Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2 OVIDIU
.....................................................................................................................................

Anul şcolar 2015-2016, Semestrul I (Numele şi prenumele elevului)


Mulțimea div

CLASA
 a VI-acorecta
Pentru rezolvarea Data:
........ a tuturor cerințelor din partea I și din partea a II-a se acorda 90 .......................................
de puncte.
 Din oficiu se acorda 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. TEST
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
 Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerințelor din partea I și din partea a II-a se acorda 90 de puncte.
 Din oficiu se acorda 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I 5p 1. Mulțimea divizorilor naturali ai numărului 6 este 𝐷6 = {… … … … … }


La exerciţiile 1 -9
scrieţi numai ̅̅̅̅̅̅̅ ⋮ 10, atunci x= ……
rezultatele.
5p 2. Dacă 235𝑥
(45 de puncte) 5p 3. Numărul 1250 scris ca un produs de factori primi este egal cu ………….
5p 4. Dacă ̅̅̅̅̅
17x ⋮2, atunci x∈{………………}
5p 5. Dintre numerele 1235; 437; 1209 divizibil cu 3 este ……….
5p 6. Dacă M este mijlocul segmentului [AB], AB= 7 cm, atunci AM= ……
5p 7. Dacă punctele A; B; C sunt coliniare, în această ordine, AB= 4 cm,
BC= 10 cm, atunci AC= ……
5p 8. Completați cu notația potrivită: (AB)∪{A;B} = …….
5p 9. Dacă A, B, C sunt coliniare, în această ordine, AB= 4 cm, AC= 8cm,
completați pentru a obține o propoziție adevărată: (AB)…..(BC).

10p 1. Determinați numerele de forma ̅̅̅̅̅


53𝑥 ⋮ 3, dar care nu sunt divizibile cu 2.
PARTEA a II-a 5 2
10p
Pe foaia de test 2. Se dau numerele: a= 2103 :(220 ) +120; b= 35 :(32 ) + 61. Aflați a + b și
scrieţi rezolvările
complete. descompuneți în factori primi numărul obținut.

(45 de puncte) 3. Punctele O, A, B, C, D aparțin dreptei d. Se știe că OA= 1,5 cm,


25p
OB= 3 cm, OC= 4,5 cm, OD= 6cm. Aflați AB, AC, AD, MN, unde M-
mijlocul segmentului (OA) și N- mijlocul (CD).

 Spaţiu pentru rezolvările complete

Prof. Purcărea Liana-Corina


BAREM DE NOTARE

Partea I

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Răspuns 4 [AB]
1;2;3;6 0 2∙5 0;2;4;6;8 1209 3,5cm 14cm ≡
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Partea a II-a

Item Rezolvare Punctaj


1 ̅̅̅̅̅
53𝑥 ⋮ 3 ⟹ + 3 + 𝑥) ⋮ 3 ⟹ 𝑥 ∈ {1; 4; 7}
(5 6p
̅̅̅̅̅
53𝑥 nu este divizibil cu 2⟹ 𝑥 ≠ 4 2p
̅̅̅̅̅∈{531; 537}
53x 2p
2 a= 2103 : 2100 + 120 = 23 + 120 = 8 + 120 = 128 3p
b= 35 :34 + 61= 3+ 61= 64 3p
a+b= 192 1p
192= 26 ∙ 3 3p
3 AB= OB- OA= 1,5 cm 5p
AC= OC-OA= 3 cm 5p
AD= 4,5 cm 5p
M- mijlocul (OA)⟹ MA= 1,5:2= 0,75 cm 3p
N- mijlocul (CD) )⟹CN= 1,5:2= 0,75 cm 3p
MN= MA+ AB+ BC+ CN= 4,5 cm 4p

Prof. Purcărea Liana-Corina