Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA-VALE

Profesor: Ion Ionela-Marina vizat, director: Prof. Nenișanu Robert


An școlar: 2018-2019
Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 vizat, șef comisie: Ion Ionela-Marina

EDUCAȚIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a VI-a
COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate

VALORI ȘI ATITUDINI:

3. 1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază
1.1. Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artistic în cazul artelor tridimensionale
- exerciții de identificare a valențelor expresive ale limbajului vizual în lucrări de artă
- discuții despre potențialul de comunicare al limbajului vizual în lucrări proprii
- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie

1.2. Corelarea mesajului artistic al unei lucrări de artă cu mijloacele de expresie


- exerciții de aplicare la alte domenii artistice a mesajului comunicat prin expresie plastică (paralelă cu muzica)
- joc de rol (exemplu: La muzeu / Vizită la expoziție), cu scopul utilizării limbajului specific
- analizarea lucrărilor proprii după criterii stabilite
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă în timp și spațiu
- vizionarea unor imagini și/ sau filme care prezintă creații specifice celor mai importante stiluri, epoci și țări europene, în parte
- susținerea unor discuții pe teme date
 2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative
2.1. Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare diverselor tehnici
- realizare de compoziții utilizând instrumente corespunzătoare unor tehnici grafice
- elaborarea de schițe folosind după caz linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
– elaborarea de variante coloristice prin tratarea decorativă a suprafețelor într-o compoziție ritmată
2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat
– experimentarea tratării decorative pe diferite suporturi (diferite tipuri de hârtie, pe pânză, pe lemn etc.)
– realizarea de schițe folosind contraste cromatice
– realizarea de schițe utilizând diverse game cromatice
– realizarea de schițe cu dominantă de culoare
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic vizual în contexte variate
3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii
– realizarea de compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică
– organizarea spațiului plastic închis/ deschis
– realizarea de compoziții cu un centru de interes
- exerciții de expresivizare a elementelor de limbaj grafic (punctul, linia, pata)
- realizarea de compoziții utilizând culori calde și/ sau reci
– realizarea de compoziții utilizând culorile complementare
3.2. Realizarea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare
– organizarea unor expoziții în spațiile școlare (selecție, panotare, vernisare, premiere)
- participarea la concursuri locale, regionale, naționale și internaționale

