Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNVĂȚĂTURI BIBLICE

,, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe,


să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru că omul
lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice Lucrare
bună.” (2 Timotei 3:16-17).

,, Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este


puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede...”
(Romani 1:16).

,, V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a


murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat
a treia zi după Scripturi.” (1 Corinteni 15:3-4).

,, Isus a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște


cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.”
(Ioan 3:5).

,, Pocăiți-vă” , le-a zis Petru, ,, și fiecare din voi să fie botezat în


Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi
dorul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38).

,, Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc.


Fii plin de râvnă dar, și pocăiește-te! ” (Apocalipsa 3:19).

DOMNUL DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE!