Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Data:18 martie 2019


Şcoala: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO, Cluj- Napoca
Clasa: a III-a B
Învăţătoare: Tămaș Garofița
Unitatea de învăţare: Împreună
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Titlul lecţiei: Organizarea datelor în tabele
Forma de realizare: Lecție integrată
Tipul lecţiei: Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Discipline integrate:
 Matematică
 Limba și literatura română
 Arte vizuale și abilități practice
 Muzică și mișcare

Scopul : Însușirea de cunoștințe privind organizarea, citirea și scrierea datelor în tabele.


Competeţe specifice:
Matematică:
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii

1
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete
5.2. Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian

Limba și literatura română:


1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil

Muzică și mișcare:
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental

Arte vizuale și abilități practice:


2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate

Obiectivele operationale:
 să efectueze corect mintal exerciţii cu operaţiile învăţate;
 să utilizeze terminologia specifică organizării datelor în tabele: coloană, rând, celulă;
 să citescă corect datele dintr-un tabel, prin indicarea locului (coloana și rândul);
 să formuleze corect răspunsuri pentru ghicitoarea şi întrebările adresate;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstrația, observația

Mijloace de învăţământ: cântecul,fișa rapidă, planșa cu problema, caietele, jetoanele cu proverbe, fişa de lucru, ghicitoarea, stickere

Forme de organizare: frontal, individual, în echipe

Durata activităţii: 45 minute

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE MIJLOACE RESURSE FORME DE


CONŢINUT ŞTINŢIIFIC EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE MATERIALE ORGANIZARE
Moment Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii. Manualul
organizatoric Pregătesc materialele necesare lecției, îi rog pe elevi să îşi Conversaţia Caietele Frontal Observarea
( 3 minute) pregătească penarul, manualul şi caietele pe bancă. Penarele sistematică
Rugăciunea de dimineaţă și câtecul Dimineața.
Reactualizarea Le adresez întrebări din lecţiile anterioare:
cunoştinţelor Cum se numesc numerele care se înmulţesc?
anterioare Cum se numeşte rezultatul operaţiei de înmulţire? Conversaţia Frontal Aprecierea
( 2 minute) Produsul numerelor 3 şi 5, 8 şi 2, 7 şi 9 Exerciţiul verbală
De 5 ori câte 9, de 7 ori câte 8, de 2 ori 10
Ce este deîmpărţitul?
Cum se numeşte numărul la care împărţim? Dar rezultatul operaţiei
de împărţire?
Care sunt proprietățile operației de înmulțire?
Captarea atenţiei Voi pregăti o fișă rapidă (o fișă cu exerciții în lanț) pe care o vor
( 3 minute) lucra în perechi, fiecare cu colegul de bancă. (Anexa 1) Conversaţia
Echipa care va termina cel mai repede, dar și corect va descoperi Planşa surpriză În perechi Observarea
planșa surpriză ce ne va ajuta pe parcursul lecției.
Explicaţia sistematică
(Anexa 2)

Anunţarea temei Copii, noi astăzi la Matematică vom învăța despre felul în care sunt
si a obiectivelor organizate datele în tebele, cum citim aceste date și cum le
( 2 minute) reprezentăm în tabele.
Îi voi ruga să îşi deschidă caietele de clasă şi să noteze titlul lecţiei: Conversaţia Caietele de Frontal
Organizarea datelor în tabele clasă
Dirijarea Pentru început ne vom aminti împreună care sunt părțile
învăţării componente ale unui tabel. Conversaţia Frontal
( 22 minute) Fiecare tabel are coloane și rânduri. Observarea
Coloanele sunt poziționate pe verticală, iar rândurile pe orizontală. sistematică
3
Intersecția dintre un rând și o coloană este numită celula tabeleului.
Pentru a reține aceste informații îi voi ruga să deseneze un tabel în
caietele de clasă și să coloreze cu roșu o coloană din tabel, cu Exerciţiul Caietele de
galben un rând din tabel, iar una dintre celulele tabelului cu clasă
portocaliu.
Coloană Explicaţia Aprecieri
Rând verbale

