Sunteți pe pagina 1din 6

DENUMIRE Ediţia 1/DATA

Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

DENUMIRE

Ediţia nr. 1 Revizia nr.0


Exemplar nr. 1 Destinatar:

Controlat x

Difuzat în regim:

Informativ

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
DENUMIRE Ediţia 1/DATA
Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

Cuprins

Nr. cap. Denumire Pag.


Pagina de garda 1
Cuprins 2
Note explicative 3
Lista de difuzare 4
Indicatorul reviziilor 5
1 Scop şi domeniul de aplicare 6
2 Documente de referinţă şi conexe 6
3 Definiţii şi abrevieri 6
4 Responsabilităţi (Matricea 7
responsabilitatilor)
5 Diagrama flux (procedura propriu zisa) 8
6 Înregistrări 9

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
DENUMIRE Ediţia 1/DATA
Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

Note explicative

 Toate paginile procedurii aparţin ediţiei menţionate pe pagina de prezentare;


 Procedura este supusă reviziilor parţiale ori de câte ori este necesar;

 Se redactează câte o nouă ediţie a procedurii după efectuarea unui număr mare
de revizii succesive, care ar îngreuna lecturarea acesteia;

 O ediţie poate conţine pagini cu revizii diferite;

 Revizia aplicabilă este cea menţionată pe fiecare pagină în parte şi în lista de


revizii;

 Difuzarea în regim controlat a Procedurii şi a fiecărei revizii se face pe baza Listei


de difuzare;

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
DENUMIRE Ediţia 1/DATA
Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

Lista de difuzare

Nr. Departament Data Numele şi Semnătura


exemplarului prenumele
1
2
3
4
5
6

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
DENUMIRE Ediţia 1/DATA
Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

Indicatorul reviziilor

Revizia nr. Capitolul Pagina Data Numele şi Semnătura


revizuită prenumele

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
DENUMIRE Ediţia 1/DATA
Rev. 0
Ex: 1/6
COD: Pagina 0 din 6

1. Scop şi domeniul de aplicare

2. Documente de referinţă şi conexe

3. Definiţii şi abrevieri

4. Responsabilităţi (Matricea responsabilitatilor)

5. Diagrama flux (procedura propriu zisa)

6. Înregistrări

Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura