Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECTIE

Data:26.04.2007
Clasa: a IV-a C
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de invatare: Masurare si masura
Subiectul: ”Unitati de masura pentru timp-Ora, minutul, secunda,
ziua’’
Tipul lectiei: consolidare
Obiective operationale:
- sa aprecieze cu ,,adevarat’’ sau ,,fals’’ enunturile
cu continut matematic;
- să formuleze raspunsul la ghicitoarea prezentata;
- sa rezolve problemele propuse;
- sa scrie in ordine cronologica orele indicate;
- să rezolve rebusul,apeland la cunostintele
consolidate;
Strategia didactica:
a. resurse procedurale: jocul didactic, exercitiul, conversatia,
explicatia,problematizarea,munca independenta;
b. forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse materiale:
* fise de lucru, CD cu prezentare Power Point despre ceasuri,
planse didactice, calculator, videoproiector
Material bibliografic:
*"Metodica predării matematicii la clasele I-IV", Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.
*Bogdan-Tomescu,Madalina-,,Culegere de exercitii si probleme de
matematica pentru ciclul primar’’,Editura Coresi,Bucuresti,2005.
*Arghirescu,Aurelia;Ancuta,Florica-,,Matematica,clasa a IV-
a’’,Editura Carminis,Pitesti,2006.
Etapele Activitatea Activitatea Strategii
lectiei invatatorului elevilor didactice
Moment *Asigura conditiile *Se pregatesc Conversatia
organizatoric bunei desfasurari a pentru
lectiei. activitate.
*Pregateste
materialul didactic
necesar.
Verificarea *Propunatoarea ii *Raspund Conversatia
cunostintelor intreaba pe elevi ce intrebarilor
insusite lectie au avut de adresate de
anterior pregatit la matematica invatatoare
(,,Unitati de masura
pentru timp-Ora, *Prezinta tema
minutul, secunda,
ziua’’).
*Verificarea
cantitativa a temei:
-propunatoarea *Rezolva
verifica tema sub cerintele fisei
aspect cantitativ,in pe care au
timp ce elevii primit-o
completeaza o scurta
fisa de munca
independenta;
Munca
***Cerinta independenta
fisei(ANEXA NR.1):
Apreciati enunturile
urmatoare cu (A)
-adevarat sau (F)-fals:
1)O zi are 25 de ore.
2)O ora este mai mare *Participa la
decat o secunda. corectarea
3)O secunda are 60 de temei.
minute.
4)Ziua incepe la ora 10.

*Verificarea calitativa
a temei:
-propunatoarea va
solicita corectarea
temei , oral,daca va Conversatia
observa ca elevii au Explicatia
intampinat dificultati in
rezolvarea sarcinii
pentru acasa.

Captarea Invatatoarea va *Asculta Problematizarea


atentiei propune o ghicitoare: ghicitoarea
"N-are mâini şi totuşi
bate, *Ofera
Bate-ntr-una zi şi raspunsul.
noapte.
Şade oriunde l-ai
pune
De-l priveşti- timpul Conversatia
ţi-l spune."
(ceasul)
*Cere definitia ceasului
(,,instrument care
masoara trecerea
timpului’’).
Anuntarea *Elevilor li se va anunta *Scriu in
temei si a tema lectiei :,,Unitati caiete titlul
obiectivelor de masura pentru timp- lectiei.
Ora, minutul, secunda, Explicatia
ziua-Consolidare’’.
*Propunatoarea va *Asculta
explica importanta explicatiile.
acestei ore in
consolidarea
cunostintelor lor de
matematica ,anume
privind masurarea
timpului.
*Noteaza la tabla
titlul.