Cu ajutorul planșei descoperite la început vom rezolva următaorea


problemă:
Frontal
Explicaţia

Observația

Conversația Observarea
Caietele sistematică
Jetonul

Fiecare elev va primi această problemă sub formă de cartonaș, o va


lipi în caietul de clasă, iar apoi vom rezolva problema împreună.
Explicaţia
Cerințele problemei vor fi trecute pe niște cartonașe întoarse cu fața
în jos și prinse pe tablă. Elevii numiți vor veni la tablă și vor
descoperi care sunt cerințele problemei.

4
Pe cartonașele pe care sunt scrise cerințele vor fi trecute câteva
proverbe incomplete. Voi citi cu voce tare proverbul, iar elevul care
va ști să îmi dea răspunsul potrivit pentru a completa proverbul va
fi cel care va veni la tablă și va descoperi cerința problemei. Palnșa cu
(Anexa 3) problema

Apa trece, pietrele rămân


1.Câte persoane au vizitat muzeul în luna ianuarie? Explicaţia Frontal
Rezolvăm cerința:

85+14+550+10 = 659 de persoane Aprecierea


Jetoanele cu verbală
Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă
proverbe
2.Câți copii au vizitat muzeul, în grup, în primele trei luni
ale anului?
Rezolvăm cerința:

85+550+72+630+145+720 = 2 202 de copii

Vorba dulce mult aduce


3.Câți adulți au vizitat muzeul în primele trei luni ale
anului? Exerciţiul Observarea
sistematică
Rezolvăm cerința:

14+10+8+25+58+45 = 160 de adulți

Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.


Știind că prețul pentru vizita individuală este 10 lei, iar
pentru grup 6 lei, calculează ce sumă s-a încasat în luna
martie.
Rezolvăm cerința:

5
(145 +58) x 10= 203 x 10 = 2 030 lei

(720 +45) x 6= 4 590 lei

4590 + 2030= 6 620 lei

Obţinerea Pornind de la o ghicitoare despre un animal de companie, le voi


performanţei spune că azi vom realiza un sondaj privind animalul de companie
( 8 minute) preferat.

Cine calcă-ncetişor
Fișa de lucru Frontal Observarea
Cu pernuţe la lăbuţe,
Iară bieţii şoricei sistematică
Iute fug din calea ei?
(pisica)

Le voi împărți o fișă de lucru. Primul exercițiu îl vom lucra frontal,


iar apoi vor avea un exercițiu de rezolvat individual. (Anexa 4) Exerciţiul
1. Realizează un sondaj la nivelul clasei privind animalul de
companie preferat. Scrie rezultatele în tabelul următor,
apoi reprezintă-le grafic.

Fiecare elev va primi un sticker pe care îl va lipi în tabel în dreptul Demonstrația


animalului de companie preferat.
Ex: Dacă preferă câinele, va lipi sticker-ul în tabel în dreptul
câinelui.
Le voi exemplifica modul în care trebuie trecute datele obținute pe
grafic.
Asigurarea Fiecare va rezolva independent exercițiul 2 de pe fișa de lucru.
retenţiei şi a 2. Colorează dreptunghiurile din tabel în funcție de programul
transferului tău. Explicaţia
( 4 minute) Individual Aprecierea
verbală
6
Elevii trebuie să coloreze în tabel dreptunghiurile din dreptul
activităților în funcție de ora la care desfășoară activitatea Exerciţiul
respectivă.
Ex: Efectuarea temelor o realizează în intervalul 13:00- 15:00 Fișa de lucru

După ce au terminat de rezolvat exercițiul, le voi adresa


următoarele întrebări:
Care sunt elementele unui tabel?
Îi voi ruga să indice pe tabelul de pe planșă coloanele și rândurile.
Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de
activităţii desfăşurare a lecţiei, voi evidenţia elevii care au participat activ în Conversaţia Frontal Aprecierea
( 1 minut) cadrul lecţiei. verbală
Voi anunţa tema pentru acasă.