Sunteți pe pagina 1din 21

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ION CREANGĂ”
SLATINA

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ
“Insectele ne învaţă”
GRUPA MARE B

Prof. Nistor Corina-Maria


Data: 24.03.2017
GRĂDINIŢA CU
Profesor: Nistor Corina-Maria
PROGRAM
PRELUNGIT “ION
Nivelul II– grupa mare B
CREANGĂ”
Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
SLATINA
Proiect tematic: “Tabloul primăverii”
Tema săptămânii: ”În lumea insectelor”
Tema zilei: ”Insectele ne învață”
Forma de realizare: activitate integrată (DLC+DOS)
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, pe echipe, individual
PROIECT DE
Loc de desfăşurare: sala de grupă
ACTIVITATE
Durata: 1 zi
INTEGRATA

Grupa mijlocie
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

I. ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Intâlnirea de dimineaţă cu tema : “Omida mâncăcioasă” de Eric Carle
Rutine: salutul ,,Bună-dimineața, gâze mici, mă bucur că sunteți aici!”, prezența, calendarul
naturii, mesajul zilei ,,Insectele ne învață”, știrea zilei ,,Astăzi vom avea invitați
surpriză!”.
Tranziţii: “ Ghicitori de primăvară”, “Ca albinele zburăm / Și spre centre ne-dreptăm!”
II. ALA: JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
ALA 1: Bibliotecă: ,,Zborul fluturașului ” (exerciții de scriere)
Artă: „Albumul insectelor” (colorare)
Joc de masă: „Metamorfoza” (ciclul vieții la insecte)

ALA 2: Dans tematic: ”Discoteca gâzelor”

III. ADE: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


Domeniul limbă și comunicare (DLC): Educarea limbajului “Omida mâncăcioasă”
Domeniul om şi societate (DOS): Activitate practică “ Fluturaşul” (felicitare pop-art)

Activităţi liber alese (ALA I)

Scopul:
* Verificarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la
insectele învăţate;
* Dezvoltarea creativităţii/expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi
gândire prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul acestora;
* Stimularea imaginaţiei, a creativităţii şi potenţialului creativ al copiilor;

Obiective de referinţă :
- Să folosească materialele din centre bazându-se pe priceperile şi deprinderile însuşite
anterior;
- Să lucreze independent sau în grupuri mici în centrele alese;
- Să manifeste spirit de echipă colaborând la realizarea unei activităţi în comun.

Obiective operaţionale:

BIBLIOTECĂ: “Zborul fluturaşului”


- să execute semne grafice;
- să scrie pe linie punctată;
- să rezolve labirinturi cu insecte.
- să păstreze poziţia corectă a corpului la măsuţă în timpul scrierii.
Materiale didactice: markere lavabile, fişe laminate cu semne grafice trasate cu linie
punctată.
Metodee şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, aprecierea.
Forma de organizare: individual şi grup
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, analiza produselor aprecieri verbale,
observareacomportamentului verbal şi nonverbal.

ARTĂ: “Albumul insectelor”


- să dezlege ghicitori despre personajele din poveştile cunoscute;
- să coloreze respectând conturul imaginii şi menţinând o poziţie corectă a corpului
faţă de suportul de lucru;
- să realizeze o carte urmărind toate părţile componente: titlu, autor, coperţi, file,
modalitate de legare, cu ajutorul imaginilor colorate;
Materiale didactice: creioane colorate, fişe cu ghicitori şi ilustrarea răspunsului, coperţi din
carton colorat, şină.
Metodee şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, aprecierea.
Forma de organizare: individual şi grup
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, analiza produselor aprecieri verbale,
observareacomportamentului verbal şi nonverbal.

JOC DE MASĂ: “Metamorfoză”


- să reconstituie imagini cu metamorfoza la fluture;
- să execute cu succes sarcinile jocurilor tip puzzle, cu diferite grade de
dificultate;
- să identifice etapele comune ale insectelor prezentate în timpul
unui ciclu
de viață (ou, larvă pupă și insecat adultă);
Materiale didactice: puzzle cu imagini ce ilustrează stadiile metamorfozei.
Metode şi procedee: conversatia, explicatia, demonstraţia, exerciţiul.
Forma de organizare: individual
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, aprecieri verbale, analiza rezultatelor.

Activităţi pe domenii experienţiale

Domeniul Limbă şi Comunicare: educarea limbajului


“Omida mâncăcioasă ne învaţă”, joc didactic
Tipul activității: verificare de cunoștințe

Scopul:
● dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;
● educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic;
● educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față
de sine și față de ceilalți;

Obiective de referință:
▪ să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale
și/sau a relațiilor cu ceilalți
▪ să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

Obiective operaționale:
O1 - să găsească antonimul cuvântului dat;
O2 - să afle seria omonimelor unui cuvânt dat;
O3 - să completeze o propoziţie eliptică;
O4 - să formeze plurarul unui cuvânt dat;
O5 - să formeze diminutivul unui cuvânt dat;
O6 - să despartă cuvinetele în silabe, realizând şi reprezentarea grafică;
O7 - să precizeze sunetul inițial al unui cuvânt;
O8 - să alcătuiască propoziții corecte din punc de vedere gramatical pe baza imaginilor,
numărând apoi cuvintele din propoziţie şi realizând reprezentarea grafică a acestora.
O9 - să recunoască poveştile pe baza unui fragment dintr-un text literar.
Sarcina didactică: completarea propoziţiilor eliptice,formarea diminitivului unui cuvânt,
formarea pluralului unui cuvânt, găsirea antonimelor unui cuvânt, identificarea sunetului iniţial,
găsirea de cuvintelor omonime, despărţirea în silabe a cuvintelor şi reprezentarea lor grafică,
recunoaşterea unor poveşti având la dispoziţie fragmente de texte literare, formularea de
propoziţie cu un cuvânt dat, numărarea cuvintelor din propoziţie şi reprezentarea grafică a
acestora, alcătuirea de propoziţii corecte din punct de vedere gramatical
Reguli de joc: Copiii sunt împărţiţi în trei echipe: echipa fluturilor, echipa buburuzelor şi
echipa omizilor. Câte un reprezentant al fiecărie echipe va veni pe rând şi va rezolva sarcina scrisă
pe plicul aflat în una din cele 7 coşuleţe notate cu zilele săptămânii. Pentru fiecare răspuns corect,
copiii vor putea să hrănească pe omida pofticioasă și astfel să o ajute să își îndeplinescă dorința:
aceea de a se transforma într-un fluture. După ce vor fi rezolvate sarcinile din toate coşuleţele, în
cea de a doua variantă, câte un reprezentant al fiecărei echipe va trebui să ghicească povestea în
urma citirii unor fragmente din textele literare cunoscute. Se va trece la complicarea acestui. Câte
un reprezentant de la fiecare echipă va primi un jeton cu un obiect desenat, va trebuie să
alcătuiască o propoziţie cu acesta, să o reprezinte grafic, apoi să numere cuvintele propoziţiei şi să
le reprezinte grafic. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu un bănuţ. Câştigă echipa cu cei
mai mulţi bănuţi.
Elemente de joc: supriza, bagheta fermecată, întrecerea, mânuirea materialelor, aplauzele
Materiale didactice: baghetă, coşuleţe cu zilele săptămânii, plicuri cu sarcinile jocului, jetoane
cu ajutorul cărora să rezolve sarcinile concursului, jetoane cu imaginile allimentelor pe care
omida la consumă în poveste, însemne pe covor pentru rezolvarea sarcinilor, tabla de scris cu
cretă, panou pe care este marcat numărul de silabe cu ajutorul unor imagini care ilustreză bătaia
din palme, răvaşe cu fragmente din poveşti, omidă, cocon şi fluture realizate din pânză, cufăr,
recompense.
Metode şi procedee: conversatia, explicatia, demonstraţia, jocul, exerciţiul, problematizarea.
Forma de organizare: pe grupe
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, aprecieri verbale, analiza rezultatelor,
observarea comportamentului verbal şi nonverbal.
Domeniul Om şi Societate: activitate practică
„Fluturaşul”, aplicaţie
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi.

