Sunteți pe pagina 1din 2

Notiuni generale despre Tabele electronice ACCES

Simphony- primul procesor tabelar, Notiunea de baza de date.modele de baze de date


Lotus 1-2-3 avea 1892 rinduri O baza de date reprezinta un ansamblu de date inegrate structurat intrun
Multiplan avea pina la 63 coloane , 265 rinduri anumit fel si dotat cu o descriere a acestei structuri.Se cunosc 3 tipuri de baze
Super calc 5 – 256 coloane, 9999 rinduri de date
Pornirea si terminarea unei sesiuni de lucru in Excel Baze de date relationale- sunt cele mai raspindite in majoritatea cazurilor.ele
Start- all programs- Microsoft office- Microsoft excel 2010 .incheierea se sunt prezentate sun forma de tabele cu rinduri si coloane. Rindurile poarta
poate face selectind comanda close din meniul system al ferestrei excel, denumirea de inregistrarisi prezinta obiectele bazei de date. Iar coloanele se
selectind comanda exit din fila file, actionind butonul close , apasind numesc cimpuri si caracterizeaza particularitatile acestor obiecte.
combinatia de taste alt plus f4. Ierarhice- au o forma arborescenta in care fiecare element inferior este supus
Elementele ferestrei Excel numai unui singur element superior.
Dupa lansarea Excel apare fereastra cu urmatoarele elemente- In partea de Baza de date in retea- sunt asemanatoare cu cele ierarhice insa un element
sus se gaseste bara de titlu , in stinga butonul de system Book 1, Microsoft inferiorpoate fi subordonat mai multor evenimente superioare.
Excell .Dupa butonul de system mai sunt butoanele Save, undo, recto.In
partea dreapta sunt 3 butoane - , doua patrtele, x. sub bara de titlu este bara Inceprea si terminarea unei sesiuni de lucru in Acces
de meniuri sunt 3 comenzi pt lucru in Excell- File, Home, Insert.A 3 bara- bara Start- all programs- Microsoft office- Microsoft Acess .incheierea se poate face
cu instrumente de lucru rapide- Bara de formule, Formula bar.In stinga se selectind comanda close din meniul system al ferestrei acess, selectind
indica adresa celulei curente , in centru se gasesc butoanele x v f(x). in comanda exit din fila file, actionind butonul close , apasind combinatia de taste
dreapta se indica informatia sau formul de calcul.Foaia de lucru contine alt plus f4.
1048576 rinduri si 16384 de coloane. Crearea bazei de date in acess
Deplasarea prin foaia de lucru in Excel Pentru a crea o baza de date trebuie sa indeplin careva conditii- determinarea
Pentru a ne deplasa automat intro celula cu o anumita adresa efectuam scopului crearei bazei de date se indica scopul, functiile principale si
urmatorii pasi – Home de pe bara cu instrumente de lucru rapid , selectam informatiile care trebuie sa le contina bazele de date.
butonul Find and select, selectam comanda go to, apare o ferastruica Determinarea tabelelor care trebuie sa le contina baza de date .la aceasta
Reference. Ok. Pe ecran va aparea celula indicate. etapa se determina care informatie sa fie si acesta informatie sa nu se dubleze.
Lucru cu folie de calcul Un tabel sa contina doar informatia numai pt o singura tema.se determina
Sub foaia de lucru se gaseste bara foilor de lucuru Sheet1 ,sheet 2, cimpurile necesare in table.trebuie de avut in vedere ca o tabela sa nu contina ft
sheet3.Pentru a selecta mai multe foi invecinate intii selectam prima foaie apoi multe cimpuri.daca in baza de date sunt mai multe tabele ele trebuie sa fie
apasam tasta shift si tinind apasata tastam ultima foaie .Pentru a selecta foi legate intre ele, legatura aceasta o efectueaza un anumit cimp- cimpul keie.
