Sunteți pe pagina 1din 1

Model notificare preaviz concediere individuala!

ANTET

Preaviz concediere individuala


(Art. 65 si art. 75 din Legea nr. 53/2003 , Codul muncii, republicat)

Nr. ....... /.............

Stimate domnule/doamna........................................

Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de ..........................., societatea isi restrange


activitatea, datorita dificultatilor financiare, si ca urmare, postul dvs. de ............................................ se
desfiinteaza.

In consecinta, de la data prezentei notificari incepe sa curga preavizul de 20 de zile lucratoare, conform
art.75 alin.(1) din Codul Muncii, precum si a contractului individual de munca nr. ......./..............

La expirarea termenului de preaviz dat de catre angajator, respectiv ..................... relatiile de munca
intemeiate pe contractul individual de munca vor inceta conform art. 65 alin. (1) din Codul Muncii
republicat.

Totodata, va aducem la cunostinta ca nu vi se poate oferi un alt post conform pregatirii dumneavostra in
societate.

Prezenta notificare produce efecte de la data comunicarii sale catre salariat.

Reprezentant legal,..........................................

Am luat la cunostinta de prezenta notificare ......................................... .........................


(semnatura salariatului instiintat si data)

S-ar putea să vă placă și