Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a XI-a E

Disciplina: Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (specializarea Stiintele Naturii)

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Unitatea de invatare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Saptamana

Recapitulare pentru proba Aplicatii cu subiecte date 10 S1-S5


de evaluare a in anii 2010 - 2018
competentelor digitale.

Gestiunea tabelelor Utilizarea operatiilor


organizate ca bază de date pentru liste/tabele folosind 6 S6-S8
în Word Word Sortare
Efectuarea calculelor
Referirea prin Bookmark

Identificarea tipurilor de Date numerice, siruri de


Introducerea şi validarea valori utilizate in caractere, data si ora. 6 S9-11
listelor de date Excel codificarea informatiilor Validarea datelor

1
Utilizarea operatiilor Filtrarea datelor prin 12 S12-S17
pentru liste/baze de date Autofilter
Sortarea si filtrarea datelor folosind Excel Filtrarea avansată a
datelor
Sortarea datelor

Recapitulare pentru proba Aplicatii cu subiecte date


de evaluare a in anii 2010 - 2018 8 S19 – S22
competentelor digitale.

Utilizarea operatiilor
Gruparea şi totalizarea pentru liste/baze de date Subtotalizarea datelor 4 S23 – S24
datelor folosind Excel Tabele pivot

Funcţii pentru date


Utilizarea operatiilor calendaristice si timp
Functii pentru liste/baze de date Funcţii numerice 10
folosind Excel Funcţii statistice S25 – S29
Funcţii financiare pentru
fluxuri constante de bani

Elemente de programare Identificarea operaţiilor

2
in Visual Basic elementare
efectuate asupra datelor Macrocomenzi 2 S30

Tema proiectului. Reguli


de lucru în echipă.
Documentarea si Planul de lucru. Culegerea
pregatirea materialelor datelor necesare,
Realizarea unui proiect Realizarea si prezentarea structurarea datelor, 8
proiectelor realizarea şi documentarea
aplicatiei. S31-S34
Reguli de bază pentru
prezentarea unui proiect.
Prezentarea proiectului