Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Data:18 martie 2019


Şcoala: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO, Cluj- Napoca
Clasa: a III-a B
Învăţătoare: Tămaș Garofița
Unitatea de învăţare: Plantele
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Titlul lecţiei: Plantele- nevoi de bază (apă, aer, lumină, căldură)
Forma de realizare: Lecție integrată
Tipul lecţiei: Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Discipline integrate:
 Știiințe ale naturii
 Limba și literatura română

Scopul : Observarea şi înţelegerea legăturii existente între dezvoltarea plantei şi condiţiile de mediu necesare: aer, apă, lumină și
căldură

Competeţe specifice:
Științe ale naturii:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese
2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat
1
Limba și literature română:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu

Obiectivele operationale:
 să enumere părțile componete ale plantei completând imaginea dată;
 să identifice factorii de mediu care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor;
 să precizeze importanța factorilor de mediu pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, prin exemplificare;
 să formuleze corect răspunsuri pentru ghicitorile şi întrebările adresate;
 să compună un cvintet cu tema Plantele, pe baza explicaţiilor date de învăţătoare;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: explicaţia, experimentul, conversaţia, exerciţiul, RAI

Mijloace de învăţământ: ghicitorile, prezentarea power point, cele două ghivece, răsadurile, caietul, jetoanele, fişa de lucru,cvintetul,
mingea

Forme de organizare: frontal, individual

Durata activităţii: 45 minute

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE MIJLOACE RESURSE FORME DE


CONŢINUT ŞTINŢIIFIC EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE MATERIALE ORGANIZARE
Moment Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii. Manualul
organizatoric Pregătesc materialele necesare lecției, îi rog pe elevi să îşi Conversaţia Caietele Frontal Observarea
( 3 minute) pregătească penarul, manualul şi caietul pe bancă Penarele sistematică
Reactualizarea Le adresez întrebări din lecţiile anterioare:
cunoştinţelor Care sunt resursele naturale ale solului? Dar ale subsolului? Conversaţia
anterioare De unde se extrag cărbunii, sarea și rocile de construcții? Exerciţiul Frontal Aprecierea
( 2 minute) Ce produse se obțin prin prelucrarea acestora? verbală
Captarea atenţiei Captarea atenței o voi face cu ajutorul unor ghicitori, răspunsul lor
( 3 minute) va fi numele unor plante: (Anexa 1) Conversaţia
Ghicitorile frontal Observarea
1. Rotunjoară şi-nfoiată,
Explicaţia sistematică
E-o legumă cam ciudată,
Căci, în timp ce e tăiată,
Te apucă plânsu-ndată. (CEAPA)

2. Voinicel cu haina albă


Iese primul din zăpadă. ( GHIOCELUL)

3. Sus pe culmi înalte creşte,


Lumea-n case îl pofteşte,
Îi dă daruri să le ţină
Şi potire de lumină! (BRADUL)

Anunţarea temei Copii, noi astăzi la Științele naturii vom învăța despre plante,
si a obiectivelor care sunt părțile componete ale plantelor și care sunt nevoile
( 2 minute) acestora.
Îi voi ruga să îşi deschidă caietele de clasă şi să noteze titlul lecţiei: Conversaţia Caietele de Frontal
Plantele- nevoi de bază clasă
3
Dirijarea Pentru început ne vom aminti împreună care sunt părțile
învăţării componente ale unei plante. Pentru aceasta am pregătit o prezentare Conversaţia Frontal
( 22 minute) power point. Observarea
Pe langă prezentarea power point le voi arăta câteva răsaduri de Prezentarea sistematică
plante ( roșii și castraveți) pentru a observa mai bine procesul de power point
creștere.
Prezint două ghivece : unul cu o plantă udată periodic, celalalt cu
pământul uscat . Experimentul Cele două
Solicit elevilor să observe cele două plante şi să precizeze de ce ghivece
una e viguroasă, bine dezvoltată, iar cealaltă, nu. Explicaţia Aprecieri
Ce îi lipsește plantei? verbale
De ce altceva mai are nevoie o plantă pentru a se dezvolta?

Pentru a crește și a se dezvolta plantele au nevoie de lumină, apă, Caietele de


aer și căldură corespunzătoare. clasă
Fiecare dintre ei va primi un jeton, pe care îl va lipi în caiet și îl va
completa conform nevoilor pe care le are planta. (Anexa 2) Frontal
Le voi arăta că una dintre plantele din clasa noastră are tulpina, Explicaţia Jetonul
frunzele și florile îndreptate spre geam. De ce?

Lumina – este foarte importantă pentru plante. Acestea iau energia Observarea
de la lumina Soarelui pentru a-și produce hrana. Creșterea plantelor sistematică
este influențată de lumina Soarelui. Conversația
Ce credeți că se întâmplă în lipsa luminii?

Apa- este necesară semințelor pentru a încolți, iar plantelor pentru


hrană.
Ce se întâmplă atunci când o plantă nu are apă? Dar când are prea
multă apă? Explicaţia
Care sunt plantele iubitoare de apă?

4
În continuare vom vorbi despre cât de important este aerul în
creșterea și dezvoltarea plantelor, fără el plantele nu pot să-și
producă hrana.
Aerul- ajută planta atât la respirație, cât și la producerea hranei.

Un alt factor deosebit de important este căldura, fără aceasta


plantele nu pot crește, se ofilesc și în final mor.
Căldura- influențează creșterea și dezvoltarea plantelor. Ele au
nevoie de căldură corespunzătoare.
Ce plante cunoașteți care sunt rezistente la frig? Dar la căldură
foarte mare?
Obţinerea Le voi împărți o fișă de lucru. (Anexa 3)
performanţei Primul exercițiu constă în realizarea unui cvintet pornind de la
( 8 minute) tema plantele.
Etapele civintetului: Frontal
1. Primul vers constă într-un singur cuvânt care descrie subiectul
(de obicei este un substantiv).
2. Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu cuvântul
ales. Observarea
Fișa de lucru
3. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiunea sistematică
(verbe, eventual la gerunziu).
Exerciţiul
4. Al patrulea vers e format din 4 cuvinte care exprimă sentimente
faţă de subiect. ( o propoziție) Jetoanele Individual
5. Ultimul vers e format dintr-un singur cuvânt care exprimă esenţa pentru cvintet
subiectului.
Exemplu:
Plantele
Cultivate folositoare
Hrănind dăruind însănătoșind
Plantele sunt necesare omului.
Viață

5
Exercițiile 2 și 3 le vor rezolva fiecare dintre ei individual.
2. Alege varinata corectă.

3. Notează cu A propozițiile adevărate și cu F cele false:

Asigurarea Cu ajutorul unei mingi ne vom juca jocul: Răspunde, aruncă şi


retenţiei şi a întreabă (Metoda RAI – Răspunde – Aruncă- Interoghează) Mingea Frontal Aprecierea
Explicaţia
transferului Voi porni jocul, apoi îi voi lăsa pe elevi să continue jocul. verbală
RAI
( 4 minute) Ex: Care sunt părțile componente ale plantei?
Exerciţiul
De ce plantele au nevoie de lumină?
Ce se întâmplă cu plantele dacă nu au apă?
Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de
activităţii desfăşurare a lecţiei, voi evidenţia elevii care au participat activ în Conversaţia Frontal Aprecierea
( 1 minut) cadrul lecţiei. verbală
Voi anunţa tema pentru acasă.