Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN

Nr._________ din______________

‘’Cu privire la Regulamentul de examinare a capacității psihice a solicitanților de a deține și folosi


arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită,,

În temeiul prevederilor art. I si art. 22 din Legea nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind
sanătatea mentala, art. 7 din Legea nr. 130 din 08 iulie 2012, privind regimul armelor și al
munițiilor cu destinație civila, art. 7 din Regulamentul cu privire la regimul armelor și al
munițiilor cu destinație civila, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014,
art.9, lit. b)4 din Hotarirea Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru a1 Centrului comunitar de sanătate mintală și standardelor de calitate, în
temeiul art. 11, lit. k a1 Legii nr. 98 din 04 mai 2012 privind administratia publica centrala de
specialitate, în temeiul Ordinului nr.1031 aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova din 18 septembrie 2018’’-

În baza ordinului MSNPS nr. 1031 din 18.09.18 cu privire la Regulamentul de examinare a
capacității psihice a solicitanților de a deține și folosi arme și muniții, a practica activități sociale
și profesionale cu responsabilitate sporită’’-

ORDON:

1. Aprobarea ’’Regulamentului de examinare a capacității psihice a solicitanților de a deține


și folosi arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate
sporită din cadrul CMF’’Centrul Comunitar de Sănătate Mintală,, Bălți;
2. Formarea Comisiei speciale în scopul examinării capacității psihice a solicitanților de a
deține și folosi arme și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu
responsabilitate sporită din cadrul CMF’’Centrul Comunitar de Sănătate Mintală,, Bălți;
3. Aprobarea CATALOGULUI TARIFELOR UNICE pentru serviciile medico-sanitare
prestate contra plată din cadrul CMF’’Centrul Comunitar de Sănătate Mintală,, Bălți
conform Hotărîrii de Guvern nr.1020 din 29 decembrie 2011.

Directorul „CMF,, Bălți Veceaslav Batîr

Directorul interimar al “CCSM,, Bălți Barari Tamara