Fixarea si *Propune rezolvarea la * Elevii vor


consolidarea tabla a unor merge la tabla
cunostintelor exercitii,atat din si vor alege unul Exercitiul
manual,cat si din dintre
culegeri diferite. biletelele cu
(ANEXA NR.2). exercitii de pe
*Imparte colectivul de masa, dupa care
elevi in 3 grupe.Fiecare le vor rezolva.
grupa va alege un
plic,dupa care va *Un Explicatia
rezolva problema reprezentant al
propusa.(ANEXA NR.3) grupei prezinta Conversatia
in fata clasei
rezultatele
obtinute
Evaluarea *Solicita rezolvarea in *Rezolva Jocul didactic
activitatii colectiv a unui rebus. rebusul.
(ANEXA NR.4).

Aprecieri *Se da tema pentru *Noteaza tema Conversatia


finale acasa(Problema pentru acasa.
nr.8/97). *Asculta
*Face aprecieri asupra aprecierile.
modului de atingere a
obiectivelor. Urmaresc cu
Ofera ca rasplata interes
pentru activitatea prezentarea in
elevilor o prezentare Power Point.
interesanta ce contine
informatii si imagini
inedite despre ceasuri.
ANEXA NR.1

I.Apreciati enunturile urmatoare cu (A)


-adevarat sau (F)-fals:

1)O zi are 25 de ore.

2)O oră este mai mare decât o secundă.

3)O secundă are 60 de minute.

4)Ziua începe la ora 10.


ITEMII TESTULUI DE EVALUARE

ITEMUL I:
Apreciati enunturile urmatoare cu (A) -adevarat
sau (F)-fals:

1)O zi are 25 de ore.

2)O oră este mai mare decât o secundă.

3)O secundă are 60 de minute.

4)Ziua începe la ora 10

OBIECTIVELE TESTULUI

- sa aprecieze enunturile matematice date cu ,,adevarat’’


sau ,,fals’’;
- sa compare unitatile de masura pentru timp invatate,
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
TEST DE EVALUARE-MATEMATICA
CLASA a IV –a C
ITEM

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE
I Apreciaza corect Apreciaza corect Apreciaza corect
valoarea a 4 enunturi valoarea a 3 valoarea a 2
enunturi enunturi
ANEXA NR.2

1) Ioana pune o prăjitură în cuptor la ora 18 şi un


sfert.Prăjitura trebuie să se coacă într-o oră şi 10 minute.
La ce oră va scoate Ioana prăjitura din cuptor?
(manual,7/97)

2) Ana pleacă spre casă la ora 12 şi 35 de minute şi ajunge


acasă în 30 de minute.
La ce oră va ajunge acasă?
(manual,6/97)

3) Victor vrea să înregistreze un film care începe la orele


21,00 şi se termină la orele 24,00.
Cât durează filmul?
(culegere)

4) Pe usa unui magazin era urmatorul anunt: ,,Inchis zilnic


intre orele 15-17.’’.
Cate ore dintr-o saptamana este magazinul respectiv
inchis?

(culegere)

5) Un tren care trebuia să sosească în gara din Buzău la orele


15,30 are întârziere 1 oră.
La ce oră va ajunge trenul acum în gara din Buzău?

(culegere)
ANEXA NR.3

PLICUL PENTRU GRUPA 1:

CERINŢĂ:
Lipiţi în ordine cronologică jetoanele cu ore pe suport:

18,00 15,30 21,00 14,10 12,00


PLICUL PENTRU GRUPA 2:

CERINŢĂ:
Lipiţi în ordine cronologică jetoanele cu ore pe suport:

7,00 5,30 16,00 19,10 2,00


PLICUL PENTRU GRUPA 3:

CERINŢĂ:
Lipiţi în ordine cronologică jetoanele cu ore pe suport:

17,10 11,20 11,00 4,10 21,05


ANEXA NR.4

REBUS

1. M I N U T A R
2. Z I
3. M I N U T
4. I N C E P E

1)LIMBA CEASULUI CARE ARATĂ MINUTELE SE NUMEŞTE……


2)O....ARE 24 DE ORE.
3)UN ....ARE 60 DE SECUNDE.
4)ZIUA .....LA ORA 0 ŞI SE ÎNCHEIE LA ORA 24.