Scopul:

Obiective operationale:
O1 – să decupeze pe contur;
O2 – să coloreze în spaţiu dat respectând conturul;
O3 – să îndoaie pe linie punctată;
O4 – să lipească păstrând ordinea la masă şi curăţenia lucrării.
O5 – să respecte ordinea paşilor în realizarea lucrării, urmărind demonstraţi;
O6 – să păstreze poziţia corectă a corpului la masa de lucru.
Materiale didactice: cartoane colorate, coli printate cu fluture, foarfecă, carioci, lipici.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Forme şi metode de evaluare: evaluare curenta, aprecieri verbale, analizarea rezultatelor,
observarea comportamentului verbal şi nonverbal.
Forma de organizare: frontală

Jocuri şi activităţi alese (A.L.A. II)

“Discoteca gâzelor”, dans tematic

Scopul activităţii:
* satisfacerea nevoii de mişcare, destindere şi recreere a copiilor.
* dezvoltarea deprinderilor de a cânta şi dansa, respectând ritmul muzicii şi mişcările de
dans, prin coordonare de grup;

Obiective operationale:
O1 - să interpreteze cântecul, în timp ce execută mişcările de dans;
O2 – să execute mişcările sugerate de textul cântecului;
O3 – să respecte ritmul melodiei;
Materiale didactice: stick cu melodia, televizor, antenuţe din plastic.
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exercţiul.
Forme şi metode de evaluare: evaluare curenta, aprecieri verbale, observarea
comportamentului verbal şi nonverbal.
Forma de organizare: frontală.

Bibliografie :
- Omida mâncăcioasă”, Eric Carle, Editura Cartea copiilor, 2009
- „Curriculum pentru învățământul preșcolar’’-editura DPH-Bucuresti 2009;
- „Metode interactive de grup”- Ghid metodic-Editura Arves;
- „Revista învățământului preșcolar”- 3-4/2010, Editura ArleOuin;
- „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar”, nivel 3-5 ani,
Editura Delta, Pitești;
- „Aplicații ale noului curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica
Publishing House, 2010.
Scenariul zilei

I. Activităţi de Dezvoltare Personală


În cadrul întâlnirii de dimineață cu tema „Bună dimineaţa, fluturi colorați!”, se va face:
salutul, prezenţa copiilor și se va completa calendarul naturii. Salutul se realizează prin
intermediul unor versuri rostite de educatoare:
„Bună dimineaţa, dragi copii,
În lumea insectelor începe o nouă zi.
Gâze dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bună dimineaţa, fluturi colorați!”
Copiii realizează lanțul salutului. Prezenţa se va face, de asemenea, cu ajutorul unor
versuri:
„După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Cu toţii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Copiii merg la Copacul Prezenței și identifică colegii absenți. Calendarul naturii se va
realiza prin adresarea de întrebări: „Ce zi este astăzi? Ce zi a fost ieri? Ce zi va fi măine? În ce
anotimp suntem?, Cum este vremea afara?, Cum ne-am îmbrăcat?”.
Noutatea zilei o constituie o carte-surpriză, care ne dezvăluie o poveste minunată:
“Omida mâncăcioasă” de Eric Carle. Povestea va fi prezentată printr-un filmuleț care oferă
varianta animată a cărții.

Tranziție
Prin metoda interactiva „mâna oarbă”, copiii își aleg centrele de interes – activitățile liber-
alese (ALA 1):
“După insectele purtate ,
Ghicim jocurile toate
La măsuţe ne-mpărţim
Şi la lucru noi pornim!”
II. Activităţi Liber Alese ALA I
Voi trece pe la fiecare centru de activitate deschis şi voi explica copiilor ce au de lucru.
La sectorul Artă tema este „Albumul insectelor”. Copiii primesc creioane colorate, cu
care trebuie să coloreze insectele din album, după ce în prealabil au dezlegat ghicitorile. Paginile
vor fi legate într-o carte adevărată, cu coperți colorate pe care este trecut titlul, autorii și anul.
La sectorul Bibliotecă tema este “Zborul fluturașului”, exerciții grafice, exerciții de
sciere pe linie puncata, rezolvare de labirint.
La sectorul Joc de masă tema este “Metamorfoză” (ciclul evolutiv la insecte). Copiii
primesc bucăţi de puzzle şi după ce realizează imaginile, observă caracteristicile comune ale mai
multor insecte de-a lungul unui ciclu de viață (ou, larvă, pupă și insectă adultă).
Rutină: “Singurel îmi fac ordine la locul de joacă”- exersarea uor deprinderi de muncă
gospodărească.
Tranziție
Se va ieşi din grupă pe cântecul:
“Înspre baie ne-ndreptăm
Să ne spălăm:
Dăm cu apă şi săpun
Fără teamă,
Mai curaţi vom fi acum,
De bună seamă.”

III. Activităţi pe Domenii Experienţiale


Copiii vor intra în sala de clasă intonând cântecul Albinuţa
Zum, zum, zum, albinuţa mea,
Prin câmpii şi prin răzoare,
Alergând din floare-n floare,
Zum, zum, zum, albinuţa mea.

Zum, zum, zum, albinuţa mea,


Căutam prin floricele,
Şi-adunăm mierea din ele,
Zum, zum, zum, albinuţa mea.
În timp ce copiii au fost plecaţi, am primit un lăsat un pachet pentru ei. Le citesc
copiilor ce ne scrie aceasta în scrisoarea găsită în cutie:

“ Bună dimineața, copii,

Sunt o omidă mititică, abia ieșită dintr-un ou ce până mai ieri s-a încălzit la soare
pe o frunză. Este primăvară și am pornit în căutarea hranei. Sincer, nici nu știu ce îmi
place să mănânc mai mult; o funză crudă abia desfăcută dintr-un mugure, bună, nu zic
nu, dar parca aș încerca ceva nou.... Cred că sunt o omidă cam pofticioasă și
mâncăcioasă. 
Mă ajutați să îmi potolesc foamea?
Încă ceva. În jurul meu trec în zbor ușor niște vietăți colorate, cu aripi diafane.
Credeți că aș putea să devin și eu așa? Știu că doamna v-a pregătit un joc frumos și dacă
veți răspunde corect la sarcini mă veți ajuta să îmi împlinesc visul.
Sunt sigură că vă veți descurca de minune și am încredere în voi.

Cu drag,
omida voastră mâncăcioasă”

Plicurile din colet ne pun la dispoziţie materialele şi sarcinile concursului ce urmează să se


desfăşoare. Cele trei grupe de la centrele tematice se transformă în trei echipe ce urmează să
concureze. Jocul are la bază povestea pe care au ascultat-o la întâlnirea de dimineaţă.. După
explicarea regulilor şi executarea jocului de probă, se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acestuia.
La prima probă avem nevoie de 7 plicuri pe care sunt notate cele 7 zile ale săptămânii. În
interiorul fiecărui plic se află sarcini variate care încearcă să acopere un spectru cât mai larg din
ceea ce priveşte dezvoltarea vorbirii la preşcolari şi pregătirea lor pentru şcoală. Pentru fiecare
sarcină rezolvată de un reprezentant al fiecărei echipe, aceştia vor primi alimente cu care să
hrănească omida.
La etapa a doua a jocului, câte un reprezentant al fiecărei grupe, vine şi extrage un răvaş
dintr-un cufăr. Trebuie să ghicească personajul şi povestea din care acesta face parte, pe baza unui
fragment din poveste care se află scris pe răvaş. Jocul se reia de două ori.
La complicarea jocului, câte un copil de la fiecare echipă, vine şi extrage un cartonaş. Va
trebui să formuleze o propoziţie cu cuvântul ilustrat, să numere cuvintele propoziţiei şi să facă
reprezentarea grafică a propoziţiei şi cuvintelor.
Pentru fiecare răspuns, inclusiv la prima etapă a jocului pe langă jetoanele cu alimente,
echipa primeşte un sticker colorat.
Ajunşi la finalul concursului, este timpul să numărăm bănuţii. Câte un copil din fiecare
echipă va număra punctele acumulate.
“V-aţi gândit, v-aţi consultat
Şi răspunsuri bune-aţi dat,
Dar timpul s-a terminat
Câţe buline aţi câştigat?
Hai să numărărm în cor
Şi să stabilim un scor.
Să rostimcu voce tare
Echipa câştigătoare.”
Tranziţia către activitatea viitoare se va face prin cântecul “Fluturaşul meu”.
“Soarele a răsărit
În poiana cu pitici.
Fluturaşul s-a trezit,
S- a trezit din somn.

