Sunteți pe pagina 1din 32

LEGISLATIE ORDIN 1101/2016, ORDIN 961/2016, ORDIN 1226/2012

TEST

Nr. INTREBARE
1 Distribuirea hranei bolnavilor în secţii este făcută de:
a. infirmiera de serviciu
b. asistenta(sora) de salon
c. îngrijitoare
d. asistenta de salon ajutată de infirmieră
2 Imbrăcarea unui pacient care are unul din membre afectat se va face:
a. începînd cu membrul sănătos, dacă este pansat corect
b. începînd cu membrul afectat
c. nu contează ordinea dacă operaţiunea se execută de minim 2 persoane
într-o unitate medicală
3 Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare este obligatorie:
a. planul anual privind gestionarea deşeurilor
b. bugetul de venituri şi cheltuieli
c. metodologia de culegere a datelor
d. contractul de deratizare, dezinfecție și dezinsecție
4 Escarele sînt leziuni profunde ale unor ţesuturi din regiunile insuficient
irigate datorită:
a. imobilizării îndelungată în aceeaşi poziţie
b. igienii necorespunzătoare a tegumentelor
c. lenjerie umedă cu cute şi cusături pe zonele predispuse la escare
d. complicaţiilor diabetice
e. mobilizării precoce
5 Obligaţiile producătorilor de deşeuri sunt:
a. să separe la locul de producere deşeurile periculoase de cele
nepericuloase
b. să diminueze atribuțiile personalului implicat
c. să promoveze reutilizarea şi reciclarea a celor categorii de deşeuri care
se pretează la aceste operaţiuni
6 Deşeurile rezultate din activitate medicală se clasifică, după cum urmează:
a. deşeuri periculoase
b. deşeuri înțepătoare
c. deşeuri infecţioase
7 Deşeurile periculoase se clasifică în:
a. deşeuri anatomo-patologice
b. deşeuri clinice şi farmaceutice
c. deşeuri menajere
d. deșeuri înțepătoare-tăietoare
8 Sacii de polietilenă pentru depozitarea deşeurilor infecţioase trebuie să
1
întrunească următoarele condiţii:
a. să se poată închide uşor şi sigur
b. să fie confecţionaţi din polipropilenă galbenă
c. să fie marcaţi cu pictograma „Pericol biologic”
d. să fie rezistenți la rupere
9 Gradul de umplere a sacului nu trebuie să depăşească:
a. jumătate din volumul său
b. 30 kg
c. ¾ din volum
d. 75% din volum
10 Termosuturile sacului pentru deşeuri infecţioase trebuie să întrunească
următoarele condiţii:
a. să fie continue
b. să fie rezistente
c. să nu permită scurgeri de lichid
d. să realizeze etanșeitatea
11 Recipientul destinat colectării deşeurilor înţepătoare – tăietoare trebuie :
a. să fie impermeabil
b. să prezinte etanşeitate
c. să aibă grosimea cuprinsă între 50 – 70 microni
d. să fie autorizat
12 Al doilea ambalaj în care se depun sacii şi cutiile pentru deşeuri
periculoase este reprezentat de:
a. saci perfect etanşi
b. cutii speciale
c. containere mobile
d. europubele
13 In containerele mobile cu pereţi rigizi nu se depun:
a. deşeuri periculoase neambalate
b. deşeuri asimilabile celor menajere
c. părţi anatomice ambalate şi refrigerate
d. substanțe volatile
14 Măturatul umed se execută prin următoarele:
a. metoda celor 2 găleţi
b. metoda prin împingere
c. metoda combinată
d. metoda springler
15 In realizarea curăţeniei la saloane trebuie luate în considerare:
a. îngrijirile curente
b. intervenţiile medicale
c. contaminarea salonului
d. nivelul de risc
16 Nu se admite existenţa ghivecelor din flori în:
a. secţii de nou-născuţi
b. secţii de terapie intensivă

2
c. în nici o secţie
d. în toate secțiile
17 Nu se admit vase cu flori tăiate în:
a. secţii de hematologie
b. secţii de dializă
c. în nici o secţie
d. în toate secțiile
18 Dezinfecţia ciclică la saloane se execută:
a. săptămânal
b. lunar
c. ori de câte ori este nevoie
d. după fiecare pacient
19 Dezinfecţia ciclică la sălile de operaţie se execută:
a. săptămânal
b. lunar
c. ori de câte ori este nevoie
d. după fiecare pacient
20 Ce înţelegeţi prin decontaminarea materialului medico-chirurgical:
a. distrugerea germenilor patogeni în proporţie de 99,99%
b. îndepărtarea unui procent de 95-98% din germeni patogeni prezenţi
c. sterilizarea instrumentarului medical şi a echipamentelor
d. distrugerea bacteriilor și a fungilor în proporție de 90%
21 Scopul decontaminării materialului medico-chirurgical după folosire este:
a. evitarea contaminării personalului
b. reducerea contaminării mediului de spital
c. evitarea fixării pe instrumente a materiei organice
d. respectarea normelor legislative
22 Decontaminarea materialului medico-chirurgical se mai numeşte:
a. dezinfecţie
b. predezinfecţie
c. sterilizare
d. dezinfecție de nivel înalt
23 In funcţie de tipul de microorganisme patogene distruse şi timpul necesar
substanţelor dezinfectante să distrugă aceste microorganisme, dezinfecţia
se clasifică pe patru nivele:
a. sterilizare chimică
b. sterilizare biochimică
c. sterilizare termică
d. dezinfecţie de nivel înalt
24 Folosirea fenolilor este limitată doar pentru dezinfecţia:
a. aerului
b. suprafeţelor
c. mediului
d. instrumentarului
25 Fenolii nu sunt recomandaţi pentru dezinfecţia:

3
a. suprafeţelor
b. instrumentarului
c. secţiilor nou-născuţi
d. aerului
26 Clorhexidina este recomandată a se face pentru dezinfecţia:
a. preoperatorie a pielii
b. rănilor
c. mâinilor
d. tegumentelor integre
27 În raport cu condiţiile în care se aplică, dezinfecţia poate fi:
a. profilactică
b. în focar
c. terminală
d. de etapă
28 Principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea contaminării aerului
cu germeni patogeni sunt:
a. ventilaţia;
b. folosirea echipamentului de protecţie (în special masca);
c. dezinfecţia aerului
d. sterilizarea chimică a aeromicroflorei
29 Pentru a fi corespunzătoare din punct de vedere igienic, metoda de
dezinfecţie a apei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să nu modifice calităţile apei
b. să fie eficientă indiferent de costuri
c. să fie uşor de manipulat pentru personalul care efectuează dezinfecţia
d. să nu producă degradarea mediului
30 Eficienţa procesului de dezinfecţie a apei potabile trebuie să fie:
a. 99%
b. 99,5%
c. 99,9%
d. 95%
31 Cantitatea minimă de apă necesară acoperirii necesarului fiziologic, igienei
individuale şi pregătirii hranei, pentru o zi, este:
a. 100 l
b. 60 l
c. 70 l
d. 50 l
32 Soluţiile dezinfectante se folosesc:
a. în ziua preparării
b. în primele 28 de ore de la preparare
c. în termen de 48 de ore de la preparare
d. pentru 30 de cilcuri de spălare
33 Dezinfecţia ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţeniei trebuie
făcută:
a. zilnic, după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei de lucru

4
b. la nevoie
c. cel puţin o dată pe săptămână
d. după fiecare pacient
34 Sunt deşeuri periculoase următoarele categorii:
a. deşeuri anatomo – patologice, deşeuri înţepătoare – tăietoare, deşeuri
infecţioase, deșeuri chimice și farmaceutice
b. deşeuri chimice şi farmaceutice, deşeuri menajere;
c. deşeuri tehnico – medicale, deşeuri de la blocul alimentar, deşeuri
infecţioase.
35 Codul de culori al ambalajelor pentru colectarea deşeurilor în unităţile
sanitare este:
a. galben pentru deşeurile periculoase şi negru pentru deşeurile
nepericuloase (menajere);
b. alb pentru deşeurile periculoase şi verde pentru deşeurile
nepericuloase
c. (menajere);
d. roşu pentru deşeurile periculoase şi negru pentru deşeurile
e. nepericuloase(menajere)
36 Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face:
a. pe acelaşi circuit cu cel al bolnavilor şi vizitatorilor, la ore diferite
b. pe circuit separat de cel al bolnavilor şi vizitatorilor, în recipientele de
colectare
c. pe circuit separat de cel al bolnavilor şi vizitatorilor şi cu cărucioare
speciale
d. pe circuit separat, securizat și transportat în cărucioare destinat
exclusiv acestui scop
37 Metodele acceptate pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală sunt:
a. incinerare, depozitare la depozitul de deşeuri după ce au fost în
prealabil neutralizate
b. depozitarea la depozitul de deşeuri fără tratamente speciale
c. ardere în groapa betonată, cu capac
d. reciclare
38 În funcţie de gradul de asepsie al actelor medicale care se practică în acel
loc în zona 1 dintr-un spital, intră:
a. serviciul administrativ
b. secţia pediatrie
c. holul de la intrarea principală
d. ascensor
39 In funcţie de gradul de asepsie al actelor medicale, care se practică în acel
loc în zona 2 dintr-o unitate sanitară cu paturi, intră:
a. holuri
b. ascensoare
c. scări
d. holul birou recepție

5
40 Funcţie gradul de asepsie al actelor medicale care se practică în acel loc,
zona 3 dintr-o unitate unitate sanitară cu paturi, intră:
a. secţia medicală
b. secţia psihiatrie
c. secţia pediatrie
d. ascensor
41 Funcţie de gradul se asepsie, în zona 4 dintr-o unitate sanitară cu paturi,
intră:
a. neonatologie
b. radiologie
c. terapie intensivă
d. psihiatrie
42 Funcţie de gradul de asepsie al actelor medicale care se practică într-un
spaţiu al spitalului, distingem:
a. 3 zone
b. 4 zone
c. 5 zone
d. 2 zone
43 Acţiunile de curăţenie trebuie să realizeze:
a. menţinerea dezinfecţiei
b. menţinerea continuă în stare curată a suprafeţelor
c. decontaminarea suprafeţelor
d. îndepărtarea reziduurilor macroscopice
44 Indepărtarea prafului şi a gunoiului de pe pavimente se realizează cu
ajutorul:
a. măturilor
b. periilor
c. teurilor
d. mopurilor
45 Căruciorul pentru spălarea pavimentului este alcătuit din:
a. găleţi
b. perie
c. instalaţie de scurgere/stoarcere
d. mop
46 Avantajele folosirii căruciorului pentru spălarea pavimentului sunt:
a. igienic
b. permite realizarea unei bune spălări
c. poate fi un mijloc de contaminare a mediului
d. protejează personalul
47 Mănuşile de menaj se utilizează în timpul curăţeniei, pentru:
a. decontaminarea mediului
b. pentru protecţia personalului
c. când se manipulează produse cu un anumit grad de toxicitate
48 După scoaterea mănuşilor, mâna:
a. se usucă

6
b. se spală
c. se dezinfectează
d. se verifică vizual rezultatul
49 După utilizare, mănuşile de menaj:
a. se clătesc şi se usuc
b. se spală şi se usucă
c. se spală, se dezinfectează şi se usucă
d. se asimilează deșeurile periculoase
50 In secţiile cu risc scăzut de apariţie a infecţiei nosocomiale, materialul
moale reciclabil utilizat:
a. se imersează în apă+detergent, se spală, se clăteşte, se usucă
b. se imersează în detergent+dezinfectant, se spală, se clăteşte, se usucă
c. se spală, se clăteşte, se usucă
d. respectă procedura deșeurilor periculoase
51 Măturat umed se poate efectua prin:
a. metoda denumită „prin împingere”
b. metoda denumită „prin rotire”
c. metoda denumită „prin pivotare”
d. metoda denumită ”combinată”
52 Intreţinerea, curăţenia şi dezinfecţia chiuvetelor, căzilor de baie, duş,
WC-uri, pişoare stau la baza prevenirii infecţiilor cu germeni, cum ar fi:
a. E.Coli
b. Proteus
c. Pseudomonas
d. Clostridium difficile
53 Dezinfecţia sifonului de pardoseală în cabina WC, nu se face cu:
a. 500 ml soluţie de hidroxid de sodiu 5,25% Cl
b. 500 ml apă de javel de 5,25% Cl
c. 500 ml alcool sanitar
54 Detartrarea este:
a. operaţiunea de deşurubare a robineţilor
b. operaţiunea de îndepărtare a grăsimilor cu un produs acid specific
c. operaţiunea de îndepărtare a pietrei cu un produs acid specific
d. operațiunea de deduirizare a apei
55 In secţiile în care sunt admise vase cu flori tăiate, apa din vas:
a. se schimbă zilnic
b. se schimbă zilnic şi în apă se adaugă o linguriţă de hipoclorit de
sodiu 12,5% Cl activ
c. se schimbă o dată pe săptămână
d. ori de câte ori este nevoie
56 In timpul curăţeniei, mobilierul:
a. rămâne în salon
b. este scos temporar pe hol
c. este mutat în alt salon până la terminarea operaţiunii
d. este dezasamblat pentru dezinfecție

7
57 Tehnica operaţiunii de dezinfecţie este:
a. pulverizare
b. stropire
c. vaporizare
d. imersie
58 Curăţenia spaţiilor de circulaţie în blocul operator nu se efectuează:
a. în fiecare zi
b. ori de câte ori este nevoie
c. de două ori pe zi
d. după fiecare pacient
59 Dezinfecţia este realizată:
a. în funcţie de tipul de microorganisme patogene distruse
b. în funcţie de timpul de contact necesar substanţelor dezinfectante
c. să distrugă aceste microorganisme
d. în funcţie de bugetul pe secţie
e. în funcție de specificul secției
60 Dezinfecţia se clasifică pe 4 nivele:
a. dezinfecţie de nivel scăzut, intermediar, înalt, foarte înalt
b. dezinfecţie superficială de nivel scăzut, înalt, foarte înalt
c. dezinfecţie de nivel scăzut, intermediar, înalt, sterilizare chimică
d. dezinfecția de nivel scăzut, intermediar, înalt
61 Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel înalt sunt:
a. acidul peracetic
b. acidul clorhidric
c. hipocloritul de sodiu
d. glutaraldehida
62 Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel intermediar nu
sunt:
a. acidul peracetic
b. alcooli
c. compuşi pe bază de clor
63 Folosirea fenolilor este limitată doar pentru:
a. dezinfecţia instrumentarului
b. dezinfecţia suprafeţelor
c. dezinfecţia aerului
64 Fenolii nu sunt recomandaţi a se folosi:
a. în zonele de preparare a mâncării
b. în secţiile de pediatrie
c. pentru dezinfecţia instrumentarului utilizat în anatomia patologică
65 Hipocloriţii se comercializează sub denumirea de:
a. acid clorhidric
b. apă de Javel
c. extract de Javel
d. biclosol
66 Dezinfecţia igienică a mâinilor nu se face:

8
a. pe mâna spălată şi uscată
b. pe mâna umedă
c. după fiecare procedură medicală, înainte de spălare
67 Antisepticul nu este:
a. produs care îndepărtează murdăria
b. produs care previne multiplicarea microorganismelor
c. produs care inhibă activarea microorganismelor
68 Bactericidul nu este un produs:
a. capabil să înlăture murdăria
b. capabil să distrugă boala
c. capabil să distrugă formele vegetative ale bacteriilor
69 Prin contaminare se înţelege:
a. contactul cu murdăria
b. contactul cu pacienţii
c. contactul cu microorganisme patogene
70 Prin produs de dezinfecţie de nivel scăzut înţelegem:
a. agent chimic care distruge bacteriile vegetative
b. agent chimic care distruge bacteriile vegetative, unii fungi şi
virusurile capsulate
c. agent chimic care distruge bacteriile vegetative, unii fungi, virusurile
capsulate şi virusurile mari necapsulate
71 Virucidul nu este un produs care:
a. distruge virusurile test
b. distruge sporii bacterieni
c. distruge germenii saprofiți
72 Mâinile se spală:
a. după scoaterea măştii de protecţie
b. după folosirea batistei
c. după folosirea toaletei
d. după fiecare procedură
73 Echipamentul personal de protecţie nu este:
a. punte între personalul medico-sanitar şi bolnavi
b. barieră între personalul medico-sanitar şi sursa de infecţie
c. mijloc de recunoaştere a meritelor personalului medico-sanitar
74 Mănuşile se schimbă:
b. între 2 îngrijiri
c. în caz de rupere
d. între 2 pacienţi
e. între proceduri invazive
75 Niciodată mănuşile de examinare:
a. nu se păstrează
b. nu se spală
c. nu se poartă aceeaşi pereche de mai multe ori
d. nu se reciclează
76 Se poartă două perechi de mănuşi pentru:

9
a. a scade frecvenţe AES
b. a divide cu 3 riscul de contact cu sângele
c. în caz de alergie
d. aplicarea procedurilor de îngrijire
77 Din cadrul echipamentelor de protecţie fac parte:
a. halatul
b. şorţuri impermeabile
c. cizme de cauciuc
d. capeline
78 Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale este
analizat:
a. semestrial
b. trimestrial
c. anual
d. bianual
79 Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale este
cuprins în documentaţia necesară pentru:
a. certificare ISO
b. autorizarea sanitară
c. colectarea selectivă a deşeurilor
d. acreditare
80 Aplicarea Ordinului 1226/2012 este obligatorie pentru:
a. acreditarea unităţilor sanitare
b. obţinerea autorizaţiei sanitare
c. fila de buget
d. certificarea unităților sanitare
81 Resturile alimentare (cu excepţia celor provenite de la secţiile de boli
infecţioase) se vor colecta:
a. cutii cu pereţi rigizi de culoare neagră
b. saci de culoare neagră
c. saci transparenţi
d. direct în europubele
82 Colectarea lenjeriei de pat şi de corp utilizate cu excepţia celei umede, nu
va fi făcută în:
a. saci de plastic care se închid la gură după colectare
b. saci de doc curaţi care se închid după colectare
c. coşuri de rufe
83 Curăţirea mesei de pansamente (mesei ginecologice) şi schimbarea
huselor respectiv alezelor nu se face:
a. o singură odată pe zi
b. după fiecare folosire
c. ori de câte ori este necesar
84 Intre atribuţiile infirmierei se numără şi:
a. efectuează igiena individuală a bolnavilor gravi şi a copiilor
b. respectă regulile de igienă personală

10
c. administrează tratamentul prescris de medic
d. respectă Regulamentul de ordine interioară
85 Definiţia curăţeniei. Rezultatul aplicării.
86 Spălarea pavimentelor se efectuează cu:
a. apă caldă şi carbonat de sodiu sol.1-2%
b. apă caldă şi detergenţi sol.1-2%
c. apă caldă şi aldehidă formică sol.1-2%
d. apă rece și detergent dezinfectant sol.0,5%
87 Soluţile clorigene folosite pentru dezinfecţie conţin:
a. 1g% clor activ
b. 0,5g% clor activ
c. 1,5% clor activ
88 In secţiile de pediatrie, în fiecare salon se va efectua dezinfecţia şi
curăţenia generală ciclică la intervale de:
a. 10-20 zile
b. 15-20 zile
c. 10-15 zile
d. la nevoie
89 Ingrijitoarea de curăţenie îndeplineşte următoarele sarcini, cu excepţia:
a. transportă pe traseul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa
de gunoi sau crematoriu, curăţă şi dezinfectează recipientele
b. îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea
curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei
c. urmăreşte respectarea regulilor pe tot circuitul alimentelor
d. îngrijește pacientul
90 Colectarea lenjeriei copilului mic nu se face în:
a. saci de doc curaţi
b. saci material plastic sau impermeabilizaţi
c. găleţi cu capac
91 Procesul de îngrijire implică:
a. activitatea de supraveghere a stării de sănătate şi de prevenire a
îmbolnăvirii
b. activitatea de vindecare a unei boli şi de recuperare şi compensare a
unei dizabilităţi
c. de supraveghere şi îndrumare a asistaţilor
92 Instituţiile pentru ocrotirea, îngrijirea şi recuperarea adulţilor:
a. leagăne de copii
b. cămine atelier
c. cămin spital pentru bolnavi cronici
d. cămine de bătrâni
e. centre de reeducare
93 Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare:
a. sub directa îndrumare a medicului
b. sub directa îndrumare şi supraveghere a asistentului medical
c. execută orice sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau

11
a medicului
d. colaborează cu asistenta medicala
94 Baia generală a sugarului se poate face:
a. imediat după naştere
b. la 2-3 zile după căderea bontului
c. la 7 zile după căderea bontului
95 Care dintre următoarele metode se folosesc la curăţenia în spital:
a. perierea
b. ştergerea
c. spălarea
d. pasteurizarea
e. flambarea
f. imersia
96 Senzaţiile organelor de simţ sunt:
a. simţul tactil
b. simţul gustului
c. simţul mirosului
d. simț afectiv
97 Pulsul reprezintă:
a. frecvenţa cardiacă
b. frecvenţa respiratorie
c. presiunea sângelui în artere
d. presiunea venoasă
98 Gravitatea unei arsuri depinde de:
a. profunzimea arsurii
b. suprafaţa tegumentară afectată
c. ambele
99 Dezbrăcarea bolnavului imobilizat la pat nu se face de către:
a. o persoană
b. două persoane
c. trei persoane
100 Schimbarea lenjeriei cu bolnavul în pat nu necesită:
a. o persoană
b. 2-3 persoane
c. ambele variante sunt corecte
101 Pentru tehnica corectă a igienei parţiale la pat a bolnavului nu sunt
necesare:
a. 3 prosoape
b. 1 prosop
c. 5 prosoape
102 Care din cele 3 atribuţii nu revine infirmierei:
a. efectuează igiena individuală a bolnavilor grav şi a copiilor
b. înlocuieşte şi transportă în condiţiile stabilite rufăria murdară
c. urmăreşte respectarea regulilor de igienă pe tot circuitul alimentelor
103 Sălile de operaţie şi de naştere se curăţă şi se dezinfectează:

12
a. după fiecare operaţie
b. săptămânal
c. lunar
104 Utilajele accesorii ale patului universal sunt:
a. masă reglabilă pentru alimentaţie
b. rezemător
c. ambele
105 Timpul de contact cu substanţe antiseptice necesar pentru dezinfecţia
corectă a mâinilor este de:
a. 10 minute
b. 5 minute
c. până la uscarea mâinilor
d. 2-3 minute
106 Un kg de pulbere de var cloros are un conţinut de clor activ de:
a. 25%
b. 15%
c. 5%
d. 0,5%
107 Chiuvetele şi lavoarele se întreţin prin spălare cu:
a. apă şi soluţie de detergenţi 1-2%
b. soluţii clorigene în concentraţie de 0,5% clor activ
c. soluţie de apă şi detergenţi 1-2%
108 După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical,
infirmiera pregăteşte cadavrul şi asigură transportul acestuia la locul
stabilit de conducerea instituţiei:
a. da
b. nu
109 In caz de infecţie în spital nu se face:
a. dezinfecţie ciclică
b. dezinfecţie în focar
c. dezinfecţie ciclică sau în focar
110 Dacă operaţiunea de curăţare-decontaminare se face manual:
a. este urmată de etapa de dezinfecţie
b. nu este urmată de etapa de dezinfecţie
c. numai la nevoie
111 Materialul moale reciclabil utilizat se prelucrează prin:
a. imersie în detergent
b. se spală cu apă caldă şi detergent
c. se clăteşte
d. se usucă
112 Ingrijitoarea de curăţenie are următoarele sarcini:
a. efectuează dezinfecţia lenjeriei în secţiile cu potenţial infecţios
b. poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit
c. îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea
curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei

13
113 In cadrul curăţeniei zilnice îndepărtarea prafului de pe paviment se face
prin măturare:
a. umedă
b. uscată
c. prin aspirare manuală
114 Spălarea obligatorie a mâinilor se face:
a. la intrarea în serviciu şi la păstrarea locului de muncă
b. după folosirea toaletei
c. după folosirea măştii folosite în saloane
d. după folosirea batistei
115 Unde se termină măturatul umed într-un salon:
a. la fereastră
b. lângă patul bolnavului
c. la uşă salonului
d. la cabina de duș
116 Deratizarea este o metodă de distrugere a:
a. insectelor
b. rozătoarelor
c. microorganismelor
d. germenilor patogeni
117 Infecţia interioară (nosocomială) reprezintă:
a. accidente de muncă ale personalului sanitar
b. îmbolnăvirile de natură infecţioasă, contractate în spital şi care apar
în timpul spitalizării sau după externare
c. boli ce au drept cauză consumul excesiv de alcool
d. accidente prin expunere la sânge
118 Schimbarea lenjeriei în spital se face:
a. zilnic
b. de două ori pe săptămână
c. ori de câte ori este nevoie
d. după fiecare pacient
119 Cum este recomandat să se procedeze în cazul când aveţi mai multe
saloane de pregătit pentru dezinfecţie:
a. să se înceapă cu saloanele cele mai contaminate
b. să se înceapă cu saloanele cele mai puţin contaminate
c. asistenta de serviciu decide ordinea
d. asistenta șefă decide ordinea
120 Infirmiera are următoarele atribuţii:
a. ajută la pregătirea bolnavului în vederea examinării
b. dă relaţii despre starea de sănătate a bolnavului
c. pregăteşte pentru dezinfecţie ori de câte ori este nevoie
d. se ocupă de igienizarea pacientului
121 Care sunt regulile de întreţinere a ustensilelor de curăţenie:
a. după fiecare operaţiune şi la sfârşitul zilei de lucru ustensilele vor fi
spălate, curăţate, dezinfectate, uscate

14
b. ustensilele de curăţenie nu trebuie spălate deoarece se păstrează
permanent în soluţie dezinfectantă
c. ustensilele folosite la curăţenie vor fi spălate şi dezinfectate din oră
în oră
d. ustensilele folosite la curățenie vor fi spălate și dezinfectate la
nevoie
122 Obiectivele către care trebuie să se orienteze pregătirea profesională a
infirmierei sunt:
a. cunoaşterea rorurilor şi atribuţiilor care îi revin în mod cotidian în
raport cu persoana asistată
b. protejarea drepturilor pacienţilor
c. primirea persoanei ocrotite şi pregătirea ei pentru integrarea în
colectivitate
d. realizarea îngrijirilor primare
123 In raport cu personalul superior infirmiera:
a. transmite indicaţiile asistentei, medicului şi directorului de îngrijiri
b. efectuează schimburi de idei, experienţe, observaţii şi informaţii
profesionale
c. înregistrează indicaţii cu privire la persoanele asistate
d. Instruiește aparținătorii cu privire la programul de vizită
124 Ingrijirea:
a. este o acţiunea individualizată pe care infirmiera o poate desfăşura
în mod formal sau informal, prezentându-le pacienţilor diferite
verigi ale procesului de îngrijire:
b. urmăreşte ca persoana bolnavă să-şi recâştige starea de sănătate şi
capacitatea de a-şi satisface nevoile sale fundamentale
c. se referă nu numai la bolnav, ci şi la persoanele în subordine
d. este o acțiune de anvergură, complexă, care vizează pacientul și
aparținătorii
125 Contactul tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse trebuie
considerat la risc:
a. sânge
b. lichid peritoneal
c. secreţii vaginale
d. lichid de ascită
126 Expunerea profesională la accidente se petrece în timpul:
a. efectuarea de manopere invazive cu ace şi instrumente ascuţite
b. manipulării de produse biologice potenţial contaminate
c. pregătirea instrumentarului care va fi supus procesului de
dezinfecţie sau sterilizare
127 Suprafeţe vizibile contaminate cu sânge sau alte fluide biologice se
pregătesc astfel:
a. decontaminare, curăţare, dezinfecţie chimică
b. curăţare, dezinfecţie, uscare
c. dezinfecţie chimică, curăţare

15
d. triplă curățare
128 Care din următoarele categorii sunt expuse riscului de accident cu obiecte
ascuţite:
a. pacient
b. personal medical
c. personal auxiliar
d. aparținători
129 Eficienţa dezinfecţiei profilactice este condiţionată de:
a. o clătire abundentă după dezinfecţie
b. efectuarea unei curăţenii riguroase înainte de dezinfecţie
c. soluţia de dezinfecţie să fie la o concentraţie dublă
130 Metodele de curăţenie sunt:
a. ştergere, măturare, dezinfecţie
b. măturare, ştergere, spălare, aspirare
c. măturare, spălare, fierbere
d. frecare, ștergere, spălare
131 Scopul aplicării Precauţiunilor Universale este:
a. de a preveni transmiterea infecţiilor la locul de muncă al
personalului medico-sanitar
b. prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere digestivă
c. prevenirea infecţiilor cu cale de transmitere sanguină
d. prevenirea accidentelor prin expunere la sânge a personalului
132 Lenjeria murdară şi umedă este colectată de către infirmiere/îngrijitoare:
a. saci de doc
b. saci impermeabili închişi la gură
c. recipiente curate
d. containere mobile
133 Baia generală a bolnavului trebuie efectuată:
a. cel puţin o dată pe săptămână
b. este de preferat să se evite pentru a nu înrăutăţi situaţia stării
acestuia
c. doar dacă este absolut necesar
d. ori de câte ori este nevoie
134 Secretul profesional poate fi dezvăluit:
a. cu acordul pacientului
b. la cererea cunoştinţelor, vecinilor
c. la cererea autorităţilor judiciare
d. cu acordul părinţilor pentru copii sub 18 ani
135 Toaleta pacientului nu se efectuează:
a. săptămânal
b. zilnic
c. ori de câte ori este nevoie
d. la indicația medicului curant
136 Dezbrăcarea bolnavilor cu extremităţi dureroase nu se începe cu:
a. partea sănătoasă