neinvecinate ctrl si clic pe fiecare foaie pe care o selecatm.Pentru a include o Dupa ce am intrat in access din fereastra care a aparut selectam optiunea new
foaie noua active foaia de lucru inaintea careia dorim sa includem o alta foaie iar in partea dreapta este o fereastra cu denumirea available templates,
butonul drept al mousului apoi din meniul contextual click pe optiunea Insert optiunea blank database.activam aceasta optiune .in partea dreapta intro
work sheet si ok. ferastruica cu denumirea file name dam un nume pt baza de date mai jos click
Eliminarea foilor de lucru- selectam aceasta foaie .efectuam click dreapta pe butonul create
pe ea plus delete Crearea tabelului cu optiunea Table design
Schimbarea numelui foilor- selectam foaia de lucru click dreapta.apare un Deskidem baza de date. In partea de sus apare o fereastra database
meniu contextual din care alegem optiunea Rename .Foile de lucru pot fi access.intram in comanda meniului home sin din partea stinga este o
copiate sau deplasate .Pentru a deplasa o foae de lucru selectam foaia subcomanda cu denumirea all click pe triunghi.vor aparea toate obiectele de
efectuam clik dreapta .Din meniul care apare efectuam click pe optiunea Move baza de date- tables, oweries, forms, raports.executam click pe butonul temp.
or copy. In fereastra care apare indicam foaia inaintea careia vrem sa din bara cu meniuri alegem comanda create dupa acesta din bara cu
deplasam foaia.ok instrumente de lucru rapid este o dispartitura tables alegem optiunea tale
La copiere – efectuam pe foaia care dorim sa copiem click dreapta. Din design.pe ecran apare o fereastra cu 2 despartituri
fereastra care apare Move or copy indicam foaia inaintea carea dorim sa
copiem – in partea de jos este un patrat liber Create a copy si bifam.In partea Completarea tabelului cu date.modificarea structurii si prezentarii unui
de jos a ecranului se mai gaseste bara de stare Status Bar. In aceasta bara table in access.
se reflecta diferite regimuri de lucru a calculatorului. Pentru a completa tabelul cu date deskidem baza de date.din all selectam table
in dreapta va aparea denumirea tabelului .executam click pe numele
Formatele tabelelor electronice tabelului.pe ecran o sa apara tabelul proiectat de noi.drept urmare se afiseaza
Metode de formatare a coloanelor- 1. Cu ajutorul mousului, 2.Dupa cea mai cimpurile tabelului respective in care introducem valorile necesare.nu este
lunga informatie din coloana respectiva .Stabilim cursorul la hotarul dintre absolut obligatoriu sa completam toate cimpurile astfel daca anumite date nu
coloane si executam dublu click. 3. Utilizam comanda Menu.Selectam colona sunt deocamdata cunoscute introducerea lor poate fi aminata.
sau coloanele care dorim sa le schimabm latimea .Din bara cu instrumenete Daca apare necesitatea de a modifica inregistrarile in tabel deskidem tabelul in
alegem subc. Format apoi optiunea Column Width in care se indica latimea regimul datasheet view dace dublu click pe denumirea lui.ca urmare obtinem
standarda.Exista posibilitatea de a schimba latimea , inaltimea tuturor tabelul cu continutul precedent continut pe carel putem modifika la
coloanelor tabelei dupa cea amai lunga informatie , dupa cea mai inalta intre dorinta.Excluderea unor inregistrari- pt a sterge una sau mai multe inregistrari
rinduri.Selectam toata tabela intram in coloana meniului Home, comanda consecutive selectam aceste inregistrari prin glisare mousului pe verticala din
Format si sumcomanda Auto fit column width stinga tabelului apoi tasta delete sa actionam butonul x din fila home. Copierea
unor blocuri de date- pt a copia un bloc de date marcam blocul apoi actionam
Copierea si deplasarea –mutarea datelor in Excel butonul copy din fila home .ca rezultat continutul blokului se copiaza in memoria
Copierea- clipboard.pt a insera continutul memoriei clipboard marcam locul inserarii si
I metoda- selectam domeniul care dorim sal copiem . intram in comanda actionam butonul paste din aceeasi fila.
Home subcomanda Copy.Indicam locul de copiere , apoi Home , paste.datele
vor fi copiate Cereri , interogari in Access
2 metoda- Drog and Drup selectam domeniul- aducem cursorul in partea Interogarile reprezinta modalitati de extragere , afisare si sau modificarea
dreapta a domeniului selectat- ctrl linga cursor va aparea plus tinind apasat informatiei dintr-unul sau mai multe tabele, formulate cu ajutorul unor criterii.
aceste taste ne deplasam in locul de copiere .eliberam mai intii butonul sting Dupa modul de definire putem numi urmatoarele grupe de cereri- Cereri de
al mousului apoi ctrl selectare a informatiei dupa anumite conditii logice, Cereri de sortare a
3 metoda- folosind tastatura – selecatm domeniul , efectuam click ctrl plus c – inregstrarilor cu indicarea cimpului de sortare si a ordinului. Cereri de modificare
copy .indicam locul de copiere- ctrl plus v paste. a inregistrarilor, Cereri de eliminare a unor inregistrari din baza de date.
DEplasarea
1 metoda- selectam domeniul – intram Home, cut, Locul. Crearea cereerii cu optiunea querry design
2 metoda selecatm domeniul – clik dreapta, cut, copy Deskidem baza de date create file –open.Home din partea stinga activam
3 metoda- Drog and Drup analogical cu copierea fara tasta ctrl butonul All- tables- queries.Din meniu selectam comanda create, din bara cu
4 metoda- folosind tastatura selectam domeniul- ctrl plus x- locul si ctrl plus v instrumente de lucru rapid apare queries si alegem queries design.pe ecran va
aparea o fereastra cu 2 despartituri queries 1, shaw table. Click pe denumirea
Inserarea si excluderea elementelor tabelei electronice bazei de date- add- close.dupa ce am efecuat click pe close fereastra show
Includerea elementelor- Selectam coloana inaintea careia dorim sa apara o table dispare sir amine a doua jumatate a ferestrei.
coloana libera apoi comanda home- insert.pentru a include mai multe coloane
selectam coloanele comanda home – insert, click dreapta – insert Modificarea structurii unei cereri
Desenarea unui rind – selectam rindul click pe capul rindului apoi comanda Selectarea inregistrarilor care in cimpul respective nu contin date este 0 sau
Home insert sau clik dreapta si insert.Pentru a include mai multe rinduri contin careva date.intram in meniul design all, view design.dupa ce am intrat in
selectam aceste rinduri Home- insert regimul design rindul criteria pt cimpul respective introducem operatia logica Is
Stergerea coloanelor si a rindurilor- 1. Excluderea unei coloane- Selectam Null si dam cererea la indeplinire.daca dorim sa afisam toate inregistrarile care
coloana- home- delete sau click dreapta si delete in asa mod si excluderea in cimpul dat au date intram in regimul design.
mai multor rinduri. Adaugarea, stergerea si inserarea unei coloane- intram in regimul design.
Pentru a adauga un cimp selectam cimpul inaintea caruia dorim sa apara un
Redactarea, datelor cimp liber .selecatm cimpul din bara cu instrumente de lucru rapid selectam
Culegem informatia- Selectam celula si in bara cu formule.Pentru a redacta optiunea insert column .pentru a sterge un cimp il selectam si din bara cu
unul sau citeva simboluri intr-0 informatie mai lunga o putem face prin 2 instrumente de lucru rapid delete column sau tasta delete de la tastaura.
metode- 1. Executam dublu click pe celula unde dorim sa redactam din Deplasarea unei coloane- intram in regimul design selectam coloana care
nou clik pe aceasta celula va aparea cursorul. 2. Selectam celula si apasam dorim sa o deplasam la cimpul inaintea acaruia dorim sa punem acest
tasta f2. cimp.eliberam butonul mousului si cimpul va primi pozitia respective.
Calcularea totalurilor in cereri- pentru aceasta e necesar de a crea o cerere
Tipuri de date si introducerea lor in tabela electronica noua pe baza celei existente .selectam obiectul queries comanda meniului
create optiune query design si din fereastra show table queries apoi Sal2- add
In Excel este prevazut un mecanism ft comod de a introduce serii de date cu si close.selectam doar cimpurile numerice .din bara cu instrumente de lucru
acelasi pas de modificare.Introducerea seriilor numerice- Pentru a introduce rapid este un buton Total.executam click pe acest buton .sub rindul table mai
seriile de date intrun rind sau intro coloana e necesar sa introducem 2 valori in apare un rind Total, iar in fiecare cimp va fi group by.aducem cursorul executam
2 celule apoi selectam aceste celule- aducem cursorul in partea dreapta de click apare un triunghi, click pe Sum.dam cererea la indeplinire.
jos , tinind apasat butonul sting ne deplasam in directia dorita. Introducerea Ascunderea unuia sau citorva coloane- intram in regimul design .dezactivam
seriilor de text Excel ne ofera posibilitatea de a mari valoarea numarului la coloanele care nu dorim sa le afisam .pentru a le afisaa din nou intram din nou
sfirsitul textului cu o unitate .Culegem informata intro celula apoi stabilim in acest regime si activam aceste patratele care au aparut si dam cererea la
cursorul in partea dreapta de jos a celulei si ne deplasam in directia necesara. indeplinire.
Notiune de formular.tipuri de formulare
Prelucarea datelor tabelare In scopul transarii unor deficiente in Access este prevazuta o noua clasa de
In Exel pot fi prelucrate asa tipuri de date ca date textuale, numere, date obiecte numita formulare.prin intermediul formulalelor utilizatorul are
calendaristice, ore, formule si functii posibilitatea sa plaseze cimpurile tabelelor in ordinea si pozitiile dorite, sa
Cu datele numerice pot fi efectuate toate operatiile numerice care se introduca diferite elemente decorative. sunte 2 feluri formular creat in form
efectueaza intro anumita prioritate .Pentru a introduce orice functie, formula wizard si formular creat in desing new
de calcul preventive trebuie de cules simbolul egal (A1+B1+C1) Crearea formularului cu optiunea form wizard
Pentru a afisa concomitant toate formulele procedam astfel- din bara meniului Deskidem baza de date.din comanda meniului home selectam butonul all .din
alegem comanda Formulas alegem subcomanda Show formulas.pe ecarn vor meniul alegem comanda create.din bara cu instrumente de lucru rapid form-
aparea formulele.pentru a reveni la starea initiala aceeasi pasi cu formulas. form wizard.pe ecran va aparea o fereastra cu denumirea form wizard cu mai
Excel are un aparat puternic de peste 200 de functii standarde grupate in multe cu mai multe componente.indicam sursa formularului, alegem sursa.mai
categorii .Pentru a culege careva functii standarde alegem comanda meniului jos sunt 9 ferestre .selectam toate cimpurile .click pe butonul next.apare o
formula si in partea stinga va aparea f(x). efecutam click pe acest buton fereastra unde ne cere sa indicam tipul formularului.selectam tipul columnar si
.pentru a intra in aparatul functiilor sau efecutam click pe butonul fx.in ambele din nou next.apare o fereastra unde ne cere sa dam un nume
cazuri apare o ferastruica cu denumirea Insert function in care sunt 3 formularului.denumim si click pe butonul finish.
ferastruice or select, category- click va aparea toate categoriile functiilor Crearea formularului cu optiunea form design
standard.Mai jos est alta ferastruica de a selecta numele functiei select, Se actioneaza butonul new si in caseta de dialog care apare se selecteaza
function- alegem categoria-numele functiei si ok optiunea design view. In al doilea caz deskidem formularul si trecem in regimul
design view facem click dreapta pe un spatiu liber si selectind optiunea design
Introducerea seriilor de date.gasirea si inlocuirea datelor view din meniul contextual.formularul in regimul design view este alcatuit din 3
In Excel este prevazut un mecanism ft comod de a introduce serii de date cu zone distincte – zona de titlu in partea superioara, zona de date in partea
acelasi pas de modificare.Introduecrea seriilor numerice- Pentru a introduce centrala, zona de subsol in partea inferioara.
seriile de date intrun rind sau intro coloana e necesar sa introducem 2 valori in
2 celule apoi selectam aceste celule- aducem cursorul in partea dreapta de Modificarea inregistrarilor cu ajutorul formularului
jos , tinind apasat butonul sting ne deplasam in directia dorita. Introducerea Pentru a modifica dimensiunile unui element de control il marcam apoi
seriilor de text Excel ne ofera posibilitatea de a mari valoarea numarului la pozitionind indicatorul mousului pe unul din punctele redimensionale il miscam
sfirsitul textului cu o unitate .Culegem informata intro celula apoi stabilim in directia dorita.redimensionarea elementelor de control este similara celei a
cursorul in partea dreapta de jos a celulei si ne deplasam in directia necesara. ferestrei windows cu deosebirea ca pozitionarea indicatorului mousului poate fi
Pentru a gasi anumite date in celulele foii de calcul procedam astfel- facuta oriunde pe chenarul elementului ci numai pe puntele de rediminsionare.
selectam home si comanda find and select apare o fereastra de dialog cu Deplasarea elementelor de control – deplasarea separata a elementelor de
denumirea find and replace in care este un rind find what indicam informatia control se face prin pozitionarea indicatorului mousului in punctele de
care dorim sa o gasim si jos este find next. Cautarea poate fi efectuata pe deplasare.in momentul cind indicatorul ia forma…….apasam butonul sting al
coloane sau pe rinduri.intro ferastruica search alegem by rows or by columns mousului deplasind elementele de control in pozitia dorita.pt deplasarea
.Uneori apare necesitatea de gasi unele date si de a le inlocui cu simultana a elementelor associate plasma indicatrul mousului pe kenarul
altele.alegem comanda home- file si optiunea replace.in cimpul care apare elementului marcat si in momentul cind indicatorul ia forma…..deplasam
find what iar in alt cimp replace with introducem datele cu care dorim sa le elementele associate in pozitia dorita.pentru a marca mai multe elemente de
inlocuim pe cele vechi.apoi find next si butonul replace.pentru a inlocui toate control invecinate descriem cu ajutorul mousului un dreptunghi care cuprinde
operatiile datelor specificate actionam butonul replace all. elementele necesare.marcajul poate sa cuprinda numai etiketele, sau numai
cimpuri sai elemente associate impreuna.in acest mod avem posibilitatea sa
Tipuri de diagrame in Excel deplasam simultan citeva elemente de control.
In excel 2010 putem crea 7 tipuri de diagrame mai raspindite.fiecare din ele Stilizarea elementelor de control- MS access ofera diverse mijloace de
avind mai multe subtipuri skimbare a aspectului elementelor de control .in acest scop marcam unul sau
Diagrama pie- digrama circulara.acest tip de diagrama nu permite de a indica mai multe elemente de control apoi folosind butoanele respective din filele
mai multe valori ai unei variabile sau cite o valoare a mai multo variabile.acest design, arrange si format efectuam modificarile necesare.in toate cazurile cind
tip are 6 subtipuri de care 4 bidimensionale si 2 tridimensionale modificarile efecuate nu corespund asteptarilor putem anula actiunea
Diagrama cu bare- aceste bare diagrame sunt de diferite lungimi care reflecta respective actionind butonul undo.spatiul nu ne premite descrierea detaliata a
diferite valori ai unei variabile sau diferite variabile modalitatilor de stilizare.
Column- acest tip are 19 subtipuri dintre care sunt coloane, cilindre, conice,
piramidale. Subformulare in access
Liniara- are 7 subtipuri, din care 6 bidimensionale si 1 tridimensionala Subformularul reprezinta un formular care se contine in interiorul altui
De suparafata- in aceasta diagarama toate seriile de date sunt prezentate in formular.la rindul lor subformularele pot contine alte suformulare acesta fiind de
forma de suprafete de diferite culori fapt numarul maximal 3 de subordonare.utilizarea subformularelor ofera alaturi
Inelara, radarar. de alte facilitate o intelegere mai buna a relatiilor dintre tabele
Pentru a crea un subformular deskidem formularul Inf_Autori in regimul design
Crearea diagramei in Excel view apoi actionind butonul subform/subreport din caseta cu instrumente
E necesar de a avea sursa de date prezentata sub forma de tabela. Controls si facem click in zona formularului principal unde urmeaza sa fie
1.Selecatm domeniul care dorim sal ilustram in diagrama inclusive numele amplasat subformularul .in caseta de dialog care apare alegem sursa pentru
coloanelor si rindurilor. viitorul subformular .alegem optiunea use existing tables and queries.actionind
2Intram in comanda meniului insert si de pe bara cu instrumenete de lucru butonul next obtinem o noua caseta de dialog in care selectam din lista
rapid apar 7 tipuri de diagrame standarde.elegem tipul preferat dupa care denumirea tabelului in baza caruia se defineste subformularul apoi indicam
apar subtipurile. cimpurile pe care dorim sa le includem in formular
3Pe ecran va aparea o diagrama insa cu seriile de date aranjate nu intrun Notiune de raport.crearaea raportului cu optiunea report wizard.
mod potrivit.pentru a skimba aranjarea seriilor de date executam click pe Ca si formularele rapoartele servesc pt afisarea informatiei din baza de date
diagrama. Chart area. intro maniera deosebita de cea prezentata in regimul datasheet view.
4.Pe bara cu instrumente de lucru rapid eset chart tools unde sunt 3 optiuni- Pentru a crea un raport deskidem baza de date selectam obiectul reports ,
design, lanyout, format.activam optiunea design. In partea stinga switch comanda meniului create .din bara cu instrumente de lucru rapid alegem
row/column. click pe acest buton modalitatea report wizard.am efectuat click.pe ecran va aparea fereastra cu
denumirea report wizard cu componentele- available fields, selected
Modificarea diagramelor in Excel fields.selectam toate cimpurile.click pe next.apare o fereastra cu denumirea
Diagrama obtinuta poate fi modificata utilizind un set de instrumente, care report wizard cu 2 ferastruici in care ne cere sa indicam cimpul de grupare a
devin imposibil la selectarea diagramei.setul chart tools contine 3 file- design, inregistrarilor.selectam cimpul NS sin din nou next.apare o fereastra in care ne
layout si format.fila design permite modificarea diagramei la nivelul cere sa indicam cimpul de sortare- selectam FAM si click pe buton.mai jos este
construirii.actionind butonul switch row/column putem skimba liniile cu o ferastruica cu denumirea summary options.executam click pe aceasta optiune
colanele obtinind o alta reprezentare a datelor.actionind butonul move chart pe ecran vor aparea numai cimpurile numerice.clik pe ok si next .apare o
location si selectind optiunea new sheet putem amplasa diagram ape o foaie fereastra unde ne intreaba cum sa fie amplasat raportul .alegem landscape si
noua. din nou next.apare o fereastra unde dam un nume raportului.
Fila format ofera modalitati de formatare a elementelor textuale.pentru a
modifica aspectul textelor facem click dreapta pe elementul respective apoi Modificarea(configurarea, verificarea) rapoartelor
din meniurile contextuale care apar selectam optiunile corespunzatoare. Utilizind regimul design view putem modifica un raport creat anterior.in acest
Aspectul unei diagrame tridimensionale poate fi modificat si prin schimbarea scop facem click dreapta pe denumirea raportului si din meniul contextual
unghiului din care este vazuta diagrama. In acest scop scoatem din relief fila selectam design view.in urma acestor actiuni pe ecran apare raportul cravind
layout din care selectam butonul 3-d rotation .in consecinta obtinem o caseta modul de afisare anterior design view.la fel ca si formularele rapoartele contin
de dialog prin modificarea parametrilor disponibili obtinem efectele dorite. 5 zone distincte.elementele de control ale raportului pot fi deplassate,
redimensionate stilizate in mod similar pentru formulare.
Salvarea si tiparirea tabelei electronice Modificarea dimensiunilor elementelor de control- pentru a modifica
1.Comanda meniului file- save us.apare o caseta in care ne cere sa dimensiunile unui element de control il marcam apoi pozitionind indicatorul
introducem numele fisierului, in alta fereastra cu denumirea save us type se mousului pe unul din punctele de redimensionare il miscam in directia
indica tipul fisierelor automat apare excel work book. In partea stinga a dorita.redimensionarea elementelor de control este similara celei a ferestrei
ecranului optiunea computer din care alegem unitatea de disk si click pe windows cu deosebirea ca pozitionarea indicatorlui mousului nu poate fi facuta
butonul ok sau folosin tastatura ctrl+s oriunde pe kenarul elementului ci numai pe punctele de redimensionare.
Comada meniului file si print apare fereastra de dialog cu denumirea print Deplasarea elementelor de control – deplasarea separata a elementelor de
indicam numarul de copii. Tot aici indicam paginile, putem indica orientarea control se face prin pozitionarea indicatorului mousului in punctele de
foii.page setup click pe acesta optiune apare o cutie de dialog page setup cu deplasare.in momentul cind indicatorul ia forma…….apasam butonul sting al
mai multe optiuni- page, margins, healter/footer, sheet./ din page putem mousului deplasind elementele de control in pozitia dorita.pt deplasarea
allege orientarea paginii, scalarea.putem alege formatul foii, calitatea. simultana a elementelor associate plasma indicatrul mousului pe kenarul
Margins- putem alege cimpul de sus, cimpul de jos, cimpul din dreapta.putem elementului marcat si in momentul cind indicatorul ia forma…..deplasam
indica unitatea paginii pe verticala sau pe orizontala. elementele associate in pozitia dorita.pentru a marca mai multe elemente de
Header/footer- putem alege o denumire a paginii care va fi in partea de sus control invecinate descriem cu ajutorul mousului un dreptunghi care cuprinde
sau in partea de jos.apoi click pe butonul print. elementele necesare.marcajul poate sa cuprinda numai etiketele, sau numai
cimpuri sai elemente associate impreuna.in acest mod avem posibilitatea sa
deplasam simultan citeva elemente de control.
Stilizarea elementelor de control- MS access ofera diverse mijloace de
skimbare a aspectului elementelor de control .in acest scop marcam unul sau
mai multe elemente de control apoi folosind butoanele respective din filele
design, arrange si format efectuam modificarile necesare.in toate cazurile cind
modificarile efecuate nu corespund asteptarilor putem anula actiunea
respective actionind butonul undo.spatiul nu ne premite descrierea detaliata a
modalitatilor de stilizare.
PROBLEMA
1.Crearea bazei de date- in fereastra file name introducem numele Bazei de
date noi in loc de numele standard database1 atribuit de Access.actionind
butonul browse apare fereastra File new database in care indicam locatia unde
se va crea baza de date apoi apasam Ok si Create.
2. Cream tabelul- click create, click Table Design.la ecran apare fereastra Tabel
1 in care vom proiecta structura tabelului adica vom introduced lista cimpurilor
si proprietatile acestor cimpuri.
3.Salvam tabelul – file save object as cu numele……..
4.Deskidem tabelul in regime datasheet – dublu click pe numele tabelului si
introducem datele.
5.Datele introduce in tabel sunt memorate automat apoi inkidem tabelul.
Pentru a calcula …. E necasa de a construe o cerere cu cimpul calculate
Construirea cererii- selectam clasa de obiecte Queries din baza de date, click
pe fila create apoi pe query design, in rezultat apar 2 ferestre- Query 1 si show
table.Din fereastra show table selectam tabelul……..apoi clik pe add si pe
close.tabelul selectat va fi plasat in partea de sus a ferestrei Query1, iar show
table va disparea
Transferam cimpurile tabelului pe grila, in partea de jos a ferestrei, in rindul field
.
Introducem formula de calcul….
Dam cererea la executie pe butonul Run si salvan cererea.