Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIŢA DETAŞAMENTUL DE POMPIERI

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
„FOCUL-PRIETEN SAU DUŞMAN?”

An școlar 2013-2014
Page1
CONTRACT DE PARTENERIAT

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
I.1. GRĂDINIŢA „ARLECHINO” DEJ
I.2. DETAŞAMENTUL DE POMPIERI DEJ

Domnul ................ în calitate de locotenent al Detaşamentului de Pompieri , se angajează în


parteneriat cu Grădiniţa cu P.P..........................., având sediul în .........................., reprezentată prin d-
na director ...................... şi educatoarele de la grupa mijlocie – ..................................
II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT
II.1. Instituţia iniţiatoare va folosi parteneriatul pentru o colaborare în scop educaţional.
II.2. Instituţia parteneră va participa la derularea acţiunilor educative.
III. OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR AFLATE ÎN PARTENERIAT:
III.1. Respectarea normelor de comportare şi de comunicare;
III.2. Respectarea reciprocă a planului propus;
III.3. Stabilirea unor relaţii de comunicare între factorii implicaţi.
IV. DURATA PARTENERIATULUI: anul şcolar 2013-2014
V. CLAUZE FINALE
V.1. Programul de activităţi poate suferi modificări pe parcursul anului şcolar, dacă este în interesul
unei mai bune funcţionări şi cu acordul celor două instituţii implicate.
V.2. Prezentul contract de parteneriat s-a încheiat în dublu exemplar.

Instituţia propunătoare , Instituţia parteneră,


Grădiniţa Detaşamentul de Pompieri

Director: Comandant:

Argument:
Nu de puţine ori am auzit, încă din copilărie, nu vă jucaţi cu focul!
E bine cunoscută importanţa focului, dar şi puterea lui mistuitoare. A-i învăţa pe preşcolari
despre foc e primul pas în a le salva viaţa, iar când acţiunile dascălilor sunt conjugate cu ale
părinţilor rezultatul e puternic.
Scopul:
Dobândirea unor cunoştinţe despre Detaşamentul pompierilor care este instituţie publică
de interes naţional, specializată în prevenirea şi stingerea incendiilor, prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de
altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.
Obiective:
- familiarizarea copiilor cu norme de prevenire a incendiilor;
- cunoaşterea activităţii pompierilor de la SMURD;
Page1

- cunoaşterea de către copii a mijloacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;


- cunoaşterea factorilor de risc la care sunt supuşi pompierii în misiunile lor;
- cunoaşterea locului şi rolului pompierilor în cadrul altor categorii de salvatori;
- formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi;
- familiarizarea copiilor cu efectele benefice şi dăunătoare ale focului;
- să conştientizeze că nu e voie să se joace cu focul.
Părţile implicate:
- Grădiniţa şi educatoarele:
- Detaşamentul de Pompieri.
Obligaţiile părţilor:
- Instituţia iniţiatoare va folosi parteneriatul pentru a colabora în scop educaţional,
participând cu preşcolarii la activităţile stabilite de comun acord.
- Instituţia parteneră va derula acţiunile educative prin primirea copiilor însoţiţi de
educatoare şi implicarea în activităţile desfăşurate, atât la grădiniţă, cât şi la unitatea de
pompieri.
Obligaţii comune:
- Respectarea normelor de comunicare;
- Respectarea reciprocă a activităţilor propuse;
- Stabilirea unor relaţii de comunicare între factorii implicaţi din cele două instituţii.
Durata: anul şcolar 2013-2014
Grup ţintă:
- copiii din grupa mijlocie,
- educatoarele grupelor
- părinţii
Locul de desfăşurare:
- Grădiniţa
- Detaşamentul de pompieri
Resurse umane:
- Pompieri, copii, educatoare, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale
Resurse materiale:
- mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor
- CD-uri
Calculator, aparat foto
Page1

- Fişe de evaluare
- Diplome
- Mapa cu proiectul de parteneriat
Resurse financiare: autofinanţare
Calendarul activităţilor

Nr. Luna Tema activităţii Locaţia Responsabili


crt.
1. Oct. Lansarea parteneriatului educaţional Grădiniţa cu P.P. Educatoarele
„Focul-prieten sau duşman?” ....................... implicate in proiect
2. Nov. Vizită la Detaşamentul de pompieri Dej Unitatea de pompieri Comandant:
3. Dec. „Prietenul meu pompierul” (observarea Educatoarele
costumului, prezentarea unui material Grădiniţa cu P.P. implicate in proiect
despre prevenirea şi stingerea incendiilor) .......................
4. Feb. Lectură după imagini: „Aşa da, aşa nu” Grădiniţa cu P.P. Educatoarele
....................... implicate in proiect
5. Aprilie „Din activitatea pompierilor” Grădiniţa cu P.P. Educatoarele
Prezentarea unui film cu intervenţia ....................... implicate in proiect
pompierilor la stingerea incendiilor
6. Mai „Cine ştie răspunde”- concurs Grădiniţa cu P.P. Educatoarele
....................... implicate in proiect

Implementarea proiectului
Desfăşurarea unor activităţi în care copiii se vor familiariza cu uniforma pompierilor, cu
domeniul lor de activitate, importanţa activităţii pompierilor pentru comunitate, modul de
intervenţie al pompierilor, dar şi efectele dăunătoare ale focului atunci când se joacă copiii cu el
sau când este lăsat nesupravegheat.
Vizitarea unităţii de pompieri pentru a observa mijloacele de intervenţie pentru stingerea
incendiilor.
Organizarea unui concurs în care vor fi testate cunoştinţele copiilor însuşite în cadrul
parteneriatului.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
În cadrul activităţilor desfăşurate se vor face poze şi după fiecare activitate se va realiza o
expoziţie de fotografii în sala de grupă.
Se vor folosi fişe de evaluare.
Diseminarea rezultatelor
Rezultatele proiectului le vom face cunoscute, atât copiilor din celelalte grupe, cât şi
părinţilor, comunităţii locale.
Activităţile din cadrul parteneriatului vor fi popularizate în mass-media locală.
Finalizarea
Proiectul se va finaliza prin concursul „Cine ştie răspunde”, în care vor fi testate
cunoştinţele copiilor.
Se vor acorda premii şi diplome copiilor câştigători. Se vor trage concluziile şi se vor face
Page1

aprecierile necesare.