Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA BIHOR

AVIZ FINAL

Nr. 582 din 02.09.2016

În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,
având în vedere oferta de vânzare depusă de SAS ELISABETA, CNP, act de identitate
CI seria XH nr., eliberat de SPCLEP Salonta, la data de 25.01.07 domiciliata în mun.
Salonta, str. Mircea cel Batran nr. 15, judetul Bihor, telefon-, în calitate de vânzător şi
înregistrată la primărie cu nr. 38 din 21.07.2016,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind


exercitarea dreptului de preempţiune,

se emite

AVIZ FINAL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către


notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul
contractului de vânzare, pentru S.C. MOLERD TRANS S.R.L., in calitate de preemptor -
arendas, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr.
J5/4468/12.12.1994, avand cod unic de inregistrare 6735222, cu sediul social in mun.
Salonta, str. Tincii, nr. 44, judeţul Bihor, telefon 0722/692278, ales de vânzător în calitate
de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii Salonta, tarlaua
-, parcela -, judeţul Bihor, identificat cu număr cadastral 2311, înscris în cartea funciară
nr.109335, a localităţii Salonta, în următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării – 1,0900 hectare;


- preţul de vânzare – 22.450 lei.

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODISAN
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA BIHOR

AVIZ FINAL

Nr. 583 din 02.09.2016

În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,
având în vedere oferta de vânzare depusă de SAS ELISABETA, CNP, act de identitate
CI seria XH nr. 471645, eliberat de SPCLEP Salonta, la data de 25.01.07 domiciliata în
mun. Salonta, str. Mircea cel Batran nr. 15, judetul Bihor, telefon-, în calitate de vânzător
şi înregistrată la primărie cu nr. 39 din 21.07.2016,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind


exercitarea dreptului de preempţiune,

se emite

AVIZ FINAL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către


notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul
contractului de vânzare, pentru S.C. MOLERD TRANS S.R.L., in calitate de preemptor -
arendas, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr.
J5/4468/12.12.1994, avand cod unic de inregistrare 6735222, cu sediul social in mun.
Salonta, str. Tincii, nr. 44, judeţul Bihor, telefon 0722/692278, ales de vânzător în calitate
de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii Salonta, tarlaua
-, parcela -, judeţul Bihor, identificat cu număr cadastral 2305, înscris în cartea funciară
nr.109334, a localităţii Salonta, în următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării – 0,7300 hectare;


- preţul de vânzare – 16.400 lei.

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODISAN
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA BIHOR

AVIZ FINAL

Nr. 584 din 02.09.2016

În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,
având în vedere oferta de vânzare depusă de SAS ELISABETA, CNP, act de identitate
CI seria XH nr. 471645, eliberat de SPCLEP Salonta, la data de 25.01.07 domiciliata în
mun. Salonta, str. Mircea cel Batran nr. 15, judetul Bihor, telefon -, în calitate de vânzător
şi înregistrată la primărie cu nr. 40 din 21.07.2016,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind


exercitarea dreptului de preempţiune,

se emite

AVIZ FINAL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către


notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul
contractului de vânzare, pentru S.C. MOLERD TRANS S.R.L., in calitate de preemptor -
arendas, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr.
J5/4468/12.12.1994, avand cod unic de inregistrare 6735222, cu sediul social in mun.
Salonta, str. Tincii, nr. 44, judeţul Bihor, telefon 0722/692278, ales de vânzător în calitate
de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii Salonta, tarlaua
-, parcela -, judeţul Bihor, identificat cu număr cadastral 2306, înscris în cartea funciară
nr.109270, a localităţii Salonta, în următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării – 0,4700 hectare;


- preţul de vânzare – 10.500 lei.

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODISAN