 datorita existentei unui decalaj de timp intre momentul incasarii la POS
si momentul in care sumele apar pe extrasul de banca.
iii) in cazul in care clientul plateste cu tichete de masa:
5328 Alte valori = % 75.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
In continuarea tranzactiei de la pct. iii) urmeaza pasii urmatori:
•expedierea tichetelor catre unitatea emitenta in vederea incasarii:
461 Debitori diversi= 5328 Alte valori 75.000
•incasarea tichetelor de masa:
5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 75.000
d)Scoaterea din gestiune a marfurilor vandute:
Exista in acest caz doua posibilitati de a determina iesirea din gestiune :
i) in situatia in care entitatea practica aceeasi cota de adaos comercial -30% la toate
produsele – descarcarea gestiunii ( pentru contul 378) se poate face prin calcul invers, asa cum
reiese din exemplul de mai jos:
% = 371 Marfuri 75.000
607 Cheltuieli privind marfurile 46.526
378 Diferente de pret la marfuri 13.958
4428 Tva neexigibila 14.516
Pentru a determina suma care trebuie scoasa din gestiune pornim invers calculul :
•Pretul de vanzare cu TVA = 75.000 lei
•Pretul de vanzare fara TVA = 75.000 – 75.000 *19/119 lei = 63.025 lei
•Adaosul comercial = Pretul de vanzare fara TVA * 30/130 lei = 14.544 lei
•Costul de achizitie = Pretul de vanzare fara TVA – adaos comercial =63.025 lei- 14.544 lei =48.841 lei
ii) in situatia mult mai probabila cand se practica cote diferite de adaos comercial –se
utilizeaza coeficientul K pentru a se descarca adaosul comercial al marfurilor vandute, calculat
dupa formula:
k = (sold initial C 378 + rulaj creditor 378)/ (sold initial D 371 + rulaj debitor 371), iar
adaosul comercial = k * rulaj creditor 371
Pentru exemplul nostru, la care presupunem solduri initiale 0 atat pentru 371 cat si 378 :
•Pretul de vanzare cu TVA = 75.000 lei
•Pretul de vanzare fara TVA = 75.000 lei – 75.000 *19/119 lei = 63.025 lei
•K=30.000 /(100.000+63.025 ) =0,184
•Adaosul comercial = 0,184 *75.000 lei =13.800 lei
Notele contabile sunt aceleasi ca si mai sus.
All Inclusive – toate lucrarile de specialitate!!
Observatii :
•Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei; documentul pe baza caruia se
fac schimbarile este procesul verbal de schimbare de pret.
Monografia contabila aferenta este :
371 Marfuri = %
378 Diferente de pret la marfuri cu diferenta de pret fara tva
4428 TVA neexigibila cu diferenta de tva
•O societate poate avea magazine diferite, evidentiate in contabilitate ca analitice diferite.
Transferul de la un magazin la altul se face cu notele contabile :
–iesirea din magazinul X:

% = 371 Marfuri/analitic X
378 Diferente de pret la marfuri /analitic X
4428 TVA neexigibila /analitic X
– intrarea in magazinul Y:
371 Marfuri/analytic Y = %
378 Diferente de pret la marfuri/analitic Y
4428 TVA neexigibila/analitic Y