Sus, sus, tot mai sus,


Zboară fluturaşul meu.
Sus, sus, tot mai sus,
Fluturaşul meu.”
Pentru a afla ce surpriză ne-a pregătit omida ascunsă în cocon, copiii trebuie să
îndeplinească ultima sarcină. Cu materialele puse la dispoziţie şi cu acordul indicaţiilor primite,
copiii trebuie să realiyeye o felicitare pop-up cu fluture, utilizând mai multe tehnici învăţate
(colorare în contur, decupare, indoire pe linie punctată, lipire). Activitatea se va desfăşura pe fond
muzical.

IV. Activităţi Liber Alese - ALA 2


Ziua se încheie cu dansul tematic “Discoteca gâzelor”. Pe muzica şi versurile lui Ioan
Luchian Mihalea, copiii vor dansa executând mişcările sugerate de text.
ETAPELE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
Asigurarea condiţiilor organizatorice şi
psihologice pentru desfăşurarea eficientă a activităţii:
aranjarea mobilierului şi a materialelor, aerisirea sălii
etc.
Copiii intră ordonaţi în sala de grupă pe observarea
1.Moment cântecelul “Albinuţa”. conversaţia frontal comportamentului
organizatoric Zum, zum, zum, albinuţa mea, verbal şi nonverbal
Prin câmpii şi prin răzoare,
Alergând din floare-n floare,
Zum, zum, zum, albinuţa mea.
Se aşează pe echipe în funcţie de ecusoanele pe
care le-au primit
2. Captarea Captarea atenţiei se realizează prin deschiderea observarea
atenţiei cutiei primite. Le citesc scrisoarea: frontal comportamentului şi

“ Bună dimineața, copii, scrisoarea a interesului pentru


conversaţia
surpriza pregătită
Sunt o omidă mititică, abia ieșită dintr-un
ou ce până mai ieri s-a încălzit la soare pe o
frunză. Este primăvară și am pornit în căutarea
hranei. Sincer, nici nu știu ce îmi place să mănânc
mai mult; o funză crudă abia desfăcută dintr-un
mugure, bună, nu zic nu, dar parca aș încerca ceva
nou.... Cred că sunt o omidă cam pofticioasă și
mâncăcioasă. 
Mă ajutați să îmi potolesc foamea?
Încă ceva. În jurul meu trec în zbor ușor
niște vietăți colorate, cu aripi diafane. Credeți că
aș putea să devin și eu așa? Știu că doamna v-a
pregătit un joc frumos și dacă veți răspunde corect
la sarcini mă veți ajuta să îmi împlinesc visul.
Sunt sigură că vă veți descurca de minune și
am încredere în voi.

Cu drag,
omida voastră mâncăcioasă”
3. Anunţarea Jocul de la activitatea limbajului cu ajutorul observarea
temelor şi a căruia o vom ajuta pe omiduță să se transforme în explicaţia comportamentului
obiectivelor fluture se numește “Omida mâncăcioasă” . frontal verbal şi nonverbal
4. Dirijarea Se vor prezenta copiilor sarcina de lucru şi
activităţii regulile jocului.
a) Explicarea regulilor jocului
Copiii sunt împărțiți în trei echipe. La prima
probă avem nevoie 7 plicuri pe care se află scrise zilele
săptămânii. Vine în faţă şi se aşează pe însemnele de pe
covor câte un reprezentant al fiecărei echipe. Plicurile conversaţia frontal observarea
vor fi deschise pe rând, începând cu luni şi terminând comportamentului