16
b. partea bolnavă
137 Infirmiera are obligativitatea de a asigura toaleta bolnavului imobilizat:
a. zilnic
b. seara înainte de culcare
c. ori de câte ori este necesar
d. înainte de vizita medicului curant
138 Care este timpul minim necesar de contact între dezinfectant şi obiectul ce
trebuie dezinfectat în cadrul dezinfecţiei de nivel înalt:
a. 10 min
b. 20 min
c. 30 min
d. minim 15 min
139 Care este concentraţia de cloramină recomandată pentru suprafeţe:
a. 2%
b. 4%
c. 6%
d. 0,5%
140 Ce se înţelege prin dezinfecţie:
a. îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţe şi obiecte, odată cu
îndepărtarea prafului şi substanţelor organice
b. distrugerea în proporţie de 99,9% a formelor vegetative a
microorganismelor
c. distrugerea tuturor microorganismelor inclusiv a formelor sporulate
d. îndepărtarea germenilor patogeni prin mijloace mecanice
141 Caracteristicile containerelor pentru deşeuri înţepătoare sunt:
a. să fie rezistente la şocuri
b. să corespundă normelor în vigoare
c. să fie transportabile
d. să prezinte calități ignifuge
142 Spălarea mâinilor este suficientă pentru:
a. intervenţii medicale care presupun un nivel de risc infecţios mediu
b. un act medical care presupun un nivel de risc infecţios minim
c. intervenţii chirurgicale
d. pentru igienizarea pacienților
143 Dezinfecţia igienică a mâinilor este necesară cu excepţia:
a. intervenţii medicale care presupun un nivel de risc infecţios înalt
b. intervenţii medicale care presupun un nivel de risc infecţios mediu
c. igienizarea pacienților
144 Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor este necesară pentru:
a. toate intervenţiile care presupun un nivel de risc infecţios mediu
b. toate intervenţiile care presupun un nivel de risc infecţios înalt
c. toate actele medicale care presupun un nivel de risc infecţios minim
d. intervenții chirurgicale
145 Dezinfecţia igienică a mâinilor se poate executa prin:
a. spălare

17
b. frecare
c. tratament
d. fricțiune
146 Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor se execută prin:
a. tratament chirurgical
b. spălare
c. frecare
d. fricțiune
147 Prin spălarea mâinilor se înţelege:
a. procedura de eliminare a microorganismelor, utilizând apă şi săpun
b. procedura prin care se elimină murdăria şi se reduce flora tranzitorie
prin acţiune mecanică, utilizând apă şi săpun
c. procedura de distrugere a germenilor patogeni utilizând apă și săpun
148 Prin termen de valabilitate înţelegem:
a. perioada de timp în care executăm spălarea/dezinfecţia
b. perioada de timp în care un produs dezinfectant este utilizat
c. perioada de timp în care un produs dezinfectant este eficient
d. perioada de timp în care păstrăm soluția dezinfectantă
149 Prin transport primar înţelegem:
a. transportul de la unitatea de primire urgenţe pe secţie
b. transportarea bolnavului în spital de la domiciliu sau de la locul
accidentului
c. ambele răspunsuri sunt corecte
d. nici un răspuns nu este corect
150 Transportul primar se poate executa cu:
a. targa
b. ambulanţa
c. cu mijloace improvizate
d. nici un răspuns nu este corect
151 Ridicarea bolnavului de pe targă se face de:
a. 1 persoană
b. 2-3 persoane
c. singur, independent
152 Bolnavul va fi transportat pe targă:
a. cu spatele
b. aşezat pe o parte
c. cu faţa înainte
d. nu este necesară stabilirea unei poziții
153 Prin transport secundar înţelegem:
a. transportarea pacientului deja asistat dintr-o unitate spitalicească în
alta
b. transportarea pacientului dintr-o unitate sanitară la domiciliu
c. transportarea bolnavului la investigaţii
d. transportarea pacientului la tomografie computerizată
154 Transportul cu căruciorul rulant se utilizează pentru transportul

18
intraspitalicesc al:
a. bolnavilor la începutul convalescenţei
b. bolnavilor astenici
c. bolnavilor cu afecţiuni inflamatoare sau paralitice ale membrelor
inferioare
d. bolnavilor transportaţi la investigaţii şi explorări şi care trebuie să
aştepte
155 Pacientul care nu se poate ridica în picioare va fi aşezat în căruciorul
rulant de:
a. 1 persoană
b. 2 persoane
c. 3 persoane
d. toate răspunsurile sunt corecte
156 Schimbarea patului fără bolnav va fi executată de:
a. 1-2 persoane
b. 2-3 persoane
c. toate răspunsurile sunt corecte
157 Inlocuirea saltelei în timp ce bolnavul este în pat este necesară atunci când:
a. salteaua a fost murdărită
b. pentru reîmprospătarea patului
c. pacientul solicită acest lucru
d. medicul curant solicită acest lucru
158 Poziţia activă este caracteristică bolnavilor:
a. comatoşi
b. cu forţa fizică păstrată
c. după intervenţii chirurgicale
d. imobilizați
159 Poziţia pasivă este caracteristică bolnavilor:
a. adinamici
b. în stare gravă
c. care şi-au pierdut forţa fizică
d. imobilizați
160 Poziţia forţată poate să apară:
a. ca o consecinţă a modificărilor produse de boală
b. ca o reacţie de apărare
c. ca o măsură profilactică
d. ca o măsură terapeutică
161 Dacă bolnavul nu se poate mişca, dezbrăcarea lui nu se va face de către:
a. o persoană
b. două persoane
c. trei persoane
162 Mănuşile, ca barieră de protecţie, sunt obligatorii:
a. când se manipulează produse cu un anumit grad de toxicitate
b. în timpul curăţeniei
c. la servitul mesei bolnavilor

