Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Marketing, anul 1, ID 2018-2019. Statistica, Tema 1.

Termen de predare 2 aprilie

Notă: tema se predă personal la seminar sau se trimite în format pdf pe adresa
seminar.stat.ase@gmail.com, menționând numele și grupa atât în subiectul mailului cât și în numele
fișierului.

1. (0.5 p) Colectivitatea statistică reprezintă:


a) mărimi concrete, obţinute în etape diferite de observare sau din calcule;
b) elementul constitutiv al populaţiei statistice pentru care se culeg date;
c) totalitatea elementelor de aceeaşi natură supuse studiului statistic;
d) expresia numerică a unei determinări calitative obiective, obţinută în urma unei cercetări statistice;
e) proprietatea comună tuturor unităţilor unei populaţii statistice şi care are însuşirea de a-şi modifica
nivelul de la o unitate la alta.

2. (0.5p) Deosebirea între o variantă şi o variabilă statistică este următoarea:


a) variabila este elementul asupra căruia se efectuează un studiu statistic, în timp ce varianta este o
însuşire, o proprietate a variabilei.
b) varianta este forma concretă de manifestare a variabilei (nivelul ei);
c) nu există nici o deosebire;
d) o unitate statistică poate avea mai multe variante, dar numai o singură variabilă.
e) totalitatea variantelor şi a variabilelor statistice formează colectivitatea statistică, obiectul
demersului statistic.

3. (0.5p) Frecvența absolută cumulată descrescător a unei grupe reprezintă:


a) ponderea unităților care se încadrează în grupa respectivă;
b) ponderea unităților care au valoarea caracteristică mai mică sau eventual egală cu limita superioară a
grupei;
c) numărul unităților care au valoarea caracteristicii mai mică sau egală cu limita inferioară a grupei;
d) numărul unităților care au valoarea caracteristicii mai mică sau egală cu limita superioară a grupei;
e) numărul unităților care au valoarea caracteristicii mai mare sau egală cu limita inferioară a grupei.

4. (0.5p) Procesul de sistematizare şi de calcul al indicatorilor statistici ce caracterizează o colectivitate


statistică se numește:
a) Statistică descriptivă;
b) Statistică inferențială;
c) Eșantionare statistică;
d) Observare statistică;
e) Recensământ statistic.

5. (2p) Următoarele date reprezintă numărul persoanelor cu studii superioare din firmele cu peste 100 de
angajați, dintr-o regiune:
12 45 6 5 18 8 5 11 12 10 58 4 16 69

a) precizați: colectivitatea statistica studiata, unitatea statistica, variabila si tipul


acestora, tipul seriei
b) cele mai multe firme au … salariați cu studii superioare
c) în medie o firma cu peste 100 de angajați are … salariați cu studii
d) calculați și interpretați semnificația medianei
Nota. Completați spatiile … cu răspunsurile adecvate și detaliați rezolvarea
Facultatea de Marketing, anul 1, ID 2018-2019. Statistica, Tema 1. Termen de predare 2 aprilie

Notă: tema se predă personal la seminar sau se trimite în format pdf pe adresa
seminar.stat.ase@gmail.com, menționând numele și grupa atât în subiectul mailului cât și în numele
fișierului.

6. (3p) Pentru un eșantion de 60 de firme din domeniul publicitar s-au sistematizat datele:

Intervale de variație a numărului salariaţilor (pers.) Sub 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
Număr firme 3 12 20 15 8 2
a) Ce tip de serie de distribuție avem în problemă?
b) Care este populația statistică, eșantionul, și unitatea statistică?
c) Calculați frecventele relative, frecvențele cumulate crescător și frecventele cumulate descrescător.
d) Ce tip de grafice se folosesc? Care dintre ele se folosesc pentru reprezentarea distribuției?
e) Reprezentați distribuția si structura firmelor in functie de nr salariatilor.
f) Calculați media, mediana si modul.

7. (3p) Distribuţia celor 141 de salariaţi ai firmei DAS în funcţie de numărul copiilor minori în
întreţinere este:

Număr copii minori în întreţinere Număr salariaţi


0 25
1 25
2 35
3 39
4 15
5 2

a) Ce tip de serie de distribuție avem în problemă?


b) Care este populația statistică, eșantionul, și unitatea statistică?
c) Calculați frecventele relative, frecvențele cumulate crescător și frecventele cumulate descrescător.
d) Ce tip de grafice se folosesc? Care dintre ele se folosesc pentru reprezentarea distribuției?
e) Reprezentați curba frecvențelor cumulate crescător si interpretați valorile pentru salariații cu 3 copii și
separat, valorile pentru salariații cu 4 copii