Sunteți pe pagina 1din 2

ASEMĂNARE CLASA A- VII- A

OLIMPIADE FIȘE 3
1) Fie M, N, P mijloacele laturilor [BC], [CA] şi respectiv [AB] ale unui triunghi
ABC şi punctul D[AB] astfel încât AB = 3∙ AD. Paralela prin D la dreapta AM
intersectează latura BC în E, iar paralela prin E la BN intersectează latura AC în
punctul F. Demonstraţi că DFCP.
2) În patrulaterul convex ABCD, [AE este bisectoarea unghiului <BAD, E(DC) .
DC AB
Dacă AE BC şi (BC)  (DE), să se demonstreze că - = 1.
BC AD
OL BOTOȘANI 2008
3) Fie ABC şi A`B`C` două triunghiuri în plan.
i) Dacă AB || A`B` , BC || B`C` , CA|| C`A` atunci dreptele AA` , BB` , CC` sunt
paralele sau concurente.
ii) Dacă există punctele { A1}= BC  B`C` { B1 } = AC  A`C` , { C1 } = AB
 A`B` şi dacă dreptele AA` , BB` , CC` sunt paralele ( sau concurente ) atunci
punctele A1 , B1 C1 sunt coliniare.
OL DOLJ 2008
4) Fie triunghiul ABC ascutitunghic, D piciorul înălţimii din A şi P  ( AB), Q  ( AC)
asfel încât <BDP  <DAC şi <CDQ  <DAB. Să se arate că PQ ||BC.
OL GALAȚI 2008
5) Se dă paralelogramul ABCD. Dreapta d intersectează dreptele AB, BC, CD şi DA,
respectiv în punctele M, N, P şi Q.
MA NB PC QD
a) Arătaţi că    =1 .
MB NC PD QA
b) Dacă O este centrul de simetrie al paralelogramului şi QM=MP=PN, aflaţi cât la
sută din aria paralelogramului ABCD reprezintă aria triunghiului DOM.
OL SIBIU 2008
6) Triunghiurile ABD, ABC şi ACE nu au puncte interioare comune. Fie M  (BA),
N (CA) astfel încât MN║BC. Construiţi P (AD), Q (AE) astfel încât AP∙NC =
AQ MB
PD∙AN şi  = 1. Stabiliţi poziţia dreptelor PQ şi DE.
AE AB
OL BACĂU 2009
7) Se dă patrulaterul convex ABCD şi un punct M (AC) astfel încât AM = m şi MC =
n (m şi n pozitive). Fie MN AB cu N (BC) şi MPCD cu P (AD).
MN
a) Calculaţi AB
în funcţie de m şi n.
MN MP
b) Arătaţi că AB  CD = 1
OL 2009
8) Mediatoarele bisectoarelor triunghiului ABC se intersectează în A 1, B1 respectiv C1.
Demonstraţi că ΔABC ~ ΔA1 B 1C1 dacă şi numai dacă triunghiul ABC este echilateral.
OL SATU MARE 2009
9) Fie triunghiul ABC şi DE // AB , D   BC  , E   AC  .
CD CE AE
a) Dacă =k , exprimaţi în funcţie de k rapoartele şi .
DB CA AC
BF CE BF CE
b) Dacă DF//AC , F   AB  , arătaţi că  =1 şi  =1 .
FA EA AB CA
OȘ 2009
10) Fie ABCD un trapez cu AB // CD şi P∈(AD) fixat. Paralela prin A la CP
intersectează BC în Q. Să se arate că PB // DQ
OL TULCEA 2010

11) În paralelogramul ABCD, bisectoarea unghiului  ADC intersectează latura (AB) în

E, iar bisectoarea unghiului DEB trece prin C.

a) Ştiind că
mBCE = 15  , calculaţi măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD.
1 1
b) Dacă N  (DE ), DN = DE , M  ( AE ), ME = AE aflaţi valoarea raportului
4 3
DP
, unde DM  AN = {P} .
PM
OL CLUJ 2011
12) ABCD este un paralelogram, M şi N două puncte pe latura  BC  , astfel încât
BM = MN = NC , iar P un punct pe latura  CD  , astfel încât CP = PD . Dacă
AM  CD =  E , AN  CD =  F  , AP  BC =  G , demonstraţi că:
a) NP || MD şi BP || GF .
b) GE nu este paralelă cu MD.
c) dreptele AN, BP şi DM sunt concurente într-un punct O.
OL SIBIU 2011
13) Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB || CD, AB > CD, m(<A) = m(<D) = 90 şi
AC  BD. Ducem BM || AC şi AN || BD unde M, N  CD. Arătaţi că:
a) MB  AN;
b) AB2 + AB  CD = BD2.
OL ARGEȘ 2012

14) În patrulaterul convex ABCD, fie (BE bisectoarea unghiului ABC, E  ( AC) şi EF
// AD, F  (DC) . Dacă AB = 20cm, BC = 15cm şi AD =14cm , calculaţi lungimea
segmentului (EF ) !
OL COVASNA 2012
15) Fie triunghiul ABC, [BD bisectoarea unghiului  ABC, D  (AC) și DE || BC,
E  (AB). Știind că AB=8 cm, BC=20 cm, AC=14 cm, aflați perimetrul triunghiului
AED și perimetrul trapezului BCDE.
OL SATU MARE 2012

S-ar putea să vă placă și