19
d. în timpul efectuării îngrijirilor
163 Mănuşile care se folosesc în cazurile de mai sus trebuie să fie:
a. sterile din cauciuc
b. nesterile din cauciuc
c. din bumbac
d. din latex, nesterile
164 Holurile şi scările sunt zone în care circulaţia este intensă. Curăţarea
pavimentelor se face:
a. de 2 ori pe zi
b. în timpul nopţii când se circulă mai puţin
c. după programul de vizită
d. la nevoie
165 In fiecare salon curăţenia se începe cu:
a. curăţarea obiectelor mai puţin murdare
b. curăţarea obiectelor mai murdare
c. nu are importanţă ordinea de începere a curăţenie
d. curățarea obiectelor mai puțin contaminate
166 Reziduurile septice vor fi colectate separat şi duse pentru incinerare în:
a. saci de culoare galbenă cu pictograma „Pericol biologic”
b. recipiente etanşe duse la crematoriu la 2 zile
c. recipiente folosite pentru transportul lenjeriei murdare
d. pubele mobile de culoare galbenă
167 In cazurile de inconştienţă în special în cazuri de comă, bolnavii vor fi
transportaţi pe targă:
a. decubit lateral drept
b. decubit ventral
c. decubit dorsal
d. decubit lateral stâng
168 Mănuşile de cauciuc de unică utilizare se folosesc:
a. în timpul curăţeniei
b. când se manipulează produse cu un anumit grad de toxicitate
c. când se anticipează contactul cu produse biologice
d. în timpul schimbării pacientului
169 Distribuirea hranei bolnavilor în secţii este făcută de:
a. infirmiera de serviciu
b. asistenta(sora) de salon ajutată de infirmieră
c. asistenta de salon
d. medic curant
170 La bolnavii care prezintă incontinenţă urinară sau fecale, la cei cu
vărsături, supuraţii, salteaua se acoperă cu:
a. cearşaf curat şi se dezinfectează zilnic
b. cearşaf curat şi faţă de pernă periodic
c. muşama şi se dezinfectează zilnic
d. muşama şi se dezinfectează zilnic, precum şi ori de câte ori este
necesar

20
e. salteaua se schimbă ori de câte ori este necesar
171 Igiena paturilor bolnavilor şi a saloanelor se face:
a. periodic prin aerisirea şi scuturarea lenjeriei de pat
b. de două sau mai multe ori pe zi prin aerisirea şi scuturarea lenjeriei de
pat
c. zilnic prin aerisirea şi sortarea lenjeriei murdare
d. zilnic prin aerisirea şi colectarea lenjeriei murdare
172 In prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:
a. cunoaşterea exactă a concentraţiei în substanţă activă a produselor
prin aplicarea baremurilor cunoscute
b. folosirea de recipiente speciale
c. cunoaşterea exactă a concentraţiei în substanţă activă a produselor
prin determinări periodice de laborator
d. folosirea de recipiente curate
e. utilizarea soluţiilor în ziua preparării
f. utilizarea soluţiilor a doua zi după preparare prin menţinerea în
recipiente speciale deschise
173 Care sunt măsurile pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale:
a. măsuri de igienă spitalicească
b. asigurarea pregătirii profesionale corespunzătoare
c. aplicarea tehnicilor aseptice
d. nerespectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție
174 Personalul auxiliar poate circula din sectoare septice către cele aseptice
dacă:
a. poartă echipament de protecţie adecvat
b. se efectuează igiena mâinilor
c. poartă mănuşi de protecţie şi bonete
d. poartă papuci de unică utilizare
175 Colectarea lenjeriei cu umiditate excesivă se face:
a. cu mănuşi în recipiente etanşe
b. în saci de material plastic sau impermeabilizaţi
c. cu mănuşi şi şorţuri de protecţie
d. cu mănuși în pubele galbene
176 Intreţinerea pavimentelor se realizează:
a. zilnic sau când se murdăresc cu produse patologice prin ştergere
umedă şi dezinfecţie ciclcică
b. zilnic sau când se murdăresc cu produse patologice prin dezinfecţie
periodică şi ştergere umedă
c. zilnic sau când se murdăresc cu produse patologice prin ştergere
umedă şi dezinfectare
d. de două ori pe zi prin curățare și dezinfecție
177 Alimentaţia prin sondă nu se face la:
a. bolnavii cu infarct miocardic
b. bolnavii cu tulburări de deglutiţie
c. bolnavii inconştienţi

21
178 Regiunile predispuse escarelor la bolnavii în decubit dorsal sunt cu
excepția:
a. partea internă şi exterioară a genunchilor
b. regiunea maleolară
c. regiunea occipitală
d. regiunea omoplatului
e. regiunea sacrată
f. regiunea deasupra crestei iliace
g. regiunea călcâielor
179 Steril se defineşte fiind:
a. lipsit de germeni patogeni
b. lipsit de insecte vii
c. orice suprafaţă sau obiect bine spălat
d. nici un răspuns nu este corect
180 Echipamentul de protectie sanitara în vederea manipulării alimentelor
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa acopere imbracamintea si parul capului
b. sa fie impermeabil
c. sa fie confectionat din material alb sau de culoare deschisa
d. să fie steril
181 Bolnavii cu traumatisme craniene vor fi transportaţi pe targă:
a. cu capul mai coborât decât restul corpului
b. poziţie şezând
c. decubit lateral drept
d. decubit lateral stâng
182 Bolnavii cu traumatisme abdominale vor fi transportaţi cu targa:
a. în decubit dorsal cu genunchii flectaţi pe abdomen
b. în decubit ventral
c. decubit lateral drept
d. decubit lateral stâng
183 Codurile de culori ale ambalajelor in care se colecteaza deseurile din
unitatile sanitare sunt:
a. alb
b. galben
c. negru
d. verde
184 Deseurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colecteaza in saci de
polietilena:
a. negri, cu inscriptia ,, Deseuri periculoase”
b. galbeni
c. transparenti si incolori
d. verzui
185 Deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange sau
alte fluide biologice, precum si materialele care contin sau au venit in
contact cu virusuri, bacterii paraziti si/ sau toxinele microorganismelor

22
sunt:
a. deseuri rezultate din activitati medicale
b. deseuri periculoase
c. deseuri infectioase
d. toate variantele de mai sus sunt corecte
186 Care dintre deseurile provenite din unitatile sanitare se colecteaza in
ambalaje de culoare galbena cu pictograma ,, Pericol biologic”:
a. deseuri infectioase
b. deseuri chimice si farmaceutice
c. deseuri taietoare/ intepatoare
d. deșeuri anatomo-patologice
187 La codul 18.01.01 intră următoarele categorii de deşeuri:
a. ace folosite
b. catetere folosite
c. seringi cu ac utilizate
d. lame de bisturiu neîntrebuinţate
e. branule neutilizate
188 La codul 18.01.02 nu intră următoarele categorii de deşeuri:
a. recipiente cu sânge
b. material biopsic
c. lichide organice
d. catetere folosite
e. seringi utilizate
189 Recipientele care au conţinut medicamente, altele decât citotoxice sau
citostatice, se încadrează în codul:
a. 18.01.01
b. 18.01.02
c. 18.01.04
d. 18.01.07
190 Detaşarea acelor folosite nu se face:
a. cu mâna
b. cu o cârpă
c. folosind dispozitivul inclus pe orificiul de colectare
d. cu mănuşa
191 Capacul închis al cutiei cu deşeuri înţepătoare/tăietoare va conţine:
a. date privind ţara de provenienţă
b. data începerii colectării
c. data începerii colectării, secţia de unde provine
d. date încheierii colectării
192 Cutia cu deşeuri înţepătoare/tăietoare va fi menţinută pe secţii:
a. cât timp apreciază asistenta de salon
b. cât timp apreciază asistenta şefă
c. până în momentul umplerii
193 Cutiile cu deşeuri înţepătoare/tăietoare se vor umple:
a. până la jumătate

