Sunteți pe pagina 1din 3

Taxonomia obiectivelor pedagogice

Termenul de TAXONOMIE a desemnat mai intai teoria


clasificarilor (gr :taxis-ierarhizare,clasificare),apoi a desemnat
clasificarea insasi.
Taxonomiile pedagogice reprezinta clasificari ale obiectivelor
educationale pentru cele trei domenii de dezvoltare:cognitiv,afectiv
si psihomotor.Exista multe taxonomii ale obiectivelor pedagogice;
cele mai cunoscute (datorita reprezentativitatii si functionalitatii)
sunt:-taxonomia cognitiva-B Bloom
-taxonomia afectiva-Krathwofl
-taxonomia domeniului psihomotor a lui Simpson

Taxonomia cognitiva-B.Bloom
In 1956,Bloom a realizat clasificarea obiectivelor educationale
in functie de domeniul cognitiv.Aceasta taxonomie este de departe
cel mai cunoscut model de descriere a capacitatilor de gandire,fiind
grupate pe sase categorii,pornind de la cele mai simple(amintirea
cunostintelor),catre cele mai complexe( emiterea unei judecati cu
privire la valoarea unei idei).

Clasificarea facuta de Bloom este urmatoarea:


A concluziona, a critica, a
Care este opinia ta despre?
Evaluare măsura, a evalua, a deduce,
a compara, a judeca

Ce s-ar întâmpla dacă ...?


A combina, a diviza, a revizui, a extinde, a
Sinteza
extrapola, a rescrie, a compune, a sintetiza

Care sunt elementele care A diagnostica, a distinge, a sublinia, a


compun ...? Analiza analiza, a divide, a puncta, a diferenţia

Ce exemple poţi oferi


pentru...? A aplica, a descoperi, a relaţiona, a
Aplicare clasifica, a prezice, a demonstra

Ce deosebiri exista?

Comprehensiune A descoperi, a corela, a explica, a


substitui, a converti,
Ce este?
Cum este?
Unde se Cunostinte A numi, a cita, a defini, a
petrece? identifica

Pentru a formula obiective care să corespundă fiecăruia dintre


cele şase nivele ale achiziţiilor cognitive se poate porni de la
formularea unor întrebări specifice.
Cunostintele fac referire la ceea ce s-a invatat anterior prin
reactualizarea unor fapte, concepte, răspunsuri. Pentru acest nivel
sunt folosite cuvinte cheie cum ar fi: cine, ce, de ce, când, unde,
cui, cum, alege, găseşte, află, defineşte.
Comprehensiunea sau intelegerea-se refera la
demonstrarea faptului ca faptele si ideile au fost intelese.Pentru
acest nivel sunt folosite cuvinte cheie precum: compară,
demonstrează, interpretează,explică, relaţionează, rezumă,
transpune, clarifică, reformulează.
Aplicarea- se referă la rezolvarea de probleme luând în calcul
cunoştinţe, informaţii, modalităţi, reguli.Cuvinte cheie:aplică,
alege, construieşte, elaborează, dezvoltă, organizează, rezolvă,
identifică, utilizează.
Analiza- presupune examinarea şi divizarea informaţiei pe părţi,
cu scopul de a identifica motivele, de a emite raţionamente şi de a
pune în evidenţă dovezile care au dus la generalizare. Cuvinte
cheie: analizează, categorizează, clasifică, compară, examinează,
simplifică, enumeră, formulează concluzii.
Sinteza- presupune asamblarea informaţiilor în moduri diferite,
prin combinarea şi recombinarea elementelor.Acestui nivel ii
corespund urmatoarele cuvinte cheie: elaborează, selectează,
combină, compune, creează, dezvoltă, estimează, testează,
schimbă, imaginează, formulează.
Evaluarea-se referă la prezentarea sau argumentarea unei
opinii prin emiterea de judecăţi asupra informaţiilor, validităţii
ideilor, calităţii activităţii pe baza unui set de criterii. Cuvinte cheie:
alege, concluzionează, decide, critică, determină, evaluează, explică,
interpretează, valorizează, ierarhizează, estimează.

O alta modalitate de a formula obiective este prin intermediul


verbelor ce descriu sarcini de invatare:
Cunostinte A numi, a cita, a defini, a identifica, a enumera, a reproduce
Comprehensiune A descoperi, a corela, a explica, a substitui, a converti, a
reprezenta, a interpreta, a descrie, a ilustra, a parafraza, a
reformula
Aplicare A aplica, a descoperi, a relaţiona, a clasifica, a prezice, a
demonstra, a pregăti, a rezolva, a utiliza, a prezenta
Analiza A diagnostica, a distinge, a sublinia, a analiza, a divide, a
puncta, a diferenţia , a reduce, a separa, a determina, a
concluziona
Sinteza A combina, a diviza, a revizui, a extinde, a extrapola, a rescrie, a
compune, a sintetiza, a concepe, a propune, a crea, a proiecta, a
integra, a proiecta, a modifica, a generaliza
Evaluare A concluziona, a critica, a măsura, a evalua, a deduce, a
compara, a judeca, a ierarhiza, a pune în opoziţie

În 1999, Lorin Anderson şi colegii săi au publicat o versiune actualizată a taxonomiei


lui Bloom, care ia în considerare un număr mai mare de factori care au impact asupra
predării şi învăţării. Această taxonomie revizuită încearcă să corecteze uneledintre erorile
celei originale. Spre deosebire de versiunea din 1956, noua taxonomie face diferenţa între
„ a şti ce”, conţinutul gândirii şi „a şti cum”, procedeele utilizate în rezolvarea
problemelor.