Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL

nominal cu personalul instruit în domeniul situațiilor de urgență


în conformitate cu prevederile art. 8 din O.M.A.I. nr.14/ 16.03.2009

Nr. Nume și prenume Semnătura


crt.