Sunteți pe pagina 1din 6

Test română

1. Suntem în luna ianuarie. Este ... .

cald

ger

răcoare

2. Cum răspundeți la „Bine ați venit!”

Bine vă vedem

Bine v-am găsit

Bine te-am găsit!

3. Cum răspundeți la „Îmi pare bine de cunoştinţă!

Și nouă

Și vouă

Și mie

4. Bună! Numele meu ... Crina.

este

sunt

suntem

5. ... Dan Vasilescu.

Mă numește

Mă numesc
Mă numești

6. Bună, Laura. Eu ... bine, mulţumesc. Dar tu?

fac

este

faci

7. Suntem în prima lună a anului. Este... .

martie

februarie

ianuarie

8. optzeci și șapte înseamnă

18

17

87

9. Cine ... acasă?

este

are

sunt

10. Îmi ... acest cântec.

plăcut

place

plac
11. Nu am avut ... curs luni ci vineri.

un

unu

12. Câţi ... sunt în această școală?

baiați

baiații

băieți

13. Maria are multe ... (soră), nu ştiu câte.

surori

sori

sore

14. ... copii sunt la ora de limba germană.

Acestea

Aceştia

Acești

15. Aceste ... sunt foarte frumoase.

melodie

melodia

melodii

16. Noi ... fiecare exerciţiu la limba română.


corectăm

corectați

corecta

17. ... la restaurant azi?

Mergeam

Mergem

Merger

18. ... pe scaun de două ore şi mă plictisesc.

Stau

Așez

Pun

19. În fiecare dimineaţă ... mai multe mesaje electronice pe adresa mea.

primesc

găsești

primești

20. Vreau ... apă, o cană mică, te rog!

puțin

puțină

mult

21. Cu ce scop veniţi în România?

Lucrezi la o firmă britanică care are un contract aici.


Lucrez la o firmă britanică care are un contract aici.

Lucrează la o firmă britanică care are un contract aici.

22. Cum este clădirea? Este ... .

înaltă

mare

înalt

23. Sorina are o maşină ... .

roşu

roşie

roşii

24. Vecinele ... nu sunt acasă la ora aceasta.

mei

mele

mea

25. Acest apartament este ... meu.

al

ai

26. Sora Mariei este studentă la Medicină. ... este studentă la Fizică.

Al meu

A mea
Ale mele

27. Când am fost în excursie, ... niște peisaje superbe la munte.

am vădut

am văzut

am vândut

28. Te rog ... la uşă!

să sună

să sunați

să suni

29. Nu este bine ... un film a doua oară!

să vezi

să suni

să privești

30. Vreau ... trenul și să ajung repede la Constanța.

să luau

să luăm

să iau