Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Instituția:
Profesor:
Clasa:
Subiectul: „Împreună pentru pace ”
Profesor:
Competenţa specifică:
Formarea unei conştiinţe civice active prin aprecierea sacrificiului realizat în numele Vieţii, Păcii,
Umanităţii;
Subcompetenţa:
Conştientizarea rolului climatului de pace în viaţa omului.

Obiectivele: Elevul va fi capabil:


-Să explice noţiunea de „Pace” şi „ Război”;
-Să găseascsă sinonimele cuvintelor pace şi război;
-Să alcătuiască poezii si eseuri despre pace;
-Să argumenteze importanţa păcii;
-Să completeze un mesaj de pace;
-Să descrie porumbelul-simbol al păcii;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: Conversaţia, brainstorming, expunerea, descrierea, ciorchinele , joc didactic,cvintetul,
explozia stelară.
Mijloace de instruire: poster, cariocă, , fişe de lucru, laptop, video- proiector, film
Forme de activitate:frontală, pe grupe, individuală.
Scenariu didactic

Momentul Activitatea Activitatea Metode, Mijloace Evaluare


lecţiei profesorului elevului procedee, de
forme instruire
Moment  Pregătesc materialul Răspund cerințelor Observarea
organizatoric didactic, organizez profesorului. Conversația dirijată
(2 min) colectivul de elevi,
notez absenții.

 Pe fundal se aude o Elevii audiază doina. Audiţie Audio evaluare
Captarea doină , elevii sunt Recită poezia. Laptop predictivă
atenţiei așezați in formă de Proiector
( 5 min ) cerc, fiecare
recitând un vers
din poezia ”Să fie
pace în lume” –
Adrian Păunescu.
 Se anunţă tema
nouă : „Împreună
pentru pace”.
 Scriu titlul lecției
pe tablă.

Realizarea  Prezint elevilor Urmăresc Conversația


sensului simbolurile păcii în prezentarea power- Euristică Prezentare
(35 min) lume, menționând ca point, răspund Explicația power- Observare
data de 21 întrebărilor point sistematică
septembrie profesorului.
reprezintă ziua
internațională a
păcii. Activitate
 Solicit elevilor să frontală,
menționeze
simbolurile păcii Explică noțiunea de
cunoscute de ei . pacea şi pe cea de
război. Flipchart
 Solicit elevilor să Exemplifică cu Ciorchine carioci
completeze razele războaie care au
soarelui cu avut loc, cunoscute Brainstorming
sinonimele de ei.
cuvîntului Pace. Conversația

 Prezint filmul ” Video-


Dictatorul”. Urmăresc filmul; Conversația proiector
 Adresez întrebări Filmul
elevilor: Flipchart
 Cine sunt cei Explozia
responsabili de Răspund stelară
distrugerea omenirii? întrebărilor.
 Ce efecte au asupra
societății dezvoltarea
tehnicii și a industriei
de armament?
 Cum putem preveni
războaiele?

 Propun jocul Conversația Flipchart


”Potriveşte Citesc proverbele ; Jocul didactic
proverbele”. Realizează frontal Aprecieri
Solicit să citească, cu corespondența orale
atenție proverbele dintre elemente
scrise pe coala de celor două coloane.
flipchart,să realizeze
corespondența dintre
elementele
coloanelor, astfel
încăt să se obțină
răspunsuri valide.

Elevii citesc si Activitate în


 Organizez clasa în 4 completează fișele . grup Fişe de Observare
grupe a câte 5 elevi, Răspund cerințelor. Conversația lucru sistematică
 Solicit elevilor să își Aduc completări; euristică
aleagă un lider,un Adresează
secretar. întrebări;

Scriu mesajul de Aprecieri


pace ; orale
Lipesc porumbeii pe
poster ;
Fac aprecieri
Conversația
Cvintetul Porumbeii
Activitate Flipchart
frontală poster Evaluare
 Solicit elevilor să . predictivă
scrie cîte un mesaj de
pace pentru toţi Observare
copiii lumii pe un sistematică
porumbel pe care
mai apoi să il Conversaţie
lipească pe posterul
cu globul pământesc.

Realizarea
feed-backului
( 8 min )  Solicit unui elev să Citesc jurămintele
citească juramântul pentru pace
păcii,apoi să ofere
brățara toleranței Împart oaspeţilor
unui invitat. brățările toleranței.

 Fac aprecieri asupra Evaluare


activității elevilor. finală
Aprecieri
individuale
si generale
Anexa 1:Jocul „ Potriveşte proverbele”

Cine vrea să trăiască în pace, Cu oamenii.


Orice ceartă e bună Aude, vede şi tace.
Trăieşte-n pace Nu bate la poarta războiului.
Pacea înseamnă Cînd se termină cu pace.
Cît timp poţi trăi în pace Trăieşte o sută de ani în pace.
Cine este surd, orb şi mut Toate celelalte sunt de prisos.
Dacă nu este pace Prosperitate.

Răspunsul corect:

Cine vrea să trăiască în pace, Aude, vede şi tace.


Orice ceartă e bună Cînd se termină cu pace.
Trăieşte-n pace Cu oamenii.
Pacea înseamnă Prosperitate.
Cît timp poţi trăi în pace Nu bate la poarta războiului.
Cine este surd, orb şi mut Trăieşte o sută de ani în pace.
Dacă nu este pace Toate celelalte sunt de prisos.
ANEXA 2- JURĂMÂNTUL PĂCII

Mă angajez să păstrez PACEA și să-mi îndemn prietenii, colegii și familia să-mi urmeze exemplul și
să mă susțină .
Promit că voi proteja PACEA nu doar cu cuvântul ci și prin faptele mele, cu întregul meu
comportament și atitudine.

S-ar putea să vă placă și