cu duminică. Sarcinile vor fi variate şi vor încerca să verbal şi nonverbal

acopere câte mai multe din aspectele legate de explicaţia


dezvoltarea vorbirii.
Cu jetoanele primite drept recompensă, copiii
trebuie să hrănească omida.
b) Executarea jocului de probă
Voi alege un copil din prima grupă îl poftesc pe
analiza rezultatelor
primul însemn de pe covor şi îi înmânez un alt plic, in exerciţiul jeton individual
activităţii
care se află sarcina pe care trebuie să o rezolve.
c) Executarea jocului de către copii – etapa I
După ce mă asigur că au înteles regulile jocului,
vom trece la desfăşurarea jocului propriu-zis. Voi
observarea
corecta eventualele greșeli și va face precizările pe care jocul plicuri cu individual
comportamentului
le consideră necesare pentru o bună desfășurare a exericţiul numele zilelor
verbal şi nonverbal
jocului. săptămânii
Luni – “Spune-mi opusul cuvântului!”(antonime)
(aprins/stins, zi/noapte, aproape/departe)
Marţi – “Completează propoziţia!” (propoziţia jetoane cu
eliptică) imagini pentru
Miercuri – “Desparte în silabe” (despărţirea în despărţirea în formativ-orală
silabe) silabe, perechi răspunsurile la
(măr, salam, caşcaval) de omonime, întrebări
Joi – “Spune-mi la ce te gândeşti!” (omonime) antonime,
(broască, rachetă, liliac) imagini pentru
Vineri – “Cu ce sunet începe cuvântul?” (identificarea propoziţia
sunetului iniţial) eliptică, individual
(pară, brioşă, castravete) formarea
Sâmbătă – “Eu spun una, tu spui multe” (pluralul) pluralului,
(pună/prune, acadea/acadele, cârnat/cârnaţi) identificarea formativ-orală
Duminică - “Cum alintăm?” (diminutivul) sunetului răspunsurile la
(omidă/omiduţă, prăjitură/prăjiturică, fluture/fluturaş) iniţial, panou întrebări
În funcție de zilele săptămânii şi de răspunsurile
oferite, copiiihrănesc omida: luni – un măr, marți- două
pere, miercuri-trei prune, joi-patru căpșuni, vineri-cinci
portocale, sâmbătă-o prăjitură, o înghețată, un
castrevete murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam,
o acadea, o felie de plăcintă, un cârnat, o brioșă și o
felie de pepene, duminică-o frunză.
În acest moment, omida intră în cocon.

d) Etapa a II-a
Citesc fragmentele din poveşti scrise pe răvaşe, explicaţia
copiii vor ghici personajul şi povestea, Voi avea în răvaşe cu individual formativ-orală
atenţie ca numărul de sarcini să fie egal pentru toate fragmente din răspunsurile la
trei echipele. poveşti şi grup întrebări
1. “...apoi iese teafăr şi de acolo, fuga la fereastra conversaţia
boierului şi începe a trânti cu ciocul în geam, zicând...”
– cocoşul din povestea “Punguta cu doi bani” observarea
2. “Trei iezi cucuieţi/ mamei uşa descuieţi/ Că comportamentului

