Sunteți pe pagina 1din 11

ORGANIZAREA TERITORIULUI ȘI ECOLOGIE

PROIECT
Organizarea fermei agricole de 1200 ha

Coordonator: Șef Lucrări Dr.Ing Barliba Livia

Student: Preda Florian Sava anul IV, semestrul I., grupa 1642

TIMIŞOARA

-2019-
Organizarea fermei agricole de 1200ha

În stiuatia de mai jos avem prezentată o fermă agricolă cu o suprafață totală ce


însumează 1.200 ha.
Proiectul a fost demarat cu ajutorul fondurilor europene și a avut ca durată de
construire o perioada de 4 ani.

Amenajarea teritoriului :

Reprezinta ‘‘ Ansamblul de lucrari prin care elementele unui sistem tehnic sunt
dispuse si utilizate astfel incat sistemul sa corespunda cat mai bine scopului pentru
care a fost realizat ” Prin amenajarea teritoriului agricol se realizează următoarele
deziderate:

- integrarea agriculturii în economia țării ;


- folosirea rațională și completă a resurselor naturale, a dotărilor și echipărilor
tehnice din unitățile agricole;
- introducerea tehnicii și tehnologiilor moderne în producția agricolă
Fermele vegetale

Cuprind mai multe ramuri sau culturi vegetale ce pot fii specializate .
Pentru realizarea de profit din exploatațiile agricole ,dimensionarea acestora
trebuie să permită aplicarea tehnicii și tehnologiilor avansate ,respective a
mecanizării chimizarii și irigării.

De asemenea dimensiunea unității agricole trebuie să facă posibilă rotația


culturilor , asolamentul și îmbinarea ramurilor cu eficientă cantitativă și calitativă .
Astfel încât pentru fema prezentată , s-au alocat 1200 de ha , teren care permite
organizarea rațională a terenului și a aplicării unei tehnologii noi în cea ce privește
mecanizarea muncii agricole.

Fermă cu profil vegetal


Un asolament rațional pentru producția vegetală pe principalele zone,
indiferent de forma de proprietate, trebuie să aibă următoarele dimensiuni:

40-60ha

zona de campie
250-700ha
zona de dealuri
500-1500ha zona de lunca

În stiuatia de față avem prezentată o fermă agricolă cu o suprafață totală ce


însumează 1.200 ha.
Organizarea pamantului agricol

Suprafața totală a fermei este împârțită în 9 sole , fiecare solă este împărțită în mai
multe tarlale , fiecare tarla fiind alcatuita din mai multe parcele.

Sola I in suprafata de 98 ha este cultivata cu Lucerna o plantă cultivată din


cele mai vechi timpuri, mai întâi pe teritoriul Asiei, în zona de astăzi a Iranului,
apoi în Grecia, unde a fost folosită ca plantă furajeră, la fel ca în zilele noastre.
Planta este intens cultivată în țara noastră, în timp ce la nivel mondial se cultivă pe
o suprafață de circa 30 milioane de hectare.

Sola II in suprafata de 120 ha este cultivata cu Porumb o cereală originară


din America Centrală cultivată azi în multe regiuni ale lumii ca plantă alimentară,
industrială și furajeră, reprezintă alături de grâu, 80% din producția de cereale.
Porumbul aparține familiei Poaceae

Sola III in suprafata de 173 ha este cultivata de Floarea-


soarelui (Helianthus annuus) este o plantă anuală din familia Asteraceae, nativă
din America. Este una din compozitele cele mai cultivate pentru semințele bogate
în ulei, din acestea fiind extras uleiul de floarea-soarelui.
Grâu este un termen generic care desemnează mai multe specii aparținând
genului Triticum. Acestea sunt plante anuale din familia gramineelor (Poaceae),
cultivate în aproape întreaga lume. Grâul este cea mai cultivată plantă în lume și a
patra cultură mondială ca producție după trestia de zahăr, porumb și orez.

Sola IV in suprafata de 65 ha este cultivata de pasune este un teren agricol


acoperit cu iarbă, care servește ca hrană (nutreț) pentru animalele erbivore.
Termenul poate cuprinde și expresia de „pajiște cu flori de câmp”.

Sola V in suprafata de 238 ha este cultivata de Grau si Orz planta atinge


înălțimea de 0,7 - 1,2 m. Fructul este un spic* cu mustăți lungi. Spicul copt atârnă
pe tulpina plantei. Sunt variante diferite de spic de orz cu numărul de grăunțe pe
spic variind, de la varianta orzului de vară la cea de iarnă. Orzul de iarnă este
folosit de obicei în furajarea animalelor, datorită calității inferioare a grăunțelor.