Conţinuturi
Domenii de conţinut Conținuturi *
Limbajul plastic

1. Expresivități ale limbajului plastic


2. Operarea cu ”valoarea” ca element de limbaj în spațiul plastic. Linia valorată, pata valorată. Contrastul valoric ca mijloc de expresie plastică
3. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică (conform teoriei constructive despre culoare)
4. Game cromatice
5. Acorduri cromatice
6. Dominanta cromatică
7. Noțiuni de cultură artistică Privire de ansamblu asupra istoriei artei europene- periodizare pe țări și secole (selecție pe momente de apogeu)
8. Tehnici specifice artelor plastice
9. Tehnici grafice – valorația prin linie și suprafață în creion și cărbune
10. Tratarea picturală
11. Tratarea decorativă
12. Compoziția plastică Natura ca sursă de inspirație – schițe, crochiuri, etc.
13. Forme naturale-forme plastice, plane şi spaţiale
14. Compoziția decorativă – stilizarea și modulul
15. Ritmul în compoziţia decorativă
16. Ritmul în compoziţia plastică
17. Proiecte și evenimente. Expoziția
PLANIFICAREA ANUALA A UNITATILOR DE INVATARE – CLASA A VI-A
semestrul I si semestrul al II-lea
Nr. Unitati de Competente
Continuri Nr. ore Saptamana Observatii
Crt invatare specifice
Semestrul I – 17+1 ore
Reactualizare cunostinte. Diagnoza initiala.
1.1 Utilizarea corecta a materialelor, instrumentelor si tehnicilor de lucru.
1.2 Linia – expresivitate si semnificatii plastice
U1
Limbajul plastic 2.2 Punctul – expresivitate si semnificatii plastice
7 S1 – S7
3.1 Pata – element de limbaj plastic
3.2 Valoarea – linia valorata, pata valorata, contrastul valoric
Expozitie
U2 Contrastele cromatice – mijloc de expresie plastica – generalitati
1.1 Contrastul clar – obscur, inchis – deschis
Contrastul cromatic in 1.3 Contrastul culorilor complementare
compozitia plastica 2.1 Contrastul simultan, contrastul de calitate, contrastul de cantitate 7 S8 – S14
2.2 Acorduri cromatice – generalitati
3.1 Efectul spatial al culorilor si semnificatiile lor
Expozitie
U3 1.1 Dominanta de culoare
Dominanta de culoare 2.2 Game cromatice – culori complementare
4 S15 –S18
Game cromatice 3.1 Game cromatice – cald-rece
3.2 Semnificatii cromatice / Expozitie
Semestrul al II-lea – 16 ore
1,1 Istoria artei europene- periodizare pe țări și secole (momente de apogeu)
Tehnici si instrumente 1.3 Tehnici grafice – valorația prin linie și suprafață în creion și cărbune
U4 specifice artelor plastice 2.1 Tratarea picturala – modelare / modulare 5 S19 –S23
(de-a lungul timpului) 2.2 Tratarea suprafetei prin suprapunere grafica
3.1 Tratarea decorativa
U5 1.1 Formele naturale – surse de inspiratie
1.2 Elaborarea formelor plastice plane / spatiale S28 – activitati
2.1 Ritmul in compozitiile plastice –expresivitati si componente
specifice
Compozitia plastica 3.1 Centrul de interes 5+1 S24 –S29
Compozitia plastica inchisa / deschisa „Scoala Altfel”
2.2 Atelier tematic - Scoala Altfel
Compozitii cu dominanta verticala/orizontala/oblica
U6 1.1 Compozitia decorativa – generalitati
1.2 Stilizarea si motivele decorative
Compozitia decorativa 2.2 Ritmul in compozitia decorativa 5 S30 –S34
Forme si principii ale compozitiei decorative
3.2
Evaluare finala – activitate expozitionala / portofolii
Competente generale si competente specifice – cf. Programei de Educatie plastica, clasa a VI-a,
aprobate prin ordin al ministrului Nr. 5097/09.09.2009

Competente generale Competente specifice


1.1 Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artistic în cazul Notă: 1. Conținuturile vor fi abordate din
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a artelor tridimensionale perspectiva competențelor specifice.
mesajelor artistic - vizuale în scopul formării 1.2 Corelarea mesajului artistic al unei lucrări de artă cu mijloacele Activitățile de învățare sugerate oferă o
culturii artistice de bază de expresie imagine posibilă privind contextele de
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistică, plastică și dobândire a acestor competențe.
decorativă în timp și spațiu 2. Referitor la elementul de limbaj
2.1 Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare “culoare” trebuie menționat că teoria
2. Utilizarea de instrumente și tehnici se referă la culorile pigment.
diverselor tehnici
variate specifice artelor vizuale plastice și 3. Evaluarea reprezintă o componentă
2.2 Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului
decorative intrinsecă a predării și a învățării. Va fi
intenționat
abordata modern, ca activitate de
3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin învățare.
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a
limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii 4. În rubrica „Observaţii” se trec
mesajelor, utilizând limbajul artistic -
3.2 Realizarea de produse artistice creative, originale și funcționale, modificările de intenţie ale
vizual în contexte variate
în cadrul unor evenimente culturale școlare profesorului

Planificarea detaliata a unitatilor de invatare – semestrul I si semestrul al II-lea – clasa a VI-a


