Sunteți pe pagina 1din 3

Articolul - Gramatica limbii române https://gramaticalimbiiromane.

ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/

Pv flexibile (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/)

Pv neflexibile (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-neflexibile/)

Sintaxa propoziției (https://gramaticalimbiiromane.ro/sintaxa/sintaxa-propozitiei/)

Sintaxa frazei (https://gramaticalimbiiromane.ro/sintaxa/sintaxa-frazei/)

Punctuație (https://gramaticalimbiiromane.ro/punctuatia/semne-punctuatie/)

Articolul
Home (https://gramaticalimbiiromane.ro/) » Morfologia (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/) » Părți de vorbire flexibile
(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/) » Articolul

AI OBSERVAT O
GREȘEALĂ?
Dă-ne de știre și nouă!
Articolul este o parte de vorbire flexibilă (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti- (https://gramaticalimbiiroma
vorbire-flexibile/) care însoțește de obicei un substantiv (https://gramaticalimbiiromane.ro ne.ro/contact/)

/morfologia/parti-vorbire-flexibile/substantivul/) și arată în ce măsură obiectul denumit de


acesta este cunoscut vorbitorilor. Are un rol de instrument gramatical (unealtă gramaticală,
morfem sau cuvânt ajutător) pentru declinarea substantivului
(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/substantivul/declinarile- DETALII DESPRE
substantivului/). Articolul nu are un înțeles de sine stătător și nici funcție sintactică. ARTICOL

Articolul hotărât
N un copil o copilă copilul copila
(https://gramaticalimbiiroma
G al unui copil unei copile copilului copilei ne.ro/morfologia/parti-
vorbire-flexibile/articolul
/articolul-hotarat/)
Articolele nu se folosesc niciodată singure, ci doar împreună cu substantive, adjective Articolul posesiv (genitival)
(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/adjectivul/), pronume (https://gramaticalimbiiroma

(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/pronumele/) sau numerale ne.ro/morfologia/parti-


vorbire-flexibile/articolul
(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/numeralul/).
/articolul-posesiv/)

Articolele un, o, niște stau înaintea unui substantiv (un câine, o pisică, niște animale) sau Articolul demonstrativ
(adjectival)
înaintea unei părți de vorbire cu valoare de substantiv (un harnic, un doi).
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
Articolele -l, -le, -a stau alături de un substantiv (băiatul, fratele, fata), adjectiv (înaltul,
vorbire-flexibile/articolul
înalta), pronume (altul, alta) și numerale (primul, prima). /articolul-demonstrativ/)

Articolul nehotărât
Atunci când însoțesc un substantiv, articolele ajută substantivul să individualizeze obiectul (https://gramaticalimbiiroma
denumit. ne.ro/morfologia/parti-
‒ Ai mâncate banană? (este vorba de o banană în general) vorbire-flexibile/articolul
/articolul-nehotarat/)
‒ Am mâncat azi o banană. (nu mai e vorba de o banană în general, ci de una pe care a

mâncat-o)
‒ Banana este bună. (este vorba de banana din propoziția anterioară, nu una în general)

PĂRȚI DE VORBIRE
FLEXIBILE

Substantivul
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
vorbire-flexibile
/substantivul/)

Articolul

1 din 3 01.04.2019, 22:58


Articolul - Gramatica limbii române https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
vorbire-flexibile/articolul/)

Adjectivul
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
vorbire-flexibile/adjectivul/)

Numeralul
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
vorbire-flexibile/numeralul/)
Clasificarea articolelor Pronumele
(https://gramaticalimbiiroma
După gradul în care ajută substantivul la individualizarea obiectului denumit, articolul poate fi: ne.ro/morfologia/parti-
hotărât (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/articolul- vorbire-flexibile/pronumele/)
hotarat/) – arată un obiect cunoscut vorbitorului și nehotărât Verbul
(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/articolul- (https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/parti-
nehotarat/) (un, o unui, unei, niște, unor) – arată obiectul individualizat, dar nu îl identifică
vorbire-flexibile/verbul/)
exact pentru vorbitori.

Articolul hotărât poate fi de trei feluri: articolul hotărât propriu-zis (-l, -le, -a, -i, -lui,
-lor), posesiv (https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul

/articolul-posesiv/) (genitival) (al, ai, a, ale, alor), demonstrativ


(https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/articolul-
demonstrativ/) (adjectival) (cel, cea, cei, cele, celui, celei, celor) .

După locul pe care îl ocupă în raport cu substantivul, articolul poate fi: proclitic sau enclitic.
Prin proclitic se înțelege că stă înaintea substantivului ca un cuvânt independent (un câine, o
pisică, niște animale), iar prin enclitic se înțelege că este adăugat la sfârșitul substantivului

(câinele, câinii, pisica, pisicile).

SECȚIUNI
PRINCIPALE

Gramatica limbii Române


(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/)

Morfologia
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/morfologia/)

Sintaxa
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/sintaxa/)

Exemple
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/exemple/)

Teste
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/teste/)

Semne de punctuație
(https://gramaticalimbiiroma
ne.ro/punctuatia/semne-
punctuatie/)

2 din 3 01.04.2019, 22:58


Articolul - Gramatica limbii române https://gramaticalimbiiromane.ro/morfologia/parti-vorbire-flexibile/articolul/

SECȚIUNI ALTE PROIECTE


limbii române
Morfologia(https://gramaticalimbiiromane.ro
Fonetica(https://foneticalimbiiromane.ro)
Gramatica limbii române este un proiect online dedicat în exclusivitate
elementelor necesare studiului gramaticii limbii române.
/morfologia/)limbii
Sintaxa(https://gramaticalimbiiromane.ro
române Despre(https://gramaticalimbiiromane.ro/despre/)
/sintaxa/)
Lexicologia(https://lexicologialimbiiromane.ro/)
Contact(https://gramaticalimbiiromane.ro/contact/)
Punctuația(https://gramaticalimbiiromane.ro
limbii
/punctuatia/)
române
Figuri(https://figuridestil.ro/)
Exemple(https://gramaticalimbiiromane.ro
/exemple/) de
Teste (https://gramaticalimbiiromane.ro
stil
online /teste/)

Copyright 2019 - Gramatica Limbii Române. Conținutul acestui site nu poate fi copiat și distribuit în niciun fel, electronic sau tipărit, fără acordul scris al autorilor sitului.

3 din 3 01.04.2019, 22:58

S-ar putea să vă placă și