Sola VI in suprafata de 95 ha este cultivata de Hamei este o specie perenă a


genului de plante erbacee Humulus care aparține familiei Cannabaceae, care
include și genus Cannabis (cânepă: plantă textilă și medicinală)

Sola VII in suprafata de 170 ha cuprinde o padure :


Se inregistreaza la aceasta categorie de folosinta :

 Paduri terenuri acoperite cu vegetatie forestiera , cu o suprafata


mai mare de 0,25 ha
 Terenuri destinate impaduririi – terenuri in curs de regenerare
,terenuri degradate si poieni prevazute a fi inpadurite prin
amenajamente silvice
Sola VIII in suprafata de 91 ha Orz
Sola IX in suprafata de 129 ha Hamei

Culturile fermei agricole

169.55

Floarea
354.03
Soarelui
45.33 hamei
Grâu
72.08
lucerna

55.55 pășune
răpită
85.75 131.42 hamei

132.39

După cum se poate observă , fermă agricolă cuprinde o varietate de culturi


astfel încât se poate asigura o bună gestionare a productivității și nu în ultimul
rând rotația culturilor asigura regenerarea pământului pentru a sporii producția și
totodată de a nu epuiza resursele solului .
Sediul fermei

Sediul administrativ este amplasat țînând cont de specializarea și volumul


producției unității agricole, de căile de comunicații și de localitățile apropiate.
Centrele de producție pentru culturi în mediu controlat se amplasează în
zone cu condiții climatic bune și cu toate utilitățiile( energie termică, electrică,
apă, canalizare etc.)

El cuprinde următoarele construcții:

 O clădirea dministrativă,
 O hală de sortare și depozitare a producției,
 Un depozit pentru utilaje,
 Drumuride acces
 Platformebetonate
 Garaje pentru utilajele agricole
 Silozuri cereale

Clădirea administrativă însumează un număr de 117 angajați, care își desfășoară


activitatea zilnic,în funcție de nevoile cerute.
Utilajele agricole

In subordinea Park-ului auto,se gaseste un numar de 20 de tractoare,5 combine


agricole, 10 masini,8 remorci,5 semanatori,si 3 bum-uri.
Amplasarea și dimensionarea drumurilor agricole

Drumurile agricole sunt căi rutiere construite sau amenajate care asigură
accesul la terenurile și obiectivele agricole a utilajelor agricole și transportul de
materiale și produse.

Clasificarea drumurilor agricole:

a) După funcțiune, drumuri agricole pot fi:

- Drumuri de categoria I, care deserves suprafețe agricole de peste 10.000 ha și au


un trafic de 50.000 t/an cu o latime de 7 m.

- Drumuri de categoria II, care deservesc suprafețe agricole mai mari de 1000 ha și
care au un trafic mai mic de 5000t/an
- Drumuri de categoria III, care deservesc suprafețe agricole mai mici de 1000ha și
care au un trafic mai mic de 5000t/an.

b) După importanță, drumurile agricole pot fii:

- Drumuri principale care fac legătura între centrele de producție agricolă, sat și
câmp și au platforma profilată pentru scurgerea apelor;
- Drumuri secundare care fac legătură între sole și parcele și drumurile principale
și nu au profilată platforma carosabilă;

c) După sistemul rutier, drumurile pot fi:


- drumuri de pământ ( drumuri pietruite sau asfaltate)

d) După durata de existență, drumurile pot fi:


- drumuri permanente
(drumuri termporare sau provizorii care se folosesc în perioada de recoltare și
de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare)

Categoria Partea Lățime Total (m)


drumurilor de carosabilă (m) acostament (m)
exploatație
agricolă
I 5,5 0,75 7
II 4 0,50 5
III 2,75 0,37 3,6
CUPRINS

 Amenajarea teritoriului
 Fermă cu profil vegetal
 Organizarea pamantului agricol
 Sediul fermei
 Utilajele agricole
 Amplasarea și dimensionarea drumurilor agricole

BIBLIOGRAFIE:

 Adrian Șmuleac, Costel Bârliba, Organizarea


teritoriului și ecologie;Note de curs și lucrări practice
 Wikipedia https://ro.wikipedia.org/wiki

TIMIŞOARA

-2019-