Sunteți pe pagina 1din 2

CORELAŢII

Obiective:
- Coeficientul de corelaţie Pearson
- Coeficientul de determinare
- Graficul de tip nor de puncte (XY Scatter)
- Regresia liniară simplă

Problema 1. Se realizează un studiu pe un lot format din 46 de pacienţi diabetici. Se culeg date despre
următorii parametrii biomedicali: vârsta (ani), colesterol total (mg/dL), colesterol HDL (mg/dL) – bun, trigliceride (mg/dL). Datele sunt
prezentate în fişierul CorelatiiRegresii. Salvaţi fişierul în partiţia voastră şi realizaţi următoarele prelucrări statistice în acest fişier.
a. Calculaţi coeficientul de corelaţie Pearson dintre Vârstă şi colesterol HDL cu ajutorul funcţiei
CORREL.

c. Calculaţi coeficientul de corelaţie Pearson dintre trigliceride și colesterol HDL


d. Mai jos aveţi o parte din matricea de corelaţii a variabilelor din fișierul Excel.
Copiaţi următorul tabel în foaia de calcul Sheet2, redenumiți-l în Corelații, şi completaţi ultimele trei coloane
- intensitate corelație – utilizaţi regulile empirice ale lui Colton
- tipul relaţiei – direct sau invers proporţională
- interpretarea testului statistic pentru coeficientul de corelație (statistic semnificativ p<0.05 / nu e statistic semnificativ)
rezultatul testului este valoarea lui p din paranteza de după coeficientul de corelație)
testul verifică dacă există diferență statistic semnificativă între coeficientul de corelație și 0 (absența corelației)
Prima A doua variabilă Coeficientul de Corelatie Relaţie Semnificația statistică
variabilă corelatie Pearson – r a testului statistic
(valoarea lui p) pentru coeficientul de
corelație
slabă sau indirect nu e statistic
Vârstă Colesterol total -0.08 (0.61) nulă proporțională semnificativ
Vârstă Trigliceride 0.26 (0.13)
Vârstă Colesterol HDL -0.18 (0.23)
Colesterol
total Trigliceride 0.39 (0.61)
Colesterol
total Colesterol HDL 0.44 (0.002)
Completaţi interpretarea Coeficientului de corelaţie pe coloana corelaţie conform regulilor lui Colton:

Reguli empirice privind interpretarea coeficientului de corelaţie Colton (1974):

1. un coeficient de corelaţie de la -0,25 la 0,25 indică o corelaţie slabă sau nulă,

2. un coeficient de corelaţie de la 0,25 la 0,50 (sau de la -0,25 la -0,50) indică un grad de asociere acceptabil

3. un coeficient de corelaţie de la 0,5 la 0,75 (sau de la -0,5 la -0,75) indică o corelaţie moderată spre bună

4. un coeficient de corelaţie mai mare decât 0,75 (sau mai mic decât -0,75) indică o foarte bună asociere sau corelaţie
În funcție de valoarea coeficientului de corelație Pearson putem spune că o relație între două variabile este direct proportională dacă
r > 0, respectiv putem spune că o relație este invers proportională dacă r < 0.

e. Reprezentaţi grafic relaţia dintre Vârstă şi colesterol HDL (grafic de tip nor de puncte - Scatter), adăugaţi pe grafic dreapta
de regresie asociată şi coeficientul de determinare. Interpretaţi în Excel graficul, coeficienţii dreptei de regresie şi coeficientul de
determinare.

f. Reprezentaţi grafic relaţia dintre trigliceride și colesterol HDL. Adăugaţi pe grafic dreapta
de regresie asociată şi coeficientul de determinare. Interpretaţi în Excel graficul, coeficienţii dreptei de regresie şi coeficientul de
determinare.

S-ar putea să vă placă și