Sunteți pe pagina 1din 2

MEDITAŢIE DE VINDECARE

MEDITAŢIE DE VINDECARE
Prin simpla lecturarea căreia vă puteţi conecta la energia vindecătoare a Sursei Universale de
Lumină şi Energie din Reiki. Este utilă în cazul în care nu vă simţiţi bine, dacă sunteţi Prin simpla lecturarea căreia vă puteţi conecta la energia vindecătoare a Sursei Universale de
indispuşi sau dacă aveţi o migrenă. O puteţi folosi cât de des doriţi. În timpul lecturării este Lumină şi Energie din Reiki. Este utilă în cazul în care nu vă simţiţi bine, dacă sunteţi
bine să nu fiţi deranjaţi. indispuşi sau dacă aveţi o migrenă. O puteţi folosi cât de des doriţi. În timpul lecturării este
Eu, [... SPUNEŢI-VĂ NUMELE...] sunt o fiinţă de Lumină! Cu fiecare inspiraţie bine să nu fiţi deranjaţi.
aduc în corpul meu şi în toate structurile mele energetice din ce în ce mai multă Eu, [... SPUNEŢI-VĂ NUMELE...] sunt o fiinţă de Lumină! Cu fiecare inspiraţie
Lumină şi din ce în ce mai multă energie pozitivă care mă vindecă, mă aduc în corpul meu şi în toate structurile mele energetice din ce în ce mai multă
protejează şi îndepărtează în totalitate de la mine, din trupul, mintea şi sufletul Lumină şi din ce în ce mai multă energie pozitivă care mă vindecă, mă
meu orice formă de energie negativă. Meridianele mele energetice devin din ce în protejează şi îndepărtează în totalitate de la mine, din trupul, mintea şi sufletul
ce mai luminoase şi mai curate, din ce în ce mai pure, mai strălucitoare şi mai meu orice formă de energie negativă. Meridianele mele energetice devin din ce în
încărcate pozitiv. Sunt un canal curat şi perfect prin care circulă Lumina ce mai luminoase şi mai curate, din ce în ce mai pure, mai strălucitoare şi mai
vindecătoare a Universului, sunt puritatea pe care Creatorul Suprem o doreşte! încărcate pozitiv. Sunt un canal curat şi perfect prin care circulă Lumina
Toate structurile mele energetice lucrează în totală rezonanţă benefică, perfectă vindecătoare a Universului, sunt puritatea pe care Creatorul Suprem o doreşte!
şi imperturbabilă, şi în totală simpatie cu cele mai bune gânduri ale mele; mintea Toate structurile mele energetice lucrează în totală rezonanţă benefică, perfectă
mea este curată şi pură; sufletul meu este întreg şi luminos. Toate gândurile şi imperturbabilă, şi în totală simpatie cu cele mai bune gânduri ale mele; mintea
negative sunt arse acum din mintea mea şi sunt înlocuite de Lumină, iar Lumina mea este curată şi pură; sufletul meu este întreg şi luminos. Toate gândurile
determină apariţia gândurilor pozitive, benefice şi constructive. Toate negative sunt arse acum din mintea mea şi sunt înlocuite de Lumină, iar Lumina
meridianele mele energetice sunt curate şi luminoase, toate chakrele mele devin determină apariţia gândurilor pozitive, benefice şi constructive. Toate
din ce în ce mai curate şi din ce în ce mai strălucitoare astfel încât schimbul meridianele mele energetice sunt curate şi luminoase, toate chakrele mele devin
energetic cu mediul înconjurător este optim nevoilor mele de aici şi acum. din ce în ce mai curate şi din ce în ce mai strălucitoare astfel încât schimbul
Invoc deasupra mea, acum, o cascadă de lumină aurie care mă scaldă din cap energetic cu mediul înconjurător este optim nevoilor mele de aici şi acum.
până în picioare şi mă lasă curat/ă şi pur/ă ca un cristal. Această cascadă de Invoc deasupra mea, acum, o cascadă de lumină aurie care mă scaldă din cap
lumină îmi curăţă şi îmi energizează integral fiecare celulă, fiecare ţesut şi până în picioare şi mă lasă curat/ă şi pur/ă ca un cristal. Această cascadă de
fiecare organ, îmi curăţă şi îmi energizează fiecare os şi fiecare articulaţie, lumină îmi curăţă şi îmi energizează integral fiecare celulă, fiecare ţesut şi
fiecare fibră musculară şi fiecare celulă nervoasă şi elimină în totalitate, acum, fiecare organ, îmi curăţă şi îmi energizează fiecare os şi fiecare articulaţie,
orice gând negativ şi orice energie negativă din mine, în pământ pentru a fi fiecare fibră musculară şi fiecare celulă nervoasă şi elimină în totalitate, acum,
reciclate şi transformate în Lumină. orice gând negativ şi orice energie negativă din mine, în pământ pentru a fi
Lumina vindecătoare a Universului este în totalitate activată în mine acum! reciclate şi transformate în Lumină.
Invoc prezenţa tuturor Îngerilor, tuturor Ghizilor Spirituali de Lumină şi Lumina vindecătoare a Universului este în totalitate activată în mine acum!
tuturor fiinţelor Divine care mă pot ajuta, să vină acum şi să mă ghideze în toate Invoc prezenţa tuturor Îngerilor, tuturor Ghizilor Spirituali de Lumină şi
acţiunile mele, să îndepărteze de la mine tot ceea ce este rău şi negativ, să mă tuturor fiinţelor Divine care mă pot ajuta, să vină acum şi să mă ghideze în toate
ferească de toate persoanele care nu îmi sunt benefice şi să îmi manifeste la acţiunile mele, să îndepărteze de la mine tot ceea ce este rău şi negativ, să mă
fiecare pas toate oportunităţile de care am nevoie pentru a trăi o viaţă benefică, ferească de toate persoanele care nu îmi sunt benefice şi să îmi manifeste la
pură, curată, prosperă şi plină de iubire şi de satisfacţii pe toate planurile. fiecare pas toate oportunităţile de care am nevoie pentru a trăi o viaţă benefică,
Sunt luminos/ă, sunt fericit/ă, sunt benefic/ă! Sunt energic/ă, sunt zâmbitor/ pură, curată, prosperă şi plină de iubire şi de satisfacţii pe toate planurile.
zâmbitoare, sunt plin/ă de lumină şi energie! Mă simt bine, mă simt fericit/ă, mă Sunt luminos/ă, sunt fericit/ă, sunt benefic/ă! Sunt energic/ă, sunt zâmbitor/
simt relaxat/ă. Din zi în zi, cu fiecare clipă, mă simt din ce în ce mai bine din zâmbitoare, sunt plin/ă de lumină şi energie! Mă simt bine, mă simt fericit/ă, mă
toate punctele de vedere! Sunt vindecat/ă! simt relaxat/ă. Din zi în zi, cu fiecare clipă, mă simt din ce în ce mai bine din
Am tot ce îmi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot ce toate punctele de vedere! Sunt vindecat/ă!
trebuie! Sunt vindecat/ă! Mă simt bine şi perfect sănătos/ă, mult mai bine decât
înainte. Sunt vindecat/ă!
Am tot ce îmi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot ce
trebuie! Sunt vindecat/ă! Mă simt bine şi perfect sănătos/ă, mult mai bine decât
înainte. Sunt vindecat/ă!

S-ar putea să vă placă și