U C. Continuturi Activitati de invatare Strategii Resurse Nr. Sapt Obs.
s ore
didactice
Semestrul I – 18 ore
Reactualizare cunostinte. Diagnoza -ex.de folosire a diferitelor materiale de lucru specifice conversația, Resurse umane 1 10.09-14.09
diverselor domenii ale artelor plastice.
initiala. observarea, explicația,
- elaborarea de schițe folosind după caz linii în duct
continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte demonstratia, Resurse materiale
Evaluarea initiala 1 17.09-21.09
- exerciții de identificare a valențelor expresive ale exercițiul plastic
limbajului vizual în lucrări de artă jocul didactic
Linia – expresivitate si semnificatii plastice - discuții despre potențialul de comunicare al limbajului Manual 1 24.09-31.09
U1 1.1
vizual în lucrări proprii
problematizarea
1.2. - analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie brainstorming
Punctul – expresivitate si semnificatii
2.1 - recunoașterea și diferențierea liniei si punctului ca Lucrari scolare 1 1.10-5.10
plastice
2.2 elemente de construcție (contur
- compunerea unui spațiu plastic in care să se 1 8.10-12.10
3.1 Pata – element de limbaj plastic evidențieze linia,pata si punctul ca elemenet de limbaj Materiale si
3.2 plastic instrumente de
Valoarea – linia valorata, pata valorata, - realizarea de schite in care sa evidentieze 1 15.10-19.10
lucru
contrastul valoric expresivitatea liniei, punctului si petei cromatice valorate
-exerciții de identificare a semnificațiilor punctului și ale 1 22.10-26.10
liniei într-o compoziție (pe imagini de artă) Prezentari PPT
Expozitie – organizarea unor expoziții în spațiile școlare (selecție,
panotare, vernisare, premiere)
U2 Contrastele cromatice – mijloc de expresie - exerciții de identificare a valențelor expresive ale Demonstratia, Tutoriale
plastica – generalitati limbajului vizual în lucrări de artă Exercitiul plastic 1 29.10-2.11
- discuții despre potențialul de comunicare al
Observarea sistematica Tur muzee online
limbajului vizual în lucrări proprii 1 5.11-9.11
Contrastul clar – obscur, inchis – deschis Explicatia
- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie
1.1 - susținerea unor discuții pe teme date conversatia 1 12.11-16.11
1.3 Contrastul culorilor complementare – realizarea de schițe folosind contraste cromatice
2.1 - observarea si obținerea de contraste cromatice in 1 19.11-23.11
Contrastul simultan, de calitate, de diferite compoziții;
2.2 cantitate - identificarea contrastelor cromatice 1 26.11-30.11
3.1 -exercitii de obținere a contrastelor cromatice.
Acorduri cromatice – generalitati -compoziții aplicative folosind efectele contrastelor
1 3.12-7.12
(complementar, calitativ, cantitativ).
Efectul spatial al culorilor si semnificatii -observații pe imagini- reproduceri de artă a efectelor
1 10.12-14.12
Expozitie spațiale și termodinamice ale culorilor.
– realizarea de schițe utilizând diverse game Brainstorming
cromatice Explicatie
Dominanta de culoare – realizarea de schițe cu dominantă de culoare 1 17.12-21.12
Demonstratie
U3 - realizarea de compoziții utilizând culori calde și/ sau
Joc didactic
1.1 reci
Game cromatice – culori complementare 1 14.01-18.01
2.2 – realizarea de compoziții utilizând culorile Exercitiu plastic
3.1 complementare
1 21.01-25.01
Game cromatice – cald-rece -exerciții de obținere a unor game cromatice;
3.2
-exerciții de identificare a dominantei cromatice pe
Semnificatii cromatice / Expozitie reproduceri de artă; 1 28.01-1.02
-compoziții aplicative, plastice și decorative,
folosind dominanta de culoare (caldă și rece).
Semestrul al II-lea – 16 ore
- vizionarea unor imagini și/ sau filme care prezintă Brainstorming
