Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA LECȚIEI

Cauzele:
 Limitarea autonomiei
Principatelor de către Rusia
(politică)
 Lipsa drepturilor politice Forțe participante:
Contextul extern:  Burghezia intelectuală
 Izbucnirea revoluției europene pentru majoritatea
locuitorilor (politică)  Boierimea liberală
(”Primăvara popoarelor”)  Clerul ortodox și greco-
 Focare revoluționare: Paris,  Pericolul maghiarizării
românilor din Transilvania catolic
Palermo, Milano, Berlin,  Orășenimea
Viena, Budapesta (națională)
 Nevoia de împroprietărire a  Țărănimea
țăranilor clăcași în
Principate și desființarea
iobăgiei în Transilvania Revoluționari români:
Obiective: (socială)
 Rezolvarea problemei  Moldova:
agrare  Costache Negri,
 Emanciparea  Vasile Alecsandri,
națională a românilor  Mihail Kogălniceanu,
din cadrul Imperiului  Țara Românească:
REVOLUȚIA ROMÂNĂ DE  Nicolae Bălcescu,
Habsburgic LA 1848
 Unitatea și  Ion Heliade Rădulescu,
independența  CA Rosetti,
națională  IC Brătianu,
 Desființarea  Transilvania:
privilegiilor ș.a.  Simion Bărnuțiu
 Avram Iancu
 Gheorghe Barițiu

Documente programatice:
 Petiția națională – Transilvania:
 Folosirea limbii române în școli și biserică
 Desființarea iobăgiei fără despăgubire
 Drepturi politice pentru români
 Prințipiile noastre pentru reformarea patriei –
moldovenii refugiați în Transilvania:
 Unirea și independența Principatelor
 Împroprietărirea țăranilor fără despăgubire
 Proclamația de la Islaz – Țara Românească:
 Drepturi politice pentru toate categoriile sociale
 Domn ales pe 5 ani din toate categoriile sociale
 Împroprietărirea țăranilor cu despăgubire
 Desființarea rangurilor boierești