Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare calendaristică semestrială orientativă

Clasa a VIII-a
conform Programei şcolare aprobată prin O.M. Nr. 5097/09.09.2009

Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada
învățare specifice ore
SEMESTRUL I
Comp. sp. cls. Lecţie introductivă / Recapitulare 1 S1 10-14.09.2018
a VII-a Testare inițială 1 S2 17-21.09.2018
1.1 Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 1 S3 24-28.09.2018
1.1 S4 1-5.10.2018
Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 2
Credința S5 8-12.10.2018
creștină Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în
1.1 1 S6 15-19.10.2018
Biserică
1.1 Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 S7 22-26.10.2018
1.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare** 1 S8 28.10- 1.11.2018
S9 5-9.11.2018
2.1; 3.1 Biserica, locaş de închinare 2
S10 12-16.11.2018
Exprimarea 2.1; 3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 S11 19-29.11.2018
învăţăturii Cântarea religioasă – formă de rugăciune/
creştine 2.1; 3.1 1 S12 26-30.11.2018
audiţii muzicale
Călătorind cu Dumnezeu - pelerinajul la
1.2; 2.1 1 S13 3-7.12.2018
biserici şi mănăstiri
Marile sărbători Naşterea Domnului - arătarea faptelor bune şi S14 10-14.12.2018
1.2 2
creștine a evlaviei sufletelor** S15 17-21.12.2018
VACANŢĂ DE CRĂCIUN: 22 DEC 2018-13 IAN 2019
Exprimarea S16 14-18.01.2019
Portofolii/vizionare de filme/ dezbateri cu
învăţăturii 1.2; 2.1 2
tema: Pelerinaje la biserici şi mănăstiri S17 21-25.01.2019
creştine
2.2; 3.2; 3.4;
Recapitulare, sistematizare, evaluare** 1 S18 28.01- 1.02.2019
4.3
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ:2 FEBR. 2019-10 FEBR. 2019
SEMESTRUL al II-lea
11-15.02.2019
1.2; 3.3; 4.1 Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 1 S1-
Trăirea
învăţăturii Pilda semănătorului – primire şi împlinire a
3.3; 4.1 1 S2 18-22.02.2019
creştine cuvântului lui Dumnezeu
Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi 25.02 -1.03.2019
3.3; 4.1 1 S3-
dreptatea lui Dumnezeu
1.2; 3.3; 4.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare** 1 S4 4-8.03.2019
Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul 11-15.03.2019
1.2; 4.2 1 S5
Iov
Sfânta
Scriptură –
izvor de Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele -
înţelepciune şi 1.2; 4.2; 5.1 1 S6 18-22.03.2019
legea desăvârşită a Noului Testament
iubire

Marile sărbători Cuvintele Mântuitorului rostite pe Cruce -


1.2 1 S7 25-29.03.2019
creştine învăţături morale**
Sfânta 1.2; 4.2; 5.1 Imnul dragostei creştine 1 S8 1-5.04.2019

1
Scriptură –
izvor de
înţelepciune şi
1.2; 4.2; 5.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare** 1 S9 8-12.04.2019
iubire

Perioada „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 1 S10 15-19.04.2019
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ: 20 APRILIE – 5 MAI 2019
3.2 Semnificaţia întemeierii mitropoliilor
1 S11 6.05-10.05.2019
româneşti
Organizarea 3.2
Întemeierea Patriarhiei Române 1 S12 13-17.05.2019
Bisericii
Ortodoxe 3.2 Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe
1 S13 20-24.05.2019
Române Române
3.2
Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S14 27-31.05.2019

Recapitulare, consolidare, evaluare.** 1 S15 3.06-7.06.2019


Cu Hristos pe cărărilevacanței.** 1 S16 10-14.06.2019

* Conform recomandărilor MEC, primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei. (În cea de-a doua
săptămână se poate aplica Testul de evaluare iniţială)
** Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. (În ultima săptămână se poate aplicaTestul de evaluare finală)

COMPETENȚE GENERALE/SPECIFICE-Clasa a VIII-a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII
OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili de:
1.1 Cunoașterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez;
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu și de aproapele pentru dobândirea mântuirii.
2.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE
CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili de:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii
interdisciplinare ( istorie, literatură, muzică, geografie, artă)
3.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI ȘI
COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfârșitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili de:
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă;
3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor și a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei și unităţii naţionale.
3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului;
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN
CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili de:
4.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creștine în diferite împrejurări ale vieții;
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili de:
5.1. Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu persoane aparținând altor culte,
credinţe sau convingeri

S-ar putea să vă placă și