Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul scolar 2017-2018


Disciplina: Citire – Scriere – Comunicare

Numele si prenumele elevului:


Data susţinerii testului:
 Timpul de lucru efectiv este de 30 de minute.

1. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus:

2. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea „Capra cu trei iezi” de. I. Creangă:
3. Notează cu X cuvântul care conţine sunetul ,,o”:

4. Scrie literele următoare în spaţiul de mai jos, în aceeaşi ordine dată:

M U I R E C A