Sunteți pe pagina 1din 3

”1. Desființarea boerescului și a orice alte dări ale locuitorilor săteni către proprietary.

3. Împroprietărirea lăcuitorilor săteni fără nici o răscumpărare din partea lor.

5. Întemeierea instituțiilor țării pe prințipiile de libertate, egalitate și frățietate, dezvoltate în toată întinderea lor.

6. Unirea Moldovei și a Valahiei într-un singur stat neatârnat, românesc.”

Prințipiile noastre pentru reformarea patriei Brașov 12 mai 1848

” Pe scurt , poporul roman , recapitulând decretă:

1. Independența sa administrativă și legislativă... .


2. Egalitate în drepturi politice ... .

22. Convocarea îndată a unei Adunanțe Generale Extraordinare Constituante alese a face Constituția țării pe temeiul celor 21 de
articole decretate de poporul român. ”

Proclamația de la Islaz, 9 iunie 1848

” 1. Națiunea română rezimată pe principiul libertăței, egalitatei și frației pretinde independența sa națională în respectul politic, ca
să figureze în numele său: ca națiunea română să-și aibă reprezentanții săi la Dieta țării în prpotțiune cu numerul său... .

3. Națiunea română pretinde , ca biserica romînă fără distincțiune de confesiune să fie și să rămână liberă , independinte de la
oricare altă biserică... .

Petițiune națională Blaj 4 mai 1848


Completati tabelul următor :

Obiective ale revoluției din Țările Române

Obiective politice Obiective naționale Obiective


R E F O R M A
B A L C E S C U
G U V E R N
O T O M A N
I S L A Z
G U Z A
P E T I T I U N E
I A N C U
E X I L

1. Schimbare ceruta de revoluționarii de la 1848.


2. Revoluționar și sciitor de seamă din Țara Românească.
3. Organ reprezentativ care preia conducerea Țării Românești în 1848.
4. Stat care intervine pentru înfrângerea revoluției de la 1848.
5. Document program al revoluției din Țara Românească.
6. Participant la revoluția de la 1848 din Moldova.
7. Document program al revoluției de la 1848 din Transilvania.
8. Numit si Crăișorul Munților
9. Obligația de a părăsi țara și de a nu se mai intoarce niciodata.