Sunteți pe pagina 1din 1

Romantismul

Romantismul și-a aflat expresia de-a lungul secolului al XIX-lea, manifestându-se în paralel cu
romantismul artelor plastice și cu cel muzical. Migrația influențelor impuse de curent determină
coexistența lui alături de alte curente, îndeosebi în a doua jumătate a secolului (de exemplu,
parnasianismul).

Trăsături
- Introducerea unor noi categorii estetice: sublimul, grotescul, fantasticul, macabrul, feericul precum
şi a unor specii literare inedite precum drama romantică, meditaţia, poemul filosofic și nuvela
istorică.
- Cultivă sensibilitatea, imaginația și fantezia creatoare, minimalizând rațiunea și luciditatea.
- Promovează inspirația din tradiție, folclor și din trecutul istoric.
- Evadarea din realitate se face prin vis sau somn într-un cadru natural nocturn.
- Contemplarea naturii se concretizează prin descrierea peisajelor sau a momentelor anotimpurilor în
pasteluri și prin reflecții asupra gravelor probleme ale universului în meditații.
- Acordă o importanță deosebită sentimentelor omenești, cu predilecție iubirii, trăirile interioare
intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative.
- Construirea eroilor excepţionali, care acționează în împrejurări ieșite din comun, precum și
portretizarea omului de geniu și condiția nefericită a acestuia în lume; personajele romantice nu
sunt dominate de rațiune ci de imaginație și de sentimente.
- Preocuparea pentru definirea timpului și a spațiului nemărginite, ca proiecţie subiectivă a spiritului
uman, concepție preluată de la filosofii idealiști.
- Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza, ocupă locul principal atât în structura
poeziei, cât și în construirea personajelor, situațiilor, ideilor exprimate
- Asumarea poziției demiurgice (demonice) față de universul creat
- Preferința pentru tehnici bazate pe armonia contrariilor care să pună în evidență antonimiile
specifice unei existențe contradictorii
- Lărgirea viziunii estetice prin inovație la nivelul speciilor literare al tematici, motivelor si limbajelor
artistice