Sunteți pe pagina 1din 1

Ḥudūd al-ʿĀlam, The Regions of the World. A Persian Geography (372 A.H. – 982 A.D.

), translated and
explained by V. Minorsky, second edition, Cambridge, University Press, 1970

p. 42
Țara Sarir, care la vest era legată de Bizanț, se învecina în sud cu posesiunile musulmane din Caucaz, adică
cu Darband și cu sudul Daghestan-ului, dar nu cu Armenis, după cum spune autorul. La nord și la vest de
Sarir trăiau Alanii al căror teritoriu se învecina cu Bizanțul și nu cu posesiunile musulmane. În nord,
teritoriul Alan se întindea către Marea Neagră (sau Azov) și către posesiunile pecenegilor Khazari. Cei din
urmă, care erau vecinii nordici ai Alanilor, sunt primii oameni menționați în est și nu în sud de Marea
Neagră; frontiera lor estică era „Munții Khazari”, adică munții care, după părerea autorului, constituiau
frontiera vestică a țării Khazarilor; în concepția lui, munții se întindeau la vest de Marea Caspică, între
posesiunile Sarir și ale Khazarilor, în apropiere de teritoriul Alan, de unde mergeau spre nord către capătul
țării Khazare, apoi treceau printre teritoriile pecenegilor Khazari, ale celor din Bulgaria Interioară și ale
Slavilor, apoi se îndrepta către nord, trecând prin posesiunile de mijloc ale slavilor și atingeau orașul slav
Khurdab până către marginea țării Slave. La vest de munți (probabil aceiași), la nord de Marea Neagră și
la nord-vest de Pecenegii Khazari trăiau Mirvat.

p. 43
La nord de Khazari și la vest de Volga trăiau Baradhas, iar la vest de aceștia, trăiau Vanandar. La est de
Volga trăiau Burtas (nota editorului: în loc de Burtas a se citi Bulghar) și la nord de Burtas și de Baradhas
trăiau Pecenegii Turcici, pe când la nord de Vanandar erau Maghiarii.Gardizi adaugă faptul că Nandar
(Vanandar) erau separați de Maghiar prin Dunăre și de pe malul lor (nordic?), Maghiarii îi puteau vedea pe
nandar. (...) Vecinii poporului Burtas către sud-est erau Uzii Central Asiatici.

p. 44
Despre pecenegi se spune că vecinii lor est erau Uzii; către sud, Burtas și Baradhas; la vest Maghiarii și
Rușii; la nord, Dunărea forma frontiera lor, menționându-se că râul este identic cu râul Ruta sau Rutha. Din
acest rezumat se poate observa, pe lângă faptul că se produc mai multe erori prin localizarea pecenegilor
prea în nord (pe cursul mijlociu al Volgăi, unde ei nu au fost niciodată), toate informațiile despre noile și
vechie teritorii sunt aruncate împreună.

Hudud al alam, p. 48