Sunteți pe pagina 1din 3

Numele elevului: ________________________________ Data: 20.09.

2018
Calificativul obținut: ________________________
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Disciplina Comunicare în limba română
Clasa a II-a

Citește cu atenție următorul text:


Colierul de ghinde
Este o zi frumoasă de toamnă. Pământul este acoperit cu un covor multicolor.
Chiriac și Georgiana se joacă la marginea pădurii de lângă casa lor. Au găsit printre frunzele
triste câteva ghinde.
– Vrei să îți fac un colier din ghinde? întreabă Chiriac.
– Nu. În primăvară, din ghindă se va forma un copăcel, răspunde fetița.

1. Alege varianta corectă:

 Titlul textului este: „Toamna”


„Colierul de ghinde”
„Doi frați cuminți”
 Textul conține: trei alineate
patru alineate
cinci alineate
 Acțiunea se petrece: primăvara
vara
toamna
 Pământul este acoperit cu: un covor multicolor
un covor din ghinde
un covor de frunze
 Chiriac ar vrea să îi facă Georgianei: un colier frumos
un colier din frunze
un colier din ghinde

2. Găsește în text câte o însușire pentru fiecare dintre următoarele cuvinte:


covor ....................................... ; zi ....................................... ; frunze ..................................... .

3. Transcrie întrebarea din textul de mai sus.

_______________________________________________________________________________

4. Taie cu o linie cuvântul greșit în enunțurile:


Dănuț intră în casă de la joacă/juacă. El se gândi că ieste/este ora mesei. Mama lui chear/chiar
atunci îl/âl strigă.

5. Scrie semnele de punctuație care lipsesc:


Mircea trântește ghiozdanul
– Vai țipă îngrijorate cărțile
– Ce ne dor filele se vaită caietele
– Eu nu mai am vârf se căiește creionul
– Ce ne facem prieteni adaugă ascuțitoarea
6. Scrie un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonome):
file - ................... prieteni - ............................... se vaită - ........................

7. Ordonează propozițiile după înțeles. Dă un titlu potrivit textului.


– Ce cauți aici?
Greierele s-a apropiat sfios de casa furnicii.
Era iarnă.
– O grăunță mică, mică.

.........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
ITEM FB B S
I1 Identifică 5 elemente de detaliu din textul Identifică 4 elemente de detaliu din textul Identifică 3 elemente de detaliu din textul
dat (titlul, alineatele, timpul acțiunii....) dat (titlul, alineatele, timpul acțiunii....) dat (titlul, alineatele, timpul acțiunii....)
I2 Găsește în text câte o însușire pentru toate Găsește în text câte o însușire pentru două Găsește în text câte o însușire pentru un
cele 3 cuvinte date. cuvinte. singur cuvânt.
I3 Transcrie corect întrebarea. Transcrie întrebarea, dar continuă să scrie Transcrie întrebarea, fără a sesiza linia de
și cuvintele autorului. dialog și continuă să scrie și cuvintele
autorului.
I4 Identifică formele incorecte ale cuvintelor Identifică formele incorecte ale cuvintelor Identifică formele incorecte ale cuvintelor
în toate cele 4 situații date. în doar 3 din cele 4 situații date. în doar 2 din cele 4 situații date.
I5 Scrie corect cele 10 semne de punctuație Scrie corect cele 8-9 semne de punctuație Scrie corect cele 6-7 semne de punctuație
care lipsesc. care lipsesc. care lipsesc.
I6 Scrie corect 3 sinonime pentru cuvintele Scrie corect 2 sinonime pentru cuvintele Scrie corect un sinonim pentru cuvintele
date. date. date.
I7 Ordonează cele 4 propoziții și scriu corect Ordonează cele 4 propoziții, dar scrie cu 1- Ordonează cele 4 propoziții, dar scrie cu 3-
textul obținut. Găsește un titlu potrivit. 2 greșeli textul obținut. Găsește un titlu 4 greșeli textul obținut. Nu găsește un titlu
potrivit. potrivit.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare;
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea
de text.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
ITEM FB B S
I1 Identifică 5 elemente de detaliu Identifică 4 elemente de detaliu Identifică 3 elemente de detaliu
din textul dat (titlul, alineatele, din textul dat (titlul, alineatele, din textul dat (titlul, alineatele,
timpul acțiunii....) timpul acțiunii....) timpul acțiunii....)
I2 Găsește în text câte o însușire Găsește în text câte o însușire Găsește în text câte o însușire
pentru toate cele 3 cuvinte date. pentru două cuvinte. pentru un singur cuvânt.
I3 Transcrie corect întrebarea. Transcrie întrebarea, dar Transcrie întrebarea, fără a
continuă să scrie și cuvintele sesiza linia de dialog și continuă
autorului. să scrie și cuvintele autorului.
I4 Identifică formele incorecte ale Identifică formele incorecte ale Identifică formele incorecte ale
cuvintelor în toate cele 4 situații cuvintelor în doar 3 din cele 4 cuvintelor în doar 2 din cele 4
date. situații date. situații date.
I5 Scrie corect cele 10 semne de Scrie corect cele 8-9 semne de Scrie corect cele 6-7 semne de
punctuație care lipsesc. punctuație care lipsesc. punctuație care lipsesc.
I6 Scrie corect 3 sinonime pentru Scrie corect 2 sinonime pentru Scrie corect un sinonim pentru
cuvintele date. cuvintele date. cuvintele date.
I7 Ordonează cele 4 propoziții și Ordonează cele 4 propoziții, dar Ordonează cele 4 propoziții, dar
scriu corect textul obținut. scrie cu 1-2 greșeli textul scrie cu 3-4 greșeli textul
Găsește un titlu potrivit. obținut. Găsește un titlu potrivit. obținut. Nu găsește un titlu
potrivit.

INTERPRETARE