mama v-aduce vouă/ Drob de sare în spinare”. (voce verbal şi nonverbal

îngroşată) – lupul din povestea “Capra cu trei iezi” explicaţia


3. “Bună masă, cumătră? Tiiii, da ce de peşte! Dă-
mi şi mie că tare mi-e poftă!” – ursul din povestea
“Ursul păcălit de vulpe”
4. “Ia mai pune-ţi pofta-n cui! Dacă vrei ouă...du-
te şi bate şi tu cocoşul ca să-ţi facă ouă.” – baba din
povestea “Punguţa cu doi bani”
5. “Du fetiţa, departe în pădure, că nu vreau s-o
mai văd în faţa ochilor…” – împărăteasa din povestea
“Albă-ca-zăpada”
6. “Fată frumoasă şi harnică, grijeşte-mă şi
curăţă-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu bine.” – părul
din povestea “Fata babei şi fata moşneagului”
7. “Dar bine, fraţilor, nu vedeţi că sunt urs, ca şi formativ-orală
voi?...Cum să nu ma plâng, pinguinule, dacă urşii albi răspunsurile la
mă dispreţuiesc şi răd de mine?” – ursul din povestea întrebări
“Povestea ursului cafeniu”
8. “-Am o idee, Scufiţă Rosşie, ce ar fi dacă ai jetoane
culege nişte floricele frumoase pe care să I le duci cretă, observarea
bunicuţei tale? ”- lupul din povestea “Scufiţa Roşie” tablă comportamentului
9. “Te rog, domnule, dă-mi mie lemnele astea, ca verbal şi nonverba
să îmi construiesc din ele o casă.” – purcelul mijlociu
din povestea “Cei trei purceluşi”
e) Complicarea jocului
Pentru a complica jocul, la final, copiii vor trebui să
formuleze propoziții cu un cuvânt dat pe jeton, și să
reprezinte grafic la tablă propoziţia şi cuvintele.
6. Asigurarea a) Intuirea materialului didactic
retenţiei şi a Copiii vor avea pe masă cartoane colorate, lipici, observarea
transferului foarfecă, carioci, carton alb pe care este printat conturul comportamentului
unui fluture. verbal şi nonverba
b)Explicarea modalităţii de lucru
Voi explica ceea ce au de făcut: copiii trebuie să
coloreze cu cariocile jumătătile de fluture în culorile demonstraţia Frontal
dorite, să le decupeze pe contur, să îndoaie aripile pe
linia ajutătoare, să împine cele două jumătăţi de future
şi apoi să le lipească pe un carton colorat. Vor realiza
astfel o felicitare pop-up. explicaţia
c) Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a
musculaturii mici a mâinii prin rostirea versurilor: carioci, carton
“Degetele îmi sunt petale/ Se deschid ca o colorat, carton evaluarea
floare:/Boboc, floare, boboc, floare/ Şi apoi le alb printat cu individual produselor
răsfirăm/ Şi la un pian cântăm.” exerciţiul jumătăţi de activităţii
d) Desfăşurarea activităţii practice fluture, lipici,
Copiii vor începe lucrul. Voi da indicaţii foarfecă
individuale şi colective dacă va fi cazul. Activitatea se
va desfăşura pe un fond muzical.
Se fac aprecieri asupra activităţii.
- Ce am reuşit să realizăm noi astăzi din ceea ce evaluarea
ne-am propus? conversaţia frontal rezultatelor
(Am alcătuit propoziţii, am despărţit în silabe.. obţinute,
7. Evaluarea
am realizat o felicitare pop-up.) aprecieri
activităţii
“V-aţi gândit, v-aţi consultat/ Şi răspunsuri bune- explicaţia individuale,
aţi dat,/ Dar timpul s-a terminat/ Câţi bănuţi aţi verbale.
câştigat?/ Hai să numărărm în cor/ Şi să stabilim un
scor./ Să rostim cu voce tare/ Echipa câştigătoare.”
Se vor face aprecieri verbale generale cu
privire la modul în care preşcolarii s-au descurcat pe tot conversaţia recompense frontal aprecieri generale
8. Încheierea parcursul desfăşurării activităţii. La final, timpul şi individuale.
activităţii omidei în cocon s-a scurs. Ea s-a transformat într-un
minunat fluture încărcat cu recompense pentru cei mici.
OMIDA MÂNCĂCIOASĂ
de Eric Carle

Un oușor stătea pe o frunză, în lumina lunii.


Într-o duminică dimineața, când soarele răsări, cald și zâmbitor- poc!-
din oușor ieși o omidă mică. Îi era foarte foame, asa că porni degrabă să caute de
mâncare.
Luni găsi un măr și-l mâncă.Totuși,îi mai era foame.
Marți mâncă doua pere.Totuși nu se sătură.
Miercuri mâncă trei prune.Tot îi mai era foame.
Joi mâncă patru căpșuni.Tot nu se sătură.
Vineri mâncă cinci portocale, dar tot îi era foame.
Sâmbătă oare ce-a mai mâncat omida: o prăjitură de ciocolată, o
înghețată, un castravete murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam, o acadea, o
felie de plăcintă cu cireșe, un cârnat, o brioșăși o felie de pepene.
În noaptea care a urmat, pe omidă a durut-o burtica.
Veni o noua zi de duminică. Omida mâncă o frunză verde și fragedăși se
simți mult mai bine. În sfârșit, nu-i mai era foame.Și, dintr-o omidă mititică, se
facuse o omidă mare și grasă. Omida își construi o căsuță, numită cocon, și se
culcă înăuntru.După două săptămâni și mai bine de somn, se trezi. Făcu o gaura în
cocon și, când se strecura încet afara… …era un minunat fluture!

S-ar putea să vă placă și