Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

7b la Regulamentul ”Programului de stimulare a eliminării din traficul


bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-
vouchere”

Formular de decont

Denumire Operator economic- emitent de eco-vouchere……………..


CIF/CUI…………………………...…….
NR……….....DATA……..…..…….

FORMULAR DE DECONT

ECO-VOUCHERE PROIECT „PROGRAMUL DE STIMULARE A ELIMINARII DIN


TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE
POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO-VOUCHERE“

Anexăm prezentului decont documentele justificative privind


decontarea contravalorii eco-voucherelor primite de la unitatea comercială
participantă…………………………………………………….. în luna ……...…….
anul..…….....… :
- NR. FILE ECO-VOUCHERE UTILIZATE………..
- TOTAL SUMA DE DECONTAT……….
- CONT TREZORERIE ............................
- DENUMIREA UNITĂŢII DE TREZORERIE …………..

Documente JUSTIFICATIVE anexate:


- solicitare de plată nr. ……………, din data ………….;
- borderou centralizator nr…..........…, din data…........….;
- file eco-vouchere în original - .................buc.;
- copii facturi fiscale, cu mențiunea „conform cu originalul”;
- copii bonuri fiscale/ chitanțe fiscale, cu mențiunea „conform cu originalul”;
- copii CI/ BI beneficiar persoană fizică / Certificat de Înregistrare beneficiar
persoană juridică, cu mențiunea „conform cu originalul”;
- alte documente justificative pentru decontare.

SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ,
ADMINISTRATOR/IMPUTERNICIT OPERATOR ECONOMIC EMITENT DE ECO-
VOUCHERE