Istoria artei europene- periodizare pe țări creații specifice celor mai importante stiluri, epoci și țări
și secole (momente de apogeu) Explicatie
europene, în parte
Demonstratie 1 11.02-15.02
- exerciții de identificare a valențelor expresive ale
Tehnici grafice – valorația prin linie și limbajului vizual în lucrări de artă Exercitiu plastic
1,1 - discuții despre potențialul de comunicare al limbajului Acivitate individuala
suprafață în creion și cărbune vizual în lucrări proprii 1 18.02-22.02
U4 1.3
- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie
Lucrul in echipa
2.1 Turul galeriei
Tratarea picturala – modelare / modulare – realizarea de compoziții utilizând instrumente 1 25.02-1.03
2.2 corespunzătoare unor tehnici grafice
3.1 - exerciții de deschidere și de închidere a culorilor prin 1 4.03-8.03
Tratarea suprafetei prin suprapunere suprapunere grafica
grafica -observarea si recunoașterea pe reproduceri de artă a
modalitatilor de tratare picturala a suprafetei; 1 11.03-15.03
- exercitii plastice în care să folosească tratarea picturala
Tratarea decorativa și tratarea decorativa
1.1 Formele naturale – surse de inspiratie - exerciții de elaborare a formelor plastice folosind Explicatie Resurse umane 1 18.03-22.03
1.2 materiale și tehnici diverse Demonstratie
2.1 Elaborarea formelor plastice plane / - exercitii de exprimare a ritmului in compozitia Exercitiu plastic
plastic Resurse materiale 1 25.03-29.03
3.1 spatiale Acivitate individuala
- exercitii de observare a caracteristicilor
2.2 compozitiei deschise / inchise
Lucrul in echipa
Ritmul in compozitiile plastice – Manual
- Realizarea centrului de interes prin elemente de 1 1.04-5.04
U5 expresivitati si componente limbaj plastic și expresivitățile lor
– realizarea de compoziții cu dominantă verticală, Lucrari scolare 1 8.04-12.04
Centrul de interes orizontală, oblică
– organizarea spațiului plastic închis/ deschis 1 15.04-19.04
– realizarea de compoziții cu un centru de interes Materiale si
Compozitia plastica inchisa / deschisa instrumente de
Atelier tematic: Scoala Altfel - analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie 1 6.05-10.05
lucru
Compozitii cu dominanta
verticala/orizontala/oblica
- exerciții de elaborare a formelor plastice folosind Brainstorming
materiale și tehnici diverse;
Explicatie
- compoziții în care elementele sunt construite din figuri
geometrice (procedeu imaginativ: substituția) Demonstratie
U6 -exercitii de identificare a ritmului in compozitii plastic Joc didactic
Compozitia decorativa – generalitati
decorative Exercitiu plastic
-Ex.de observare și recunoaștere a repetiției, alternanței Prezentari PPT
1 13.05-17.05
Stilizarea si motivele decorative și a simetriei de obiecte/ imagini de artă populară
autentică. 1 20.05-24.05
1.1 -Ex.de obținere a unor motive decorative. Tutoriale
Ritmul in compozitia decorativa
1.2 -Ex.de realizare de compoziții decorative cu ajutorul
repetiției, al alternanței și al simetriei motivului ales 1 27.05-31.05
2.2
Forme si principii ale compozitiei (tehnici diferite) Tur muzee online
3.2 3.06-7.06
decorative - exercitii de exprimare a ritmului in compozitie prin 1
mijloacele de expresie care il compun
- Folosirea ritmului, atât în compozițiile plastice, cât și în 10.06-14.06
Evaluare finala – activitate expozitionala / cele decorative; 1
portofolii – experimentarea tratării decorative pe diferite suporturi
(diferite tipuri de hârtie, pe pânză, pe lemn etc.)
- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie
– organizarea unor expoziții în spațiile școlare (selecție,
panotare, vernisare, premiere)

S-ar putea să vă placă și