Sunteți pe pagina 1din 2

Verbul

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde cerinţelor de mai jos:

„Se spune că atunci când iubeşti, ierţi. O vedeam venind încet spre mine. Inima mea începuse a bate ca
nebuna. Nu ştiam ce să fac, ce să mai spun. Inima parcă o luase la goană. Evit-o! gândul meu năstruşnic îmi şoptea,
dar voinţa mea nu a dorit. Mă îndreptam spre ea. Făcui ochii şi mai mari de emoţie. Probabil simţise că eram
nesigur pe mine. E bine să te arunci în luptă cu toate forţele, dar îmi era teama de consecinţe. Păşeam încet, oftând.
Mi-ar fi plăcut să mă opresc în faţa ei şi să-i dăruiesc un zâmbet. Dorinţa mea era condiţionată de reacţia ei. Iată că
distanţa dintre noi devine tot mai mică. Va încerca, oare, să-mi acorde atenţie? Vedeţi, noi oamenii ne torturăm cu
tot felul de întrebări fără răspuns. Nu credeţi că ne este mult mai uşor dacă am lua lucrurile aşa cum sunt, mult mai
simplu. Dacă va fi să fie, atunci cu siguranţă vom fi fericiţi. Este de necrezut cum sufletul nostru este măcinat de
gânduri şi speranţe. Trebuie mereu să sperăm şi să acordăm fericirii o şansă!”

1. Precizează conjugarea următoarelor verbe din text: (10


puncte)
Ierți ..............................................................
Vedeam .......................................................
Devine ........................................................
Credeți ........................................................

2. Stabileşte corespondenţele între cele două coloane, scriind în stânga litera corespunzătoare: (10
puncte)
____ 1. Iubeşti a) modul indicativ, timpul mai mult ca perfect;
____ 2. Să dăruiesc b) imperativ;
____ 3. Făcui c) timpul perfect simplu;
____ 4. Evit-o! d) modul conjunctiv, persoana I;
____ 5. Începuse e) verb la participiu;
f) persoana a II – a, verb predicativ;
3. Transcrie din text: (10
puncte)
a) un verb la gerunziu ____________________________________________________
b) un verb la supin _____________________________________________________
c) un verb la imperativ _____________________________________________________
d) un verb la infinitiv _____________________________________________________
e) un verb la condițional-optativ ______________________________________________

4. Conjugă verbele următoare conform cerinţelor: (10


puncte)
a) a întreba (modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III – a, număr singular) ____________________
b) a spera (mod condiţional-optativ, perfect, persoana a II – a, număr plural) _________________________
c) a dori (mod indicativ, timp perfect simplu, persoana I, număr singular) ___________________________
d) a fi (mod imperativ, persoana a II – a, număr singular, formă negativă) ___________________________
e) a şterge (mod conjunctiv, timp prezent, formă negativă, persoana I, număr plural) ___________________
5. Precizează valoarea verbelor (predicativă – p; copulativă – c; auxiliară – a) (10
puncte)

Verbul Valoarea Verbul Valoarea


Nu a dorit Vom citi
Eram nesigur Aș cânta
Cartea este 10 lei Să sperăm
Devine tot mai mică Ajunge profesor
Trebuie Ajunge acasa

6. Precizează persoana verbelor următoare: (10


puncte)
Cântarăm ...........................................
Scriseseși ..........................................
Au vorbit ..........................................
Va fi explicat ...................................
O să desenez .....................................

7 Precizează modul verbelor următoare: (10


puncte)
Strigând ...............................................
De citit ................................................
Evitasem ............................................
Să cunosc ...........................................
Scrieți! ................................................