23
b. pe 3 sferturi
d. nu se vor supraîncărca
194 Transportul deşeurilor nu se face:
a. pe acelaşi circuit cu cel al bolnavilor
b. pe acelaşi circuit cu cel al vizitatorilor, dar separat de cel al bolnavilor
c. pe un circuit separat de cel al bolnavilor
195 La colectarea lenjeriei murdare, infirmiera trebuie să:
a. să se spele pe mâini
b. să-şi pună mănuşi
c. să se spele pe mâini şi să-şi pună mănuşi
d. să se echipeze cu halat de protecție
196 Rufăria de pat provenită de la secţiile de contagioase va fi:
a. colectată şi spălată separat
b. colectată separat
c. respectă același circuit
197 Lenjeria se va manipula (sorta, număra, scutura) în:
a. saloane
b. camera de numărare-sortare a spălătoriei
c. pe secţie
d. în baie
198 Lenjeria curată se depozitează:
a. alături de spălătorie
b. într-o magazie-depozit
c. în spaţii separate, curate, amenajate conform destinației
199 Materialul biopsic nu face parte din:
a. deşeuri nepericuloase
b. deşeuri periculoase
c. deşeuri anatomice
200 In oficiul alimentar se face:
a. curăţenie uscată
b. curăţenie umedă
c. spălare şi dezinfectare
d. aspirare
201 Pungile de urină folosite nu fac parte din categoria:
a. deşeuri menajere
b. deşeuri periculoase
c. deşeuri infecţioase
d. deșeuri anatomo-patologice
202 Membranele de dializă folosite fac parte din categoria:
a. deşeuri nepericuloase
b. deşeuri menajere
c. deşeuri periculoase
d. deșeuri infecțioase
203 Medicamentele expirate fac parte din categoria:
a. deşeuri nepericuloase

24
b. deşeuri periculoase
c. deşeuri chimice şi farmaceutice
e. infecțioase
204 Reactivii de laborator nu fac parte din categoria:
a. deşeuri periculoase
b. deşeuri toxice
c. deşeuri infecţioase
205 Conform precauţiunilor universale toţi pacienţii sunt:
a. potenţial sănătoşi
b. potenţial bolnavi
c. potenţial contaminați
206 Conform precauţiunilor universale, se consideră că sângele nu poate fi:
a. steril
b. contaminat cu HIV
c. contaminat cu VHB, VHC
207 Conform precauţiunilor universale, se consideră că toare instrumentele
folosite în practica medicală după utilizare sunt:
a. murdare
b. contaminate
c. bune de aruncat
d. infectate
208 Atitudinea în caz de accident prin expunere la sânge nu presupune:
a. sângerarea locului pentru a opri difuziunea virusului
b. aplicare pansament
c. întreruperea îngrijirii cu asigurarea securităţii pacientului
209 Atitudinea corectă care trebuie adoptată în caz de accident prin expunere
la sânge nu presupune:
a. purtarea mănuşilor
b. întreruperea îngrijirilor
c. asigurarea securităţii pacientului
d. persoana accidentată anunţă imediat asistenta şefă
e. informarea mass-mediei
210 Membranele de dializă utilizate se încadrează în codul de deşeuri:
a. 18.01.01
b. 18.01.02
c. 18.01.03*
d. 18.01.04
211 Pungile pentru colectarea urinei folosite se încadrează în codul de deşeuri:
a. 18.01.01
b. 18.01.02
c. 18.01.03*
d. 18.01.04
212 Profilaxia speciala nu se refera la:
a. masurile ce trebuie luate in focar pentru combaterea unei boli
infectioase

25
b. prevenirea unor noi cazuri secundare
c. masurile indreptate impotriva spectrului de morbiditate
213 Triajul epidemiologic nu presupune:
a. termometrizarea, ex. tegumentelor, cavitatii bucale și conjuctivelor
b. masurarea T.A. puls, diureza
c. informarea privind eventualelor contacte la domiciliu
d. examen fund de ochi
214 Care sunt regulile care trebuie respectate in colectarea la sursa a lenjeriei
murdare:
a. lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza pe culoarul sectiei
b. lenjeria murdara se colecteaza la locul producerii
c. lenejeria murdara se colecteaza sortata
215 Pastrarea hainelor de strada se va efectua:
a. in dulap separat
b. in dulapul comun cu cele de spital
c. nu se pastreaza in spital
d. la magazia spitalului
216 Accesoriile patului sunt:
a. patura
b. fata de perna
c. cearceaful
d. toate cele mai sus
217 Atributiile infirmerei sunt:
a. respecta confidentialiatea datelor
b. respecta indeplinirea conditiilor de igiena
c. primeste sarcini de la asistenta sefa
d. toate cele de mai sus
218 Inainte de servirea mesei:
a. se efectueaza igiena mainilor personale
b. se ajuta pacientul pentru a efectua igiena manilor
c. se identifica pacientul si regimul alimentar
d. toate cele de mai sus
219 Reorganizarea locului de munca dupa schimbarea lenjerie presupune:
a. acoperirea pacientului cu lenjeria
b. indepartarea sacului cu rufe murdare
c. punerea manusilor de unica folosinta
d. reasezarea noptierei sau a altui mobilier mutat
220 Prin Ordinul 1226/2012 se aprobă:
a. normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale
b. metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
c. conţinutul – cadru al planului de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţi medicale
221 Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii a deşeurilor

26
rezultate din activităţi medicale se aprobă prin:
a. Legea 211/2011
b. Legea 95/2006
c. Ordinul 1226/2010
222 Instituţia desemnată prin lege pentru elaborarea strategiei şi a planului de
gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional
este:
a. Institutul Naţional de Sănătate Publică
b. Ministerul Sănătăţii
c. CONAS
223 Planurile de gestionare a deşeurilor medicale sunt revizuite:
a. la 3 ani
b. la 5 ani
c. anual
224 Normele tehnice ale Ordinului 1226/2012, nu se referă la:
a. managementul deşeurilor radioactive
b. apele uzate descărcate în receptori
c. eluenţii gazoşi emişi în atmosferă
225 Antisepticele și dezinfectantele chimice utilizate în unitățile sanitare
trebuie să prezinte efect:
a. micobactericid
b. fungicid
c. bacterid
d. virulicid
226 Frecvența efectuării testelor de autocontrol în unitățile sanitare trebuie să
țină cont de:
a. zonele de risc identificate pe harta riscurilor
b. circulația germenilor în unitatea sanitară
c. nivelul de contaminare
d. specificul activității medicale
227 Rezultatele screening-ului pacienților reprezintă o condiție a frecvenței
efectuării:
a. curățării
b. dezinfecției
c. sterilizării
d. testelor de autocontrol
228 Frecvența efectuării testelor de autocontrol în unitățile sanitare este
stabilită în:
a. Regulamentul de Ordine Interioară
b. Planul de management
c. Planul anual de prevenire, supraveghere și limitare a infecțiilor asociate
îngrijirii medicale
d. Planul de investiții
229 Dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfecție sunt
reprezentate de:

27
a. aparatura medicală utilizată în acest scop
b. mașina tip pulverizator
c. accesorii specifice utilizate în acest scop
230 Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în
formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității
sporilor becterieni poartă numele de:
a. sterilizare chimică
b. dezinfecție de nivel înalt
c. dezinfecție de nivel scăzut
d. curățare
231 Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă
vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra
sporilor bacterieni poartă numele de:
a. curățare
b. dezinfecție de nivel înalt
c. dezinfecție de nivel intermediar
d. sterilizare
232 Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorităților
bacteriilor în formă vegetativă a unor fungi și a unor virusuri fără acțiune
asupra micobacteriilor, a sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate și
a mucegaiurilor poartă numele de:
a. curățare
b. dezinfecție de nivel scăzut
c. dezinfecție de nivel înalt
d. dezinfecție intermediară
233 Curățenia reprezintă:
a. distrugerea materialelor organice de pe suprafețe
b. aplicarea corectă de produse de curățare
c. rezultatul unui program complet de curățare
d. rezultatul aplicării corecte a unui program de curățare
234 Se definesc ca suprafețe și obiecte murdare:
a. suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macroscopic materii organice
sau anorganice
b. suprafețele și obiectele pe care se evidențiază micreoscopic materii organice
sau anorganice
c. cuprafețele și obiectele pe care se evidențiază macro sau microscopic
materii organice sau anorganice
235 Curățarea se realizează cu:
a. produse abrazive
b. produse de curățat
c. produse de întreținere
d. produse clorigene
236 Detergenții se utilizează în operațiunea de curățenie:
a. Da
b. Nu

28
c. numai după ce a fost realizată îndepărtarea mecanică a reziduurilor
237 Urmărirea și controlul programului de curățare revine:
a. managerului unității
b. directorului medical al unității
c. personalului unității
238 Dezinfecția prin căldură umedă se utilizează:
a. în cazul articolelor de sticlărie
b. veselei
c. lenjeriei
239 Intreținerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curățării se face:
a. ori de câte ori este nevoie
b. după fiecare operațiune de curățare
c. la sfârșitul zilei de lucru
d. dimineața și seara
240 Personalul care execută operațiuni de curățare și dezinfecție a materialelor de
curățare trebuie să poarte:
a. halat de unică utilizare și capelină, mănuși de unică utilizare
b. mănuși menaj/mănuși latex
c. mănuși de unică utilizare, botoșei, capelină
241 Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea:
a. dezinfectanților
b. produseloe biocide
c. flambării
242 Soluția chimică utilizată pentru dezinfecția înaltă a instrumentarului care nu
suportă autoclavarea se va folosi maxim:
a. 24 de ore
b. 48 ore
c. 12 cicluri de la preparare
d. 30 cicluri de la preparare
243 Curățarea este o etapă a:
a. dezinfecția de tip înalt aplicată intrumentarului care nu suportă
autoclavarea
b. rezultatul aplicării corecte a unuin program de curățare
c. dezinfecția de nivel mediu aplicată aparaturii și dispozitivelor care
nu pot di autoclavate
244 Dezinfecția cu raze ultraviolete este indicată a fi aplicată:
a. spații închise
b. sticlărie de laborator
c. suprafețe netede
d. ustensile de curățenie
245 Dezinfecția prin căldură umedă este indicată a fi efectuată:
a. suprafețelor netede
b. lenjeriei
c. veselei
d. sticlăriei de laborator

29
246 Registrul de dezinfecție înaltă a instrumentarului va avea completate
următoarele date:
a. produsul utilizat
b. concentrația de lucru
c. data și ora preparării soluției de lucru
d. numărul de cicluri de la preparare
247 In registrul de dezinfecție înaltă a instrumentarului nu vor fi completate
următoarele date:
a. ora încheierii fiecărei proceduri
b. numărul de cicluri de la preparare
c. instrucțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă
d. numărul de dispozitive imersate la fiecare procedură
248 Regulile generale de practică ale dezinfecției nu includ:
a. să fie ușor de utilizat
b. utilizarea dzinfectantelor se face respectându-se normele de protecție
a muncii
c. se utilizează dezinfectante biodegradabile în acord cu cerințele de
mediu
249 Criteriile de alegere corectă a dezinfectanților nu includ:
a. se utilizează produsul numai în scopul pentru care a fost avizat
b. produsul trebuie să fie compatibil cu materialele pe care se vor utiliza
c. produsul să fie ușor de utilizat
d. este recomandat a fi utilizat produsul ca atare și care nu necesită
diluție
250 Timpul de acțiune este un criteriu de:
a. alegere corectă a dezinfectanților
b. utilizare și păstrare corectă a produsului
c. regulă generală de practică a dezinfectanților

30
RASPUNSURI:

1.D 2.B 3.A 4.ABC 5.AC


6.A 7.ABD 8.AC 9.CD 10.ABC
11.AB 12.C 13.AB 14.B 15.C
16.CD 17.AB 18.BC 19.C 20.B
21.ABC 22.B 23.D 24.ABC 25.BC
26.ABC 27.AB 28.AC 29.AC 30.B
31.D 32.A 33.A 34.A 35.A
36.CD 37.A 38.AC 39.ABC 40.C
41.C 42.B 43.B 44.D 45.ABCD
46.AB 47.BC 48.ABC 49.C 50.B
51.ABC 52.BCD 53.C 54.C 55.B
56.A 57.ABCD 58.CD 59.AB 60.D
61.AC 62.A 63.BC 64.AB 65.BCD
66.BC 67.A 68.AB 69.C 70.C
71.BC 72.ABCD 73.AC 74.ABCD 75.ABCD
76.AB 77.ACD 78.C 79.D 80.ABD
81.BC 82.AC 83.A 84.ABD 85: cea mai
răspândită metodă ce constă în îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe,
obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și substanțelor organice
86.BD 87.AC 88.C 89.CD 90.AC
91.B 92.BCD 93.BC 94.B 95.ABCF
96.ABC 97.A 98.C 99.AC 100.AC
101.AB 102.B 103.A 104.ABC 105.C
106.A 107.A 108.A 109.AC 110.A
111.BCD 112.AC 113.A 114.BCD 115.C
116.B 117.B 118.BCD 119.B 120.ACD
121.A 122.AB 123.C 124.B 125.ABCD
126.AB 127.A 128.BC 129.B 130.B
131.AD 132.B 133.AD 134.ACD 135.A
136.A 137.ACD 138.B 139.A 140.B
141.ABC 142.BD 143.AC 144.BD 145.ABD
146.BCD 147.B 148.C 149.B 150.ABC
151.B 152.C 153.ABCD 154.ABCD 155.B
156.A 157.AB 158.B 159.ABCD 160.ABCD
161.AC 162.ABD 163.BD 164.ACD 165.AD
166.A 167.AD 168.ABCD 169.B 170.D
171.D 172.AE 173.ACD 174.A 175.BC
176.D 177.AB 178.AF 179.A 180.AC
181.A 182.A 183.BC 184.C 185.C
186.AC 187.DE 188.DE 189.B 190.ABD
191.CD 192.AB 193.C 194.AB 195.BD
196.A 197.B 198.C 199.A 200.C
31
201.BC 202.CD 203.A 204.BC 205.C
206.A 207.BD 208.AB 209.AE 210.C
211.C 212.C 213.BD 214.B 215.A
216.D 217.D 218.D 219.C 220.ABC
221.C 222.B 223.B 224.ABC 225. ABCD
226.AB 227.D 228.C 229.C 230.B
231.C 232.B 233.D 223.C 235.BC
236.A 237.C 138.BC 239.BC 240.B
241.B 242BD 243.A 244.AC 245.BC
246.ABC 247.BCD 248.AC 249.AD 250.A

32

S-ar putea să vă placă și